Eğitim Bilgileri
Doktora İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOLOJİ (DR)/ Tez adı : Sentetik organoselenyum bileşiklerinin antioksidan özelliklerinin incelenmesi 2000-2005
Yüksek Lisans İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOLOJİ (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Soğuk stresi ve bir hipotansif ilaç olan enalapril maleate’xxin tirozin hidroksilaz (TH) enzim aktivitesi ve bazı kan parametreleri üzerine etkileri 1996-2000
Lisans İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/BİYOLOJİ BÖLÜMÜ/ 1992-1996
Akademik Unvanlar
PROFESÖR NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ 2017-
PROFESÖR NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 2015-
DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/BİYOLOJİ BÖLÜMÜ/MOLEKÜLER BİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2010-2015
YARDIMCI DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/BİYOLOJİ BÖLÜMÜ/MOLEKÜLER BİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2006-2010
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ/FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1998-2005
Yönetilen Tezler
MERVE KARAKAYA Yüksek Lisans Nitrik oksit sentaz blokajı ile oluşturulan hipertansif sıçanlarda tirozin hidroksilaz aktivitesi üzerine propolis, polen ve kafeik asit fenetil esterin etkileri 2017
CİHAN DÜŞGÜN Yüksek Lisans Allantoin metabolizmasına sahip bazı bitkilerde antioksidan aktivitenin in vitro yöntemlerle incelenmesi 2015
HÜSNÜ DOĞAN Yüksek Lisans Sipermetrin uygulanmış balık dokularında propolis ile meydana gelen biyokimyasal değişimler 2015
AYŞE KIRKBEŞ Yüksek Lisans Alabalık (Oncorhynchus mykiss) kas ve solungaç dokularında farklı konsantrasyonlarda polen ekstraktı uygulaması ile meydana gelen biyokimyasal değişimler 2014
MEHMET FUAT GÜLHAN Doktora Nitrik oksit sentaz blokajı ile hipertansiyon oluşturulan sıçanlarda propolis, CAPE ve polen'in kan basıncı, ADMA, NF-κB ve paraoksanaz düzeylerine etkileri 2014
HAMİDE BALI Yüksek Lisans Farklı bölgelerden toplanan arı ürünlerinin biyolojik özelliklerinin in vitro yöntemlerle incelenmesi 2014
OĞUZ MURAT PAŞAOĞLU Yüksek Lisans L-name uygulanan sıçan dokularında bazı biyokimyasal parametreler üzerine propolisin etkilerinin araştırılması 2011
SEDA PINAR DÜNDAR Yüksek Lisans Sazan balıklarına arsenik uygulaması sonucu biyokimyasal, histopatolojik, mikrobiyolojik ve hematolojik parametrelerde meydana gelen değişimler üzerine propolisin etkileri 2010
AYŞE GÖĞEBAKAN Yüksek Lisans Nitrik oksit sentaz inhibisyonu oluşturulan sıçanlarda kan basıncı, tirozin hidroksilaz aktivitesi ile birlikte bazı biyokimyasal ve hematolojik parametreler üzerine propolisin etkileri 2010
MEHMET FUAT GÜLHAN Yüksek Lisans Pestisite maruz bırakılmış gökkuşağı alabalık dokularında propolisin etkilerinin incelenmesi 2009
Projeler
Uluslararası İkili İşbirliği Programları Tamamlandı T“MEV-2018-1434” Numaralı Türkiye-Pakistan Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı (30.12.2018-15.04.2022)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Farklı Avlanma Stratejilerine Sahip Örümcek Türlerinde Transkripsiyonel ve Translasyonel Yaklaşımlar (22.01.2018-22.07.2018)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı NOS inhibisyonu ve tuz ile oluşturulan hipertansif sıçanlarda arı ürünlerinin oksidatif değişimler ile paraoksanaz aktivitesi ve asimetrik dimetilarjinin üzerine etkileri (16.02.2011-)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı FarklıDüzeylerde Allantion metabolizmasına Sahip Bitkilerde Antioksidan aktivitelerininin vitro Yöntemlerle İnvelenmesi (15.09.2014-15.03.2015)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Yenilenebilir Bazı Mantar Türlerinin Antioksidan Potansiyellerinin Araştırılması (15.05.2017-15.11.2017)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Bazı Liken Türlerinin Biyolojik Aktivitelerinin ve Element İçeriklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma (15.05.2017-15.12.2017)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Yenilebilir Bazı Mantar Türlerinin Antioksidan Potansiyellerinin Araştırılması (12.04.2017-19.12.2017)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Farklı konsantrasyonlarda polen ekstraktı uygulanan alabalık dokularında meydana gelen değişimlerin biyokimyasal ve hematolojik analizlerle incelenmesi (09.03.2012-13.05.2015)
BAP Tamamlandı Farklı Bölgelerden Toplanan Arı Ürünlerinin Biyolojik Özelliklerinin in vitro Yöntemlerle İncelenmesi (-)
BAP Tamamlandı Hipertansif Sıçanlarda Propolisin Tirozin Hidroksilaz Aktivitesi Üzerine Etkileri (-)
BAP Tamamlandı Cpermethrin uygulamasına maruz bırakılmış alabalıklarda propolisin biyolojik etkileri (-)
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı Sentetik Organoselenyum Bileşiklerinin Antioksidatif Özelliklerinin İncelenmesi (-)
İdari Görevler
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-
Bölüm Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-
Erasmus Koordinatörü NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-
Ödüller
2020 yılı yayın performans birincilik ödülü Üniversite, TÜRKİYE 2021
Women Researcher Award in “International Scientist Awards on Engineering, Science and Medicine” VDGOOD Professional Association Ticari (Özel), HİNDİSTAN 2021
Outstanding Scientist Award in “International Scientist Awards on Engineering, Science and Medicine” VDGOOD Professional Association Ticari (Özel), HİNDİSTAN 2021
ACADEMIC EXCELLENCE ArTA Sivil Toplum Kuruluşu, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 2021
International Research Innovation Awards-2021 GENESİS Yurtdışı Üniversite, HİNDİSTAN 2021
BİLİM İNSANI ÖDÜLÜ Üniversite, TÜRKİYE 2021
Women excellence award-2022 Genesin of Educational Impressions, Roorkee Yurtdışı Üniversite, HİNDİSTAN 2022
Makaleler
Overview on raspberry leaves and cohosh (Caulophyllum thalictroides) as partus preparatory Alinia-Ahandani Ebrahim, Rafeie Farjad, Alizadeh-Terepoei Zahra, Hajipour Sahabeh, SELAMOĞLU ZELİHA, Alp Elifsena Canan Uluslararası - Hakemli - ESCI - Derleme Makale - Central Asian Journal of Plant Science Innovation 2023
Anti-inflammatory influences of royal jelly and melittin and their effectiveness on wound healing S Ravichandran, SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - ESCI - Derleme Makale - Central Asian Journal of Medical and Pharmaceutical Sciences Innovation (CAJMPSI) 2023
An overview of the biological function of curcumin in the processes of oxidative stress, inflammation, nervous system, and lipid levels Sureda Antoni, Tejada Silvia, KHAN USMAN MIR, SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - ESCI - Derleme Makale - Central Asian Journal of Medical and Pharmaceutical Sciences Innovation (CAJMPSI) 2023
Medicinal plants as a hopeful therapeutic approach against COVID-19 infection DAGLIA MARIA, PASDARAN ARDALAN, Ahandani Ebrahim Alinia, SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - ESCI - Derleme Makale - Central Asian Journal of Medical and Pharmaceutical Sciences Innovation (CAJMPSI) 2023
Assessment of some effects of nano-particles in phytoremediation Hajipour Sahabeh, Alinia-Ahandani Ebrahim, SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - ROAD - Özgün Makale - Central Asian Journal of Environmental Science and Technology Innovation (CAJESTI) 2023
A Mini-Review of the Medicinal Properties of the Lavender Plant and Ways to Increase Its Effective Compounds SELAMOĞLU ZELİHA, Alinia Ahandani Ebrahim, Alizadeh-Terepoei Zahra, Hajipour Sahabeh, Rafeie Farjad Uluslararası - Hakemli - ROAD - Derleme Makale - Journal of Human Environment, & Health Promotion (JHEHP) 2023
Nanotechnology Applications in the Production of Sustainable Agricultural Products: A Comprehensive Review Naeem Muhammad Yasir, Alinia Ahandani Ebrahim, Bidabadi Behnaz Shirani, Hajipour Sahebe, Hosseinnejad Saheb, SELAMOĞLU ZELİHA, Hosseinnejad Saheb Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus - Özgün Makale - Indian Journal of Pure & Applied Biosciences - Doi: 10.18782/2582-2845.9029 2023
Heavy metals in livestock products (milk and red meat) Hajipour Sahabeh, Alinia Ahandani Ebrahim, SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - Crossref - Derleme Makale - Cornous Biology - Doi: 10.37446/corbio/ra/1.3.2023.1-4 2023
Phylogenetic analysis of Prunus genus using nuclear and chloroplast gene markers as a bioorganic structure profiling Abdulrahman Shamiran Salih, DURNA DAŞTAN SEVGİ, Shahbaz Saleem Esmael, SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE - Doi: 10.1016/j.molstruc.2023.135300 2023
Use of natural products in preventive medicine and healthy life Alinia Ahandani Ebrahim, ÖZDEMİR BETÜL, Hajipour Sahebeh, SELAMOĞLU ZELİHA, Riaz Ammara, Issa Hamdia Yousif, Bhargavi Kambhoji Manju, Rai Archana, Ravichandran S., Sri R.M. Madhumitha Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus - Derleme Makale - Journal of Preventive Medicine and Holistic Health - Doi: 10.18231/j.jpmhh.2023.003 2023
Fish as a significant source of nutrients Naeem Muhammad Yasir, SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - Publons - Derleme Makale - Journal of Public Health and Nutrition 2023
The Mediterranean diet and its positive lifestyle effects on people with asthma: A quick literature review Kaplan Dilara Nur, Issa Hamdia Yousif, SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - Publons - Derleme Makale - Journal of Public Health and Nutrition 2023
An important molecule for life: The cellular energy sensor ‘NAD+’ SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - Publons - Yorum - Journal of Public Health and Nutrition 2023
Phytoremediation potential and its methods- a review Hajipour Sahebe, Ahandani Ebrahim Alinia, Bidabadi Behnaz Shirani, Tarpoei Zahra Alizadeh, SELAMOĞLU ZELİHA, Akram Muhammad Uluslararası - Hakemli - ROAJ - Derleme Makale - Bioengineering Studies - Doi: 10.37868/bes.v4i1.id246 2023
Climate smart agriculture and food security Siddiqui AO, Naeem M.Y., SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - ESJI - Derleme Makale - International Journal of Aquatic Research and Environmental Studies 2023
Survey on the Oxidative Stress Status and the Role of Antioxidants in Acute Myeloid Leukemia Therapy Mosa Azzam Abdulsattar, Ali Ghorbat Saleh, SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - DOAJ - Derleme Makale - Journal of Pharmaceutical Care 2023
Interactional study of a polymeric organotin complex in micellar media Noor Sadia, Raheel Ahmad, Taj Muhammad Babar, Shabbir Saima, Ahmad Raja Hammad, SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Informa UK Limited - Doi: 10.1080/01932691.2021.1948421 2023
Use of Pesticides leads to Environmental degradation SELAMOĞLU ZELİHA, Altawell Najib, Sri R.M. Madhumitha, Ravichandran S., Rai Archana Uluslararası - Hakemli - Advanced science index - Derleme Makale - International Journal of Environmental Chemistry 2023
PHENOLIC COMPOUND AND ANTIOXIDANT POTENTIAL OF Hebeloma sinapizans MUSHROOM AHMAD Zaheer, ÖZDEMİR BETÜL, SEVİNDİK MUSTAFA, ERASLAN Emre Cem, SELAMOĞLU ZELİHA, BAL CELAL Uluslararası - Hakemli - ESCI - Özgün Makale - AgroLife Scientific Journal 2023
Ficus benghalensis: A plant with potential pharmacological properties, from tradition to pharmacy Tahir Muhammad Mateen, Rasul Azhar, Riaz Ammara, Batool Rabia, Nageen Bushra, Adnan Muhammad, Sarfraz Iqra, Adnan Muhammad, Sadiqa Ayesha, SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Derleme Makale - Tropical Journal of Pharmaceutical Research - Doi: 10.4314/tjpr.v22i11.22 2023
An Integrated Approach to Understand the Ayurveda and Acupressure for the Management of Polycystic Ovary Syndrome Rai Archana, Madhumitha Sri R.M., Sharma Nikita, SELAMOĞLU ZELİHA, RAVICHANDRAN S. Uluslararası - Hakemli - DOAJ - Derleme Makale - QUADERNS 2023
Physical Activities Guidelines for Healthy Life Style Khan Alamgir, Butt Muhammad Zafar Iqbal, Jamil Muhammad, Khan Manzoor, Al-Ala Duranni Muhammad Roman, SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus - Özgün Makale - Eurasian Journal of Medical and Biological Sciences AN INTERNATIONAL JOURNAL 2023
Enhanced Heterologous Immuno-Boost (EHIB) Covid-19 Vaccines: a NOVEL CONCEPT SELAMOĞLU ZELİHA, Abbas Shahid, SEVİNDİK MUSTAFA, Mohammed Falah Saleh, Abbas Maryam Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus - Özgün Makale - Eurasian Journal of Medical and Biological Sciences AN INTERNATIONAL JOURNAL 2023
Examination of Blood Urea, State of Reactive Oxygen Species and Antioxidants Associated with Oral Contraceptive Pills Among Female Athletes Butt M Z I, Jamil M, Khan A, Chaudhary A, Jan A A, Khan M, SELAMOĞLU ZELİHA, Alp E C, Durrani M R A A Uluslararası - Hakemli - Index Medicus - Özgün Makale - PAKISTAN JOURNAL OFHEALTH SCIENCES - Doi: 10.54393/pjhs.v3i06.356 2022
Use of Artificial Machines in Medical Sciences Naeem M Y, Selamoğlu Batuhan, SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus - Derleme Makale - Eurasian Journal of Medical and Biological Sciences 2022
OXIDATIVE STRESS AND MENSTRUAL COMPLICATIONS CAUSED BY VACCINATION OF COVID-19 AMONG FEMALES ATHLETES Khan Manzoor, Khan Alamgir, Butt Muhammad Zafar Iqbal, Khan Samiullah, Jamil Muhammad, ÖZDEMİR BETÜL, Alp Elifsena Canan, SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Cumhuriyet Medical Journal - Doi: 10.7197/cmj.1035772 2022
Biological Activities of Wild Poisonous Mushroom Entoloma sinuatum (Bull.) P. Kumm (Boletales) BAL CELAL, BABA HAYRİ, AKATA ILGAZ, SEVİNDİK MUSTAFA, SELAMOĞLU ZELİHA, AKGÜL HASAN Uluslararası - Hakemli - E-SCI - Özgün Makale - KSU TARIM VE DOGA DERGISI-KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE - Doi: 10.18016/ksutarimdoga.vi.880151 2022
The Effects on Antiaging Molecules of Physical Exercise SELAMOĞLU ZELİHA, Hajipour Sahebeh, Khan Alamgir, Ahandani Ebrahim Alinia Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus - Derleme Makale - Bioengineering Studies 2022
An Attitude towards the Effects of Heavy Metals in medicinal plants Ahandani Ebrahim Alinia, Rafeie Farjad, Tarpoei Zahra Alizadeh, Hajipour Sahebeh, SELAMOĞLU ZELİHA, Heidari-Bazardehy Seyed Sara Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus - Derleme Makale - Bioengineering Studies 2022
Remediation of Cd (II) Ion from an Aqueous Solution by a Starch-Based Activated Carbon: Experimental and Density Functional Theory (DFT) Approach Melhi Saad, Jan Saeed Ullah, Khan Adnan Ali, Badshah Khan, Ullah Saeed, Bostan Bushra, SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Crystals - Doi: 10.3390/cryst12020189 2022
A Review on Phyto-pharmacology of Oxalis corniculata Sarfraz Iqra, Rasul Azhar, Ghulam Hussain, Shah Muhammad Ajmal, Nageen Bushra, Jabeen Farhat, SELAMOĞLU ZELİHA, Uçak İlknur, Asrar Muhammad, ADEM ŞEVKİ Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Derleme Makale - Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening - Doi: 10.2174/1386207324666210813121431 2022
Identification of Macrolepiota procera extract as a novel G6PD inhibitor for the treatment of lung cancer Zara Rabia, Rasul Azhar, Sultana Tayyaba, Jabeen Farhat, SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Saudi Journal of Biological Sciences - Doi: 10.1016/j.sjbs.2022.02.018 2022
Cellular targets and molecular activity mechanisms of bee venom in cancer: recent trends and developments Varol Ayşegül, SEZEN SERAP, Evcimen Dilhan, Zarepour Atefeh, Ulus Gönül, ZARRABI ALI, Badr Gamal, DURNA DAŞTAN SEVGİ, Orbayoğlu Asya Gülistan, SELAMOĞLU ZELİHA, VAROL MEHMET Uluslararası - Hakemli - SCI - Derleme Makale - Toxin Reviews - Doi: 10.1080/15569543.2021.2024576 2022
A New Perspective on the Introduction of Some Medicinal Plants for Oral Health and Teeth Alinia-Ahandani Ebrahim, Alizadeh-Terepoei Zahra, Sheydaei Milad, SELAMOĞLU ZELİHA, Alinia-Ahandani Mahdi Uluslararası - Hakemli - Index Cpernicus - Derleme Makale - Advances in Dentistry & Oral Health - Doi: 10.19080/ADOH.2022.15.555909 2022
Comparison of Biochemical Parameters in Patients with Hepatitis B, C, and Dual Hepatitis B and C in Northwest Pakistan Khan S, Alam M, Rauf Z, Shah K, Khan A, ÖZDEMİR BETÜL, SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - PubMed - Özgün Makale - Archives of Razi Institute - Doi: 10.22092/ARI.2022.357172.1988 2022
Clinical Health Complications Associated with Covid-19 Vaccination Jamil Muhammad, Aslam Soniha, Ansarİ Muhammad Akram, Qambrani Muhammad Rafique, Soomro Javed Ali, Iqbal Muhammad Zafar, Khan Alamgir, SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - Pub Med - Özgün Makale - Journal of Pharmaceutical Research International - Doi: 10.9734/jpri/2022/v34i21A35837 2022
Screening of Health Parameters for Future Implications of Students Jamil Muhammad, Waqas Muhammad, Qambrani Muhammad Rafiq, Aslam Soniha, Ansari Muhammad Akram, Soomro Javed Ali, Iqbal Muhammad Zafar, Khan Alamgir, SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - Pub Med - Özgün Makale - Journal of Pharmaceutical Research International - Doi: 10.9734/jpri/2022/v34i30B36079 2022
Impact of High-Intensity Exercise on Antioxidant System and Liver Enzymes Khan Alamgir, Jamil Muhammad, Butt Muhammad Zafar Iqbal, Khan Shahzaman, Khaskheli Nisar Ahmed, Darya Muhammad Hashim, SELAMOĞLU ZELİHA, ÖZDEMİR BETÜL Uluslararası - Hakemli - Pub Med - Özgün Makale - Pakistan BioMedical Journal - Doi: 10.54393/pbmj.v5i4.209 2022
Assessment of Resting Heart Rate and Body Composition among Exercise Performers: Resting Heart Rate and Body Composition Nawaz F, Khan A, M Zafar Iqbal, Bhatti S, Jamil M, SELAMOĞLU ZELİHA, Khan S, Aslam A, Ali Soomro J Uluslararası - Hakemli - Pub Med - Özgün Makale - Pakistan BioMedical Journal 2022
Evaluation of Some Toxic Elements in the Soilof Langerud: Northern Iran A A Ebrahim, Alizadeh T Zahra, SALMANİ MİLAD, ATEYA MUHAMMAD, SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - Publons - Özgün Makale - American Journal ofBiomedical Science & Research - Doi: 10.34297/AJBSR.2022.17.002315 2022
Abiotic stresses and vegetable production in the era of climate change: A review Naeem M.Y., SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - Open Access - Derleme Makale - International Journal of Environmental Research and Education 2022
Epipsammic diatom fauna of Karabey Creek in Türkiye ÇAĞLAR METİN, BULUT HİLAL, SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - Scopus - Özgün Makale - Journal of Survey in Fisheries Sciences 2022
Assessment of Aerobic Fitness Associated with Moderate Intensity Exercise Khan Afnan, Shaikh Asad Hussain, Butt Muhammad Zafar Iqbal, Jamil Muhammad, Khan Alamgir, Soomro Javad Ali, Khan Manzoor, SELAMOĞLU ZELİHA, ÖZDEMİR BETÜL, Khan Abdul Manan Uluslararası - Hakemli - Index Medicus - Özgün Makale - Pakistan Journal of Health Sciences - Doi: 10.54393/pjhs.v3i05.253 2022
