Eğitim Bilgileri
Doktora GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ESKİ TÜRK EDEBİYATI (DR)/ Tez adı : Edirneli Nazmi, hayatı, edebi kişiliği, eserleri -Türki-i Basit ve gazelleri dışındaki nazım şekil ve türleri 1992-1998
Yüksek Lisans YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : REVANİ DİVANINDAN ELLİ GAZELİN ŞERHİ 1991-1992
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/ESKİ TÜRK EDEBİYATI PR./ 1981-1985
Akademik Unvanlar
PROFESÖR NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2013-
DOÇENT BOZOK ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2007-2013
YARDIMCI DOÇENT BOZOK ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2002-2007
YARDIMCI DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI 1999-2002
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 1994-1999
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI 1986-1994
Yönetilen Tezler
AYŞE CENGİZ Doktora Dervîş Muhammed Şifâyî, Eşşerhu'l-Kitabi'l-Mesneviyyi'l-Ma'neviyyi'l-Muhtasar, cilt 2 (İnceleme-metin-sözlük) 2021
SİBEL AYDIN Yüksek Lisans Kara Fazlî Dîvânı (inceleme- metin bağlama dizin ve işlevsel sözlük) 2021
FUNDA DOLAHMET Doktora ŞÂHİDİ'NİN LEYLÂ VÜ MECNÛN'U (İNCELEME-METİN BAĞLAMLI DİZİN VE İŞLEVSEL SÖZLÜK) 2020
RABİA AKDAĞ Doktora İsmail Rusuhi-yi Ankaravi Şerh-i Mesnevi (Mecmu'atu'l - Letayif ve Matmuratu'l Ma'arif ) (III.Cilt)(İnceleme-Metin Sözlük) 2020
İBRAHİM DEMİRDELEN Yüksek Lisans Mecmû'a-i Eş'âr (06 Hk 3841) 2020
ELİF DEMİR Yüksek Lisans REVÂNÎ'NİN İŞRETNÂMESİ(İNCELEME-METİN BAĞLAMLI DİZİN VE İŞLEVSEL SÖZLÜK) 2020
RESUL ÖZTÜRK Yüksek Lisans Mecmû'atu'l-Eş'âr (06 Hk 275/2) 2020
ELİF DEMİR Yüksek Lisans REVÂNÎ'NİN İŞRETNÂMESİ (İNCELEME-METİN BAĞLAMLI DİZİN VE İŞLEVSEL SÖZLÜK) 2020
ÖMER SEMİZ Doktora MUHAMMED MURAD MOLLA HÜLÂSÂTÜ'Ş-ŞÜRÛH (C. I-II-III) İNCELEME- METİN- SÖZLÜK 2020
ÖZLEM ĞÜNGÖR Doktora İsmâil Rüsûhî-yi Ankaravî Şerh-i Mesnevî (Mecmû'atu'l-Letâyif ve Matmûratu'l-Ma'ârif ) (VI. Cilt) (İnceleme-Metin-Sözlük) 2019
MERYEM ÖZDEMİR Yüksek Lisans Revânî Divanı (İnceleme-metin bağlamlı dizin ve işlevsel sözlük)" 2019
ABDULLAH UÇAR Doktora Pîr Muhammed Efendi, Hazînetü'l-Ebrâr, IV. Cilt, İnceleme-Metin-Sözlük 2019
VOLKAN YALAP Yüksek Lisans Türk romanında kurmaca bir figür olarak Şems-i Tebrizî 2019
BURCU DOĞAN KOCA Yüksek Lisans Mecmu'a-yı Eş'ar(06 hk 3961) inceleme-metin-tıpkıbasım 2019
TUĞBA KOCAKAPLAN TÜRKÜM Yüksek Lisans Mecmû'a - i Eş'âr (06 Mil Yz a 795/2) 2018
NEBAHAT ERDEM Yüksek Lisans Mecmû'a-i Eş'âr (06 Mil Yz A 2516) 2017
DERYA ÜNALAN Yüksek Lisans "Eş'ar (03 Gedik 18248)" 2017
FATİH ATABEK Doktora Tâlibî Hasan Dede Yetîmü'ş-Şürûh (İnceleme-metin-sözlük) 2017
AYŞE CENGİZ Yüksek Lisans Mecmu'a-i Eş'âr (45 Ak Ze 194) inceleme-metin-tıpkı basım 2016
ÖZLEM ĞÜNĞÖR Yüksek Lisans Mecmûa-i Eşâr ve Fevâid (03 Gedik 18228) inceleme tıpkıbasım 2015
GÖKHAN ÇEVİK Yüksek Lisans Mecmû'a-i Fevâid ve Menkulât ve Eş'âr (45 HK 8422) 2015
HAKAN YALAP Doktora İsmâîl Rüsûhî-yi Ankaravî Şerh-i Mesnevî Mecmû'atu'l-Letâyif ve Matmûratu'l-Ma'ârif (II. cilt) (inceleme-metin-sözlük) 2014
EMRAH GÜZEL Yüksek Lisans Mecmû'a-i Eş'âr (06 Mil Yz A 863) 2014
