Eğitim Bilgileri
Doktora DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/KİMYA (DR)/ Tez adı : Preparation and characterization of Al-, Fe- and Zr- pillared clays and their applications 2005-2009
Yüksek Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/KİMYA (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Adsorption of trimethoprim from aqueous solution onto clays 2003-2005
Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ/MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ PR. (5 YILLIK)/ 1998-2003
Akademik Unvanlar
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2010-
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ/FEN FAKÜLTESİ/KİMYA BÖLÜMÜ/FİZİKOKİMYA ANABİLİM DALI 2004-2010
Yönetilen Tezler
ASLI KAYGIN ÖZEL Yüksek Lisans Türkiye'de 2005-2022 yılları arasında Fen Eğitiminde yapılandırmacı yaklaşıma göre yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin incelenmesi 2024
KAMİL ANGAY Yüksek Lisans OKUL ÖNCESİ, SINIF ÖĞRETMENİ VE FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN EVRENSEL FEN OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ 2023
SEVGİ TOKPINAR Yüksek Lisans Fen bilgisi öğretmen adaylarının antibiyotiğin bilinçsiz kullanımı bilgi düzeylerinin belirlenmesi 2023
Projeler
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Matematik Ve Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik İnançları İle Kaynaklarının İncelenmesi (27.04.2018-27.10.2019)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Sütunlu Kil Katalizörlerinin Hazırlanması ve Karakterizasyonu (20.12.2007-20.12.2009)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Genel Kimya Dersinde Eğitsel Oyunların Kullanımı ve Etkililiği (15.05.2018-07.07.2022)
Diğer (Ulusal) Tamamlandı TÜBİTAK 4004 DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI PROGRAMI KAPSAMINDA ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE TEKNOLOJİYLE FEN EĞİTİMİNİ İLİŞKİLENDİREREKTEKNOLOJİYİ BİLİNÇLİ KULLANABİLME BECERİSİNİN KAZANDIRILMASI (02.07.2018-07.07.2018)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Killer Üzerine Sulu Çözeltiden Trimethoprim Adsorpsiyonu (01.07.2005-01.07.2006)
Ödüller
KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜM 2.LİĞİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Üniversite, TÜRKİYE 2003
YAYIN ONUR BELGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Üniversite, TÜRKİYE 2009
Makaleler
Fen Bilimleri ve İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik İnançları ile Öz-Yeterlik Kaynaklarının İncelenmesi GÜN ÖZGE, ŞEŞEN BURÇİN, AKBULUT CANSEL, ÇETİN DİNDAR AYLA, MOLU ZEHRA Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Yuzunci Yil Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi - Doi: 10.33711/yyuefd.859382 2021
Bir Antibiyotik olan Trimetoprimin Sütunlu Kil ile Sulu Ortamdan Uzaklaştırılması MOLU ZEHRA Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Deu Muhendislik Fakultesi Fen ve Muhendislik 2020
Poli(akrilik asit) / Zr-Sütunlu kil süper absorplayıcı kompozitlerin sentezi, karakterizasyonu ve şişme özellikleri MOLU ZEHRA Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi - Doi: 10.25092/baunfbed.412169 2018
EVALUATION OF SWELLING PROPERTIES OF POLY (ACRYLIC ACID)/Zr-PILLARED K10 SUPERABSORBENT HYDROGEL MOLU ZEHRA Uluslararası - Hakemli - preQuest - Özgün Makale - Journal of Scientific Perspectives - Doi: 10.26900/jsp.2018342241 2018
REMOVAL OF OCHRATOXIN A FROM RED WINE BY USING RED KIDNEY BEAN PEEL MOLU ZEHRA,SEYHAN BOZKURT SERAP Uluslararası - Hakemli - preQuest - Özgün Makale - Journal of Scientific Perspectives - Doi: 10.26900/jsp.2018342246 2018
Fen bilgisi öğretmen adaylarının radyoaktiflikle ilgili bilgi düzeyleri MOLU ZEHRA,kahyaoğlu hülya,KÖKSAL ELA AYŞE Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Journal of the Turkish Chemical Society, Section C Chemical Education 2016
Heavy metals uptake from aqueous solutions using marine algae Colpomenia sinuosa : kinetics and isotherms ÖZÜDOĞRU YELİZ,MOLU ZEHRA,BÜYÜKATEŞ İNANMAZ YEŞİM,AK İLKNUR,MERDİVAN MELEK Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Chemistry and Ecology - Doi: 10.1080/02757540.2012.667084 2012
Biosorption of uranium (VI) and thorium (IV) onto Ulva gigantea (Kützing) bliding: discussion of adsorption isotherms, kinetics and thermodynamic SEYHAN BOZKURT SERAP,MOLU ZEHRA,ÇAVAŞ LEVENT,MERDİVAN MELEK Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry - Doi: 10.1007/s10967-011-1010-5 2011