Biochemical Effects of Oral Contraceptive Pills on Serum Bilirubin, Creatinine and Antioxidants System Among Females Jamil Muhammad, Butt Muhammad Zafar Iqbal, Khan Shahzaman, Jan Aftab Ahmad, Ali Sumaiya Amanat, Khan Alamgir, SELAMOĞLU ZELİHA, Soomro Javed Ali, Rehman Ata Ur Uluslararası - Hakemli - Index Medicus - Özgün Makale - Pakistan Journal of Health Sciences - Doi: 10.54393/pjhs.v3i05.198 2022
Biochemical Effects of Oral Contraceptive Pill On Total Serum Protein, Hemoglobin and Antioxidants Capacity among Females Athletes Khan Alamgir, Jamil M, Butt M Z I, Chaudhary A, Jan A A, SELAMOĞLU ZELİHA, Alp E C Uluslararası - Hakemli - Index Medicus - Özgün Makale - Pakistan Journal of Health Sciences - Doi: 10.54393/pjhs.v3i06.341 2022
Physcion and Physcion 8-O-β-D-glucopyranoside: Natural Anthraquinones with Potential Anticancer Activities Shah Muhammad Ajmal,Adnan Muhammad,Rasul Azhar,Hussain Ghulam,Sarfraz Iqra,Nageen Bushra,Riaz Ammara,Khalid Rida,Asrar Muhammad,SELAMOĞLU ZELİHA,ADEM ŞEVKİ,Sarker Satyajit D Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Current Drug Targets - Doi: 10.2174/1389450121999201013154542 2021
Jaceosidin: A Natural Flavone with Versatile Pharmacological and Biological Activities Nageen Bushra,Rasul Azhar,Hussain Ghulam,Shah Muhammad Ajmal,Anwar Haseeb,Hussain Syed Makhdoom,Uddin Sahab,Sarfraz Iqra,Riaz Ammara,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Derleme Makale - CURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN 2021
Antioxidant, antimicrobial and neuroprotective effects of Octavianiaasterosperma in vitro SEVİNDİK MUSTAFA,AKGÜL HASAN,SELAMOĞLU ZELİHA,BRAIDY NADY Uluslararası - Hakemli - Scopus - Özgün Makale - Mycology : An International Journal on Fungal Biology 2021
Osthole: A Multifunctional Natural Compound with Potential Anticancer, Antioxidant and Anti-inflammatory Activities Zafar Saba,Sarfraz Iqra,Rasul Azhar,Shah Muhammad Ajmal,Hussain Ghulam,Zahoor Muhammad Kashif,Shafiq Nusrat,Riaz Ammara,SELAMOĞLU ZELİHA,Sarker Satya Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Derleme Makale - MINI-REVIEWS IN MEDICINAL CHEMISTRY 2021
Bioactivity of EtOH and MeOH extracts of BasidiomycetesMushroom Stereum hirsutum on Atherosclerosis SEVİNDİK MUSTAFA,Ozaltun Betul,BAL CELAL,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - PubMed - Özgün Makale - Archives of Razi Institute 2021
Oxidant/antioxidant potentials and heavy metal levels of Pisolithus arhizus and its effects on cardiovascular diseases SEVİNDİK MUSTAFA, Mahvish Ajaz, ÖZDEMİR BETÜL, AKATA ILGAZ, SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - ESCI - Özgün Makale - Indian Journal of Natural Products and Resources (IJNPR) 2021
Epilithic diatom of the Güvercinlik pond (Arguvan/ Malatya, Turkey) ÇAĞLAR METİN, SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - Scholar - Özgün Makale - Journal of Survey in Fisheries Sciences - Doi: 10.18331/SFS2021.7.2.19 2021
Epipsammic diatoms of diatoms of Kelkit Creek (Tokat/Turkey) ÇAĞLAR METİN, SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - Scopus - Özgün Makale - Journal of Survey in Fisheries Sciences 2021
Heavy Metals Concentrations in Some Roadsides with Different Traffic Volumes in Rasht City-Iran Alinia-Ahandani Ebrahim, Sheydaei Milad, Akram Muhammad, SELAMOĞLU ZELİHA, Alizadeh-Terepoei Zahra, Alinia-Ahandani Mahdi Uluslararası - Hakemli - Mendeley - Özgün Makale - Open Access Journal of Biogeneric Science and Research - Doi: 10.46718/JBGSR.2021.07.000169 2021
Potential Cardiogenic Effects of Poisonous Mushrooms SEVİNDİK MUSTAFA, ÖZDEMİR BETÜL, BRAIDY NADY, AKGÜL HASAN, AKATA ILGAZ, SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - Tr dizin - Derleme Makale - The Journal of Fungus 2021
The analysing of fat content in cheddar cheese fermented with Citrus reticulata Blanco crude flowers in different concentrations as a healthy diet ÖZDEMİR BETÜL, Khan Usman Mir, SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - Tr dizin - Özgün Makale - Cumhuriyet Medical Journal 2021
GENE EXPRESSION LEVELS IN BRONCHIAL ASTHMA PATIENTS OF DUHOK POPULATION IN IRAQ Yousif Issa Hamdia, A M Al-Habib Omar, Durna Dastan Sevgi, A Ramadhan Ali, Sevindik Mustafa, Selamoglu Zeliha Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Fresenius Environmental Bulletin 2021
Effects of crude thymus gland extract on some physiological and biochemical parameters in local rabbit Saleh Ali Ghorbat, M.Saleh Jubrail Amad, Selamoglu Zeliha, Ozdemir Betul, Kassem Najeeb Malika Uluslararası - Hakemli - Scholar - Özgün Makale - TMR Clinical Research 2021
A Review of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 and Pathological Disorders in Patients Saleh Ali Ghorbat, Ozdemir Betul, Selamoglu Zeliha Uluslararası - Hakemli - Scholar - Derleme Makale - Journal of Pharmaceutical Care 2021
Lycopene: Food Sources, Biological Activities, and Human Health Benefits Mir Khan Usman, SEVİNDİK MUSTAFA, Zarrabi Ali, Nami Mohammad, Ozdemir Betul, Kaplan Dilara Nur, SELAMOĞLU ZELİHA, Hasan Muzaffar, Kumar Manoj, Alshehri Mohammed M., Sharifi-Rad Javad Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Derleme Makale - Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2021
The importance of Omega-3 fatty acids in fish on human health Kaplan D N, SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - Scholar - Derleme Makale - Iranian Journal of Aquatic Animal Health 2021
Interactional study of a polymeric organotin complex in micellar media Noor Sadia, Raheel Ahmad, Taj Muhammad Babar, Shabbir Saima, Ahmad Raja Hammad, SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - JOURNAL OF DISPERSION SCIENCE AND TECHNOLOGY 2021
A STUDY ON THE ANALYSIS OF SALT RATIOS IN THE CHEDDAR CHEESE COAGULATED WITH CITRUS RETICULATA BLANCO CRUDE FLOWERS EXTRACTS AND DISCUSSION OF OPTIMAL SALT RATIOS IN HUMAN HEALTH Ozdemir Betul, Khan Usman Mir, SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Fresenius Environmental Bulletin 2021
Impact of Low Intensity Exercise on Liver Enzymes (ALT & ALP) Khan Alamgir, Butt Muhammad Zafar Iqbal, Khan Shahzaman, Nazir Sobia, Asghar Ejaz, Khan Samiullah, SELAMOĞLU ZELİHA, Jamil Muhammad, Manan Abdul Uluslararası - Hakemli - Emerging Sources Citation Index - Özgün Makale - Journal of Pharmaceutical Research International 2021
Analysis of Blood Serum Bilirubin Concentration among Moderate Intensity Exercise Performers; A Randomized Control Trails Khan Adnan, Khan Alamgir, Butt Muhammad Zafar Iqbal, Khan Shahzaman, Khan Samiullah, SELAMOĞLU ZELİHA, Jamil Muhammad, Manan Abdul Uluslararası - Hakemli - Emerging Sources Citation Index - Özgün Makale - Journal of Pharmaceutical Research International 2021
Effect of Moderate Intensity Exercise on Lungs Functions (IRV & ERV) in Young Athletes Muhammad Noor, Khan Alamgir, Butt Muhammad Zafar Iqbal, Khan Shahzaman, Nazir Sobia, Asghar Ejaz, Khan Samiullah, SELAMOĞLU ZELİHA, Jamil Muhammad, Manan Abdul Uluslararası - Hakemli - Emerging Sources Citation Index - Özgün Makale - Journal of Pharmaceutical Research International 2021
Exercise as an Emerging Factor Effecting Cardiovascular Health (An Experimental Approach) Khan Alamgir, Butt Muhammad Zafar Iqbal, Khan Shahzaman, Tanweer Abdul Jabbar, Tanweer Abdul Manan, Khan Samiullah, Jamil Muhammad, Al-Ala Duranni Muhammad Roman, SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - Emerging Sources Citation Index - Özgün Makale - Journal of Pharmaceutical Research International 2021
The investigation of antioxidant and anti-inflammatory potentials of apitherapeutic agents on heart tissues in nitric oxide synthase inhibited rats via Nω-nitro-L-arginine methyl ester ÖZDEMİR BETÜL,GÜLHAN MEHMET FUAT,SELAMOĞLU ZELİHA,ŞAHNA ENGİN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Clinical and Experimental Hypertension - Doi: 10.1080/10641963.2020.1806294 2021
The Effects of Apitherapeutic Agents on Oxidative Stress in Serum Metabolic Parameters of Hypertensive Rats Created by Nitric Oxide Synthase Inhibited GÜLHAN MEHMET FUAT,ÖZDEMİR BETÜL,SELAMOĞLU ZELİHA,ŞAHNA ENGİN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Sains Malaysiana - Doi: 10.17576/jsm-2021-5006-20 2021
Citrus Genus and Its Waste Utilization: A Review on Health-Promoting Activities and Industrial Application Khan Usman Mir, Sameen Aysha, Aadil Rana Muhammad, Shahid Muhammad, Sezen Serap, Zarrabi Ali, Ozdemir Betul, Sevindik Mustafa, Kaplan Dilara Nur, SELAMOĞLU ZELİHA, Ydyrys Alibek, Anitha T., Kumar Manoj, Sharifi-Rad Javad, Butnariu Monica Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Derleme Makale - Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2021
Experimental and Density Functional Theory (DFT): a Dual Approach for the Adsorption of Cd (II) Ion from Aqueous Solution by Starch-Based Activated Carbon Melhi S., Jan S.U., Khan A.A., Badshah K., Ullah S., Bostan B., SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - Scholar - Özgün Makale - Preprints 2021
Chlorophyta algae of Keban Dam Lake Gülüşkür region with aquaculture criteria in Elazıg, Turkey Pala G., Caglar M., FARUQ R., SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - Scholar - Özgün Makale - Iranian Journal of Aquatic Animal Health 2021
Effectiveness of Natural Antioxidants against SARS-CoV-2? Insights from the In-Silico World Fayyaz ur Rehman Muhammad, Akhter Shahzaib, Batool Aima Iram, SELAMOĞLU ZELİHA, Sevindik Mustafa, Eman Rida, Mustaqeem Muhammad, Akram Muhammad Safwan, Kanwal Fariha, Lu Changrui, Aslam Mehwish Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - Antibiotics 2021
A Researching on Antioxidant and Oxidant Status of Teucrium polium L Mohammed Falah Saleh,ŞABİK ALİ ERDEM,PEHLİVAN MUSTAFA,SELAMOĞLU ZELİHA,SEVİNDİK MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - PubMed - Özgün Makale - EC PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY 2021
Antioxidant Potential of Hypericum spectabile JAUB. ET SPACH Mohammed Falah Saleh,ŞABİK ALİ ERDEM,DOĞAN MUHİTTİN,SELAMOĞLU ZELİHA,SEVİNDİK MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - Scholar - Özgün Makale - Bulletin of Biotechnology 2020
Eupatilin: a natural pharmacologically active flavone compound with its wide range applications Nageen Bushra,Sarfraz Iqra,Rasul Azhar,Hussain Ghulam,Rukhsar Fariha,Irshad Somia,Riaz Ammara,SELAMOĞLU ZELİHA,Ali Muhammad Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Derleme Makale - JOURNAL OF ASIAN NATURAL PRODUCTS RESEARCH 2020
Achillea spp.: A comprehensive review on its ethnobotany, phytochemistry, phytopharmacology and industrial applications Salehi Bahere,SELAMOĞLU ZELİHA,SEVİNDİK MUSTAFA,Fahmy Nouran M,Al-Sayed Eman,El-Shazly Mohamed,Csupor-Löffler Boglárka,Dezső Csupor,Yazdi Simin Emamzadeh,Sharifi Rad Javad,Arserim-Uçar Dılhun Keriman,Arserim Ender Hikmet,Karazhan Natallia,Ali Jahani,Dey Abhijit,Azadi Hamed,Vakili Somayeh Afsah,Sharopov Farukh,Martins Natália,Büsselberg Dietrich Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Derleme Makale - CELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY 2020
Antioxidant and Antigenotoxic Potential of Infundibulicybe geotropa Mushroom Collected from Northwestern Turkey SEVİNDİK MUSTAFA,AKGÜL HASAN,SELAMOĞLU ZELİHA,BRADY Nady Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Oxidative Medicine and Cellular Longevity - Doi: 10.1155/2020/5620484 2020
Potential of phytase supplemented Moringa oleifera leaf meal based diet on mineral digestibility of Oreochromis niloticus fingerlings Sarfraz Q A,Hussain Syed Makhdoom,Sharif A S,SELAMOĞLU ZELİHA,Bashir F A,Ahsan S A Uluslararası - Hakemli - SCHOLAR - Özgün Makale - Journal of Survey in Fisheries Sciences 2020
In vitro and in silico approach to determine neuroprotective properties of iridoid glycosidesfrom aerial parts of Scrophularia amplexicaulis by investigating their cholinesteraseinhibition and anti-oxidant activities Hamedi Azadeh,Zengin Gokhan,Aktumsek Abdurrahman,SELAMOĞLU ZELİHA,Pasdaran Ardalan Uluslararası - Hakemli - Web of Science - Özgün Makale - Biointerface Research in Applied Chemistry 2020
Some Heavy Metals in Different Parts of Consumed Chickens inLahijan City – Iran Health Risk Assessment Sheydae Milad,Alinia Ahandani Ebrahim,SELAMOĞLU ZELİHA,Alizadeh Terepoei Zahra,Boghozian Gharghani Ani Uluslararası - Hakemli - Scholar - Özgün Makale - Open Access Journal of Biogeneric Science and Research 2020
Treatment of biosorption and ozonation on elimination of theday pollution in treated water Khan Usman Mir,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - Scholar - Derleme Makale - Journal of Survey in Fisheries Sciences 2020
6‐Phosphogluconate dehydrogenase fuels multiple aspects of cancer cells: From cancer initiation to metastasis and chemoresistance Sarfraz Iqra,Rasul Azhar,Hussain Ghulam,Shah Muhammad Ajmal,Zahoor Ameer Fawad,Asrar Muhammad,SELAMOĞLU ZELİHA,Ji Xin Y,ADEM ŞEVKİ,Sarker Satyajit D Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Derleme Makale - BIOFACTORS 2020
Epilithic algae of Çalgan Creek ÇAĞLAR METİN,Coşkun Esra,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - Scholar - Özgün Makale - Journal of Survey in Fisheries Sciences 2020
Zooplankton diversity of three dam lakes in Turkey SALER SERAP,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - IRANIAN JOURNAL OF FISHERIES SCIENCES 2020
Use of Enzymes in Dairy Industry: A Review of Current Progress Khan Usman Mir,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - Pubmed - Derleme Makale - Archives of Razi Institute 2020
Oleandrin: A bioactive phytochemical and potential cancer killer via multiple cellular signaling pathways Kanwal Nazia,Rasul Azhar,Hussain Ghulam,Anwar Haseeb,Shah Muhammad Ajmal,Sarfraz Iqra,Riaz Ammara,Batool Rabia,Shahbaz Muhammad,Hussain Arif,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Derleme Makale - FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY 2020
Antioxidant, antimicrobial and DNA protection activities of phenolic content of Tricholomavirgatum (Fr.) P.Kumm. SELAMOĞLU ZELİHA,SEVİNDİK MUSTAFA,BAL CELAL,Ozaltun Betul,Şen İsmail,Pasdaran Ardalan Uluslararası - Hakemli - Scopus - Özgün Makale - Biointerface Research in Applied Chemistry 2020
Antioxidant, Antimicrobial, and Anticancer Effects of Anacardium Plants: An Ethnopharmacological Perspective Salehi Bahere,Gültekin Özgüven mine,KIRKIN CELALE,ÖZÇELİK BERAAT,Braga Maria Flaviana Bezerra,Carneiro Joara Nalyda Pereira,da Silva Teresinha Gonçalves,Coutinho Henrique Melo,Amina Benabdallah,Armstrong Lorene,SELAMOĞLU ZELİHA,SEVİNDİK MUSTAFA,Yousaf Zubaida,Sharifi Rad Javad,Muddathir Ali Mahmoud,Devkota Hari Prasad,Martorell Miquel,Jugran Arun Kumar,Cho William,Natalia Martins Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Derleme Makale - Frontiers in Endocrinology 2020
Ginkgetin: A natural biflavone with versatile pharmacological activities Adnan Muhammad, Rasul Azhar, Hussain Ghulam, Shah Muhammad Ajmal, Zahoor Muhammad Kashif, Anwar Haseeb, Sarfraz Iqra, Riaz Ammara, Manzoor Maleeha, SELAMOĞLU ZELİHA, ADEM ŞEVKİ Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Derleme Makale - Food and Chemical Toxicology 2020
Cardamonin: A new player to fight cancer via multiple cancer signaling pathways Nawaz Javaria,Rasul Azhar,Shah Muhammad Ajmal,Hussain Ghulam,Riaz Ammara,Sarfraz Iqra,Zafar Saba,Adnan Muhammad,Khan Abdul Haleem,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Derleme Makale - LIFE SCIENCES 2020
BIOLOGICAL ACTIVITIES OF ADIANTUM CAPILLUS-VENERIS COLLECTED FROM DUHOK PROVINCE (IRAQ) MOHAMMED Falah Saleh,SEVİNDİK MUSTAFA,BAL CELAL,AKGÜL HASAN,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - Zoological Record - Özgün Makale - Communications Faculty of Sciences University of Ankara Series C Biology 2019
Anacardium Plants: Chemical,Nutritional Composition and Biotechnological Applications Salehi Bahere,Gültekin-Özgüven Mine,KIRKIN CELALE,ÖZÇELİK BERAAT,Morais-Braga Maria Flaviana Bezerra,Carneiro Joara Nalyda Pereira,Bezerra Camila Fonseca,Silva Teresinha Gonçalves da,Coutinho Henrique Douglas Melo,Amina Benabdalla,Armstrong Lorene,SELAMOĞLU ZELİHA,SEVİNDİK MUSTAFA,Yousaf Zubaida,Sharifi-Rad Javad,Muddathir Ali Mahmoud,Devkota Hari Prasad,Martorell Mique,Jugran Arun,Martins Natlia,Cho William C Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Derleme Makale - Biomolecules - Doi: 10.3390/biom9090465 2019
Toxocara spp, Ancylostoma caninum and Trichuris spp. Mono- and Mixed Infections in Diarrheic Dogs AYAN ADNAN,URAL KEREM,ERDOĞAN HASAN,SELAMOĞLU ZELİHA,ERDOĞAN SONGÜL,KANDEMİR PELİN,ATEŞ DENİZ SUDE Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus, Academic Journals Database, Open J Gate, Genamics JournalSeek, Academic Keys, ResearchBible, The Global Impact Factor (GIF), CiteFactor, Cosmos IF, Electronic Journals Library, Scholarsteer, International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF), International Institute of Organised Research (I2OR), Cosmos, Geneva Foundation for Medical Education and Research, Secret Search Engine Labs - Özgün Makale - Research Reviews: Research Journal of Biology 2019
The Therapeutic Mechanisms of Propolis Against CCl4-Mediated Liver Injury by Mediating Apoptosis of Activated Hepatic Stellate Cells and Improving the Hepatic Architecture through PI3K/AKT/mTOR, TGF-β/Smad2, Bcl2/BAX/P53 and iNOS Signaling Pathways Badr Gamal,Sayad Eman Abdo,Waly Hanan,Mahmoud Mohamed H,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - Pubmed - Özgün Makale - Cellular Physiology and Biochemistry - Doi: 10.33594/000000140 2019
Potential Anticancer Properties and Mechanisms of Action of Formononetin Jiang Dongjun,Rasul Azhar,Batool Rabia,Sarfraz Iqra,Hussain Ghulam,Mateen Tahir Muhammad,Qin Tian,SELAMOĞLU ZELİHA,Ali Muhammad,Li Jiang,Li Xiaomeng Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Derleme Makale - BioMed Research International - Doi: 10.1155/2019/5854315 2019
POLLEN MORPHOLOGY OF PRUNUS SUBG. AMYGDALUS (ROSACEAE) GROWING IN IRAQ Abdulrahman Shamiran Salih,SELAMOĞLU ZELİHA,Shahbaz Saleem Esmael Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 2019
Nutritional and Medical Perspectives of Whey Protein: A Historical Overview Khan Usman Mir,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - DOAJ - Derleme Makale - J Pharm Care 2019
Allicin and health: A comprehensive review Salehi Bahare,Zucca Paolo,ERDOĞAN ORHAN İLKAY,Azzini Elena,Adetunji Charles Oluwaseun,Mohammed Soheb Anwar,Banerjee Sanjay K,Sharopov Farukh,Rigano Daniela,Sharifi-Rad Javad,Armstrong Lorene,Martorell Miquel,Sureda Antoni,Martins Natália,SELAMOĞLU ZELİHA,Ahmad Zaheer Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Derleme Makale - TRENDS IN FOOD SCIENCE TECHNOLOGY - Doi: 10.1016/j.tifs.2019.03.003 2019
Phosphoglycerate mutase 1 in cancer: A promising target for diagnosis and therapy Sharif Farzana,Rasul Azhar,Ashraf Asma,Hussain Ghulam,Younis Tahira,Sarfraz Iqra,Chaudhry Muhammad Asrar,Bukhari Shazia A,Ji Xin Y,SELAMOĞLU ZELİHA,Ali Muhammad Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Derleme Makale - IUBMB LIFE - Doi: 10.1002/iub.2100 2019