BESTAMİ BİLGE Doktora İsmâîl Rüsûhî-yi Ankaravî Şerh-i Mesnevî (Mecmû'atu'l-Letâyif ve Matmûratu'l-Ma'ârif) (V. cilt) (İnceleme-Metin-Sözlük) 2014
MEHMET ÖZDEMİR Doktora İsmâîl Rüsûhî-yi Ankaravî Şerh-i Mesnevî (Mecmû'atu'l-Letâyif ve Matmûratu'l-Ma'ârif) (IV. cilt) (İnceleme-Metin-Sözlük) 2013
KAMİL ALİ GIYNAŞ Doktora Pervâne Bey mecmuası (İnceleme-Metin) 2013
OBAM CEMAL BAYAR Yüksek Lisans Misâlî-i Hurûfî Dîvânı (inceleme-metin) 2012
RABİA AKDAĞ Yüksek Lisans Edirneli Nazmî Dîvânı (269b-394a varaklar) inceleme-metin-tıpkıbasım 2012
UBEYDULLAH ZARARSIZ Yüksek Lisans Edirneli Nazmî Dîvânı 396b-521a nolu varaklar (İnceleme-metin-tıpkıbasım) 2011
NACİYE KAYA Yüksek Lisans Edirneli Nazmî Dîvânı (521b-645b varaklar) inceleme- metin-tıpkıbasım 2011
ORHAN KILIÇARSLAN Yüksek Lisans Edirneli Nazmî Dîvânı (144-b/270-a varaklar) (İnceleme-metin-tıpkıbasım) 2011
ERDEM CAN ÖZTÜRK Yüksek Lisans Alî Cemâleddin Arûz-ı Türkî, İlm-i Kavâfî, Sanâyi'-i Şi'riyye ve İlm-i Bedî' (inceleme-metin-sözlük-tıpkıbasım) 2010
EMRAH BİLGİN Yüksek Lisans Ömer bin Sâlih el-Kırımî Tuhfetü'l-Fetâvâ (inceleme -tenkitli metin-tıpkıbasım) 2010
SİBEL ÖZTÜRK Yüksek Lisans Mecmu'a-yı Eş'ar (inceleme-metin-tıpkıbasım) 2010
NURULLAH DEVECİ Yüksek Lisans Mecmu'ayı Eş'ar (inceleme-metin-tıpkıbasım) Milli Kütüphane yz. a 4022 2010
RAMAZAN DURAN Yüksek Lisans Pervâne Beg Nazîre Mecmuası (230a-260b)(inceleme-metin-sözlük-tıpkıbasım) 2008
RECEP GÖKÇE Yüksek Lisans Eski Türk edebiyatında mektup ve bir Mecmua-i Münşeat 2007
SAİT YILTER Yüksek Lisans Mecmu'a-i Kasa'id ve Gazeliyyat (Mecmu'a-i Devavin) (Halet Efendi Mülhakı, Süleymaniye ktp. no:245) (inceleme-metin-tıpkı basım) 2006
HAKAN BOZDAĞ Yüksek Lisans Mecmû'a-i Kasâ'id-i Türkiyye (207-327 varaklar) 2004
TÜLİN KARCI Yüksek Lisans Revânî Divânı'nın tahlili 2004
NACİ GILIÇ Yüksek Lisans Mecmû'â-i Kasâ'îd-i Türkiyye'nin içerik yönünden değerlendirilmesi 2004
FERİT SİPAHİ Yüksek Lisans Zati Divanı`ndan yetmiş beş gazelin şerhi 2002
Projeler
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı MECMU’A-İ KASAYİD-İ TÜRKİYYE, SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ, HALET EFENDİ, 3418. (25.05.2005-25.05.2007)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor İsmâil Rüsûhî-yi Ankaravî Şerh-i Mesnevî (Mecmû’atu’l-Letâyif ve Matmûratu’l-Ma’ârif) (III. Cilt) (İnceleme-Metin-Sözlük) (02.03.2017-)
BAP Devam Ediyor Mana Semâsında Bir Kutup Yıldızı Mevlânâ (-)
DİĞER Tamamlandı Pervane Bey Mecmuası İnceleme Metin (-)
DİĞER Tamamlandı İsmail Rusuhi yi Ankaravi Şerh i Mesnevi Mecmu atu l Letayif ve Matmuratu l Ma arif 4 Cilt İnceleme Metin Sözlük (-)
İdari Görevler
Bölüm Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2013-
Enstitü Müdür Yardımcısı BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2009-2010
Bölüm Başkan Yardımcısı BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2008-2011
Bölüm Başkanı BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2008-2009
Dekan Yardımcısı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2001-2002
Bölüm Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2000-2001
Makaleler
