Eğitim Bilgileri
Doktora NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/KİMYA (DR)/ Tez adı : Co(II) komplekslerinin ligand adsorpsiyonunun incelenmesi ve adsorpsiyon parametrelerinin belirlenmesi 1996-2002
Yüksek Lisans NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/KİMYA (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Bazı sübstitüe vic. dioksimlerin potansiometrik titrasyon yöntemleriyle pKa sabitlerinin tayini 1994-1996
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/KİMYA BÖLÜMÜ/KİMYA PR./ 1988-1992
Akademik Unvanlar
PROFESÖR NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/KİMYA BÖLÜMÜ/ANALİTİK KİMYA ANABİLİM DALI 2019-
DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/KİMYA BÖLÜMÜ/ANALİTİK KİMYA ANABİLİM DALI 2014-2019
YARDIMCI DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/KİMYA BÖLÜMÜ/ANALİTİK KİMYA ANABİLİM DALI 2002-2013
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/KİMYA BÖLÜMÜ/ANALİTİK KİMYA ANABİLİM DALI 1993-2002
Yönetilen Tezler
GÜRAY KINACI Yüksek Lisans Ayçiçeği ve çeltik yetiştiriciliğinde kullanılan bazı herbisitlerin kalıntı miktarlarının tayini 2019
ABDULLAH TANER BİŞGİN Doktora Çeşitli gıda ürünlerinde bazı gıda boyalarının ve eser elementlerin ön ayrılması ve tayinleri 2017
KÜBRANUR CİNGİRT Yüksek Lisans Niğde ili elma bahçeleri topraklarının DTPA ile ekstrakte edilebilir demir içeriklerinin AAS ile tayini 2015
EMRAH SARIBAŞ Yüksek Lisans Türkiye'deki enerji kaynakları ve izlenen enerji politikaları 2015
EDA BİLGİ Yüksek Lisans Bazı geçiş metallerinin moleküler imprinting metoduyla zenginleştirilmesi 2015
NURDAN KURNAZ Yüksek Lisans Schiff bazı komplekslerinin sentezi, karakterizasyonu ve elektrokimyasal özelliklerinin incelenmesi 2009
Projeler
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor Hypnum Cupressiforme Yosununun Biyoadsorban Davranışlarının İncelenmesi ve Sulu Ortamda Bulunan Bazı Ağır Metallerin Önderiştirilmesi, Tayini ve Giderilmesi Üzerine Etkileri (27.07.2022-)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Bazı geçiş metallerinin Molekuler İmprinting Metoduyla zenginleştirilmesi (15.05.2011-15.05.2015)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Atık Sularda İçme Suyunda ve Gıda Örneklerinde Bulunan Bakır Nikel ve Kadmiyum Ağır Metallerinin Misel Ortam Ekstraksiyonu Yöntemiyle Ayrılması ve Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrometresi ile Eş Zamanlı Tayini (12.01.2016-02.12.2016)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Lanaset Blue 2R Tekstil Boyasının Misel Ortam Ekstraksiyonu ve Katı Faz Ekstraksiyonu Yöntemleriyle Sulu Ortamdan Uzaklaştırılması ve Tayini (02.05.2014-09.10.2015)
-Tübitak 3001 Tamamlandı Grafen Oksit, Manyetik Grafen Oksit Ve Nikel Oksit/Grafen Oksit Kompozitleri Kullanarak Sulu Ortamda Bulunan Cr (III), Cr (VI), Cd (II) ve Pb (II) İyonlarının Giderilmesi (01.09.2014-10.08.2018)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Kristal Viyole Boyasının Bulutlanma Noktası Ekstraksiyonu İle Zenginleştirilmesi ve UV Vis Görünür Bölge Spektrofotometresi Tayini (01.06.2013-27.08.2015)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Çeşitli Gıda Ürünlerinde Bazı Gıda Boyalarının ve Eser Elementlerin Ön Ayrılması ve Tayinleri (01.01.2013-27.12.2017)