Epiphytic algae of Lemna minor L. growing in natural habitat and aquarium PALA GÜNEŞ,SELAMOĞLU ZELİHA,Caglar Metin Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - IRANIAN JOURNAL OF FISHERIES SCIENCES 2019
Zooplankton and their protective effects on cardiovascular diseases ÖZDEMİR BETÜL,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - scopus - Özgün Makale - Journal of Survey in Fisheries Sciences - Doi: 10.18331/SFS2019.6.1.10 2019
The Effects on Oxidative Systems in Liver Tissues of Systemic Ozone Application after Critical Size Bone Defect Surgery in Rat Mandibles ERDEMLİ MEHMET ERMAN,AKGÜL HASAN,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Romanian Biotechnological Letters - Doi: 10.25083/rbl/24.3/538.544 2019
Nature-Inspired Drugs: Expanding Horizons ofContemporary Therapeutics Rasul Azhar,Hussain Ghulam,SELAMOĞLU ZELİHA,LopezAlberca Maria P Uluslararası - Hakemli - pubmed - Teknik Not - Advances in Pharmacological Sciences - Doi: 10.1155/2019/6218183 2019
Antioxidant, antimicrobial activity and therapeutic profile of Satureja hortensis from Erzincan Province Mohammed Falah Saleh,DAŞTAN TANER,sevindik mustafa,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus - Özgün Makale - Cumhuriyet Medical Journal - Doi: 10.7197/cmj.vi.569426 2019
The effects of acrylamide and vitamin E administration during pregnancy on adults’xx ovarian tissue: An experimental study ERDEMLİ MEHMET ERMAN,Erdemli Zeynep,Turkoz Yusuf,Bag Harika,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Annals of Medical Research - Doi: 10.5455/annalsmedres.2019.06.356 2019
Neurada procumbens promotes functions regain in a mouse model of mechanically induced sciatic nerve injury Rasul Azhar,AlShawi Ali AA,Malik Shoaib Ahmad,Anwar Haseeb,Rasool Bilal,Razzaq Aroona,Aziz Nimra,Kamran Kashif Shahid,Sarfraz Iqra,Shabbir Asghar,SELAMOĞLU ZELİHA,Hussain Ghulam Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences 2019
Epipsammic diatoms in Ağın Region of Keban Dam Lake inTurkey ÇAĞLAR METİN,SELAMOĞLU ZELİHA,PALA GÜNEŞ Uluslararası - Hakemli - alan - Özgün Makale - Journal of Survey in Fisheries Sciences 2019
Cucurbita Plants: From Farm to Industry Salehi Bahare,Sharifi Rad javad,Çapanoglu Esra,Adrar Nabil,ÇATALKAYA GİZEM,SHAHEEN SHABNUM,JAFFER Mehwish,Giri Lalit,Suyal Renu,Jugran Arun,Calina Daniela,Docea Anca,Kamiloğlu Sanem,Kregiel Dorota,Antolak Hubert,Pawlikowska Ewelina,Sen Surjit,Acharya Krishnendu,Bashiry Moein,SELAMOĞLU ZELİHA,Martorell Miquel,Sharopov Farukh,Martins Natália,Namiesnik Jacek,C Cho William Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Derleme Makale - Applied Sciences-Basel - Doi: 10.3390/app9163387 2019
Physicochemical Properties of Cheddar Cheese made from Citrus reticulata Blanco Crude Flowers Extract Khan Usman Mir,Ahmad Ishtiaque,Inayat Saima,Hafiz Muhammed Amin,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology - Doi: 10.24925/turjaf.v7i6.856-860.2391 2019
Cucurbits Plants: A Key Emphasis to Its Pharmacological Potential SALEHI BAHARE,ÇAPANOĞLU GÜVEN ESRA,ADRAR NABIL,ÇATALKAYA GİZEM,SHAHEEN SHABNUM,JAFFER MEHWISH,GIRI LALIT,SUYAL RENU,JUGRAN ARUN K,CALINA DANIELA,DOCEA ANCA OANA,KAMİLOĞLU BEŞTEPE SENEM,KREGIEL DOROTA,ANTOLAK HUBERT,PAWLIKOWSKA EWELINA,SEN SURIJT,ACHARYA KRISHNENDU,SELAMOĞLU ZELİHA,SHARIFI RAD JAVAD,MARTORELL MIQUEL,RODRIGUES CELIA F,SHAROPOV FARUKH,MARTINS NATALIA,CAPASSO RAFFAELE Uluslararası - Hakemli - SCI - Derleme Makale - MOLECULES - Doi: 10.3390/molecules24101854 2019
Liposomal Cytarabine as Cancer Therapy: From Chemistry to Medicine Salehi Bahare,SELAMOĞLU ZELİHA,S Mileski Ksenija,Pezzani Raffaele,Redaelli Marco,C Cho William,Kobarfard Farzad,Rajabi Sadegh,Martorell Miquel,Kumar Pradeep,Natlia Martins,Santra Tuhin Subhra,Sharifi Rad javad Uluslararası - Hakemli - SCI - Derleme Makale - Biomolecules - Doi: 10.3390/biom9120773 2019
A Study of Vitamin D and Calcium Level in Beta Thalassemia Major in Duhok Province Ali Ghorbat Saleh,Najeeb Malika Kassem,Jubrail Amad M Saleh,SELAMOĞLU ZELİHA Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology - Doi: 10.24925/turjaf.v7i11.1924-1927.2893 2019
Effects of Seasonal Factors in The Goats’ Reproductive Efficiency Khan Usman Mir,Khan Ali Murad,Khan Umar Murad,SELAMOĞLU ZELİHA Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Derleme Makale - Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology - Doi: 10.24925/turjaf.v7i11.1937-1940.2899 2019
Berberis Plants—Drifting from Farm to Food Applications, Phytotherapy, and Phytopharmacology Salehi Bahare,SELAMOĞLU ZELİHA,Sener Bilge,Kilic Mehtap,Jugran Arun Kumar,Tommasi Nunziatina de,Sinisgalli Chiara,Milella Luigi,Jovana Rajkovic,Braga Flaviana B Morais,Bezerra Camila F,Rocha Janana E,Coutinho Henrique DM,Ademiluyi Adedayo Oluwaseun,Shinwari Zabta Khan,Jan Sohail Ahmad,Erol Ebru,Ali Zulfiqar,Ostrander Elise Adrian,Sharifi Rad Javad,Cdiz Gurrea Mara de la Luz,Taheri Yasaman,Martorell Miquel,Carretero Antonio Segura,C Cho William Uluslararası - Hakemli - SCI - Derleme Makale - Foods - Doi: 10.3390/foods8100522 2019
Nutrition and Foods for Skin Health Akalın Gülsüm,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - Ebsco - Derleme Makale - Journal of Pharmaceutical Care - Doi: 10.18502/jpc.v7i1-2.1620 2019
OXIDATIVE STRESS INDEX AND ANTIOXIDANT CAPACITY OF LEPISTA NUDA COLLECTED FROM GAZİANTEP/TURKEY BAL CELAL,SEVİNDİK MUSTAFA,AKGÜL HASAN,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - ESCİ - Özgün Makale - Sigma 2019
Affinity of Propofol to Human Serum Albumin and Cardiovascular Effects ÖZDEMİR BETÜL,SELAMOĞLU ZELİHA Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology - Doi: 10.24925/turjaf.v7i4.684-687.2486 2019
Determination of some heavy metal levels in three freshwaterfish in Keban Dam Lake (Turkey) for public consumption Caglar Metin,CANPOLAT ÖZGÜR,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Iranian Journal of Fisheries Sciences - Doi: 10.22092/ijfs.2018.117890 2019
Curcumol: From Plant Roots to Cancer Roots Wei Wei,Rasul Azhar,Sadiqa Ayesha,Sarfraz Iqra,Hussain Ghulam,Nageen Bushra,Liu Xintong,Watanabe Nobumoto,SELAMOĞLU ZELİHA,Ali Muhammad,Li Xiaomeng,Li Jiang Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Derleme Makale - International Journal of Biological Sciences - Doi: 10.7150/ijbs.34716 2019
The Using of Honeybee products in Fishery and Apitherapy: A mini review SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - ISC - Derleme Makale - Sustainable Aquaculture and Health Management Journal 2018
Epilithic diatoms of settlement of Sivrice district (Hazar Lake/Elazig-Turkey) PALA GÜNEŞ,Caglar Metin,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - Scopus - Özgün Makale - Journal of Survey in Fisheries Sciences - Doi: 10.18331/SFS2018.5.1.5 2018
Phenolic Contents, Oxidant/Antioxidant Potential and Heavy Metal Levels in Cyclocybe cylindracea Sevindik Mustafa,AKGÜL HASAN,BAL CELAL,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research - Doi: 10.5530/ijper.52.3.50 2018
Determination of antioxidant, antimicrobial, DNA protective activity and heavy metals content of Laetiporus sulphureus Sevindik Mustafa,AKGÜL HASAN,DOĞAN MUHİTTİN,AKATA ILGAZ,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 2018
Astragalin: A Bioactive Phytochemical with Potential Therapeutic Activities Riaz Ammara,Rasul Azhar,Hussain Ghulam,Zahoor Muhammad Kashif,Jabeen Farhat,Subhani Zinayyera,Younis Tahira,Ali Muhammad,Sarfraz Iqra,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - ESCI: Emerging Sources Citation Index - Derleme Makale - Advances in Pharmacological Sciences - Doi: 10.1155/2018/9794625 2018
Phenolic Content and Antioxidant Potential of Terfezia boudieri Sevindik Mustafa,PEHLİVAN MUSTAFA,DOĞAN MUHİTTİN,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - ESCI: Emerging Sources Citation Index - Özgün Makale - Gazi University Journal of Science 2018
Aloe Vera: A Miracle Plant with its Wide-Ranging Applications AMIN Khazina,ÖZGEN ŞENAY,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - ROAD - Derleme Makale - Pharmacy Pharmacology International Journal 2018
General Approaches to the Stem Cell Therapy in Diabetes Mellitus asInnovative Researches SELAMOĞLU ZELİHA,ALP ELİFSENA CANAN Uluslararası - Hakemli - EBSCO - Derleme Makale - J Genet Mutat 2018
Plants of the Genus Lavandula: From Farm to Pharmacy Bahare Salehi,Mnayer Dima,ÖZÇELİK BERAAT,Altin Gokce,KASAPOĞLU KADRİYE NUR,Daskaya Dikmen Ceren,Sharifi Rad Mehdi,SELAMOĞLU ZELİHA,Acharya Krishnendu,Sen Surjit,Matthews Karl R,Fokou Patrick Valere Tsouh,Sharopov Farukh,Setzer William N,Martorell Miquel,Sharifi Rad Javad Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Derleme Makale - Natural Product Communications 2018
Malic enzyme 2 as a potential therapeutic drug target for cancer Sarfraz Iqra,Rasul Azhar,Hussain Ghulam,Hussain Syed Makhdoom,Nageen Bushra,Jabeen Farhat,Ahmad Matloob,SELAMOĞLU ZELİHA,Ali Muhammad Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Derleme Makale - IUBMB LIFE - Doi: 10.1002/iub.1930 2018
The Natural Products and Healthy Life SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - Google Scholar - Derleme Makale - Journal of Traditional Medicine Clinical Naturopathy - Doi: 10.4172/2573-4555.1000e146 2018
The effects of pollen, propolis, and caffeic acid phenethyl ester on tyrosine hydroxylase activity and total RNA levels in hypertensive rats caused by nitric oxide synthase inhibition: experimental, docking and molecular dynamic studies Ekhteiari Salmas Ramin,Durdagi Serdar,GÜLHAN MEHMET FUAT,Duruyurek Merve,Abdullah Huda I,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - Journal of Biomolecular Structure and Dynamics - Doi: 10.1080/07391102.2017.1288660 2018
Sympathoadreanal System and its Role in Fish SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - google scholar - Derleme Makale - Enliven: Clinical Cardiology and Research 2018
Biochemical changes induced by grape seed extract and low level laser therapy administration during intraoral wound healing in rat liver: an experimental and in silico study ERDEMLİ MEHMET ERMAN,Salmas Ramin Ekhteiari,durdagı serdar,AKGÜL HASAN,DEMİRKOL MEHMET,AKSUNGUR ZEYNEP,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Journal of Biomolecular Structure and Dynamics - Doi: 10.1080/07391102.2017.1305297 2018
Determination of anti-oxidative, anti-microbial activity and heavymetal contents of Leucoagaricus leucothites Sevindik Mustafa,Rasul Azhar,Hussain Ghulam,Anwar Haseeb,Zahoor Muhammad Kashif,Sarfraz Iqra,Kamran Kashif Shahid,AKGÜL HASAN,AKATA ILGAZ,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences 2018
Selenium compounds for fish health: An update SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - SCOPUS - Derleme Makale - Journal of Survey in Fisheries Sciences 2018
Helminth parasites of sea bass (Dicentrarchus labrax, Linnaeus, 1758), gray mullet (Chelon labrosus, Aisso, 1826) from Bafa Lake, Turkey Koç C,ALDEMİR OSMAN SELÇUK,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - Scopus - Özgün Makale - Journal of Survey in Fisheries Sciences 2018
A Study on determination of bioactive potentials of certain lichens Korkmaz Ali Imran,AKGÜL HASAN,Sevindik Mustafa,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Acta Alimentaria - Doi: 10.1556/066.2018.47.1.10 2018
Allantoin as Metabolic Compound SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - Google Scholar - Derleme Makale - Journal ofTraditional Medicine Clinical Naturopathy - Doi: 10.4172/2573-4555.1000e143 2018
Antidotic Potency of Bitter Gourd (Momordica charantia L) Naeem M Yasir,Ozgen Senay,Amin Khazina,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - Google Scholar - Derleme Makale - Journal of Traditional Medicine Clinical Naturopathy - Doi: 10.4172/2573-4555.1000268 2018
Melatonin and respiratory diseases a review Habtemariam S,Daglia M,Sureda A,SELAMOĞLU ZELİHA,GÜLHAN MEHMET FUAT,Nabavi SM Uluslararası - Hakemli - SCI - Derleme Makale - Curr Top Med Chem 2017
Biotechnological Approaches on Anticancer Activity of Flavonoids SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - Endekste taranmıyor - Derleme Makale - Modern Approaches in Drug Designing 2017
Honeybee Pollen with Health Beneficial: An Update SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - EBSCO - Derleme Makale - Journal of Traditional Medicine Clinical Naturopathy 2017
Geastrum Pectinatum as an Alternative Antioxidant Source with some Biochemical Analysis SEVİNDİK MUSTAFA,AKGÜL HASAN,AKATA ILGAZ,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus - Özgün Makale - Medical Mycology: Open Access 2017
New Approaches in Traditional and Complementary Alternative Medicine Practices: Auricularia auricula and Trametes versicolor AKGÜL HASAN,SEVİNDİK MUSTAFA,ÇOBAN ÇAĞRI,ALLI HAKAN,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - Journal of Traditional Medicine Clinical Naturopathy 2017
Why whey? Camel whey protein as a new dietary approach for the management of free radicals and for the treatment of different health disorders BADR GAMAL,RAMADAN NANCY,SAYED LEILA,OMAR HOSSAM,BADR MOHAMAD BADR,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Iranian Journal of Basic Medical Sciences 2017
The determination of different effective concentration of ethanolic extract of bee pollen on biochemical analysis in liver spleen and heart tissues of rainbow trout Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792 DURNA DAŞTAN SEVGİ,GÜLHAN MEHMET FUAT,SELAMOĞLU ZELİHA,DAŞTAN TANER Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - IRANIAN JOURNAL OF FISHERIES SCIENCES 2017
Effects of propolis, caffeic acid phenethyl ester, and pollen onrenal injury in hypertensive rat: An experimental and theoreticalapproach SELAMOĞLU ZELİHA,GÜLHAN MEHMET FUAT,salmas ramin ekhteiari,ŞAHNA ENGİN,Durdagi Serdar,ABDULLAH HUDA I Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - cell biochemistry function 2017
Determination of Theurapeutic Potential of Mentha longifolia ssp. longifolia Sevindik Mustafa, AKGÜL HASAN, PEHLİVAN MUSTAFA, SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 2017
Study on epilithic diatoms in the kozluk creek (Arapgir-Malatya, Turkey PALA GÜNEŞ,ÇAĞLAR METİN,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Iranian Journal of Fisherise Sciences 2017
Biochemical changes induced by grape seed extract and low level laser therapy administration during intraoral wound healing in rat liver: an experimental and in silico study ERDEMLİ MEHMET ERMAN,SALMAS RAMİN EKHTEİARİ,DURDAĞI SERDAR,AKGÜL HASAN,DEMİRKOL MEHMET,AKSUNGUR ZEYNEP,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - Journal of Biomolecular Structure and Dynamics - Doi: 10.1080/07391102.2017.1305297 2017
Study on epilithic diatoms in the kozluk creek (Arapgir-Malatya, Turkey) PALA GÜNEŞ,ÇAĞLAR METİN,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - IRANIAN JOURNAL OF FISHERIES SCIENCES 2017
Study on epilithic diatoms in the Balikli Tohma Creek (Darende/Malatya in Turkey) ÇAĞLAR METİN,PALA GÜNEŞ,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - IRANIAN JOURNAL OF FISHERIES SCIENCES 2017
Study on epilithic diatoms in the Balikli Tohma Creek (Darende/Malatya in Turkey) ÇAĞLAR METİN,PALA GÜNEŞ,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - IRANIAN JOURNAL OF FISHERIES SCIENCES 2017
Traditional Approaches in the using of Hayit Honey in the Support Therapy of Some Gynecological Problems in Women. Research Journal of Biology. SELAMOĞLU ZELİHA,ALDEMİR OSMAN SELÇUK,AYAN ADNAN Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus, Academic Journals Database, Open J Gate, Genamics JournalSeek, Academic Keys, ResearchBible, The Global Impact Factor (GIF), CiteFactor, Cosmos IF, Electronic Journals Library, Scholarsteer, International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF), International Institute of Organised Research (I2OR), Cosmos, Geneva Foundation for Medical Education and Research, Secret Search Engine Labs - Kısa Makale - Research Journal of Biology 2017
Analysis of COI Gene Region of Varroa destructor in Honey Bees(Apis mellifera) in Province of Siirt AYAN ADNAN,ALDEMİR OSMAN SELÇUK,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - Academic Keys, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), CAB Abstracs, CiteFactor, COSMOS IF, DRJI, Entireweb, Eurasian Scientific Journal Index, General Impact Factor, Google Scholar, Index Copernicus, International Innovative Journal Impact Factor, i2or, J-Gate, JIFACTOR, Journal Factor, JournalSeek, Open Access Library (oalib), OpenAIRE, ResearrchBib, Rootindexing, Sindex, Systematic Impact, Worldcat, UDL-Edge (i-Journals and i-Focus) - Özgün Makale - TURKISH JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH 2017
Stevia Rebaudiana: A Potential Boon for Human Health. AMIN KHAZINA,ÖZGEN ŞENAY,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - SM Journal of Medicinal Plant Studies 2017
The effects of grapeseed extract and low level laser therapy administration on the liver in experimentally fractured mandible ERDEMLİ MEHMET ERMAN,AKGÜL HASAN,EGE BİLAL,AKSUNGUR ZEYNEP,GÖZÜKARA BAĞ HARİKA GÖZDE,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - Scopemed - Özgün Makale - J Turgut Ozal Med Cent 2017
Polyphenolic Compounds in Human Health with Pharmacological Properties SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - EBSCO - Derleme Makale - Journal of Traditional Medicine Clinical Naturopathy 2017
Fomitopsis pinicola in healthful dietary approach and their therapeutic potentials Sevindik Mustafa,AKGÜL HASAN,AKATA ILGAZ,ALLI HAKAN,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Acta Alimentaria - Doi: 10.1556/066.2017.46.4.9 2017
In-vitro Antioxidant Activities of the Ethanolic Extracts of Some Contained-Allantoin Plants SELAMOĞLU ZELİHA,düşgün cihan,AKGÜL HASAN,GÜLHAN MEHMET FUAT Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Iranian Journal of Pharmaceutical Research 2017
Organoselenium Compounds in Cancer: A Review SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus - Derleme Makale - Journal of Genetics and Mutation 2017
Bioactivity of Triterpene Saponins from Quinoa (Chenopodium Quinoa Willd.) kilic ozgur,Ozgen Senay,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - alan - Derleme Makale - Research Journal of Biology 2016
Therapeutic Potential of Saffron Crocus Crocus sativus L SELAMOĞLU ZELİHA,OZGEN SENAY Uluslararası - Hakemli - ALAN - Derleme Makale - Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology 2016
Role of Aromatic Plants on Traditional and Complementary Alternative Medicine Practices SELAMOĞLU ZELİHA,USTUNTAS HAVVA EDA,OZGEN SENAY Uluslararası - Hakemli - ALAN - Derleme Makale - Research Journal of Biology 2016
Environmental Effects on Biologic Activities of Pollen Samples Obtained from Different Phytogeographical Regions in Turkey SELAMOĞLU ZELİHA,AKGÜL HASAN,Dogan Hamide Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Fresenius Environmental Bulletin 2016