KLASİK TÜRK EDEBİYATI YORUMCUSU OLARAK TANPINAR AVŞAR ZİYA Uluslararası - Hakemli - MLA, DRJI, SCIENTIFIC INDEXING SERVICES, ACADEMIC KEYS,RESEARCHBIB, COSMOS IMPACT FACTOR, SYSTEMATIC IMPACTFACTOR, İSAM, ADVANCE SCIENCE INDEX, ROOT INDEXING, ASOSINDEX, GOOGLE SCHOLAR, JOURNAL FACTOR, EURASIANSCIENTIFIC JOURNAL INDEX, CITEFACTOR, SCIENTIFIC WORLDINDEX, BIELEFELD ACADEMIC SEARCH ENGINE (BASE), INDEXCOPERNICUS, ROAD, CROSSREF, OPENAIRE - Özgün Makale - The Journal of Turkic Language and Literature Surveys 2018
Divan Şiirinde Nilüferin Kozmik Serüveni AVŞAR ZİYA,Cengiz Ayşe Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - Turkish Studies 2017
Yûnus Emre nin Erik Dalına Çıkan Dört Şârih AVŞAR ZİYA Ulusal - Hakemli - ULAKBİLİM-DERGİPARK - Özgün Makale - Türk Yurdu 2012
A RAFTA BİR DİVAN ŞAİRİ FENNÎ AVŞAR ZİYA Ulusal - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - BOZOK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ 2010
Gölge Avıyla Boşalan Bir Sadak Mahallileşme AVŞAR ZİYA Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - Turkish Studies 2009
Tenkitli Metin Neşrinde İmla Sorunu Üzerine Yeni Düşünce ve Öneriler AVŞAR ZİYA Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - Turkish Studies 2008
Mevlana nın Rubailerinde Müteal Aşk AVŞAR ZİYA Ulusal - Hakemli - DERGİPARK-ULAKBİLİM - Özgün Makale - Marife Bilimsel Birikim (Mevlana Özel Sayısı) 2007
XVII XIX Yüzyıllara Ait Yayınlanmış Türkçe Divan ve Divançeler AVŞAR ZİYA Ulusal - Hakemli - DERGİPARK-ULAKBİLİM - Özgün Makale - Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi 2007
Evrensel Bir Hikaye Salaman u Absal ve Kökeni AVŞAR ZİYA Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - Turkish Studies 2007
Şairlerin Görüp Unuttukları Bir Rüya Belagat AVŞAR ZİYA Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - Turkish Studies 2007
Ruhu l Mesnevi de Mesnevi nin İlk 18 Beytinin Şerh Yöntemi AVŞAR ZİYA Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - Turkish Studies 2007
Nef î nin Hayâl Kavramına Yaklaşımı AVŞAR ZİYA Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - Bilig-Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi 2003
Bir Başka Yönden Nedim AVŞAR ZİYA Ulusal - Hakemli - DERGİPARK-ULAKBİLİM - Özgün Makale - Türklük Bilimi Araştırmaları 2002
Divan Şiirinin Poetik Verilerine Yeni Bir Yaklaşım Denemesi AVŞAR ZİYA Ulusal - Hakemli - ULAKBİLİM-DERGİPARK - Özgün Makale - Hece Türk Şiiri Özel Sayısı 2001
Türkî i Basit i Yeniden Tartışmak AVŞAR ZİYA Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - Bilig-Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi 2001
Künhü l Ahbâr ın Yayınlanması Münâsebetiyle AVŞAR ZİYA Ulusal - Hakemli - ULKABİLİM-DERGİPARK - Özgün Makale - Türk Kültürü 1996
Meşâirü ş Şuarâ Mukaddimesine Göre Âşık Çelebi nin Şiir Anlayışı AVŞAR ZİYA Ulusal - Hakemli - ULAKBİLİM-DERGİPARK - Özgün Makale - YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1994
REVÂNÎ NİN ŞİİR ANLAYIŞI AVŞAR ZİYA Ulusal - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 1990
Bildiriler
Türkçe Söyleme Sorunu Olarak Mevlânâ nın Rubâileri AVŞAR ZİYA Ulusal - Tam metin bildiri - (30.09.2006 - 01.10.2006) - Mevlânâ Mesnevi ve Mevlevihaneler Sempozyumu