Zearalenone Removal in Synthetic Media and Aqueous Part of Canned Corn by Montmorillonite K10 and Pillared Montmorillonite K10 MOLU ZEHRA,ANTEP HAYRİYE MİNE,MERDİVAN MELEK,YURDAKOÇ MEHMET KADİR Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Journal of Food Protection - Doi: 10.4315/0362-028X.JFP-10-317 2011
Preparation and characterization of aluminum pillared K10 and KSF for adsorption of trimethoprim MOLU ZEHRA,YURDAKOÇ MEHMET KADİR Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Microporous and Mesoporous Materials - Doi: 10.1016/j.micromeso.2009.06.027 2010
Preparation and characterization of poly(acrylic acid)/pillared clay superabsorbent composite MOLU ZEHRA,SEKİ YOLDAŞ,YURDAKOÇ MEHMET KADİR Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Polymer Bulletin - Doi: 10.1007/S00289-009-0155-7 2010
Removal of malachite green by using an invasive marine alga Caulerpa racemosa var. cylindracea MOLU ZEHRA,SEKİ YOLDAŞ,ÇAVAŞ LEVENT Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Journal of Hazardous Materials - Doi: 10.1016/j.jhazmat.2008.04.125 2009
Sorption of malachite green on chitosan bead MOLU ZEHRA,özveri coşan,SEKİ YOLDAŞ,YURDAKOÇ MEHMET KADİR Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Journal of Hazardous Materials - Doi: 10.1016/j.jhazmat.2007.10.021 2008
Reduction of Ochratoxin A Levels in Red Wine by Bentonite, Modified Bentonites, and Chitosan ANTEP HAYRİYE MİNE,MOLU ZEHRA,MERDİVAN MELEK,YURDAKOÇ MEHMET KADİR Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Journal of Agricultural and Food Chemistry - Doi: 10.1021/jf073419i 2008
A study of equilibrium and FTIR, SEM/EDS analysis of trimethoprim adsorption onto K10 MOLU ZEHRA,SEKİ YOLDAŞ,YURDAKOÇ MEHMET KADİR Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Journal of Molecular Structure - Doi: 10.1016/j.molstruc.2006.04.054 2007
Equilibrium studies for trimethoprim adsorption on montmorillonite KSF MOLU ZEHRA,SEKİ YOLDAŞ,YURDAKOÇ MEHMET KADİR Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Journal of Hazardous Materials - Doi: 10.1016/j.jhazmat.2005.10.029 2006
Asit Baz İndikatörlerinin Karışık Çözgenlerde Öğrenci Tasarımlı Titrasyon Uygulamaları Akçay hüsamettin,KILINÇ ALPAT SİBEL,ÖTER ÖZLEM,DEMİR ATLI DENİZ,ÖZBAYRAK AZMAN ÖZGE,KAYA EBRU,ŞEŞEN BURÇİN,MOLU ZEHRA Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Buca Eğitim Fakültesi Dergisi 2001
Bildiriler
GENEL KİMYA DERSİNDE EĞİTSEL OYUNLARIN KULLANIMI VE ETKİLİLİĞİ MOLU ZEHRA,KÖKSAL ELA AYŞE Uluslararası - Tam metin bildiri - (12.12.2019 - 13.12.2019) - VI. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
PRESERVICE SCIENCE TEACHERS’xx ATTITUDES TOWARD CHEMISTRY LABORATORY PERCEIVED DIFFUCULTY OF EXPERIMENTS KÖKSAL ELA AYŞE,MOLU ZEHRA Uluslararası - Tam metin bildiri - (12.12.2019 - 13.12.2019) - VI. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
REMOVAL OF OCHRATOXIN A FROM RED WINE BY USING RED KIDNEY BEAN PEEL MOLU ZEHRA Uluslararası - Tam metin bildiri - (01.09.2018 - ) - 2. Uluslararası Rating Academy Kongresi: UMUT 2.Uluslararası RatingAcademy Kongresi
Zr-SÜTUNLU K10 İÇEREN SÜPERABSORPLAYICI HİDROJELİN ŞİŞME ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ MOLU ZEHRA Uluslararası - Tam metin bildiri - (19.04.2018 - 21.04.2018) - 2. Uluslararası Rating Academy Kongresi: UMUT 2.Uluslararası RatingAcademy Kongresi
Fen bilgisi öğretmen adaylarının Genel Kimya II laboratuvarına ilişkin görüşleri. KAHYAOĞLU HÜLYA,MOLU ZEHRA,KÖKSAL ELA AYŞE Uluslararası - Tam metin bildiri - (19.05.2016 - 21.05.2016) - International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST)
Fen bilgisi öğretmen adaylarının radyoaktiflikle ilgili bilgi düzeyleri MOLU ZEHRA,KAHYAOĞLU HÜLYA,KÖKSAL ELA AYŞE Ulusal - Özet bildiri - (07.09.2015 - 10.09.2015) - IV. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi’nde sunulan bildiri. 7-10 Eylül 2015, Balıkesir Üniversitesi
Probleme dayalı öğrenme etkinliğinin öğrencilerce değerlendirilmesi. KÖKSAL ELA AYŞE,MOLU ZEHRA,ÖZDEMİR GÖKHAN,KAHYAOĞLU HÜLYA,TUNÇEL MEHMET Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.04.2015 - 26.04.2015) - International Conference on Education In Mathematics, Science Technology.