Comparison of the effects of propolis and pollen extracts in the same concentrations on some biochemical and hematological parameters in rainbow trout Oncorhynchus mykiss GÜLHAN MEHMET FUAT,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - ALAN - Derleme Makale - Journal of Survey in Fisheries Sciences 2016
Antioxidant Activity of Quercetin A Mechanistic Review OZGEN SENAY,Kilinc OK,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - ALAN - Derleme Makale - Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology 2016
In vitro Analyses of Antioxidant Activity of Extracts of Five Selected Plants from Nigde Turkey DÜŞGÜN CİHAN,GÜLHAN MEHMET FUAT,DURUYÜREK MERVE,SELAMOĞLU ZELİHA,ERDEMLİ MEHMET ERMAN Uluslararası - Hakemli - Uluslararası - Özgün Makale - EDUCA, 2015
Production of Bioethanol from Waste Potato DURUYÜREK MERVE,DÜŞGÜN CİHAN,GÜLHAN MEHMET FUAT,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - Uluslararası Dergi - Özgün Makale - Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 2015
Determination of some biochemical parameters of worker honeybees Apis mellifera L belonging to different age groups AKYOL ETHEM,SELAMOĞLU ZELİHA,GÜLHAN MEHMET FUAT Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Turkish Journal of Zoology 2015
Natural Compounds Used as Therapies Targeting to Amyotrophic Lateral Sclerosis SEYED F NABAVI,DAGLIA MARIA,D ANTONA GIUSEPPE,SOBARZO SANCHEZ EDUARDO,SELAMOĞLU ZELİHA,NABAVI SEYED M Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Current Pharmaceutical Biotechnology - Doi: 10.2174/1389201016666150118132224 2015
The Effects of Ethanolic Pollen Extract in Various Concentrations on Total RNA and Total Protein Levels in Different Tissues of Rainbow Trout Oncorhynchus mykiss SELAMOĞLU ZELİHA,DURNA DAŞTAN SEVGİ,GÜLHAN MEHMET FUAT,DAŞTAN TANER Uluslararası - Hakemli - Uluslararası Dergi - Özgün Makale - Analele Stiintifice Ale Universitatii Al I Cuza Din Iasi Sectiunea I Biologie Animala 2015
Synthesis antioxidant and antimicrobial properties of two organoselenium compounds SELAMOĞLU ZELİHA,GÖK YETKİN,ÖZDEMİR İLKNUR,ATEŞ BURHAN,GÜNAL SELAMİ,YILMAZ İSMET Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences 2015
Antioxidant Effect of Ethanolic Extract of Propolis in Liver of L NAME Treated Rats SELAMOĞLU ZELİHA,ÖZDEMİR İLKNUR,ÇİFTÇİ OSMAN,GÜLHAN MEHMET FUAT,SAVCI AHMET Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Advances in Clinical and Experimental Medicine 2015
Effects of propolis on biochemical and microbiological parameters in carp Cyprinus carpio fillets exposed to arsenic SELAMOĞLU ZELİHA,DURAN AYHAN,GÜLHAN MEHMET FUAT,MEHMET ERMAN ERDEMLİ Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Iranian Journal of Fisheries Sciences 2015
Determining the total antioxidant status and oxidative stress indexes of honey samples obtained from different phytogeographical regions in Turkey AKYOL ETHEM,SELAMOĞLU ZELİHA,DOĞAN HAMİDE,AKGÜL HASAN,ADNAN ÜNALAN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Fresenius Environmental Bulletin. 2015
Role of propolis on biochemical and hematological parameters of Oncorhynchus mykiss exposed to cypermethrin ÖRÜN İBRAHİM,SELAMOĞLU ZELİHA,GÜLHAN MEHMET FUAT,ERDOĞAN KENAN Uluslararası - Hakemli - Uluslararası Dergi - Özgün Makale - Survey in Fisheries Sciences 2014
Propolis reduces oxidative stress in L NAME induced hypertension rats SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Cell Biochemistry Function 2014
Biochemical changes in muscle and gill tissues of rainbow trout treated with various concentrations of pollen extract SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - Uluslararası Dergi - Özgün Makale - Research Opinions in Animal Veterinary Sciences. 2014
The investigation of the antioxidative properties of the synthetic organoselenium compounds in liver tissue of rat with histological and biochemical analyses SELAMOĞLU ZELİHA,YILMAZ İSMET Uluslararası - Hakemli - Uluslararası Dergi - Özgün Makale - Journal of Pharmaceutical Care, 2014
Biologic Activities of Honeybee Products Obtained From Different Phytogeographical Regions of Turkey SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - Uluslararası Dergi - Özgün Makale - Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 2014
Antioxidant effects of propolis on carp Cyprinus carpio exposed to arsenic biochemical and histopathologic findings SELAMOĞLU ZELİHA,GÜLHAN MEHMET FUAT,ERDOĞAN KENAN,ÖRÜN İBRAHİM Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Diseases of Aquatic Organisms 2014
Effects of different concentrations of pollen extract on brain tissues of Oncorhynchus mykiss GÜLHAN MEHMET FUAT,AKGÜL HASAN,DAŞTAN TANER,DURNA DAŞTAN SEVGİ,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - Uluslararası Dergi - Özgün Makale - Journal of Coastal Life Medicine 2014
Role of Propolis on Biochemical Parameters in Kidney and Heart Tissues against L NAME Induced Oxidative Injury in Rats SELAMOĞLU ZELİHA,ÖZDEMİR İLKNUR,ÇİFTÇİ OSMAN,ÇAKIR OĞUZ,GÜLHAN MEHMET FUAT,OĞUZ MURAT PAŞAOĞLU Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Clinical and Experimental Hypertension 2014
Polyphenols well beyond the antioxidant capacity gallic acid and related compounds as neuroprotective agents you are what you eat MARIA DAGLIA,ARIANNA DI LORENZO,SEYED FAZEL NABAVI,SELAMOĞLU ZELİHA,NABAVI SEYED MOHAMMAD Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Current Pharmaceutical Biotechnology 2014
The Effect of Propolis on Gill Liver Muscle Tissues of Rainbow Trout Oncorhynchus mykiss Exposed to Various Concentrations of Cypermethrin GÜLHAN MEHMET FUAT,SELAMOĞLU ZELİHA,ERDOĞAN KENAN,ÖRÜN İBRAHİM Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Iranian Journal of Fisheries Sciences 2014
Role of Propolis on Oxidative Stress in Various Tissues of Fish ALDEMİR OSMAN SELÇUK,SELAMOĞLU ZELİHA,GÜLHAN MEHMET FUAT,ÇAKIR OĞUZ,DURNA DAŞTAN SEVGİ,DOĞAN HÜSNÜ Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Fresenius Environmental Bulletin 2014
Hemolymph cells apoptosis in imported shrimp Litopenaeus vannamei from Hawaii to Iran exposed to White Spot Virus SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - Uluslararsı Dergi - Özgün Makale - Journal of Coastal Life Medicine 2014
Effects of acute and chronic exposure to glyphosate on common carp Cyprinus carpio L hematological parameters The beneficial effect of propolis ÖRÜN İBRAHİM,DOĞRU MEHMET İLKER,ERDOĞAN KENAN,DOĞRU ARZU,ONGUN A,YÜKSEL EŞREF,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Fresenius Environmental Bulletin 2013
Role of Propolis on Oxidative Stress in Fish Brain SHAPOUR KAKOOLAKI,SELAMOĞLU ZELİHA,ÇAKIR OĞUZ,ÇİFTÇİ OSMAN,ÖZDEMİR İLKNUR Uluslararası - Hakemli - Google Scholar - Özgün Makale - Basic and Clinical Neuroscience 2013
Propolis attenuates oxidative injury in brain and lung of nitric oxide synthaseinhibited rats SELAMOĞLU ZELİHA,ÖZDEMİR İLKNUR,ÇİFTÇİ OSMAN,ÇAKIR OĞUZ Uluslararası - Hakemli - Google Scholar - Özgün Makale - Journal of Pharmaceutical Care 2013
Effects of various pollen concentrations on some biochemical and hematological parameters and paraoxanase activity in Rainbow trout Oncorhynchus mykiss SELAMOĞLU ZELİHA,GÜLHAN MEHMET FUAT Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Iranian Journal of Fisheries Sciences 2013
Modulating effects of selenium in adrenal medulla of rats exposed to 7 12 dimethylbenz a anthracene SELAMOĞLU ZELİHA,ÖZDEMİR İLKNUR,ATEŞ BURHAN,GÖK YETKİN,YILMAZ İSMET Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Toxicology and Industrial Health 2013
Effects of propolis on blood biochemical and hematological parameters in nitric oxide synthase inhibited rats by N(ω)-nitro-L-arginine methyl ester SELAMOĞLU ZELİHA,AYŞE GÖĞEBAKAN,ÖRÜN İBRAHİM Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences 2013
Role of Propolis on Tyrosine Hydroxylase Activity and Blood Pressure in Nitric Oxide Synthase Inhibited Hypertensive Rats GÖĞEBAKAN AYŞE,SELAMOĞLU ZELİHA,ÖZDEMİR İLKNUR,ŞAHNA ENGİN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Clinical and Experimental Hypertension 2012
The effects of slaughtering methods on physical and biochemical changes in fish SELAMOĞLU ZELİHA,DURAN AYHAN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research 2012
Effects of propolis on some blood parameters and enzymes in carp exposed to arsenic SELAMOĞLU ZELİHA,DÜNDAR SEDA PINAR,GÜLHAN MEHMET FUAT,ÖRÜN İBRAHİM,KAKOOLAKI SHAPOUR Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Iranian Journal of Fisheries Sciences 2012
Effects of Propolis on microbiologic and biochemical parameters of Rainbow trout Oncorhynchus mykiss after exposure to the pesticide GÜLHAN MEHMET FUAT,DURAN AYHAN,SELAMOĞLU ZELİHA,KAKOOLAKI SHAPOUR,MANSOURI S M Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Iranian Journal of Fisheries Sciences 2012
Modulating Effect of Selenium on Gills of Fish Exposed to Heavy Metals ÖRÜN İBRAHİM,SELAMOĞLU ZELİHA,ALKAN UÇKUN AYSEL Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Fresenius Environmental Bulletin 2011
Role of selenium compounds on tyrosine hydroxylase activity adrenomedullin and total RNA levels in hearts of rats SELAMOĞLU ZELİHA,ÖZDEMİR İLKNUR,GÖK YETKİN,ATEŞ BURHAN,YILMAZ İSMET Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Regulatory Peptides 2010
Changes in Tyrosine Hydroxylase Activity Adrenomedullin and Total RNA Levels by Treatment of Organoselenium Compounds in Rat Hypothalamus Exposed to DMBA ÖZDEMİR İLKNUR,SELAMOĞLU ZELİHA,GÖK YETKİN,ATEŞ BURHAN,YILMAZ İSMET Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Fresenius Environmental Bulletin 2010
Effects on Mortality of Biochemical and Limnological Properties on Some Fish Species in Sultansuyu Dam Lake Malatya Turkey KANDEMİR ŞEVKET,ÖRÜN İBRAHİM,SELAMOĞLU ZELİHA,ÖRÜN GÜL NİHAL,ERDOĞAN KENAN,IŞIK MUSTAFA,ALTAŞ LEVENT,DURAN AYHAN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 2010
The Effects of Synthetic Organoselenium Compounds on Nitric Oxide Levels in DMBA Induced Rat Liver SELAMOĞLU ZELİHA,NİHAYET BAYRAKTAR,ÖZDEMİR İLKNUR,GÖK YETKİN,YILMAZ İSMET Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - J. Environ. Biol. 2009
Effects of Various Propolis Concentrations on Biochemical and Hematological Parameters of Rainbow Trout Oncorhynchus mykiss SELAMOĞLU ZELİHA,GÜLHAN MEHMET FUAT Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Ecotoxicology and Environmental Safety 2009
Biochemical changes and sensory assessment on tissues of carp Cyprinus carpio Linnaeus 1758 during sale conditions DURAN AYHAN,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Fish Physiol Biochem 2009
Role of Synthesised Organoselenium Compounds on Protection of Rat Erythrocytes from DMBA Induced Oxidative Stress SELAMOĞLU ZELİHA,YILMAZ İSMET,ÖZDEMİR İLKNUR,ATEŞ BURHAN,GÖK YETKİN,BEKİR ÇETİNKAYA Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Biological Trace Element Research 2009
Antioxidative Effects of Novel Synthetic Organoselenium Compound in Rat Lung and Kidney SELAMOĞLU ZELİHA,ÖZDEMİR İLKNUR,YILMAZ İSMET,GÖK YETKİN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Ecotoxicology and Environmental Safety 2009
Antioxidative Role of Selenium on Some Tissues of Cd2 Cr3 Induced Rainbow Trout ÖRÜN İBRAHİM,SELAMOĞLU ZELİHA,ÖZDEMİR İLKNUR,ALKAN UÇKUN AYSEL,ERDOĞAN KENAN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Ecotoxicology and Environmental Safety 2008
Effects of sodium selenite on Some Biochemical and Hematological Parameters of Rainbow trout Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792 exposed to Pb 2 and Cu 2 ATEŞ BURHAN,ÖRÜN İBRAHİM,SELAMOĞLU ZELİHA,DURMAZ GÖKHAN,YILMAZ İSMET Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Fish Physiol Biochem 2008
The Investigation of the Antioxidative Properties of the Novel Synthetic Organoselenium Compounds in the Some Rat Tissues SELAMOĞLU ZELİHA,ÖZDEMİR İLKNUR,YILMAZ İSMET,GÖK YETKİN,ÖRÜN İBRAHİM Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Experimental Biology and Medicine 2008
Antioxidative role of Sodium Selenite Against The Toxic Effect of Heavy Metals Cd 2 Cr 3 On Some Biochemical And Hematological Parameters in Blood of Rainbow Trout Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792 ÖRÜN İBRAHİM,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Fresenius Environmental Bulletin 2008
Antioxidative role of selenium against the toxic effect of heavy metals Cd 2 Cr 3 on liver of rainbow trout Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792 SELAMOĞLU ZELİHA,ÖRÜN İBRAHİM,ÖZDEMİR İLKNUR,ERDOĞAN KENAN,ALKAN UÇKUN AYSEL,YILMAZ İSMET Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Fish Physiol Biochem 2008
The Effects of Novel Synthetic Organoselenium Compounds on Hematological Parameters In DMBA Induced Rats SELAMOĞLU ZELİHA,ÖZDEMİR İLKNUR,ATEŞ BURHAN,GÖK YETKİN,ÖRÜN İBRAHİM,YILMAZ İSMET Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Fresenius Environmental Bulletin 2007
Modulation of DMBA induced biochemical changes by organoselenium compounds in blood of rats ÖZDEMİR İLKNUR,SELAMOĞLU ZELİHA,ATEŞ BURHAN,GÖK YETKİN,YILMAZ İSMET Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Indian Journal of Biochemistry & Biophysics 2007
The Effects of Enalapril Maleate and Cold Stress Exposure on Tyrosine Hydroxylase Activity in Some Rat Tissues SELAMOĞLU ZELİHA,YÜREKLİ MUHİTTİN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Cell Biochemistry and Function 2006
Inhibition of DMBA induced rat mammary duct damage by novel synthetic organoselenium compounds ÖZDEMİR İLKNUR,SELAMOĞLU ZELİHA,GÜL MEHMET,ATEŞ BURHAN,GÖK YETKİN,EŞREFOĞLU MUKADDES,YILMAZ İSMET Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Experimental Animal 2006
Effects of Various Sodium Selenite Concentrations on Some Biochemical and Hematological Parameters of Rainbow Trout Onchorhynchus Mykiss ÖRÜN İBRAHİM,ATEŞ BURHAN,SELAMOĞLU ZELİHA,YAZLAK HASAN,ÖZTÜRK EKREM,YILMAZ İSMET Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Fresenius Environmental Bulletin 2005
The Effects of Enalapril Maleate and Cold Stress on Some Blood Parameters SELAMOĞLU ZELİHA,YÜREKLİ MUHİTTİN Ulusal - Hakemli - Google Scholar - Özgün Makale - Dicle Tıp Dergisi 2005
Soğuk Stresi Uygulamasının ve Hipotansif Bir İlaç Olan Enalapril Maleate ın Bazı Sıçan Dokularında Total RNA Seviyeleri Üzerine Etkileri SELAMOĞLU ZELİHA,YÜREKLİ MUHİTTİN Ulusal - Hakemli - Google Scholar - Özgün Makale - Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi 2005
Melatonin in İntestinal İskemi Reperfüzyonda 6 Fosfoglukonat Dehidrogenaz Aktivitesi Üzerine Etkisi ATEŞ BURHAN,YILMAZ HACI RAMAZAN,SELAMOĞLU ZELİHA,IRAZ MUSTAFA,YILMAZ İSMET Ulusal - Hakemli - Google Scholar - Özgün Makale - Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2004
Bildiriler
YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW OF AGRICULTURE IN KAZAKHSTAN AND TURKISH STATES KAZANKAYA AHMET, SELAMOĞLU ZELİHA, ATEŞ MEVLÜDE ALEV, DONAT ALPEREN Uluslararası - Tam metin bildiri - (23.11.2023 - 24.11.2023) - the 1st International Turkic World Biology Congress
A SHORT REVIEW OF MEDICINAL PLANTS EFFECTIVE IN THE TREATMENT AND CONTROL OF FEVER 501 IN CHILDREN Hosseinipour Neda, Alinia-Ahandani Ebrahim, Hajipour Sahebeh, SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Tam metin bildiri - (23.11.2023 - ) - I. INTERNATIONAL TURKIC WORLD BIOLOGY CONGRESS
The Role of Immune boosters against to Allergy in Skin Care Abbas Shahid, SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Tam metin bildiri - (15.09.2023 - 17.09.2023) - V. International Turkic World Congress on Science and Engineering
Exploring Phage Therapy as an Alternative Treatment for Helicobacter pylori Infections A Review of Current Research Metwalli Marwa, SELAMOĞLU ZELİHA, Ahandani Ebrahim Alinia Uluslararası - Tam metin bildiri - (10.06.2023 - 11.06.2023) - International Conference on Innovation and Recent Trends in Engineering and Science (ICIRTES-2023)
Evaluating the effect of air gap between the skin and bolus on flatness and dose distribution of electron beams using Monte Carlo simulation Seddighi-Mashak Sadegh, San Vahid Esmaeili, Banaee Nooshin, SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Tam metin bildiri - (10.06.2023 - ) - International Conference on Innovation and Recent Trends in Engineering and Science (ICIRTES-2023)
A review of the methods of increasing the production of medicinal metabolites of plants Hajipour Sahebeh, Alinia Ahandani Ebrahim, SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Tam metin bildiri - (10.06.2023 - ) - International Conference on Innovation and Recent Trends in Engineering and Science (ICIRTES-2023)
A natural anticancer Agent: Caryophyllene SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Tam metin bildiri - (10.06.2023 - 11.06.2023) - International Conference on Innovation and Recent Trends in Engineering and Science (ICIRTES-2023)
A healthy herbal tea with biological activities Mulberry leaves SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Tam metin bildiri - (10.06.2023 - 11.06.2023) - International Conference on Innovation and Recent Trends in Engineering and Science (ICIRTES-2023)
Biological Activities of Edible Cherry Plum SEVİNDİK MUSTAFA, Mohammed Falah Saleh, UYSAL İMRAN, SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Tam metin bildiri - (10.06.2023 - 11.06.2023) - International Conference on Innovation and Recent Trends in Engineering and Science (ICIRTES-2023)
A Study on the Biological Activities of Pomegranate SEVİNDİK MUSTAFA, UYSAL İMRAN, Mohammed Falah Saleh, SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Tam metin bildiri - (10.06.2023 - 11.06.2023) - International Conference on Innovation and Recent Trends in Engineering and Science (ICIRTES-2023)
A study on the Biological Activities of Aspalathus linearis Mohammed Falah Saleh, UYSAL İMRAN, SELAMOĞLU ZELİHA, SEVİNDİK MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (10.06.2023 - 11.06.2023) - International Conference on Innovation and Recent Trends in Engineering and Science (ICIRTES-2023)
Biological Potential of Lettuce SEVİNDİK MUSTAFA, UYSAL İMRAN, Mohammed Falah Saleh, SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Tam metin bildiri - (10.06.2023 - 11.06.2023) - International Conference on Innovation and Recent Trends in Engineering and Science (ICIRTES-2023)
Biological Potential of Cress plant, known for its nutritional properties SEVİNDİK MUSTAFA, UYSAL İMRAN, Mohammed Falah Saleh, SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Tam metin bildiri - (10.06.2023 - 11.06.2023) - International Conference on Innovation and Recent Trends in Engineering and Science (ICIRTES-2023)
Argumentative comparison of cancer treatment methods based on medicinal plants and not related to medicinal plants according to recent research and developments Heidary-Bazardehy Seyede Sara, Alinia-Ahandani Ebrahim, SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Tam metin bildiri - (10.06.2023 - ) - International Conference on Innovation and Recent Trends in Engineering and Science (ICIRTES-2023)