İmâm ı Azam Şârihi Bir Velî Mevlânâ AVŞAR ZİYA Ulusal - Tam metin bildiri - (28.04.2015 - 30.04.2015) - Devirleri Aydınlatan Meş’ale İmâm-ı A’zam Ulusal Sempozyum Tebliğler Kitabı
Somuncu Baba ya Atfedilen Diriyiz Daim Ölmeyiz Şiirinin Şerh Ve Analizi AVŞAR ZİYA Uluslararası - Tam metin bildiri - (27.10.2016 - 29.10.2016) - I. Uluslararası Aksaray Sempozyumu Kültür, Tarih, Din, Medeniyet Sempozyumu
Klâsik Türk Şiirinde Âb-ı Hayat Arayan Mitolojik İki Figür: Hızır ile İskender AVŞAR ZİYA Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.04.2017 - 28.04.2017) - IV. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU
Tezkirelere Göre Tebrizli Dîvân Şairleri AVŞAR ZİYA Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.05.2016 - 27.05.2016) - III. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU
Mahallileşme Bir Akım mıdır AVŞAR ZİYA Ulusal - Tam metin bildiri - (25.05.2007 - 26.05.2007) - I. Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Tunca Kortantamer Adına)
Divan Şiiri Mahalli Bir Şiir Midir AVŞAR ZİYA Ulusal - Tam metin bildiri - (25.05.2007 - 26.05.2007) - I. KLASİK TÜRK EDEBİYATI SEMPOZYUMU
Mehmed Akif te Şarkın İki Yüzü AVŞAR ZİYA Uluslararası - Tam metin bildiri - (24.05.2009 - 31.05.2009) - Uluslararası Mehmed Akif Ersoy ve Kültürel Değişim ve Balkanların Yeniden Yapılanması Sempozyumu
Risaletü’n-Nushiyye’de Kaosun Ruhsal ve Sosyal Düzene Dönüşmesi AVŞAR ZİYA Uluslararası - Tam metin bildiri - (23.03.2017 - 23.03.2017) - Millî Birlik ve Beraberlik Sempozyumu
Mevlana’da Dil Arayışı AVŞAR ZİYA Uluslararası - Özet bildiri - (21.09.2017 - 23.09.2017) - 1. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu
Bozkır ın Üç Hikâyecisi Cengiz Aytmatov Berik Şahanov AVŞAR ZİYA Uluslararası - Tam metin bildiri - (20.05.2015 - 22.05.2015) - II. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri Kitabı
Çağatay ve Osmanlı Sahası Divanlarına Göre Türk Mitolojisinde Umay Ana Motifi AVŞAR ZİYA Uluslararası - Tam metin bildiri - (18.03.2014 - 21.03.2014) - , I. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
Otman Baba Vilayet namesine Göre Otman Baba İle Rumeli Bölgesindeki Babaların Münasebetleri AVŞAR ZİYA Uluslararası - Tam metin bildiri - (17.04.2007 - 19.04.2007) - II. Uluslararası Türk Kültür Evreninde Alevilik ve Bektaşilik Bilgi Şöleni,
Bir Marifilik Metni Aynü l Hakika fi Rabitati t Tarika AVŞAR ZİYA Ulusal - Tam metin bildiri - (15.11.2008 - 15.11.2008) - 9. Yüzyıl Manisa’sında Bir Kültür Ocağı” Entekkeliler” Sempozyumu
Mantıku t Tayr Bağlamında Sembolik Kuşlar Üzerine Bir Mukâyese AVŞAR ZİYA Ulusal - Tam metin bildiri - (15.05.2014 - 17.10.2014) - IX. Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu
Ahi Evren in Tabsıra Adlı Eserinin Özgünlüğü AVŞAR ZİYA Uluslararası - Tam metin bildiri - (13.10.2008 - 19.10.2008) - . Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu
Hâkânî’nin Türk Şairlerini Etkileyen Öncü Kasidesi Bahrü’l-Ebrar AVŞAR ZİYA Uluslararası - Tam metin bildiri - (13.06.2019 - 15.06.2019) - VI. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