BAP Devam Ediyor Schiff Bazı Komplekslerinin Sentezi Yapılarının Deneysel Ve Teorik Olarak İncelenmesi (-)
BAP Tamamlandı Kanserojen Congo Red Tekstil Boyasının Bulutlanma noktası Ekstraksiyonu ile Zenginleştirilmesi ve UV vis Görünür Bölge Spektrofotometresi ile Tayini (-)
BAP Tamamlandı Yeni Schiff Bazı Komplekslerinin Sentezi Ve Yapılarının Aydınlatılması (-)
DİĞER Tamamlandı Dibenzo 18 Crown 6 İçeren Vic Dioksimler Ve Metal Komplekslerinin Sentezi Ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi (-)
BAP Tamamlandı Aflatoksinlerin Kolon Kromatografisi ile Ayrılması ve Kromatografik Parametrelerin Tayini (-)
İdari Görevler
Bölüm Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2019-2020
Program Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2011-2016
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2004-
Bilgi İşlem DaiDaire Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2003-2010
Arş. Uyg. Merkezi Müdürü NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2003-2012
Bölüm Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2003-2011
Ödüller
N.Ü.A.F MAKALE TEŞVİK NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Üniversite, TÜRKİYE 2004
N.Ü.A.F MAKALE TEŞVİK NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Üniversite, TÜRKİYE 2005
MAKALE TEŞVİK TÜBİTAK Diğer, TÜRKİYE 2003
MAKALE TEŞVİK TÜBİTAK Diğer, TÜRKİYE 2004
MAKELE TEŞVİK TÜBİTAK Diğer, TÜRKİYE 2002
MAKALE TEŞVİK TÜBİTAK Diğer, TÜRKİYE 2005
Makaleler
Determination and evaluation of Cu, Mn, Zn, Cd, Pb and Ni contents in wild-grown edible mushroom species from Cappadocia, Turkey NARİN İBRAHİM, BİŞGİN ABDULLAH TANER, TÜZEN MUSTAFA, UÇAN MUSTAFA, MENDİL DURALİ, SOYLAK MUSTAFA Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Cumhuriyet Science Journal - Doi: 10.17776/csj.824296 2021
Micelle Mediated Extraction and Flame Atomic Absorption Spectrometric Determination of Trace Amounts of Copper in Different Mushroom Species Yeliz Camcı, BİŞGİN ABDULLAH TANER, SÜRME YAVUZ, UÇAN MUSTAFA, NARİN İBRAHİM Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Journal of Analytical Chemistry - Doi: 10.1134/S1061934820090166 2020
Simultaneous Preconcentration and Determination of Rhodamine B and Brilliant Blue BİŞGİN ABDULLAH TANER,SÜRME YAVUZ,UÇAN MUSTAFA,NARİN İBRAHİM Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Iranian Journal of Science and Technology, Transactions A: Science 2020
Cloud Point Extraction and Flame Atomic Absorption Spectrometric Determination of Cd(II) in Industrial and Environmental Samples BİŞGİN ABDULLAH TANER,SÜRME YAVUZ,UÇAN MUSTAFA,NARİN İBRAHİM Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - Journal of Analytical Chemistry - Doi: 10.1134/S1061934818020120 2018
Separation, Preconcentration and Spectrophotometric Determination of Rhodamine B in Industrial, Cosmetic and Water Samples by Cloud Point and Solid Phase Extraction SÜRME YAVUZ,BİŞGİN ABDULLAH TANER,UÇAN MUSTAFA,NARİN İBRAHİM Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - Journal of Analytical Chemistry - Doi: 10.1134/S1061934818050040 2018
Comparison of preconcentration and determination methods of a textile dye by spectrophotometry cloud point extraction and solid phase extraction SÜRME YAVUZ,BİŞGİN ABDULLAH TANER,UÇAN MUSTAFA,NARİN İBRAHİM Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Desalination and Water Treatment - Doi: 10.1080/19443994.2015.1067835 2016