Evaluation of Cucumis sativus in terms of Biological Activity SEVİNDİK MUSTAFA, UYSAL İMRAN, Mohammed Falah Saleh, SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Tam metin bildiri - (10.06.2023 - 11.06.2023) - International Conference on Innovation and Recent Trends in Engineering and Science (ICIRTES-2023)
Curcuma longa Biological activities SEVİNDİK MUSTAFA, UYSAL İMRAN, Mohammed Falah Saleh, SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Tam metin bildiri - (10.06.2023 - 11.06.2023) - International Conference on Innovation and Recent Trends in Engineering and Science (ICIRTES-2023)
Chestnut (Castanea sativa) Evaluation of Biological Activity SEVİNDİK MUSTAFA, UYSAL İMRAN, Mohammed Falah Saleh, SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Tam metin bildiri - (10.06.2023 - 11.06.2023) - International Conference on Innovation and Recent Trends in Engineering and Science (ICIRTES-2023)
Halal and Kosher Gelatin perspectives in the food production Khan Usman Mir, Aadil Rana Muhammad, SELAMOĞLU ZELİHA, Latif Anam Uluslararası - Tam metin bildiri - (18.05.2023 - 19.12.2023) - CONGRESS OF HALAL QUALITY
A Cytotoxic Compound in Health and Nutrition: Allicin SELAMOĞLU ZELİHA, Issa Hamdia Yousif Uluslararası - Tam metin bildiri - (17.04.2023 - 19.04.2023) - International Meet on Cell Science and Molecular Biology (CSMBMEET2023)
Women’s Health and Apitherapy Applications- Hayit Honey SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Tam metin bildiri - (17.04.2023 - 19.04.2023) - International Meet on Cell Science and Molecular Biology (CSMBMEET2023)
Epilithic diatoms of Sülük Lake (Ağın/Elazığ, Turkey) ÇAĞLAR METİN, SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Tam metin bildiri - (16.11.2022 - ) - 6 th International Congress of Fisheries and Aquatic Research
Atatürk dam lake’s (Adıyaman, Turkey) epipsammic diatoms ÇAĞLAR METİN, SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Tam metin bildiri - (16.11.2022 - ) - 6 th International Congress of Fisheries and Aquatic Research
BIOLOGICAL ACTIVITIES OF LEMNA SPECIES Mohammed F S, UYSAL İMRAN, SELAMOĞLU ZELİHA, SEVİNDİK MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (13.10.2022 - ) - 2 ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENT, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT (ICETEM)
AN EVALUATION OF THE BIOLOGICAL ACTIVITIES OF ROSA CANINA L. Mohammed F S, UYSAL İMRAN, SELAMOĞLU ZELİHA, SEVİNDİK MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (13.10.2022 - ) - 2 ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENT, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT (ICETEM)
Epilithic Diatoms of Tahar Stream, Tunceli-Türkiye Rashid R F, ÇAĞLAR METİN, SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Tam metin bildiri - (13.10.2022 - ) - 2 ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENT, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT (ICETEM)
Preventive medicine practices and sustainability in primary prevention of diseases ÖZDEMİR BETÜL, SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Tam metin bildiri - (13.10.2022 - ) - 2 ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENT, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT (ICETEM)
Epipsammic Diatom Fauna of Lake Nazik (Nazik-Bitlis) Rashid R F, ÇAĞLAR METİN, SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Tam metin bildiri - (23.06.2022 - ) - IV. Uluslararası Türk Dünyası Fen Bilimleri ve Mühendislik Kongresi
Fermented Milk products and their biological activities Khan Usman Mir, SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Tam metin bildiri - (23.06.2022 - ) - IV. Uluslararası Türk Dünyası Fen Bilimleri ve Mühendislik Kongresi
Health Status and Nutritional Recommendations After COVID-19 Vaccine ÖZDEMİR BETÜL, SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Tam metin bildiri - (23.06.2022 - ) - IV. Uluslararası Türk Dünyası Fen Bilimleri ve Mühendislik Kongresi
Communication and leadership in the scientific community SELAMOĞLU MESUT, SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Tam metin bildiri - (18.05.2022 - ) - II International scientific and practical conference. THE EDUCATIONAL AND METHODOLOGICAL SUPPORT OF TEACHING PROCESS WITHIN THE SOCIETY AND CULTURE
Ice cream cold chain management, reviews and challenges in urban areas of Lahore city of Pakistan SELAMOĞLU MESUT, Khan Usman Mir, SELAMOĞLU ZELİHA, Khan Ali Murad, Khan Umar Murad, Gezgin Hatice Sadiye Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.10.2021 - 29.10.2021) - 2. International Congress of the TURJAF
COVID-19 and Cardiovascular Involvement Physiopathology ÖZDEMİR BETÜL, Selamoglu Zeliha Uluslararası - Tam metin bildiri - (14.06.2021 - 15.06.2021) - III. International Turkic World Congress on Science and Engineering
Covid-19 Vaccination, Homologous, Heterologous Prime Boosting or Enhanced Heterologous Immunoboosting Abbas Shahid, Selamoglu Zeliha Uluslararası - Tam metin bildiri - (14.06.2021 - 15.06.2021) - III. International Turkic World Congress on Science and Engineering
Phytoplankton of Zab River in Northern Iraq PALA GÜNEŞ, ÇAĞLAR METİN, Rashid Rzgar, SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Tam metin bildiri - (14.06.2021 - 15.06.2021) - III. International Turkic World Congress on Science and Engineering
The Apitherapy Applications on Sympathoadreanal System: An Update Study SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Tam metin bildiri - (19.03.2021 - 20.03.2021) - International Conference on TOXICOLOGY AND APPLIED PHARMACOLOGY
The Biological activity of Kefir SELAMOĞLU ZELİHA, GÜNDOĞDU ENGİN Uluslararası - Tam metin bildiri - (19.03.2021 - ) - International Conference on TOXICOLOGY AND APPLIED PHARMACOLOGY
Composition, Nutritional and Biological Properties of Whey Proteins SELAMOĞLU ZELİHA, GÜNDOĞDU ENGİN Uluslararası - Tam metin bildiri - (19.03.2021 - 20.03.2021) - International Conference on TOXICOLOGY AND APPLIED PHARMACOLOGY
The Problem to Maintain a Healthy Diet During Pandemic as Social Challenges: Natural Compounds as Immun Booster against COVID – 19 SELAMOĞLU MESUT, SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Tam metin bildiri - (27.01.2021 - 28.01.2021) - Webinar on Life Sciences
- Antioxidant and Antimicrobial activities of wild mushroom Entoloma sinuatum (Agaricales) BAL CELAL,BABA HAYRİ,AKATA ILGAZ,SEVİNDİK MUSTAFA,SELAMOĞLU ZELİHA,AKGÜL HASAN Uluslararası - Özet bildiri - (16.12.2020 - 18.12.2020) - International Eurasian Conference on Biotechnology and Biochemistry
Diversity of wild medicinal mushrooms in Turkey AKATA ILGAZ,SEVİNDİK MUSTAFA Uluslararası - Özet bildiri - (16.12.2020 - 18.12.2020) - International Eurasian Conference on Biotechnology and Biochemistry
The Importance of Dietary Plant Phenolic Compounds in Nutrition and Health Kaplan Dilara Nur,SEVİNDİK MUSTAFA,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Özet bildiri - (16.12.2020 - 18.12.2020) - International Eurasian Conference on Biotechnology and Biochemistry
Aflatoxins: A Serious Health Risk to Human Kaplan Dilara Nur,SEVİNDİK MUSTAFA,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Özet bildiri - (16.12.2020 - 18.12.2020) - International Eurasian Conference on Biotechnology and Biochemistry
Antioxidant activity and Element contents of wild mushroom Tylopilus felleus (Boletales) BABA HAYRİ,AKATA ILGAZ,SEVİNDİK MUSTAFA,SELAMOĞLU ZELİHA,AKGÜL HASAN,BAL CELAL Uluslararası - Özet bildiri - (16.12.2020 - 18.12.2020) - International Eurasian Conference on Biotechnology and Biochemistry
Antimicrobial, Antioxidant and Antiproliferative activities of Galium aparine KORKMAZ NUH,DAYANGAÇ ALPASLAN,SEVİNDİK MUSTAFA Uluslararası - Özet bildiri - (16.12.2020 - 18.12.2020) - International Eurasian Conference on Biotechnology and Biochemistry
A bioactive diterpene in Coffee: Cafestol Kaplan Dilara Nur,AliniaAhandani Ebrahim,SEVİNDİK MUSTAFA,ÖZDEMİR BETÜL,Khan Usman Mir,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Özet bildiri - (16.12.2020 - 18.12.2020) - International Eurasian Conference on Biotechnology and Biochemistry
- The New Trend in Food Technology: The Using Fields and the Processing of Citrus Wastes Khan Usman Mir,Pasdaran Ardalan,SEVİNDİK MUSTAFA,ÖZDEMİR BETÜL,Kaplan Dilara Nur,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Özet bildiri - (16.12.2020 - 18.12.2020) - International Eurasian Conference on Biotechnology and Biochemistry
The importance of plant phenolics in the treatment and prevention of diseases KORKMAZ NUH,SEVİNDİK MUSTAFA,ÖRÜN İBRAHİM,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Özet bildiri - (16.12.2020 - 18.12.2020) - International Eurasian Conference on Biotechnology and Biochemistry 2020 (BioTechBioChem 2020)
Antioxidant and oxidant potential of Hypericum spectabile Jaub. et Spach. mohammed falah saleh,ŞABİK ALİ ERDEM,DOĞAN MUHİTTİN,SELAMOĞLU ZELİHA,SEVİNDİK MUSTAFA Uluslararası - Özet bildiri - (19.03.2020 - 20.03.2020) - 3rd International Eurasian Conference onBiological and Chemical Sciences
Total antioxidant potential of Teucrium polium L. mohammed falah saleh,ŞABİK ALİ ERDEM,PEHLİVAN MUSTAFA,SELAMOĞLU ZELİHA,SEVİNDİK MUSTAFA Uluslararası - Özet bildiri - (19.03.2020 - 20.03.2020) - 3rd International Eurasian Conference onBiological and Chemical Sciences
Antioxidant and oxidant potential of Hypericum spectabile Jaub. et Spach MOHAMMED FS,ŞABİK ALİ ERDEM,DOĞAN MUHİTTİN,SEVİNDİK MUSTAFA,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Özet bildiri - (19.03.2020 - ) - 3rd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences
Turkish Propolis and Mushrooms as Healthy Foods SEVİNDİK MUSTAFA,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Özet bildiri - (10.12.2019 - 11.12.2019) - 30th All Pakistan Food Science conference Foodand Nutrition Expo-2019 Theme: Value added FoodProducts for Export Led Growth
Antioxidant Potential of Capsella bursa-pastoris SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Tam metin bildiri - (08.11.2019 - 10.11.2019) - 1th International Congress of the Turkish Journal ofAgriculture - Food Science and Technology
Pharmacological Properties of the Lentinula edodes Mushroom SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Tam metin bildiri - (08.11.2019 - 10.11.2019) - 1th International Congress of the Turkish Journal ofAgriculture - Food Science and Technology
Phenolic Compounds as Secondary Metabolites in the Plants: An Overview on theBenefical to Health SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Tam metin bildiri - (08.11.2019 - 10.11.2019) - 1th International Congress of the Turkish Journal ofAgriculture - Food Science and Technology
APITHERAPY AND BIOMEDICAL APPLICATIONS SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.09.2019 - 27.09.2019) - Applied Natural Sciences 2019
BIOLOGICAL POTENTIAL OF ANETHUM GRAVEOLENS Mohammed Falah Saleh,BAL CELAL,AKGÜL HASAN,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Tam metin bildiri - (19.09.2019 - 22.09.2019) - ULUSLARARASI GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK KONGRESİ
DETERMINATION OF ANTIOXIDANT AND OXIDANT POTENTIAL OF RUBUS IDAEUS Mohammed Falah Saleh,BAL CELAL,AKGÜL HASAN,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Tam metin bildiri - (19.09.2019 - 22.09.2019) - ULUSLARARASI GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK KONGRESİ
Biological Potential of Anethum Graveolens MOHAMMED Falah Saleh,BAL CELAL,AKGÜL HASAN,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Tam metin bildiri - (18.09.2019 - 22.09.2019) - 1. ULUSLARARASIGIDA, TARIM ve HAYVANCILIK KONGRESİ
Determination of Antioxidant and Oxidant Potential of Rubus Idaeus MOHAMMED Falah Saleh,BAL CELAL,AKGÜL HASAN,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Tam metin bildiri - (18.09.2019 - 22.09.2019) - International Conference on Food, Agriculture and Animal Husbandry
Therapeutic potential of Trichaptum sp. BAL CELAL,SEVİNDİK Mustafa,BABA HAYRİ,AKGÜL HASAN,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Tam metin bildiri - (04.09.2019 - 06.09.2019) - 2nd International Eurasian Mycology Congress
Medical Properties of Edible Mushroom Lactarius deliciosus AKGÜL HASAN,SEVİNDİK Mustafa,BAL CELAL,BABA HAYRİ,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Tam metin bildiri - (04.09.2019 - 06.09.2019) - 2nd International Eurasian Mycology Congress
Biological Activity Potentials of Amanita Species SEVİNDİK Mustafa,BAL CELAL,BABA HAYRİ,AKGÜL HASAN,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Tam metin bildiri - (04.09.2019 - 06.09.2019) - 2nd International Eurasian Mycology Congress
Medical Properties of Edible Mushroom Lactarius deliciosus AKGÜL HASAN,SEVİNDİK MUSTAFA,BAL CELAL,BABA HAYRİ,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Tam metin bildiri - (04.09.2019 - 06.09.2019) - 2nd International Eurasian Mycology Congress
BIOLOGICAL ACTIVITY POTENTIALS OF AMANITA SPECIES SEVİNDİK MUSTAFA,BAL CELAL,BABA HAYRİ,AKGÜL HASAN,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Tam metin bildiri - (04.09.2019 - 06.09.2019) - 2ND INTERNATIONAL EURASIAN MYCOLOGY CONGRESS (EMC’ 19)
THERAPEUTIC POTENTIAL OF TRICHAPTUM SPP. BAL CELAL,SEVİNDİK MUSTAFA,BABA HAYRİ,AKGÜL HASAN,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Tam metin bildiri - (04.09.2019 - 06.09.2019) - 2ND INTERNATIONAL EURASIAN MYCOLOGY CONGRESS (EMC’ 19)
Therapeutic potential of Trichaptum sp BAL CELAL,SEVİNDİK MUSTAFA,BABA HAYRİ,AKGÜL HASAN,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Tam metin bildiri - (04.09.2019 - 06.09.2019) - 2nd International Eurasian Mycology Congress
MEDICAL PROPERTIES OF EDIBLE MUSHROOM LACTARIUS DELICIOSUS AKGÜL HASAN,SEVİNDİK MUSTAFA,BAL CELAL,BABA HAYRİ,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Tam metin bildiri - (04.09.2019 - 06.09.2019) - 2ND INTERNATIONAL EURASIAN MYCOLOGY CONGRESS (EMC’ 19)
Biological Activity Potentials of Amanita Species SEVİNDİK MUSTAFA,BAL CELAL,BABA HAYRİ,AKGÜL HASAN,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Tam metin bildiri - (04.09.2019 - 06.09.2019) - 2nd International Eurasian Mycology Congress
DETECTION OF DIFFERENT SPECIES MILK ADULTERATION INDAIRY PRODUCTS WITH USE OF APPLICATIONS OFIMMUNOLOGICAL METHODS Khan Usman Mir,SELAMOĞLU ZELİHA,khan Fariha Uluslararası - Tam metin bildiri - (27.06.2019 - 29.06.2019) - 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ONENVIRONMENT, TECHNOLOGY ANDMANAGEMENT(ICETEM)
EXAMINATION OF PORTABLE GROUNDWATER QUALITY ANDAGRICULTURAL ASSESSMENT OF SELECTED TRACE METALS IN PAKISTAN Mustaqeem Muhammad,SELAMOĞLU ZELİHA,Sarfraz Muhammad,Luqman Ammarah Uluslararası - Tam metin bildiri - (27.06.2019 - 29.06.2019) - 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ONENVIRONMENT, TECHNOLOGY ANDMANAGEMENT(ICETEM)
Study On Survival Of Probiotic Microorganisms In Probiotic Cheddar Cheese PreparedFrom Buffalo Milk Khan Usman Mir,khan Fariha,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Özet bildiri - (20.04.2019 - 22.04.2019) - 4th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress-2019
Comparative Study Of Milk Consumption Influences In Adult Individuals With Moderate-Severe Obesity Khan Usman Mir,khan Fariha,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Tam metin bildiri - (20.04.2019 - 22.04.2019) - 4th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress
Genetic Profile Of Asthma: A Review Al Hussein Hamdia YI,AlHabib Omar AM,Ramadhan Ali Abdulghani,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Tam metin bildiri - (20.04.2019 - 22.04.2019) - 4th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress-2019
Knowledge of The Genetic Diversity Among The Species of Prunus L.: A GeneralAspect Abdulrahman Shamiran Salih,Shahbaz Saleem Esmael,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Tam metin bildiri - (20.04.2019 - 22.04.2019) - 4th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress-2019
The Effect Of Mitomycin C On Pregnancy Outcome Al Hussein Hamdia YI,Intissar Numman Waheed,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Özet bildiri - (20.04.2019 - 22.04.2019) - 4th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress-2019
Secondary metabolites and antioxidant capacity of Craterellus cornucopioides BAL CELAL,SEVİNDİK MUSTAFA,AKGÜL HASAN,AKATA ILGAZ,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Özet bildiri - (22.11.2018 - 23.11.2018) - International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology
Using of Lichens in Pharmaceutical Applications and Traditional Medicine SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Tam metin bildiri - (22.11.2018 - 23.11.2018) - www.eurasanscentech.orgInternational Eurasian Conference onScience, Engineering and Technology
The Importance of Poisonous Mushrooms in Pharmacological Studies SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Tam metin bildiri - (22.11.2018 - 23.11.2018) - www.eurasanscentech.orgInternational Eurasian Conference onScience, Engineering and Technology
Secondary metabolites and antioxidant capacity of Craterellus cornucopioides BAL CELAL,SEVİNDİK Mustafa,AKGÜL HASAN,ALLI HAKAN,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Özet bildiri - (22.11.2018 - 23.11.2018) - 1st International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology
The Biological Properties and Heavy Metal Content of Letharia vulpina SEVİNDİK MUSTAFA,AKGÜL HASAN,BAL CELAL,DOĞAN MUHİTTİN,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Özet bildiri - (10.10.2018 - 11.10.2018) - 1st International Conference on Applied Zoology
Bioactive Potentials and Oxidative Stress Status of Flammulina velutipes SEVİNDİK MUSTAFA,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Özet bildiri - (10.10.2018 - 11.10.2018) - 1st International Conference on Applied Zoology
The Biological Properties and Heavy Metal Content of Letharia vulpina. SEVİNDİK Mustafa,AKGÜL HASAN,BAL CELAL,DOĞAN MUHİTTİN,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Özet bildiri - (10.10.2018 - 11.10.2018) - 1st International Conference on Applied Zoology
Immunohistochemical distribution of androgen receptor in male and female Dwarf Hamsters’xx (Phodopus roborovskii) genital tissues Gür Mehmet Fatih,TİMURKAAN SEMA,BAYGELDİ SAİME BETÜL,ÖZKAN ZAİT ENDER,kanmaz yeşim,gir hatice emel,ılgun ramazan,SELAMOĞLU ZELİHA,TARAKÇI GENÇER BERRİN Uluslararası - Özet bildiri - (06.08.2018 - 07.08.2018) - International Meeting on VETERINARY AND ANIMAL SCIENCE - Doi: 10.4172/2325-9590-C1-014
Epilithic Diatoms of Hazar Lake/Elazig-Turkey. PALA GÜNEŞ,ÇAĞLAR METİN,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Özet bildiri - (06.08.2018 - 07.08.2018) - International Meeting on Veterinary and Animal Science