Düşünce Alanlı Metin Çözümleme Yöntemi ve Revani nin Bir Gazelinin Bu Yönteme Göre Şerhi AVŞAR ZİYA Ulusal - Tam metin bildiri - (13.02.2009 - 13.02.2009) - III.Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu, (Prof. Dr. Cem Dilçin Adına)
Mevlana’xxnın Aşk ve İrfan Dünyası AVŞAR ZİYA Uluslararası - Tam metin bildiri - (12.06.2019 - 12.06.2019) - Elm ve Sanat Meclisi 71. Meşgale
Nef i den Şeyh Galib e Edebiyatımızda Bir Kutup Mevlana AVŞAR ZİYA Uluslararası - Tam metin bildiri - (12.04.2007 - 13.04.2007) - I.Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu
Sınırlı Malzeme ile Bir Biyografi Üretmek Dürri Biyografisi AVŞAR ZİYA Uluslararası - Tam metin bildiri - (06.05.2010 - 08.05.2010) - Uluslararası Klâsik Türk Edebiyatı Biyografi Sempozyumu ( Prof. Dr. Musata İsen adına)
Şems in Sorularla Aradığı Muhatap Mevlana AVŞAR ZİYA Uluslararası - Özet bildiri - (05.05.2016 - 07.05.2016) - II. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu
Âşık Bedeninin Göstereni Olarak Dağlama AVŞAR ZİYA Uluslararası - Tam metin bildiri - (04.04.2007 - 05.04.2007) - Türk Kültüründe Beden Uluslararası Sempozyumu
Latifi Tezkiresi nde Şairlere Ait Niteliklerin Söz İpine Diziliş Yöntemi AVŞAR ZİYA Ulusal - Tam metin bildiri - (03.05.2009 - 04.05.2009) - IV. Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu, (Prof. Dr. Abdülkerim Abdülkadiroğlu Adına)
Şeyh Galib in Düştü Redifli Gazelinin DAM Yöntemine Göre Şerhi AVŞAR ZİYA Ulusal - Tam metin bildiri - (01.07.2011 - 03.07.2011) - VII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Halûk İpekten Hatırasına)
Türkçe Söyleme Sorunu Olarak Mevlânâ nın Rubaileri AVŞAR ZİYA Uluslararası - Özet bildiri - ( - ) - Mevlana, Mesnevi ve Mevlevihaneler Sempozyumu
Kitap
Prof. Dr. Birol EMİL Armağanı AVŞAR ZİYA Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Dili Mevlana İle Aramak - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Tedev Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:736 - ISBN:978-605-7817-35-8 - (Bölüm Sayfaları:693 - 703) 2020
Mana Aleminin Üç Efendisi (Şems-i Tebrizi, Mevlana, Yunus Emre) AVŞAR ZİYA Ulusal - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Tedev Yayınları - Basım Sayısı:2 - Sayfa Sayısı:190 - ISBN:978-605-7817-33-4 2020
Divan Toplantıları-I Mazmundan Poetikaya AVŞAR ZİYA Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Poetik Bir Unsur Olarak Belâgat - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:İKSAD Global Yayıncılık - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:193 - ISBN:978-605-70216-2-5 - (Bölüm Sayfaları:76 - 88) 2020
Gönül Kayığı Nereye Düştü AVŞAR ZİYA Ulusal - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:İncir Yayıncılık - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:114 - ISBN:978-605-2316-24-5 2020
Sırların Dili AVŞAR ZİYA Uluslararası - Kitap Tümü - - Araştırma (Tez Hariç) Kitabı - Yayın Evi:Türk Edebiyat Vakfı - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:760 - ISBN:9786059320580 2019
Aşk Meclisi I AVŞAR ZİYA Uluslararası - Kitap Tümü - - Araştırma (Tez Hariç) Kitabı - Yayın Evi:Türk Edebiyat Vakfı - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:256 - ISBN:9786059320566 2019
