Eğitim Bilgileri
Doktora ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ (DR)/ Tez adı : KOAH’LI BİREYLERE UYGULANAN PROGRESİF GEVŞEME EGZERSİZLERİNİN DİSPNE VE ANKSİYETE DÜZEYİNE ETKİSİ 2013-2018
Yüksek Lisans ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/HEMŞİRELİK (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan bireylerin özbakım gücü ve etkileyen faktörler 2011-2013
Lisans NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU/HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ/HEMŞİRELİK PR./ 2007-2011
Akademik Unvanlar
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU/HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ/İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI 2019-
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ (DR) 2013-
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU/HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 2011-2013
Yönetilen Tezler
ÜMİT SÜRÜK Yüksek Lisans FİZİKSEL ENGELLİ BİREYLERİN KOLOREKTAL KANSER TARAMASINA YÖNELİK BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI İLE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 2022
HAYRUNESMA USTA Yüksek Lisans KOAH'lı Bireylerde Sağlık Okuryazarlığı Düzeyinin İlaç Tedavisine Uyum Ve Yaşam Doyumu Üzerine Etkisi 2022
SONGÜL BİLTEKİN Yüksek Lisans Diyabetik retinopatisi olan hastalarda özbakımın değerlendirilmesi 2021
DENİZ YILMAZ Yüksek Lisans HEMODİYALİZ HASTALARININ UYKU KALİTELERİ VE KONFOR DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ 2021
Makaleler
Dialysis Symptoms on Exercise Perception of Hemodialysis Patients KILIÇ ZÜLEYHA, UZDİL NURCAN Uluslararası - Hakemli - ESCI - Özgün Makale - Turk J Nephrol - Doi: 10.5152/turkjnephrol.2023.21170235 2023
Impact of COVID-19 pandemic on health-promoting lifestyle behaviors: A cross-sectional study SAMANCI TEKİN ÇİĞDEM, KILIÇ ZÜLEYHA Uluslararası - Hakemli - ESCI - Özgün Makale - Journal of Acute Disease - Doi: 10.4103/2221-6189.369073 2023
The Effect of Progressive Relaxation Exercises on Dyspnea and Anxiety Levels in Individuals With COPD KILIÇ ZÜLEYHA, KARADAĞ SONGÜL, TUTAR NURİ Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Holistic Nursing Practice - Doi: 10.1097/HNP.0000000000000563 2023
Health literacy and attitudes to holistic, complementary and alternative medicine in peritoneal dialysis patients: A descriptive study UZDİL NURCAN, KILIÇ ZÜLEYHA Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - EUROPEAN JOURNAL OF INTEGRATIVE MEDICINE - Doi: 10.1016/j.eujim.2022.102185 2022
Relationship Between Nurses’ Compassion Level and Emotional Intelligence During the COVID-19 Pandemic: Case of City Hospitals KILIÇ ZÜLEYHA, AYDINLI AYŞE, GÜNAYDIN YURDAGÜL, Aytekin Aydın Tülay, Günaydın Ümit Uluslararası - Hakemli - EsCI - Özgün Makale - Journal of Holistic Nursing - Doi: 10.1177/08980101221089471 2022
The Effect of Working in a Hospital Offering Pandemic-Related Services on the Perceived Stress and Anxiety Levels of Nurses during COVID-19: A Case of Two Hospitals Providing Pandemic-Related Services and Not Providing Such Services KILIÇ ZÜLEYHA, AYTEKIN AYDIN Tülay, GÜNAYDIN YURDAGÜL, HACIMUSALAR YUNUS, AYDINLI AYŞE Uluslararası - Hakemli - ICI - Özgün Makale - Black Sea Journal of Health Science - Doi: 10.19127/bshealthscience.1087032 2022
The Effect of Dyspnea and Fatigue on Sexual Life and Marital Satisfaction in Individuals With Chronic Obstructive Pulmonary Disease GÜNAYDIN YURDAGÜL, KILIÇ ZÜLEYHA, ZİNCİR HANDAN, TUTAR NURİ Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Sexuality and Disability - Doi: 10.1007/s11195-022-09725-3 2022
Nurses’ Status of Using Information Systems and Opinions about the Benefits to the Profession: Example of a Country CEYHAN ÖZLEM, ŞENTÜRK ARZU, KARADAĞ SONGÜL, KILIÇ ZÜLEYHA Uluslararası - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - International Journal of Caring Sciences 2021
Self-Care Agency and Affecting Factors in Patients WithChronic Obstructive Pulmonary Disease KILIÇ ZÜLEYHA,KARADAĞ SONGÜL Uluslararası - Hakemli - IndexCopernicus - Özgün Makale - Eastern Journal of Medicine 2020