Analyzing of Heavy Metal Levels in some Fresh Water Fish in Keban Dam Lake in Turkey ÇAĞLAR METİN,CANPOLAT ÖZGÜR,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Özet bildiri - (06.08.2018 - 07.08.2018) - International meeting on veterinary and Animal Science
Epipsammic Diatoms of Tohma Water in Malatya, Turkey PALA GÜNEŞ,ÇAĞLAR METİN,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Özet bildiri - (06.08.2018 - 07.08.2018) - International Meeting on Veterinary and Animal Science
Immunohistochemical distribution of androgen receptor in male and female Dwarf Hamsters’ (Phodopus roborovskii) genital tissues GÜR FATİH MEHMET,TİMURKAAN SEMA,BAYGELDİ SAİME BETÜL,ÖZKAN ZAİT ENDER,ASLAN KANMAZ YEŞİM,GÜR HATİCE EMEL,İLGÜN RAMAZAN,SELAMOĞLU ZELİHA,TARAKÇI GENÇER BERRİN Uluslararası - Özet bildiri - (06.08.2018 - 07.08.2018) - International Meeting on Veterinary and Animal Science
AN INNOVATIVE REWIEW ON THE RELATION OF CAFESTROL AND KAHWEOL IN COFFEE TO CORONARY HEART DISEASE ÖZALTUN BETÜL,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Özet bildiri - (06.08.2018 - 07.08.2018) - VETERINARY AND ANIMAL SCIENCE - Doi: 10.4172/2325-9590-C1-014
The Role of Usnea barbata as Structural and Biological in Oxidative stress SEVİNDİK Mustafa,AKGÜL HASAN,BAL CELAL,SELAMOĞLU ZELİHA,DOĞAN MUHİTTİN Uluslararası - Özet bildiri - (12.07.2018 - 15.07.2018) - International EURASIAN Natural Nutrition and Healthy Life Summit
New Trend: The Usage of Honeybee Products in the Heart Health ÖZALTUN BETÜL,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Özet bildiri - (12.07.2018 - 15.07.2018) - Uluslararası Avrasya Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam ZirvesiKongre Sergi
Cypermethrin as Synthetic Pyrethroid and Environmental Threatening SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Tam metin bildiri - (11.07.2018 - 12.07.2018) - World Summit on Toxicology
7, 12-Dimethylbenz[a]anthracene Toxicity and Cancer SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Tam metin bildiri - (11.07.2018 - 12.07.2018) - World Summit on Toxicology
A Review on the Importance of Selenium Compounds in the Cardiovascular System ÖZALTUN BETÜL,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Tam metin bildiri - (11.07.2018 - 12.07.2018) - World Summit on Toxicology
Investigation of Chemical Compounds and Biochemical Properties in Armillaria mellea BAL CELAL,AKGÜL HASAN,SEVİNDİK Mustafa,SELAMOĞLU ZELİHA,AKATA ILGAZ Uluslararası - Özet bildiri - (21.06.2018 - 22.06.2018) - III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi
Investigation of Chemical Compounds and Biochemical Properties in Armillaria mellea BAL CELAL,AKGÜL HASAN,SEVİNDİK MUSTAFA,SELAMOĞLU ZELİHA,AKATA ILGAZ Uluslararası - Özet bildiri - (21.06.2018 - 22.06.2019) - III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi
The Protective Role of Cafestol in Type-2 Diabetes: A Review SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Tam metin bildiri - (12.06.2018 - 15.06.2018) - nternational Eurasian Congress on‘Natural Nutrition and Healthy Life’
A General Overview on Beneficial of Lavenders SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Tam metin bildiri - (12.06.2018 - 15.06.2018) - nternational Eurasian Congress on‘Natural Nutrition and Healthy Life’
Benefits of Nutraceuticals against Oxidative Stress in Neurodegenerative Diseases SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Tam metin bildiri - (12.06.2018 - 15.06.2018) - International Eurasian Congress on Natural Nutrition Healthy Life
The Role of Usnea barbata as Structural and Biological in Oxidative stress SEVİNDİK MUSTAFA,AKGÜL HASAN,BAL CELAL,SELAMOĞLU ZELİHA,DOĞAN MUHİTTİN Uluslararası - Özet bildiri - (12.06.2018 - 15.06.2018) - International Eurasian Natural Nutrition and Healthy Life Summit
Antioxidant / Oxidant Status of Poisonous Gyromitra esculenta Mushroom SEVİNDİK Mustafa,BAL CELAL,SELAMOĞLU ZELİHA,AKGÜL HASAN Uluslararası - Özet bildiri - (12.06.2018 - 13.06.2018) - World Summit on Toxicology
Researching on antioxidant properties and Phenolis Compounds of Hydnum repandum BAL CELAL,AKGÜL HASAN,SEVİNDİK MUSTAFA,SELAMOĞLU ZELİHA,AKATA ILGAZ Uluslararası - Özet bildiri - (26.04.2018 - 27.04.2018) - 1st International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences
A study on Biological activity and chemical content of Pseudevernia furfuracea var. ceratea BAL CELAL,AKGÜL HASAN,SEVİNDİK MUSTAFA,DOĞAN MUHİTTİN,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Özet bildiri - (26.04.2018 - 27.04.2018) - 1st International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences
Biological Activities of Orchis mascula AKGÜL HASAN,MOHAMMED Falah Saleh,SEVİNDİK MUSTAFA,KHALED Bahzad M Taher Uluslararası - Özet bildiri - (26.04.2018 - 27.04.2018) - 1st International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences
Phenolic Content and Biochemical Analyses of Adiantum capillus-veneris AKGÜL HASAN,MOHAMMED Falah Saleh,SEVİNDİK MUSTAFA,KHALED Bahzad M Taher Uluslararası - Özet bildiri - (26.04.2018 - 27.04.2018) - 1st International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences
Researching on antioxidant properties and Phenolis Compounds of Hydnum repandum BAL CELAL,AKGÜL HASAN,SEVİNDİK Mustafa,DOĞAN MUHİTTİN,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Özet bildiri - (26.04.2018 - 27.04.2018) - 1st International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences
A study on Biological activity and chemical content of Pseudevernia furfuracea var. ceratea BAL CELAL,AKGÜL HASAN,SEVİNDİK Mustafa,DOĞAN MUHİTTİN,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Özet bildiri - (26.04.2018 - 27.04.2018) - 1st International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences
Investigation of Antioxidant Potential and Phenolic Compounds of Papaver rhoaes MOHAMMED Falah Saleh,AKGÜL HASAN,SEVİNDİK MUSTAFA,KHALED Bahzad M Taher Uluslararası - Özet bildiri - (26.04.2018 - 27.04.2018) - 1st International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences
Matricaria chamomilla: Chemical Structure and Biochemical Analyses MOHAMMED Falah Saleh,AKGÜL HASAN,SEVİNDİK MUSTAFA,KHALED Bahzad M Taher Uluslararası - Özet bildiri - (26.04.2018 - 27.04.2018) - 1st International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences
New Trends in Stem Cell Therapy as Innovative Researches SEVİNDİK MUSTAFA,ALP Elifsena Canan,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Özet bildiri - (26.04.2018 - 27.04.2018) - 1st International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences
Varicocele and Its Effects on the Male Reproductive System GÜR FATİH MEHMET,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Özet bildiri - (16.04.2018 - 17.04.2018) - Biotechnology, Stem Cell and Molecular Diagnostics - Doi: 10.21767/2471-8084-C2-011
The effects of acrylamide and Vitamin E administration during pregnancy on adult rat ovary tissues ERDEMLİ MEHMET ERMAN,SELAMOĞLU ZELİHA,TÜRKÖZ YUSUF Uluslararası - Özet bildiri - (16.04.2018 - 17.04.2018) - EuroSciCon Joint Event on Biotechnology , Stem Cell and Molecular Diagnostics. Amsterdam/Netherlands.
Quercetin and its significance for well-being ERDEMLİ MEHMET ERMAN,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Özet bildiri - (16.04.2018 - 17.04.2018) - EuroSciCon Joint Event on Biotechnology, Stem Cell and Molecular Diagnostics. Amsterdam/Netherlands
Siirt Bölgesindeki Bal Arılarında (Apis mellifera) Bulunan Varroa destructor’un COI Gen Bölgesinin İncelenmesi ALDEMİR OSMAN SELÇUK,AYAN ADNAN,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Özet bildiri - (16.12.2017 - 17.12.2017) - Uluslararası katılımlı 1.Ulusal Apiterapi kongresi
ALİSİNİN VARROA DESTRUCTOR ÜZERİNE FİTOTERAPİK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI ALDEMİR OSMAN SELÇUK,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Özet bildiri - (16.12.2017 - 17.12.2017) - Uluslararası katılımlı 1. Ulusal Apiterapi Kongresi
SUCUL ORGANİZMALAR VE APİTERAPİ SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Özet bildiri - (16.12.2017 - 17.12.2017) - Uluslararası katılımlı 1. Ulusal Apiterapi Kongresi
Aydın Bölgesi’ndeki Varroasis’in Yaygınlığı ALDEMİR OSMAN SELÇUK,AYAN ADNAN,SELAMOĞLU ZELİHA Ulusal - Özet bildiri - (16.12.2017 - 17.12.2017) - 1. Ulusal Apiterapi Kongresi, Türkiye Ukrayna Apiterapi Zirvesi (Uluslararası Katılımlı)
Siirt Bölgesindeki Bal Arılarında (Apis mellifera) BulunanVarroa destructor’un COI Gen Bölgesinin İncelenmesi ALDEMİR OSMAN SELÇUK,AYAN ADNAN,SELAMOĞLU ZELİHA Ulusal - Özet bildiri - (16.12.2017 - 17.12.2017) - 1 Ulusal Apiterapi Kongresi, Türkiye Ukrayna Apiterapi Zirvesi (Uluslararası Katılımlı)
Aydın Bölgesindeki Varroasis’in Yaygınlığı ALDEMİR OSMAN SELÇUK,AYAN ADNAN,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Özet bildiri - (16.12.2017 - 17.12.2017) - Uluslararası katılımlı 1. Ulusal Apiterapi Kongresi
Siirt bölgesindeki bal arılarında bulunan Varroa destructor’unCOI gen bölgesinin incelenmesi ALDEMİR OSMAN SELÇUK,AYAN ADNAN,SELAMOĞLU ZELİHA Ulusal - Özet bildiri - (16.12.2017 - 17.12.2017) - 1. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Apiterapi Kongresi
Aydın Bölgesindeki Varroasis’in Yaygınlığı ALDEMİR OSMAN SELÇUK,AYAN ADNAN,SELAMOĞLU ZELİHA Ulusal - Özet bildiri - (16.12.2017 - 17.12.2017) - 1. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Apiterapi Kongresi
PHENOLIC COMPOUNDS IN HUMAN HEALTH WITH PHARMACOLOGICAL DESIGNS SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Özet bildiri - (07.12.2017 - 10.12.2017) - The Congress of First International Turkish World Engineering and Science
ALLANTOIN METABOLISM AND BIOACTIVITY IN LIVING THINGS SELAMOĞLU ZELİHA,DÜŞGÜN CİHAN Uluslararası - Özet bildiri - (23.10.2017 - 25.10.2017) - INTERNATIONAL CONGRESS OF HEALTH AND ENVIRONMENT
UPDATE ON BENEFITS OF HONEYBEE PRODUCTS TO HEALTH SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Özet bildiri - (14.10.2017 - 15.10.2017) - II. International Marmaris Apitheraphy and Apiquality Symposium
Fatty Acids Composition of Alburnus chalcoides Güldenstädt ”Caspian shemaya” or ”Koli mahi ” Meat PASDARAN ARDALAN,SELAMOĞLU ZELİHA,PASDARAN ARSALAN Uluslararası - Özet bildiri - (04.10.2017 - 06.10.2017) - I International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries
Sympathoadrenal System and Stress in Fish SELAMOĞLU ZELİHA,DÜŞGÜN CİHAN Uluslararası - Özet bildiri - (04.10.2017 - 06.10.2017) - I International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries
Fish Species of Caspian and Ponto-Caspian Region as a Valuable Source of Unsaturated Fatty Acids. PASDARAN ARDALAN,SELAMOĞLU ZELİHA,PASDARAN ARSALAN Uluslararası - Özet bildiri - (04.10.2017 - 06.10.2017) - I International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries
Saffron as anti-inflammatory agent in human health SELAMOĞLU ZELİHA,ERDEMLİ MEHMET ERMAN Uluslararası - Özet bildiri - (29.08.2017 - 30.08.2017) - 9 th International Conference and Exhibition on Metabolomics and Systems Biology. Praque/Czech Republic
Antihypertensive effects of natural honeybee products: A review SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Özet bildiri - (29.08.2017 - 30.08.2017) - 9th International Conference and Exhibition on Metabolomics Systems Biology
A review on possible acrylamide exposure and its effectsduring pregnancy SELAMOĞLU ZELİHA,ERDEMLİ MEHMET ERMAN Uluslararası - Özet bildiri - (29.08.2017 - 30.08.2017) - 9 th International Conference and Exhibition on Metabolomics and Systems Biology. Praque/Czech Republic
The significance of apricot in human health and nutrition SELAMOĞLU ZELİHA,ERDEMLİ MEHMET ERMAN Uluslararası - Özet bildiri - (29.08.2017 - 30.08.2017) - 9 th International Conference and Exhibition on Metabolomics and Systems Biology. Praque/Czech Republic
Determination of Antifungal Activities of Some Plant Species AKGÜL HASAN,PEHLİVAN MUSTAFA,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Özet bildiri - (03.07.2017 - 05.07.2017) - INTERNATIONAL EURASIA MYCOLOGY CONGRESS
Determination of the Therapeutic Potential of Glaucium alakirensis AKGÜL HASAN,ÖZÇANDIR AYŞEN,SEVİNDİK MUSTAFA,BAL CELAL,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Özet bildiri - (11.05.2017 - 13.05.2017) - ECOLOGY 2017 INTERNATIONAL SYMPOSIUM
Determination of the Therapeutic Potential of Glaucium alakirensis AKGÜL HASAN,Özçandır Ayşen,SEVİNDİK Mustafa,BAL CELAL,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Özet bildiri - (11.05.2017 - 13.05.2017) - Ecology Semposium
THERAPEUTIC POTENTIALS AND USAGE OF TRITERPENE SAPONINS FROM QUINOA KILINÇ ÖZGÜR KIVILCIM,ÖZGEN ŞENAY,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Özet bildiri - (10.05.2017 - 12.05.2017) - 1st INTERNATIONAL CONGRESS on MEDICINAL and AROMATIC PLANTS -natural and healthy life-
Changes on some biochemical parameters in rat liver after grapeseed and low level laser applications AKGÜL HASAN,ERDEMLİ MEHMET ERMAN,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Özet bildiri - (10.05.2017 - 12.05.2017) - 1. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants ’Natural and Healthy Life’. Konya/Turkey
MEDICINAL PROPERTIES OF CORIANDRUM SATIVUM ÜSTÜNDAŞ HAVVA EDA,ÖZGEN ŞENAY,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Özet bildiri - (09.05.2017 - 11.05.2017) - I. INTERNATIONAL CONGRESS on MEDICINAL and AROMATIC PLANTS: “NATURAL and HEALTHY LIFE”
ANTIDOTIC POTENCY OF BITTER GOURD (MOMORDICA CHARANTIA L). NAEEM MUHAMMAD YASIR,ÖZGEN ŞENAY,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Özet bildiri - (09.05.2017 - 11.05.2017) - I. INTERNATIONAL CONGRESS on MEDICINAL and AROMATIC PLANTS: “NATURAL and HEALTHY LIFE”
ALOE VERA: A MIRACLE PLANT WITH ITS WIDE-RANGING APPLICATIONS AMIN KHAZINA,ÖZGEN ŞENAY,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Özet bildiri - (09.05.2017 - 11.05.2017) - I. INTERNATIONAL CONGRESS on MEDICINAL and AROMATIC PLANTS: “NATURAL and HEALTHY LIFE”
STEVIA REBAUDIANA: A POTENTIAL BOON FOR HUMAN HEALTH AMIN KHAZINA,ÖZGEN ŞENAY,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Özet bildiri - (09.05.2017 - 11.05.2017) - I. INTERNATIONAL CONGRESS on MEDICINAL and AROMATIC PLANTS: “NATURAL and HEALTHY LIFE”
HEPATOPROTECTIVE POTENTIAL OF THE ACANTHOLIMON GENUS PASDARAN ARDALAN,SELAMOĞLU ZELİHA,PASDARAN ARSALAN Uluslararası - Özet bildiri - (09.05.2017 - 11.05.2017) - I. INTERNATIONAL CONGRESS on MEDICINAL and AROMATIC PLANTS: “NATURAL and HEALTHY LIFE”
ROOT OF ERYNGIUM CAUCASICUM TRAUTV A VALUABLE SOURCE FOR STEROLS PASDARAN ARDALAN,SELAMOĞLU ZELİHA,PASDARAN ARSALAN Uluslararası - Özet bildiri - (09.05.2017 - 11.05.2017) - I. INTERNATIONAL CONGRESS on MEDICINAL and AROMATIC PLANTS: “NATURAL and HEALTHY LIFE”
Oxidative Stress and Heavy Metal Contents of Ganoderma applanatum AKGÜL HASAN,SELAMOĞLU ZELİHA,DOĞAN MUHİTTİN Uluslararası - Özet bildiri - (09.05.2017 - 11.05.2017) - I. INTERNATIONAL CONGRESS on MEDICINAL and AROMATIC PLANTS: “NATURAL and HEALTHY LIFE”
A REVIEW ON BIOACTIVE POTENTIALS OF CROCUS SATIVUS L. SELAMOĞLU ZELİHA,ÖZGEN ŞENAY Uluslararası - Özet bildiri - (09.05.2017 - 11.05.2017) - I. INTERNATIONAL CONGRESS on MEDICINAL and AROMATIC PLANTS: “NATURAL and HEALTHY LIFE”
Oxidative changes in liver tissues of systemic ozone application after bone defect in rat mandibules SELAMOĞLU ZELİHA,ERDEMLİ MEHMET ERMAN,AKGÜL HASAN Uluslararası - Özet bildiri - (03.05.2017 - 04.05.2017) - 18 th ISANH Middle East World Congress ’ Beirut Antioxidants 2017’. Beirut/Lebanon
Farklı ısıl işlem uygulamalarının ultrasonik muamele ve benmari yöntemi balların kristalize olması üzerine etkilerinin belirlenmesi AKYOL ETHEM,Çakır Volkan,BATTALOĞLU RİFAT,SELAMOĞLU ZELİHA,CANPOLAT ELİF,İLK SEDEF Uluslararası - Özet bildiri - (01.11.2016 - 05.11.2016) - 5. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi
Aromatic Plants in Traditional and Complementary Alternative Medicine Practices SELAMOĞLU ZELİHA,Üstüntaş Havva Eda,ÖZGEN ŞENAY Uluslararası - Özet bildiri - (21.10.2016 - 23.10.2016) - INTERNATIONAL CONFERENCE ON BIOLOGICAL SCIENCES
A Review on Biological Activities of Quercetin SELAMOĞLU ZELİHA,ÖZGEN ŞENAY Uluslararası - Özet bildiri - (21.10.2016 - 23.10.2016) - INTERNATIONAL CONFERENCE ON BIOLOGICAL SCIENCES
Stevia Bitkisindeki Doğal Tatlandırıcılar ve Hipertansiyon Üzerine Etkisi SELAMOĞLU ZELİHA,GÜLHAN MEHMET FUAT Ulusal - Özet bildiri - (05.09.2016 - 09.09.2016) - 23. Ulusal Biyoloji Kongresi
Allantoinin Biyolojik Aktivitesi ve Antioksidan Sistem Üzerine Etkileri SELAMOĞLU ZELİHA,Düşgün Cihan Ulusal - Özet bildiri - (05.09.2016 - 09.09.2016) - 23. Ulusal Biyoloji Kongresi
Biochemical alterations with bee products in kidney tissues of nitric oxide synthase inhibited rats SELAMOĞLU ZELİHA,GÜLHAN MEHMET FUAT,ŞAHNA ENGİN Uluslararası - Özet bildiri - (24.05.2016 - 27.05.2016) - 6th World Congress of Oxidative Stress, Calcium Signaling and TRP Channels
Transcriptional and translational approaches of Propolis Caffeic acid phenethyl ester and pollen treatment to N nitro L arginine methyl ester induced rats SELAMOĞLU ZELİHA,GÜLHAN MEHMET FUAT,Duruyürek Merve Uluslararası - Özet bildiri - (24.05.2016 - 27.05.2016) - 6th World Congress of Oxidative Stress, Calcium Signaling and TRP Channels
Natural antioxidants reduces to oxidative stress in testis of hypertensive rats GÜLHAN MEHMET FUAT,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Özet bildiri - (24.05.2016 - 28.05.2016) - 2nd International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2016)
The effects of plant extracts on the same concentration in serum biochemical and hematological parameters in rainbow trout Oncorhynchus mykiss GÜLHAN MEHMET FUAT,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Özet bildiri - (24.05.2016 - 28.05.2016) - 2nd International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2016)
The effects of propolis pollen and caffeic acid phenethyl ester on tyrosine hydroxylase activities in hypertensive rats caused by nitric oxide synthase blockage SELAMOĞLU ZELİHA,GÜLHAN MEHMET FUAT,Duruyürek Merve Uluslararası - Özet bildiri - (24.04.2016 - 26.04.2016) - 13th Asian Apicultural Association Conference
Comparison of the effects of propolis and pollen exracts in the same concentrations on some biochemical and hematological parameters in rainbow trout Oncorhynchus mykiss SELAMOĞLU ZELİHA,GÜLHAN MEHMET FUAT Uluslararası - Özet bildiri - (24.04.2016 - 26.04.2016) - 13th Asian Apicultural Association Conference
Sıçanlarda Uygulanan Propolis Cape ve Polenin Kalp Dokusu Üzerinde Terapötik Potansiyelleri SELAMOĞLU ZELİHA,GÜLHAN MEHMET FUAT Ulusal - Davetli konuşmacı - (21.11.2015 - 22.11.2015) - Uluslararası Katılımlı Marmaris Apiterapi ve Arı Ürünleri Sempozyumu
Kadınlarda Bazı Jinekolojik Problemlerin Destek Tedavisinde Hayıt Balının Kulanması SELAMOĞLU ZELİHA,ALDEMİR OSMAN SELÇUK,AYAR ADNAN Ulusal - Poster - (21.11.2015 - 22.11.2015) - Uluslararası Katılımlı Marmaris Apiterapi ve Arı Ürünleri Sempozyumu.