Solid phase extraction and spectrophotometric determination of Allura Red E129 in foodstuff soft drink syrup and energy drink samples a comparison study BİŞGİN ABDULLAH TANER,SÜRME YAVUZ,UÇAN MUSTAFA,NARİN İBRAHİM Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - International Journal of Food Science & Technology - Doi: 10.1111/ijfs.13217 2016
Synthesis and characterization of some metal complexes of isonitroso 2 acetylnaphthalene derivative YILDIRIM UÇAN SELMA,UÇAN MUSTAFA,DEMİR İBRAHİM Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Russian Journal of General Chemistry - Doi: 10.1134/S1070363216080235 2016
SIMULTANEOUS PRECONCENTRATION AND DETERMINATION OF Cu2 Ni2 AND Cd2 BY MICELLEMEDIATED EXTRACTION IN FOOD AND WATER SAMPLES BİŞGİN ABDULLAH TANER,SÜRME YAVUZ,UÇAN MUSTAFA,NARİN İBRAHİM Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - JOURNAL OF THE CHILEAN CHEMICAL SOCIETY 2016
Simultaneous spectrophotometric determination and column solid phase extraction of two Lanaset textile dyes in environmental water samples BİŞGİN ABDULLAH TANER,SÜRME YAVUZ,UÇAN MUSTAFA,NARİN İBRAHİM Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Journal of Industrial and Engineering Chemistry - Doi: 10.1016/j.jiec.2016.04.022 2016
A Comparative Study for Separation Preconcentration and Determination of Tartrazine E 102 in Soft Drink Samples by Two Kinds of Amberlite Resins BİŞGİN ABDULLAH TANER,UÇAN MUSTAFA,NARİN İBRAHİM,SOYLAK MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Food Analytical Methods - Doi: 10.1007/s12161-015-0099-5 2015
A NEW CLOUD POINT EXTRACTION PROCEDURE FOR DETERMINATION OF TRACE AMOUNT CRYSTALVIOLET IN WASTEWATER BY UV VIS SPECTROMETRY BİŞGİN ABDULLAH TANER,NARİN İBRAHİM,UÇAN MUSTAFA,SOYLAK MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Oxidation Communications 2015
Comparison of Column Solid Phase Extraction Procedures for Spectrophotometric Determination of E129 Allura Red in Foodstuff Pharmaceutical and Energy Drink Samples BİŞGİN ABDULLAH TANER,UÇAN MUSTAFA,NARİN İBRAHİM Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Journal of AOAC International - Doi: 10.5740/jaoacint.14-222 2015
Determination of sunset yellow E110 in foodstuffs and pharmaceuticals after separation and preconcentration via solid phase extraction method BİŞGİN ABDULLAH TANER,NARİN İBRAHİM,UÇAN MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - International Journal of Food Science & Technology - Doi: 10.1111/ijfs.12737 2015
Separation preconcentration and spectrophotometric determination of reactive red 83 textile dye in wastewater by the method of cloud point extraction BİŞGİN ABDULLAH TANER,UÇAN MUSTAFA,NARİN İBRAHİM Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Journal Of Selçuk University Natural and Applied Science 2013
Synthesis and characterization of some vic dioxime and its mononuclear complexes UYSAL ŞABAN,COŞKUN AHMET,KOÇ ZİYA ERDEM,UÇAN MUSTAFA,UÇAN HALİL İSMET Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Russian Journal of Coordination Chemistry 2007
Determination of pKa values of some vic dioximes in non aqueous media TUNÇEL MEHMET,AKKAYA MUSTAFA,UÇAN MUSTAFA,PEKACAR ALİ İHSAN Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Oriental Journal of Chemistry 2007