Sivrihisarlı Sinan Paşa ve Nesir Edebiyatı TOPAL MEHMET,AVŞAR ZİYA,BABACAN İSRAFİL,BİLTEKİN HALİT,GÜZEL BİLAL,KÖKSAL MEHMET FATİH,ÖZDEN HİLMİ,ŞAYLIGİL ÖMÜR,SOLMAZ SÜLEYMAN,TULUM MEHMET MAHUR,KARTAL AHMET,ARGUNŞAH MUSTAFA,YEKBAŞ HAKAN,YILDIZ AYŞE,ARMUTLU SADIK Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Sivrihisar’xxdan Saraya Uzanan Hayat: Vezir-i Azam Sinan Paşa - Araştırma (Tez Hariç) Kitabı - Yayın Evi:Sivrihisar Belediyesi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:557 - ISBN:978-605-5227-96-8 - (Bölüm Sayfaları:259 - 272) 2017
Anadolu’da Bir Kurucu Akıl: Hacı Bektaş-ı Velî AVŞAR ZİYA,CENGİZ Ayşe Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Bir Müridin Terkler Dizgesi Makalât-ı Gaybiyye ve Kelimât-ı Ayniyye - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:İncir Yayıncılık - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-605-2316-01-6 2017
Anadolu’da Bir Kurucu Akıl: Hacı Bektaş-ı Velî AVŞAR ZİYA Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Hacı Bektaş-ı Velî - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:İncir Yayıncılık - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-605-2316-01-6 2017
Revânî Dîvânı AVŞAR ZİYA Ulusal - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Kültür ve Turizm Bakanalığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-975-17-3552-8 2017
Sivrihisarlı Sinan Paşa ve Nesir Edebiyatı AVŞAR ZİYA Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Sinan Paşa Örneğinde Bir Bilginin Bir Ârife Dönüşme Macerası - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Sivrihisar Belediyesi Kültür Yayınları - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-605-5227-96-8 2017
Mânâ Âleminin Üç Efendisi Şems i Tebrîzî Mevlânâ Yûnus Emre AVŞAR ZİYA Ulusal - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:İNCİR YAYINCILIK - Basım Sayısı:1 2016
Sırların Dili Bütün Rubailer Mevlana AVŞAR ZİYA Ulusal - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Kökler Yayıncılık - Sayfa Sayısı:0 2007
Sünnet İğdiş Bedene Şiddet AVŞAR ZİYA Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı: - - Yayın Evi:Kitapevi - Sayfa Sayısı:0 - ISBN:0 2009
Edirneli Nazmî ve Türkî i Basît AVŞAR ZİYA Ulusal - Kitap Tümü - - - Yayın Evi:- - Sayfa Sayısı:0 2007
Revani Divanı AVŞAR ZİYA Ulusal - Kitap Tümü - - - Yayın Evi:- - Sayfa Sayısı:0 2007
AŞK MECLİSİ Mesnevî ye Yeniden Uyanmak AVŞAR ZİYA Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı: - - Yayın Evi:Kün Yayıncılık - Sayfa Sayısı:350 2011
Nasihatler Kitabı AVŞAR ZİYA Ulusal - Kitap Tümü - - - Yayın Evi:Eskişehir Valiliği - Sayfa Sayısı:144 - ISBN:978-605-359-985-2 2013
Sanatsal Faaliyetler
Mevlanadan Yunus Emreye Düzenleyen(ler):Stratejik Düşünce Kuruluşu Ulusal - SANATSAL ETKİNLİKLER/ - Yer: - 18.12.2016 -
Türk Mitolojisindeki Umay’xxın Divan Şiirinde Hümaya Dönüşmesi Düzenleyen(ler): Ulusal - Bizim Külliye dergisi (Mitoloji Özel Sayısı) - Yer: Elazığ - 05.05.2012 - 05.05.2012
Mevlana’ya Gitmek; Yollar Muhtelif Gaye Birdir Düzenleyen(ler): Ulusal - KARDEŞ KALEMLER - Yer: - 03.04.2007 - 03.04.2007