The effects of ethanolic pollen extract in various concentrations on total RNA and total protein levels in different tissues of rainbow trout Oncorhynchus mykiss SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Özet bildiri - (30.09.2015 - 02.10.2015) - The 5th International Scientific Conference Applied Natural Sciences 2015
Türkiye nin Farklı Fitocoğrafik Bölgelerinden Elde Edilen Arı Poleni Ekstraktlarının Biyolojik Aktiviteleri SELAMOĞLU ZELİHA,AKGÜL HASAN,DOĞAN HAMİDE,AKYOL ETHEM Ulusal - Özet bildiri - (14.09.2015 - 17.09.2015) - XII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi
Farklı Konsantrasyonlardaki Polen Ekstraktının Gökkuşağı Alabalığının Oncorhynchus mykiss Kalp Dokusundaki Etkileri SELAMOĞLU ZELİHA Ulusal - Özet bildiri - (20.05.2015 - 22.05.2015) - II. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu
Farklı Konsantrasyonlardaki Polen Ekstraktının Gökkuşağı Alabalığının Oncorhynchus mykiss Dalak Dokusundaki Etkileri SELAMOĞLU ZELİHA Ulusal - Özet bildiri - (06.05.2015 - 09.05.2015) - Ekoloji Sempozyumu
The Effects of Selenium on Rainbow Trout Liver Treated With Heavy Metals TALAS ZELİHA Uluslararası - Özet bildiri - ( - ) - 31th FEBS Congress
Bazı Sentetik Organoselenyum Bileşiklerinin Antioksidan ve Antimikrobiyal Karakteri SELAMOĞLU ZELİHA Ulusal - Özet bildiri - ( - ) - XIX. Ulusal Kimya Kongresi
Farklı Öldürme Şekillerinin Gökkuşağı Alabalığının Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792 Eti Üzerine Etkilerinin Araştırılması SELAMOĞLU ZELİHA Ulusal - Özet bildiri - ( - ) - XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
Yeni Sentetik Organoselenyum Bileşiklerinin Sıçan Böbrek Dokusunda Antioksidatif Özelliklerinin Araştırılması SELAMOĞLU ZELİHA Ulusal - Özet bildiri - ( - ) - Multidisipliner Kanser Araştırma Sempozyumu
Sıçan Karaciğer Dokusunda DMBA ile İndükleme Sonucu Sentetik Organoselenyum Bileşiklerinin Nitrik Oksit Düzeyleri Üzerine Etkisi SELAMOĞLU ZELİHA Ulusal - Özet bildiri - ( - ) - Multidisipliner Kanser Araştırma Sempozyumu
Sentetik Organoselenyum Bileşiklerinin Sıçan Akciğer Dokusunda Antioksidan Sistem Üzerine Etkileri SELAMOĞLU ZELİHA Ulusal - Özet bildiri - ( - ) - XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi
Sultan Suyu Malatya Baraj Gölünde Yaşayan Bazı Ekonomik Balık Türleri Üzerinde Biyokimyasal ve Limnolojik İncelemeler SELAMOĞLU ZELİHA Ulusal - Özet bildiri - ( - ) - XIX. Ulusal Biyoloji Kongresi
Effects of propolis on tyrosine hydroxylase activity and blood pressure in nitric oxide synthase inhibited hypertensive rats SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Özet bildiri - ( - ) - 3nd International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress
Hemolymph cells Apoptosis in imported shrimp Litopenaeus vannamei from Hawaii to Iran exposed to W Kakoolaki SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Özet bildiri - ( - ) - 4th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress
Changes in tyrosine hydroxylase activity and adrenomedullin level by treatment of organoselenium compounds in rat hypothalamus exposed to 7 12 dimethylbenzanthracene SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Özet bildiri - ( - ) - 3nd International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress
Chemical and Microbiological Changes of Rainbow Trout s Oncorhynchus Mykiss Walbaum 1792 During The Selling Conditions TALAS ZELİHA Uluslararası - Özet bildiri - ( - ) - 1st International Food and Nutrition Congress
Effects of Selenium Compounds on Tyrosine Hydroxylase Activity and Adrenomedullin Level in Heart Tissues of Rat SELAMOĞLU ZELİHA Ulusal - Özet bildiri - ( - ) - I. Ulusal Moleküler Biyoloji Kongresi
Alabalık Kas Dokularındaki Mikrobiyolojik Ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Farklı Konsantrasyonlardaki Propolisin Etkilerinin Araştırılması SELAMOĞLU ZELİHA Ulusal - Özet bildiri - ( - ) - Ekoloji Kongresi
Sipermetrin ve Propolis Uygulanan Alabalık Kas Dokularındaki Biyokimyasal ve Mikrobiyolojik Değişimlerin İncelenmesi SELAMOĞLU ZELİHA Ulusal - Özet bildiri - ( - ) - 20. Ulusal Biyoloji Kongresi
Arsenik Ağır Metaline Maruz Kalmış Pullu Sazanlarda Cyprınus Carpıo Linnaeus 1758 Propolisin Histopatolojik Etkileri SELAMOĞLU ZELİHA Ulusal - Özet bildiri - ( - ) - Ekoloji Kongresi
The effects of various propolis concentrations on biochemical and hematological parameters of rainbow trout Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792 SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Özet bildiri - ( - ) - 2nd International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels.
The Relation Between The Nutrition And Oxidative Stress İn Pregnancy Women SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Özet bildiri - ( - ) - First International Congress on Nutrition and Cancer
The Effects of Selenium on Rainbow Trout Spleen Treated With Heavy Metals SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Özet bildiri - ( - ) - The Environment: Survival and Sustainability.
The Effects of Selenium on Rainbow Trout Liver Treated With Heavy Metals SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Özet bildiri - ( - ) - 31th FEBS Congres
Investigations on Physical Effects of Different Death Manners on Meat Quality of Carp Cyprinus Carpio Linnaeus 1758 SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Özet bildiri - ( - ) - 1st International Food and Nutrition Congress
Farklı Konsantrasyonlardaki Polen Ekstraktının Gökkuşağı Alabalığının Beyin Dokusundaki Etkileri II KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu SELAMOĞLU ZELİHA Ulusal - Özet bildiri - ( - ) - 2014, Niğde Üniversitesi, Niğde
Allantoin Metabolizmasına Sahip Olan ve Olmayan Bitki Ekstraktlarının Antioksidan Kapasitelerinin Karşılaştırılması SELAMOĞLU ZELİHA Ulusal - Özet bildiri - ( - ) - 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, ESKİŞEHİR
Farklı Bölgelerden toplanan bal örneklerinin biyolojik özelliklerinin in vitro yöntemlerle incelenmesi SELAMOĞLU ZELİHA Ulusal - Özet bildiri - ( - ) - İç anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi
L Name İle İndüklenmiş Hipertansif Sıçanların Kan Biyokimyasal ve Hematolojik Parametreleri Üzerine Propolisin Etkileri SELAMOĞLU ZELİHA Ulusal - Özet bildiri - ( - ) - 20. Ulusal Biyoloji Kongresi
Nitro arjinin metil ester L NAME ile oluşturulan hipertansif sıçan dokularındaki biyokimyasal değişimler üzerine propolisin etkisi SELAMOĞLU ZELİHA Ulusal - Özet bildiri - ( - ) - XXIII. Ulusal Biyokimya Kongresi
Arsenik Uygulamasına Maruz Bırakılmış Balık Dokularında Propolisin Antioksidan Özelliklerinin İncelenmesi SELAMOĞLU ZELİHA Ulusal - Özet bildiri - ( - ) - Ekoloji Kongresi
Farklı Dozlarda Cypermethrin Uygulanmış Gökkuşağı Alabalıklarına Oncorhynchus mykiss Propolis İlavesi ile Histopoatolojik Değişimlerin İncelenmesi SELAMOĞLU ZELİHA Ulusal - Özet bildiri - ( - ) - XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
Cypermethrin Uygulanmış Gökkuşağı Alabalığı Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792 nın Biyokimyasal ve Hematolojik Parametreleri Üzerine Propolisin Terapötik Etkilerinin İncelenmesi SELAMOĞLU ZELİHA Ulusal - Özet bildiri - ( - ) - Ulusal Su Günleri Sempozyumu
Cypermethrinle İndüklenmiş Gökkuşağı Alabalığı Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792 nın Karaciğer ve Solungaç Dokularında Oluşan Hasara Karşı Propolisin Koruyucu Rolü SELAMOĞLU ZELİHA Ulusal - Özet bildiri - ( - ) - Ulusal Su Günleri Sempozyumu
Atık patatesten biyoetanol eldesi SELAMOĞLU ZELİHA Ulusal - Özet bildiri - ( - ) - İç anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi
Role of propolis on oxidative stress in fish brain SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Özet bildiri - ( - ) - The international Basic and Clinical Neuroscience Congress
The Effects of Selenium on Rainbow Trout Spleen Treated With Heavy Metals TALAS ZELİHA Uluslararası - Özet bildiri - ( - ) - The Environment: Survival and Sustainability
Investigation of Antioxidant Enzyme Activities in Rainbow Trouts Gill Tissues Exposed to Cadmium TALAS ZELİHA Uluslararası - Özet bildiri - ( - ) - Chromium and Selenium. International Symposiumon. Selenium in Health And Disease
The Defensive Effects of Synthetic Organoselenium Compounds on The Antioxidative System of DMBA Induced Rat Brain TALAS ZELİHA Uluslararası - Özet bildiri - ( - ) - 31th FEBS Congress
Chemical and Microbiological Changes of Rainbow Trout s Oncorhynchus Mykiss Walbaum 1792 During The Selling Conditions SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Özet bildiri - ( - ) - 1st International Food and Nutrition Congress
Therapeutic potentials of some antioxidants on blood biochemical parameters in hypertensive rats induced by N Nitro L arginine methyl ester SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Özet bildiri - ( - ) - 5th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress
The study of antioxidant capacity by in vitro methods in plants that have different levels of allantoin metabolism SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Özet bildiri - ( - ) - 5th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress
The determination of effective concentration of pollen extract with biochemical analyses in liver tissue of fish Oncorhynchus mykiss SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Özet bildiri - ( - ) - 5th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress
Defining the total antioxidant status and oxidative stress indexes of propolis samples obtained from various phytogeographical locations in Turkey SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Özet bildiri - ( - ) - 5th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress
Melatonin in İntestinal İskemi Reperfüzyon Hasarında İskemi Öncesi ve Sonrası Pentoz Fosfat Metabolik Yolu Anahtar Enzimlerinden 6 Fosfoglukonat Dehidrogenaz Aktivitesine Etkisinin Incelenmesi SELAMOĞLU ZELİHA Ulusal - Özet bildiri - ( - ) - Klinik Biyokimya ve Kanser Sempozyumu
The Relation Between The Nutrition And Oxidative Stress İn Pregnancy Women SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Özet bildiri - ( - ) - First International Congress on Nutrition and Cancer
The Effects Of The Synthetic Organoselenium Compounds On Tyrosine Hydroxylase Activity And Adrenomedullin Level in Adrenal Medulla of Albino Wistar Rats SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Özet bildiri - ( - ) - First International Congress on Nutrition and Cancer
İnsan diyetinde öenmli olan bazı bitki ekstraktlarının in vitro analizlerle antioksidan aktivitelerinin belirlenmesi SELAMOĞLU ZELİHA Ulusal - Özet bildiri - ( - ) - İç anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi
Sıçan Karaciğer Dokularında Nitro arjinin metil ester L NAME ile Oluşturulan Oksidatif Strese Karşı Propolisin Koruyucu Rolü SELAMOĞLU ZELİHA Ulusal - Özet bildiri - ( - ) - 25. Ulusal Kimya Kongresi
Protective effects of propolis on oxidative stress caused by L NAME administration in testis tissues of rats SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Özet bildiri - ( - ) - 4th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress
Alabalık Oncorhynchus mykiss solungaç dokusunda farklı konsantrasyonlarda polen ekstraktı uygulaması ile meydana gelen biyokimyasal değişimler SELAMOĞLU ZELİHA Ulusal - Özet bildiri - ( - ) - İç anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi
Arseniğe Maruz Bırakılmış Sazanlarda Cyprinus carpio Biyokimyasal ve Hematolojik Parametreler Üzerine Propolisin Etkilerinin İncelenmesi SELAMOĞLU ZELİHA Ulusal - Özet bildiri - ( - ) - I. Ulusal Moleküler Biyoloji Kongresi
The effects of various propolis concentrations on biochemical and hematological parameters of rainbow trout Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792 SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Özet bildiri - ( - ) - 2nd International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels
The Effects of the synthetic organoselenium compounds on total RNA levels in some tissues of DMBA induced albino wistar rats SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Özet bildiri - ( - ) - 2nd International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels
Biochemical changes on rainbow trout Oncorhynchus mykiss muscle tissue that occur with the treatment of different concentratıons of pollen extract SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Özet bildiri - ( - ) - International Conference on Environmental Science and Technology (icoest)
Soğukta Muhafaza Edilen Sazan ın Cyprinus carpio Linnaeus 1758 Filetosunda Meydana Gelen Mikrobiyolojik Ve Fiziksel Değişimler SELAMOĞLU ZELİHA Ulusal - Özet bildiri - ( - ) - XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
Changes in tyrosine hydroxylase activity and adrenomedullin level by treatment of organoselenium compounds in rat hypothalamus exposed to 7 12 dimethylbenzanthracene SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Özet bildiri - ( - ) - 3nd International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress
DMBA ile İndüklenmiş Sıçan Eritrositlerinde Antioksidan Sistem Üzerine Yeni Sentetik Organoselenyum Bileşiklerinin Etkileri SELAMOĞLU ZELİHA Ulusal - Özet bildiri - ( - ) - 19. Ulusal Biyokimya Kongresi ve Klinik Enzimoloji Çalıştayı
Hypertension and oxidative stress in rats treated propolis SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Özet bildiri - ( - ) - The international Basic and Clinical Neuroscience Congress
Enalapril Maleate Uygulamasının Bazı Sıçan Dokularinda Tirozin Hidroksilaz Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkileri SELAMOĞLU ZELİHA Ulusal - Özet bildiri - ( - ) - XV. Ulusal Biyoloji Kongresi
Türkiye nin Farklı Fitocoğrafik Bölgelerinden Elde Edilen Arı Ürünlerinin Biyolojik Aktiviteleri II KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu SELAMOĞLU ZELİHA Ulusal - Özet bildiri - ( - ) - 2014, Niğde Üniversitesi, Niğde
Değişik yaş gruplarındaki Bal arrlarının Apis mellifera ligustica bazı biyokimyasal parametrelerinin belirlenmesi üzerine bir çalışma SELAMOĞLU ZELİHA Ulusal - Özet bildiri - ( - ) - İç anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi
Pestisite maruz bırakılan Gökkuşağı Alabalıklarında Biyokimyasal parameteler üzerine propolisin etkileri SELAMOĞLU ZELİHA Ulusal - Özet bildiri - ( - ) - İç anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi
The effect of caffeic acid phenethyl ester on total RNA levels in the hypothalamus during cisplatin induced nephrotoxicity model of rats SELAMOĞLU ZELİHA Ulusal - Özet bildiri - ( - ) - 2nd National Congress Neuroscience
Effects of propolis on tyrosine hydroxylase activity and blood pressure in nitric oxide synthase inhibited hypertensive rats3nd International Congress on Cell Membranes and Oxidative StressHemolymph cells Apoptosis in imported shrimp Litopenaeus vannamei from Hawaii to Iran exposed to White Spot Virus SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Özet bildiri - ( - ) - 4th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress
Gebelik Boyunca Her Üç Trimesterde Kan Biyokimyasal ve Hematolojik Parametrelerin İncelenmesi SELAMOĞLU ZELİHA Ulusal - Özet bildiri - ( - ) - XIX. Ulusal Biyoloji Kongresi Uluslararası Katılımlı
Sıçan Kalp Dokusunda Antioksidan Sistem Üzerine Yeni Sentetik Organoselenyum Bileşiklerinin Etkileri SELAMOĞLU ZELİHA Ulusal - Özet bildiri - ( - ) - XX. Ulusal Kimya Kongresi
DMBA ile indüklenmiş sıçan deri lezyonları üzerine yeni sentetik organoselenyum bileşiklerinin etkileri SELAMOĞLU ZELİHA Ulusal - Özet bildiri - ( - ) - 1.Ulusal İyon Kanalları ve Oksidatif Stres Kongresi
Bazı Ağır Metal Stresine Maruz Bırakılmış Alabalıkların Kalp Dokusunda İnorganik Selenyumun Koruyucu Etkileri SELAMOĞLU ZELİHA Ulusal - Özet bildiri - ( - ) - XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi
Biochemical Changes on Some Tissues of Rainbow Trout Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792 slaughtered by different methods SELAMOĞLU ZELİHA Ulusal - Özet bildiri - ( - ) - XIX. Ulusal Biyoloji Kongresi Uluslararası Katılımlı
Hemodiyaliz Hastalarında Kan Biyokimyasal ve Hemotolojik Parametrelerinde Cinsiyete ve Yaşa Bağlı Olarak Değişiminin İncelenmesi SELAMOĞLU ZELİHA Ulusal - Özet bildiri - ( - ) - XIX. Ulusal Biyoloji Kongresi
Arsenik Ağır Metali İle İndüklenmiş Pullu Sazan Cyprınus Carpıo Lınnaeus 1758 Kas Dokularında Meydana Gelen Biyokimyasal ve Mikrobiyolojik Değişimler Üzerine Propolisin Etkileri SELAMOĞLU ZELİHA Ulusal - Özet bildiri - ( - ) - Ekoloji Kongresi
Farklı Dozlarda Cypermethrin Uygulanmış Gökkuşağı Alabalıklarına Oncorhynchus mykiss Propolis İlavesi ile Histopoatolojik Değişimlerin İncelenmesi SELAMOĞLU ZELİHA Ulusal - Özet bildiri - ( - ) - XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu,
Bazı Sentetik Organoselenyum Bileşiklerinin Antioksidan ve Antimikrobiyal Karakteri SELAMOĞLU ZELİHA Ulusal - Özet bildiri - ( - ) - XIX. Ulusal Kimya Kongresi
Farklı Ağır Metal Stresine Maruz Bırakılan Gökkuşağı Alabalıkları Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792 nda Selenyum İlavesi İle Biyokimyasal Parametrelerdeki Değişimlerin İncelenmesi SELAMOĞLU ZELİHA Ulusal - Özet bildiri - ( - ) - XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
DMBA ile İndüklenmiş Sıçanlarda Yeni Sentetik Organoselenyum Bileşiklerinin Hematolojik Parametreler Üzerine Etkileri SELAMOĞLU ZELİHA Ulusal - Özet bildiri - ( - ) - Serbest Radikaller ve Antioksidanlar Araştırma Derneği 4. Ulusal Kongresi,
DMBA ile İndüklenmiş Sıçanlarda Meme Salgı Kanal Hasarına Karşı Yeni Sentetik Organoselenyum Bileşiklerinin Koruyucu Etkileri SELAMOĞLU ZELİHA Ulusal - Özet bildiri - ( - ) - Serbest Radikaller ve Antioksidanlar Araştırma Derneği 4. Ulusal Kongresi,
Investigations on Physical Effects of Different Death Manners on Meat Quality of Carp Cyprinus Carpio Linnaeus 1758 TALAS ZELİHA Uluslararası - Özet bildiri - ( - ) - 1st International Food and Nutrition Congress
Yeni Sentetik Organoselenyum Bileşiklerinin DMBA ile İndüklenmiş Sıçanların Biyokimyasal Parametreleri Üzerine Etkileri SELAMOĞLU ZELİHA Ulusal - Özet bildiri - ( - ) - 19. Ulusal Biyokimya Kongresi ve Klinik Enzimoloji Çalıştayı
Soğuk Stresi Uygulamasının ve hipotansif Bir İlaç Olan Enalapril Maleate ın Bazı Sıçan Dokularında Total RNA Seviyeleri Üzerine Etkileri SELAMOĞLU ZELİHA Ulusal - Özet bildiri - ( - ) - XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi
Sıçanlarda Sisplatin ile oluşturulan nefrotoksisitede adrenal medulla dokusu total RNA seviyeleri ve erdosteinin etkisi SELAMOĞLU ZELİHA Ulusal - Özet bildiri - ( - ) - 8. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi
The Effects of the synthetic organoselenium compounds on total RNA levels in some tissues of DMBA induced albino wistar rats SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Özet bildiri - ( - ) - 2nd International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels.