Effect of the temperature and mobile phase composition on the retention behavior of nitroanilines on ligand exchange stationary phase GÜRTEN ABDULLAH ALİ,UÇAN MUSTAFA,İBRAHİM MEYSUN,AYAR AHMET Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS 2006
Removal of aniline from aqueous solution by PVC CDAE ligand exchanger GÜRTEN ABDULLAH ALİ,UÇAN MUSTAFA,ÖZLER MEHMET ALİ,AYAR AHMET Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Journal of Hazardous Materials - Doi: 10.1016/j.jhazmat.2004.11.031 2005
Synthesis and characterization of new Schiff bases and their cobalt II nickel II copper II zinc II cadmium II and mercury II complexes YILDIRIM UÇAN SELMA,UÇAN MUSTAFA,MERCİMEK BEDRETTİN Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Synthesis and Reactivity in Inorganic Metal-Organic and Nano-Metal Chemistry 2005
Determination of the rate control step of chlorinated anilines in ligand exchange reactions on solid phase by using breakthrough technique UÇAN MUSTAFA,GÜRTEN ABDULLAH ALİ,AYAR AHMET Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Colloid and Surfaces 2003
The synthesis of four new bis amino 2 naphthylglyoximes and their polymeric complexes YILDIRIM UÇAN SELMA,PEKACAR ALİ İHSAN,UÇAN MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Synthesis and Reactivity in Inorganic Metal-Organic and Nano-Metal Chemistry 2003
Synthesis and complex formation of substituted amino 2 naphthylglyoximes of unsymmetrical vic dioximes YILDIRIM UÇAN SELMA,PEKACAR ALİ İHSAN,UÇAN MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Synthesis and Reactivity in Inorganic Metal-Organic and Nano-Metal Chemistry 2003
Sorption equilibria of chlorinated anilines in aqueous solution on resin bound cobalt ion UÇAN MUSTAFA,AYAR AHMET Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Colloid and Surfaces 2002
Bildiriler
Effective removal of Cd (II), Co (II) and Ni (II) ions by using hypnum cupressiforme bioadsorbent KAHVE YILDIRIM GİZEM, SÜRME YAVUZ, UÇAN MUSTAFA, NARİN İBRAHİM Uluslararası - Tam metin bildiri - (15.09.2023 - 17.09.2023) - V. International Turkic World Congress on Science and Engineering
Grafen Oksit, Manyetik Grafen Oksit ve Nikel Oksit/Grafen Oksit Kompozitlerinin Sentezlenmesi Ve Sulu Ortamda Bulunan Kadmiyum ve Kurşun İyonlarının Giderilmesine Uygulanması SÜRME YAVUZ, UÇAN MUSTAFA, NARİN İBRAHİM Uluslararası - Tam metin bildiri - (14.06.2021 - ) - III. International Turkic World Congress on Science and Engineering
Kadmiyum un Bulutlanma Noktası Ekstraksiyon Metodu ile Ayrılması ve Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrometresi ile Tayini BİŞGİN ABDULLAH TANER,SÜRME YAVUZ,NARİN İBRAHİM,UÇAN MUSTAFA Ulusal - Sözlü Bildiri - (23.08.2015 - 28.08.2015) - 27. Ulusal Kimya Kongresi
KADMİYUM’UN BULUTLANMA NOKTASI EKSTRAKSİYON METODU İLE AYRILMASI VE ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRESİ İLE TAYİNİ BİŞGİN ABDULLAH TANER,SÜRME YAVUZ,NARİN İBRAHİM,UÇAN MUSTAFA Ulusal - Özet bildiri - (23.08.2015 - 28.08.2015) - 27. ULUSAL KİMYA KONGRESİ
Lanaset Blue 2R Tekstil Boyasının Bulutlanma Noktası Ekstraksiyonu ve Katı Faz Ekstraksiyonu Yöntemleriyle Sulu Ortamda Tayini ve Uzaklaştırılması SÜRME YAVUZ,BİŞGİN ABDULLAH TANER,UÇAN MUSTAFA,NARİN İBRAHİM Ulusal - Poster - (29.05.2015 - 31.05.2015) - XIV. Ulusal Spektroskopi kongresi