Application of heat and a home exercise program for pain and function levels in patients with knee osteoarthritis: A randomized controlled trial KARADAĞ SONGÜL,TAŞCI SULTAN,DOĞAN NURHAN,DEMİR HÜSEYİN,KILIÇ ZÜLEYHA Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - International Journal of Nursing Practice - Doi: 10.1111/ijn.12772 2019
Important point in those undergoing peritoneal dialysis:Treatment Compliance CEYHAN ÖZLEM,KILIÇ ZÜLEYHA,GÖRİŞ SONGÜL,ŞENTÜRK ARZU Uluslararası - Hakemli - ESCI - Özgün Makale - Journal of Clinical and Analytical Medicine - Doi: 10.4328/JCAM.5855 2018
Erkek Hastaların Prostat Kanseri Taramaları Hakkında Bilgi Düzeyleri CEYHAN ÖZLEM,GÖRİŞ SONGÜL,DEMİRTAŞ ABDULLAH,KILIÇ ZÜLEYHA Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi dergisi - Doi: 10.24938/kutfd.383092 2018
INTEGRATIVE HEALTH PRACTICES USED IN INDIVIDUALS DIAGNOSED WITH OSTEOARTHRITIS DOĞAN NURHAN,KARADAĞ SONGÜL,KILIÇ ZÜLEYHA Ulusal - Hakemli - Tıp - Derleme Makale - Spatula DD 2017
Caregiver burden and social support levels of patients with COPD GÖRİŞ SONGÜL,KILIÇ ZÜLEYHA,ELMALI FERHAN,TUTAR NURİ,Takcı Özlem Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - HOLISTIC NURSING PRACTICE 2016
Use of complementary and alternative therapies among sleep problems in individuals with chronic diseases KILIÇ ZÜLEYHA,ŞENTÜRK ARZU,GÖRİŞ SONGÜL Ulusal - Hakemli - tıp - Derleme Makale - Spatula DD 2015
Nurses Professional Values and Affecting Factors GÖRİŞ SONGÜL,KILIÇ ZÜLEYHA,CEYHAN ÖZLEM,ŞENTÜRK ARZU Uluslararası - Hakemli - ESCI - Özgün Makale - Journal of Psychiatric Nursing - Doi: 10.5505/phd.2014.74046 2014
Management of the Frequently Observed Symptoms in Advance Stage Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients KILIÇ ZÜLEYHA,ÖZÇELİK HANİFE Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Derleme Makale - Journal of Chest Diseases and Critical Care - Doi: 10.15197/sabad.4.1.15 2014
Bildiriler
Akademisyenlerin tamamlayıcı ve alternatif tedavilerle ilgili bilgi tutum ve davranışları TEKİNSOY KARTIN PINAR,ŞENTÜRK ARZU,CEYHAN ÖZLEM,GÖRİŞ SONGÜL,KILIÇ ZÜLEYHA,TAŞCI SULTAN Ulusal - Özet bildiri - (27.05.2015 - 29.05.2015) - Tamamlayıcı ve detekleyici bakım uygulamaları kongresi
ERKEK HASTALARIN PROSTAT KANSERİ TARAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİ CEYHAN ÖZLEM,Karakuş Açıkgöz Gonca,DEMİRTAŞ ABDULLAH,GÖRİŞ SONGÜL,KILIÇ ZÜLEYHA Uluslararası - Özet bildiri - (26.05.2016 - 29.05.2016) - 3. Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi
Akut Miyokard İnfarktüs Sonrası Tedaviye Uyum CEYHAN ÖZLEM,GÖRİŞ SONGÜL,KILIÇ ZÜLEYHA Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.11.2018 - 27.11.2018) - 1. INTERNATIONAL INTERNALMEDICINE NURSINGCONGRESS
AKUT MYOKARD İNFARTÜSÜ SONRASI TEDAVİYE UYUM CEYHAN ÖZLEM,GÖRİŞ SONGÜL,KILIÇ ZÜLEYHA Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.11.2018 - 27.11.2018) - 1. ULUSLARARASI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ
Symptom Differences Between Genders in Patients with Acute Coronary Syndrome CEYHAN ÖZLEM,KARADAĞ SONGÜL,TEKİNSOY KARTIN PINAR,DOĞAN ALİ,KILIÇ ZÜLEYHA Uluslararası - Özet bildiri - (15.10.2016 - 17.10.2016) - European Accreditation Council for Continuing Medical Education Certificate
Symptom differences between genders inpatients with acute coronary syndrome CEYHAN ÖZLEM,GÖRİŞ SONGÜL,TEKİNSOY KARTIN PINAR,DOĞAN ALİ,KILIÇ ZÜLEYHA Uluslararası - Özet bildiri - (15.10.2016 - 17.10.2016) - Acute Cardiovascular Care Congress
DİYABETİK RETİNOPATİSİ OLAN HASTALARDA ÖZBAKIM VE HEMŞİRELİK BİLTEKİN SONGÜL, KILIÇ ZÜLEYHA, GÜVEN ŞEFİKA DİLEK Uluslararası - Özet bildiri - (13.02.2021 - 14.02.2021) - 2nd INTERNATIONAL CONGRESS OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES IN MEDICAL SCIENCES
SELF-CARE AND NURSING IN PATIENTS WITH DIABETIC RETINOPATHY Biltekin Songül, KILIÇ ZÜLEYHA, Güven Şefika Dilek Uluslararası - Özet bildiri - (13.02.2021 - 14.02.2021) - 2ND INTERNATIONAL CONGRESS OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES IN MEDICAL SCIENCES
COVID-19 Pandemi Döneminin Sağlığı Geliştirici Yaşam Tarzı Davranışlarına Etkisi SAMANCI TEKİN ÇİĞDEM, KILIÇ ZÜLEYHA Uluslararası - Özet bildiri - (11.03.2022 - 12.03.2022) - 8th International Symposium on Academic Studies in Health and Sport Sciences