Melatonin in İntestinal İskemi Reperfüzyon Hasarında İskemi Öncesi ve Sonrası Pentoz Fosfat Metabolik Yolu Anahtar Enzimlerinden 6 Fosfoglukonat Dehidrogenaz Aktivitesine Etkisinin Incelenmesi SELAMOĞLU ZELİHA Ulusal - Özet bildiri - ( - ) - Klinik Biyokimya ve Kanser Sempozyumu
Toksik Doz cisplatin uygulanan sıçanlarda hipotalamus total RNA seviyeleri üzerine oral erdostein in etkisi SELAMOĞLU ZELİHA Ulusal - Özet bildiri - ( - ) - II. Klinik Biyokimya ve Kanser Sempozyumu
Soğuk Stres Enalapril Maleate Uygulamasının Bazı Sıçan Dokularında Tirozin Hidroksilaz TH Enzim Aktivitesi ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkileri SELAMOĞLU ZELİHA Ulusal - Özet bildiri - ( - ) - XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi
Kurşun ve Bakır Stresine Maruz Bırakılan Gökkuşağı Alabalıklarının Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792 Biyokimyasal ve Hematolojik Parametreleri Üzerine Selenyumun Koruyucu Etkisi SELAMOĞLU ZELİHA Ulusal - Özet bildiri - ( - ) - XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
Farklı Dozlarda Sodyum Selenitin Gökkuşağı Alabalığında Onchorhynchus Mykiss Walbaum 1798 Bazı Biyokimyasal ve Hematolojik Parametreler Üzerine Etkisi SELAMOĞLU ZELİHA Ulusal - Özet bildiri - ( - ) - XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
DMBA ile İndüklenmiş Sıçanlarda Meme Salgı Kanal Hasarına Karşı Yeni Sentetik Organoselenyum Bileşiklerinin Koruyucu Etkileri SELAMOĞLU ZELİHA Ulusal - Özet bildiri - ( - ) - Serbest Radikaller ve Antioksidanlar Araştırma Derneği 4. Ulusal Kongresi
Farklı Ağırmetal Cd Cr Stresine Maruz Kalmış Gökkuşağı Alabalıklarına Onchorhynchus mykiss Walbaum 1792 Selenyum Verilmesi Sonucu Bazı Kan Parametrelerindeki Değişikliklerin İncelenmesi SELAMOĞLU ZELİHA Ulusal - Özet bildiri - ( - ) - XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
DMBA ile İndüklenmiş Sıçanlarda Yeni Sentetik Organoselenyum Bileşiklerinin Hematolojik Parametreler Üzerine Etkileri SELAMOĞLU ZELİHA Ulusal - Özet bildiri - ( - ) - Serbest Radikaller ve Antioksidanlar Araştırma Derneği 4. Ulusal Kongresi
Bazı Sentetik Organoselenyum Bileşiklerinin DMBA İle İndüklenmiş Ratların Karaciğer Dokuları Üzerine Koruyucu Etkisinin Araştırılması SELAMOĞLU ZELİHA Ulusal - Özet bildiri - ( - ) - XIX. Ulusal Kimya Kongresi
Kitap
NEW SEARCHES AND STUDIES IN HEALTH SCIENCES SEVİNDİK MUSTAFA, Mohammed Falah Saleh, AKGÜL HASAN, SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:OXIDATIVE STRESS: FREE RADICALS AND ANTIOXIDANTS - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Serüven Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:11 - ISBN:978-625-7721-21-9 - (Bölüm Sayfaları:45 - 56) 2021
Bioactive Nutraceuticals for Brain Disorders Shah Muhammad Ajmal, Rasul Azhar, Sarfraz Iqra, SELAMOĞLU ZELİHA, Sidiqa Ayesha, HUSSAIN Ghulam, Sarfraz Ayesha, Rao Faiza, Shah Ghulam Mujtaba Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Nutrition and Nutraceuticals for Brain Cancer - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Nova Science Publishers, Inc. - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:21 - ISBN:978-1-53619-463-0 - (Bölüm Sayfaları:327 - 348) 2021
Cheminformatics and Its Applications Riaz Ammara,Rasul Azhar,Sarfraz Iqra,Nawaz Javaria,Sadiqa Ayesha,Zara Rabia,Khan Samreen Gul,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Chemical Biology Toolsets forDrug Discovery and TargetIdentification - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:IntechOpen - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:20 - ISBN:978-1-83962-518-3 - (Bölüm Sayfaları:1 - 20) 2020
Clinical and Preclinical Models for Maximizing Healthspan Ozdemir Betul,SELAMOĞLU ZELİHA,BRAIDY NADY Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Absolute Quantification of Plasma Apolipoproteins for Cardiovascular Disease Risk Prediction - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Humana, New York, NY - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-1-0716-0470-0 - (Bölüm Sayfaları:373 - 379) 2020
Antibiotics and Antimicrobial Resistance Genes Sarfraz Iqra,Rasul Azhar,Hussain Ghulam,Hussain Syed Makhdoom,Samiullah Khizar,Rasool Bilal,Riaz Ammara,Asrar Muhammad,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Global and Temporal Trends in the Useof Antibiotics and Spread of AntimicrobialResistance - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Springer, Cham - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-3-030-40422-2 - (Bölüm Sayfaları:81 - 94) 2020
Climate Change and Human Health Ahandani Ebrahim Alinia, Hajipour Sahebeh, SELAMOĞLU ZELİHA, SELAMOĞLU MESUT Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:The Position of Heavy Metals in Environmental Pollution and the Importance of Their Assessment - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Kripa-Drishti Publications - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:206 - ISBN:978-81-961210-0-6 2023
Climate Change and Human Health Altawell Najib, SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Climate Change and Global Warming - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Kripa-Drishti Publications - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:206 - ISBN:978-81-961210-0-6 2023
Cancer Targeting Therapies Iqbal Isma, Khan Daulat Haleem, Manan Maria, Abdullah Zainab, Syed Muhammad Ali, Hanif Sana, SELAMOĞLU ZELİHA, Ali Muhammad Yasir, Rasul Azhar Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:History of Cancer Therapies - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:CRC Press - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:17 - ISBN:9781003363958 2023
MULTI DISCIPLINARY RESEARCH VOL.II Naeem Muhammad Yasir, Selamoglu Batuhan, Issa Hamdia Yousif, SELAMOĞLU ZELİHA, Ravichandran S., Dixit Pallavi Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Recent Trends In Extraction of Plant Bioactive Using Green Technologies - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Nikhil Publishers & Distributors - Basım Sayısı:2 - Sayfa Sayısı:251 - ISBN:978-93-5552-770-7 2023
CURRENT TRENDS AND RESEARCH IN MEDICAL NUTRITION THERAPY TO CONTROL DISEASES SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Traumatic Brain Injury and Use of Antiepileptic Drugs - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Kripa-Drishti Publications, Pune - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:172 - ISBN:978-81-961210-6-8 2022
Multidisciplinary Research Vol. I. ÇİÇEK HÜLYA, Madhumitha Sri R.M., Kaya Hanim Seval, Duyuran Rumeysa, Suresh S., Ravichandran S., SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:An Overview of Breast Cancer - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Jhapsu Yadav for Akhand Publishing House - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:11 - ISBN:978-93-90870-71-4 - (Bölüm Sayfaları:20 - 30) 2022
Exploring Women Leadership: Achieving an Equal Future SELAMOĞLU ZELİHA, Ravichandran S., Madhumitha Sri R.M. Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Women in Science and Technology - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Millennium University, Blantyre, Republic of Malawi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:7 - ISBN:978-81-930947-9-2 - (Bölüm Sayfaları:65 - 71) 2022
Exploring Women Leadership: Achieving an Equal Future SELAMOĞLU ZELİHA, Alp E C Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Women’s Health and Apitherapy Applications-Hayit Honey - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Millennium University, Blantyre, Republic of Malawi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:9 - ISBN:978-81-930947-9-2 - (Bölüm Sayfaları:56 - 64) 2022
Smart Health Technologies for the COVID-19 Pandemic: Internet of medical things perspectives ÖZDEMİR BETÜL, SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Natural adjunctive therapies options other than COVID-19 antiviral therapies. - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:IET Digital Library - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:16 - ISBN:9781839535192 - (Bölüm Sayfaları:405 - 420) 2022
APPLICATION OF MATERIAL SCIENCE AND ENGINEERING Korkmaz Nuh, Özdemir Betül, Kaplan Dilara Nur, Sevindik Mustafa, Örün İbrahim, SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Dietary Plant Phenolic Compounds In Health And Nutrition - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:H.S.R.A PUBLICATIONS - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:170 - ISBN:978-93-5506-072-3 - (Bölüm Sayfaları:136 - 165) 2021
THE MOST RECENT STUDIES IN SCIENCE AND ART SELAMOĞLU ZELİHA,AMIN Khazina,Ozgen Senay Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:PLANT SECONDARY METABOLITES WITH ANTIOXIDANT PROPERTIES AND HUMAN HEALTH - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Gece Publishing - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-605-288-356-3 - (Bölüm Sayfaları:75 - 96) 2018
Pocket Guide. Novel Prophylactic Therapeutic Treatment Protocol Of The Corona Virus Patients.COVID-19 MANAGEMENT GUIDELINES Abbas Shahid,Zubair Saima,Naqvi Muhammad Raza,Abbas Maryam,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:PAKISTAN ALLERGY ASTHMA IMMUNOLOGY SOCIETY - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:119 - ISBN:9798645105389 2020
Editör
Sağlık Bilimleri Alanında Akademik Çalışmalar Cilt 2 ŞAHNA ENGİN, AKGÜL HASAN, SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Gece Publishing - Editör - ISBN:978-625-430-844-4 2023
Sağlık Bilimleri Alanında Akademik Çalışmalar I ŞAHNA ENGİN, AKGÜL HASAN, İRKİN REYHAN, SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Gece Publishing - Editör - ISBN:978-625-425-220-4 2023
Sağlık Bilimleri Alanında Akademik Çalışmalar II ŞAHNA ENGİN, AKGÜL HASAN, İRKİN REYHAN, SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Gece Publishing - Editör - ISBN:978-625-425-216-7 2023
Sağlık Bilimlerinde Uluslararası Araştırma ve Derlemeler II ŞAHNA ENGİN, AKGÜL HASAN, SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Serüven Publishing - Editör - ISBN:978-625-6399-79-2 2023
SAĞLIK BİLİMLERİNDE ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR-I ÖZBAŞ GERÇEKER FİLİZ, AKGÜL HASAN, SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Serüven Publishing - Editör - ISBN:978-625-6450-44-8 2023
SAĞLIK BİLİMLERİNDE ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR-II ÖZBAŞ GERÇEKER FİLİZ, AKGÜL HASAN, SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Serüven Publishing - Editör - ISBN:978-625-6450-53-0 2023
SAĞLIK Bilimlerinde Uluslararası Teori, Araştırma ve Derlemeler CİLT 1 ŞAHNA ENGİN, AKGÜL HASAN, SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Serüven Publishing - Editör - ISBN:978-625-6450-99-8 2023
SAĞLIK Bilimlerinde Uluslararası Teori, Araştırma ve Derlemeler CİLT 2 ŞAHNA ENGİN, AKGÜL HASAN, SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Serüven Publishing - Editör - ISBN:978-625-6450-98-1 2023
Research Journal of Biology SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Research & Reviews - Editör 2023
Sağlık Bilimlerinde Güncel Araştırmalar-II SELAMOĞLU ZELİHA, AKGÜL HASAN, ŞAHNA ENGİN Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Gece Publishing - Editör - ISBN:978-625-430-719-5 2023
Research Journal of Biology SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: ResearchReviews - Editör 2023
Sağlık Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar SELAMOĞLU ZELİHA, AKGÜL HASAN, ÖZTÜRK MERVE Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Serüven Yayınevi / Serüven Publishing - Editör - ISBN:978-605-4517-92-3 2022
American Journal of Biomedical Science Research ÇİÇEK HÜLYA,ÖZER ÖZEN,EROK BERRİN,ADANIR HÜSEYİN,KESKİN DEHA DENİZHAN,AKYOL KEMAL,DAŞİKAN ZEY NEP,GÜROL AYŞE,FEDAKAR ATİYE,FEDAKAR ATİYE,DAYANIR HAKAN,SELAMOĞLU ZELİHA,SARUHAN NESRİN,BAYIL OĞUZKAN SİBEL,DEMİRTAŞ COŞKUN ÖZER Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Biomedgrid - Yayın Kurulu Üyeliği - Doi: 10.34297/AJBSR 2021
Sağlık Bilimlerinde Uluslararası Araştırmalar - III SELAMOĞLU ZELİHA, AKGÜL HASAN, ŞAHNA ENGİN Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Serüven Yayınevi / Serüven Publishing - Editör - ISBN:978-625-6399-00-6 2022
Exploring Women Leadership: Achieving an Equal Future Jumbe Friday Anderson, Motshewa Gase Patrick, Goplanan Kalpana, Motshewa Brenda, Dwomoh Sandra, SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Millennium University, Blantyre - Editör - ISBN:978-81-930947-9-2 2022
Research & Reviews in Health Sciences SELAMOĞLU ZELİHA, AKGÜL HASAN, BAHŞİ İLHAN Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Gece Publishing - Editör - ISBN:978-625-430-443-9 2022
Turkish Journal of Agriculture- food Science and Technology SARICA MUSA,ŞEKEROĞLU AHMET,ELEROĞLU HASAN,ALTUNTAŞ EBUBEKİR,BAYRAMOĞLU ZEKİ,ÇALIŞKAN SEVGİ,DİKEL SUAT,KARAMAN SEDAT,SALTALI KADİR,Serce Ciğdem,YANAR YUSUF,YILDIRIM METİN,MUTLU EKREM,OĞRAK YUSUF ZİYA,TAŞKIN HATIRA,YILDIRIM ARDA,AKSOY EMRE,AKYOL ETHEM,AVCI MUSTAFA,BAĞDATLIOĞLU NERİMAN,ÇALIŞKAN MEHMET EMİN,ERTEN HÜSEYİN,CABAROĞLU TURGUT,CEYHAN AYHAN,tapki ibrahim,tuncer celal,ANDİÇ SEVAL,ayasan tugay,doğan canoğulları sibel,OCAK ELVAN,özer setaç,uğur şenay özgen,sevindik mustafa,khan himayatullah,laber nazım husain,saeed shafgat,alkadri dima,hassanpouraghdam mohammad bagher,delbianco alice,hannan abdul,khan muhammad younas,lopes fernanda cortez,mehmood khalid,Nasir idrees,ratti claudio,rehmani muhammad ıshaq asif,sattar muhammad naeem,shafig muhammad rızwan,shahis muhammad qasım,shahzad khurrum,sharma neelesh,shrestha jiban,zahid noosheen,zindovic jelena,CAMCI ÖMER,ÇİÇEK ADNAN,DEMİR YUSUF,CEYHAN VEDAT,DURAK ALPER,ERDAL GÜLİSTAN,GEBOLOĞLU NAİF,KADIOĞLU İZZET,KARHAN MUSTAFA,KAYAALP GÖKHAN TAMER,KIZILASLAN HALİL,KURAN MEHMET,KUTLU HASAN RÜŞTÜ,SELAMOĞLU ZELİHA,ŞAHİN AHMET,ŞEKER CEVDET,YILDIRIM ZELİHA,GÖKALP ZEKİ,saygı hülya,SERBESTER UĞUR,KANKILIÇ TEOMAN,TUNCEL NECATİ BARIŞ,YEŞİLAYER NİHAT,KIZILASLAN NURAY,karkacier osman Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Turjaf - Editör 2021
Eurasian Journal of Biological and Chemical Sciences NUR GÖKHAN, DEVECİ HACİ AHMET, PEHLİVAN MUSTAFA, Urgeova Eva, PASDARAN ARDALAN, AVCI UTKU, UĞUR ŞENAY, ATAY EROL, SELAMOĞLU ZELİHA, TSITSISHVILI VLADIMER, ALDEMİR OSMAN SELÇUK, GÜLNAZ OSMAN, YILMAZ İSMET, SHARIFPOUR ISSA, GEÇKİL HİKMET, ÖZYILMAZ ALİ TUNCAY, PEKSA ANNA, LOLOĞLU ELİF, ÖZTETİK ELİF Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: DERGİPARK - Yrd. Editör 2023
Sağlık Bilimlerinde Güncel Araştırmalar-I SELAMOĞLU ZELİHA, AKGÜL HASAN, KARACA SİVRİKAYA SİBEL Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Gece Publishing - Editör - ISBN:978-625-430-705-8 2023
Sağlık Bilimleri Alanında Akademik Çalışmalar Cilt I ŞAHNA ENGİN, AKGÜL HASAN, SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Gece Publishing - Editör - ISBN:978-625-430-843-7 2023
Journal of Survey in fisheries science SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: GREEN WAVE PUBLISHING OF CANADA - Editör 2022
Research Outlook, Innovations and Research Trends in Science and Technology Rajput S S, SELAMOĞLU ZELİHA, Chaudhari Prashant, Gupta Priyanka Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: ALBOREAR (OPC) PVT. LTD. - Editör - ISBN:978-81-946660-2-8 2021
International Journal of Advance Study and Research Work SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Alborear (OPC) Pvt. Ltd, Thane, India - Editör 2022
Eurasian Journal of Medical and Biological Sciences SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: independent - Editör 2022
Turkish Research Journal of Academic Health and Medical Sciences (TURAHES) SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Turkish Science and Technology Publishing (TURSTEP) - Editör 2022
Educa, časopis za obrazovanje, nauku i kulturu SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: ”Džemal Bijedić” University of Mostar - 2018
Journal of Traditional Medicine Clinical Naturopathy SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: omicsonline - 2018
World journal of Respirology SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Baishideng Publishing Group - 2018
Analele Stiintifice Ale Universitatii Al I Cuza Din Iasi Sectiunea I Biologie Animala SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Scientific annals of UAIC - 2018
Journal of Petroleum and Environmental Biotechnology SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: OMICS International - 2018
Archives of Razi Institute journal SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Razi Vaccine Serume Research Institute - 2018
Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: TURJAF - 2018
Journal of Translational Internal Medicine SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: De Gruyter - 2018
Eurasian Journal of Biological and Chemical Sciences (Eurasian J. Bio. Chem. Sci.) DOĞAN MUHİTTİN,DOĞAN MUHAMMET,DOĞAN DEMET,SELAMOĞLU ZELİHA,PEHLİVAN MUSTAFA Ulusal - Dergi - Yayın Evi: Dergipark - 2020
Eurasian Journal of Biological and Chemical Sciences DOĞAN MUHİTTİN,PEHLİVAN MUSTAFA,DEVECİ HACİ AHMET,NUR GÖKHAN,SEVİNDİK MUSTAFA,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: dergipark - 2019
the pharmaceutical and chemical journal yathirajan hs,abou zeid laila,patil cr,sharoba Ashraf Mahdy Abd ELHamid Said,awasthi dk,mahmoud farouk,kaykhaii massoud,deraz nasrallah,rao MV Raghavendra,lobo richard,SELAMOĞLU ZELİHA,ione imtiyaz,Shekhawat, ks,morsy Ahmed Mohammed,badr sahar,naruka ps,syed rzvi,fikry Ebtehal Mohammad,mahendru rajiv,VURAL HANDAN,Ürgeova eva,goyal sachin Ulusal - Dergi - Yayın Evi: PCJHBA - Editör 2018
IMPORTANT MEDICINAL-AROMATIC PLANT SPECIES FOR BEEKEEPING IN ISPIR AND KAÇKAR REGION IN TURKEY AKYOL ETHEM,ŞEKEROĞLU AHMET,ŞAHİN AHMET,SELAMOĞLU ZELİHA Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: TST - Yayın Kurulu Üyeliği 2019