Cloud point extraction and UV Vis spectrophotometric determination of Rhodamine B dye in cosmetic samples NARİN İBRAHİM,BİŞGİN ABDULLAH TANER,SÜRME YAVUZ,UÇAN MUSTAFA Uluslararası - Özet bildiri - (07.04.2015 - 09.04.2015) - The 6 th International Conference on Optical Spectroscopy, Laser and their Applications 2015
Sunset Yellow un İki Farklı Katı Faz Dolgu Maddesi Kullanarak Katı Faz Ekstraksiyon Metodu İle Ayrılması Zenginleştirilmesi Ve Metotların Karşılaştırılması BİŞGİN ABDULLAH TANER,NARİN İBRAHİM,UÇAN MUSTAFA Ulusal - Sözlü Bildiri - (15.05.2014 - 18.05.2014) - III. Eser Analiz Çalıştayı
Allura Red in Katı Faz Ekstraksiyonu İle Zenginleştirilmesi Ve Uv Vis Spektrofotometrik Tayini BİŞGİN ABDULLAH TANER,UÇAN MUSTAFA,NARİN İBRAHİM,SOYLAK MUSTAFA Ulusal - Poster - (15.05.2014 - 18.05.2014) - III. Eser Analiz Çalıştayı
Nevşehir Kapadokya Bölgesinde Doğal Olarak Yetişen Yenilebilir 12 Farklı Mantar Türünün Eser Metal Düzeyleri UÇAN MUSTAFA,BİŞGİN ABDULLAH TANER,NARİN İBRAHİM,SOYLAK MUSTAFA Ulusal - Poster - (15.05.2014 - 18.05.2014) - III. Eser Analiz Çalıştayı
ALLURA RED’İN KATI FAZ EKSTRAKSİYONU İLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİVE UV-VIS SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNİ BİŞGİN ABDULLAH TANER,UÇAN MUSTAFA,NARİN İBRAHİM,SOYLAK MUSTAFA Ulusal - Özet bildiri - (15.05.2014 - 18.05.2014) - EsAn-2014 III. ESER ANALİZ ÇALIŞTAYI
Tartrazin in İki Farklı Amberlite Reçinesi Kullanarak Katı Faz Ekstraksiyon Metodu ile Zenginleştirilmesi ve Uv Vis Spektrofotometresiyle Tayini BİŞGİN ABDULLAH TANER,UÇAN MUSTAFA,NARİN İBRAHİM,SOYLAK MUSTAFA Ulusal - Poster - (01.05.2014 - 05.05.2014) - 7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi
Allura Red Boyarmaddesinin Mini Kolon Kullanarak Katı Faz Ekstraksiyonu ile Ayrılması Zenginleştirilmesi ve Spektrofotometrik Tayini BİŞGİN ABDULLAH TANER,UÇAN MUSTAFA,NARİN İBRAHİM Ulusal - Poster - (01.05.2014 - 05.05.2014) - 7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi
Separation preconcentration and spectrophotometric deremination of Rhodamine B in different water samples by solid phase extraction method Abdullah Taner Bişgin, Mustafa Uçan, İbrahim Narin Uluslararası - Poster - (11.08.2013 - 16.08.2013) - IUPAC 2013 44th World Chemistry Congress
Cloud point extraction method for determination of Astrazon Red GTLN textile dye in water samples by using TX 114 as a surfactant Abdullah Taner Bişgin, Mustafa Uçan, İbrahim Narin Uluslararası - Poster - (11.08.2013 - 16.08.2013) - IUPAC 2013 44th World Chemistry Congress
SEPARATION PRECONCENTRATION AND SPECTROPHOTOMETRIC DETERMINATION OF RHODAMINE B IN DIFFERENT WATER SAMPLES BY SOLID PHASE EXTRACTION METHOD BİŞGİN ABDULLAH TANER,UÇAN MUSTAFA,NARİN İBRAHİM Uluslararası - Özet bildiri - (11.08.2013 - 16.08.2013) - 44th WORLD CHEMISTRY CONGRESS
Separation preconcetration and spectrophotometric determination of reactive red 83 textile dye in wastewater by the method of cloud point extraction Abdullah Taner BİŞGİN, Mustafa UÇAN, İbrahim NARİN Uluslararası - Tam metin bildiri - (18.05.2013 - 21.05.2013) - International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST 2013)
Sunset Yellow un Katı Faz Ekstraksiyonuyla Zenginleştirilmesi ve Uv Vis Spektrofotomrtresi ile Tayini A Taner BİŞGİN, Mustafa UÇAN, İbrahim NARİN, Mustafa SOYLAK Ulusal - Poster - (15.05.2013 - 18.05.2013) - XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi
Spectrophotometric Determination of Astrazon Red GTLN in Water and Filament Sample after Seperation and Preconcentration via Cloud Point Extraction Method Abdullah Taner Bişgin, İbrahim Narin, Mustafa Uçan Uluslararası - Tam metin bildiri - (14.11.2011 - 16.11.2011) - EURASIA WASTE MANAGEMENT SYMPOSIUM
Toksik Eosin in Bulutlanma Noktası Ekstraksiyonu ile Zenginleştirilmesi ve UV VİS Spektrofotometresi ile Tayini AT Bişgin, M Uçan, İ Narin Ulusal - Poster - (18.05.2011 - 22.05.2011) - XII.National Spectroscopy Congress
Kristal Viyole Boyasının Misel Ortam Ekstraksiyonu ile Zenginleştirilmesi ve UV vis Spektrofotometresiyle Tayini İbrahim Narin, Abdullah Taner Bişgin, Mustafa Uçan, Mustafa Soylak Ulusal - Poster - (18.05.2011 - 22.05.2011) - XII. Ulusal Spektroskopi Kongresi
Niğde ve Yöresinde Doğal Olarak Yetişen 11 Farklı Mantar Türünün Eser Metal Düzeyleri İ Narin, A T Bişgin, M Tüzen, M Uçan, D Mendil, M Soylak Ulusal - Poster - (18.05.2011 - 22.05.2011) - XII. National Spectroscopy Congress
Kongo Kırmızısı Boyasının Bulutlanma Noktası Ekstraksiyonu ile Zenginleştirilmesi ve UV VIS Spektrofotometresi ile tayini A T Bişgin, İ Narin, M Uçan, M Soylak Ulusal - Poster - (18.05.2011 - 22.05.2011) - XII. National Spectroscopy Congress
Kızılırmak Nehri Avanos Bölgesinden Toplanan Dip Çamuru Örneklerin Eser Metal Düzeyleri İbrahim NARİN, A Taner BİŞGİN, Mustafa UÇAN, Mustafa SOYLAK Ulusal - Poster - (21.06.2010 - 25.06.2010) - 5. Ulusal Analitik Kimya Kongresi
Öğrenme güçlüğü nedeni zihinsel olmayan öğrencilerin algılama bütünleştirme ve anlatma süreçlerini etkileyen faktörler KOÇ MUSTAFA,TUTKUN ÖMER FARUK,UÇAN MUSTAFA Ulusal - Poster - (11.11.2001 - 13.11.2001) - XI. Ulusal Özel Eğitim Kongresi
Bazı Substitue vic Dioksimlerin Susuz Ortamda Potansiyometrik Titrasyon Yöntemiyle pKa Sabitlerinin Tayini Uçan. M, Gedikbey. T Ulusal - Poster - ( - ) - XI. Ulusal Kimya Kongresi
Co II Komplekslerinin Ligand Adsorpsiyonunun İncelenmesi ve Adsorpsiyon Parametrelerinin Belirlenmesi Uçan. M, Ayar. A Ulusal - Poster - ( - ) - XVI. Ulusal Kimya Kongresi
Yeni Schiff Baz Türevlerinin Sentezi ve Geçiş Metal Komplekslerinin İncelenmesi Uçan. S Y, Uçan. M, Mercimek. B Ulusal - Özet bildiri - ( - ) - XVI. Ulusal Kimya Kongresi Konya
Elektrosprey Yardımıyla Gaz Fazında Bakırın Glutatyon ile Kompleks Oluşumunun İncelenmesi Özdemir. A, Uçan. M Ulusal - Özet bildiri - ( - ) - XVIII. Ulusal Kimya Kongresi. Kars
N2O2 Donör Atomlar İçeren Schiff Bazları ve Ni II Co II Zn II Komplekslerinin Sentezi Uçan. S, Uçan. M, Pekacar. A İ, Mercimek, B Ulusal - Özet bildiri - ( - ) - XX. Ulusal Kimya Kongresi. Kayseri.
1 2 Fenilimino izonitrozo 2 asetilnaftalinin ve Metal Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu Uçan. S, Demir. İ, Uçan. M, Akaya, A Ulusal - Özet bildiri - ( - ) - XX. Ulusal Kimya Kongresi. Kayseri.
1 4 Fenilimino izonitrozo 2 asetilnaftalinin Metal Komplekslerinin Sentezi ve Yapılarının İncelenmesi Uçan. SY, Uçan. M, Pekacar. A İ Ulusal - Özet bildiri - ( - ) - . Anorganik Günleri, Çukurova Üniversitesi. Adana.