Fen bilgisi öğretmenliği öğrencilerinin bir oyun etkinliğiyle ilgili görüşleri [Elementary science teacher education students’xx views on a play activity] MOLU ZEHRA,KÖKSAL ELA AYŞE Uluslararası - Özet bildiri - (23.04.2015 - 26.04.2015) - International Conference on Education In Mathematics, Science Technology
Zearalenonun Montmorillonit K10, Al ve Fe Sütunlu Montmorillonit K10 ile Sulu Ortamdan Uzaklaştırılma Miktarının İnce tabaka Kromatografisi ile Tayini ANTEP HAYRİYE MİNE,MOLU ZEHRA,MERDİVAN MELEK,YURDAKOÇ MEHMET KADİR Ulusal - Özet bildiri - (29.06.2010 - 02.07.2010) - 24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak
Poli(akrilikasit)/Zr-sütunlu Kil Süperabsorplayıcı Kompozitlerin Şişme Özelliklerinin Belirlenmesi ve Karakterizasyonu MOLU ZEHRA,SEKİ YOLDAŞ,YURDAKOÇ MEHMET KADİR Ulusal - Özet bildiri - (29.06.2010 - 02.07.2010) - 24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak
Montmorillonit K10, Al- ve Fe-Sütunlu Montmorillonit K10 ile Zearalenon Adsorpsiyonunun Kinetik Değerlendirilmesi MOLU ZEHRA,ANTEP HAYRİYE MİNE,MERDİVAN MELEK,YURDAKOÇ MEHMET KADİR Ulusal - Özet bildiri - (29.06.2010 - 02.07.2010) - 24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak
Zr-Sütunlu Montmorillonit KSF Hazırlaması ve Karakterizasyonu MOLU ZEHRA,YURDAKOÇ MEHMET KADİR Ulusal - Özet bildiri - (29.06.2010 - 02.07.2010) - 24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak
Equilibrium and Kinetic Study for Adsorption of Trimethoprim onto Aluminium-Pillared Montmorillnite K10 MOLU ZEHRA,YURDAKOÇ MEHMET KADİR Uluslararası - Özet bildiri - (09.10.2008 - 12.10.2008) - 6th Aegean Analytical Chemistry Days (AACD2008)
Removal of trimethoprim by using aluminium pillared montmorillonite KSF MOLU ZEHRA,YURDAKOÇ MEHMET KADİR Uluslararası - Özet bildiri - (09.10.2008 - 12.10.2008) - 6th Aegean Analytical Chemistry Days (AACD2008)
Synthesis characterization and water sorption studies of pH sensitive poly acylic acid pillared montmorilonite KSF superabsorbent hydrogels MOLU ZEHRA,SEKİ YOLDAŞ,YURDAKOÇ MEHMET KADİR Uluslararası - Özet bildiri - (09.10.2008 - 12.10.2008) - 6th Aegean Analytical Chemistry Days (AACD2008)
Preparation characterization and swelling behaviors of poly acrylic acid pillared montmorillonite K10superabsorbent composites MOLU ZEHRA,SEKİ YOLDAŞ,YURDAKOÇ MEHMET KADİR Uluslararası - Özet bildiri - (09.10.2008 - 12.10.2008) - 6th Aegean Analytical Chemistry Days (AACD2008)
Equilibrium studies of sorption malachite green on chitosan bead MOLU ZEHRA,SEKİ YOLDAŞ,ÖZVERİ COŞAN,YURDAKOÇ MEHMET KADİR Uluslararası - Özet bildiri - (08.09.2007 - 11.09.2007) - 8th INTERNATIONAL CONFERENCCE OF THE UROPEAN CHITIN SOCIETY
Kinetics and themodynamic studies of adsorption malachite green on chitosan bead MOLU ZEHRA,SEKİ YOLDAŞ,ÖZVERİ COŞAN,YURDAKOÇ MEHMET KADİR Uluslararası - Özet bildiri - (08.09.2007 - 11.09.2007) - 8th INTERNATIONAL CONFERENCCE OF THE UROPEAN CHITIN SOCIETY
Removal percent of ochrotoxin A from wines with some adsorbents ANTEP HAYRİYE MİNE,MOLU ZEHRA,MERDİVAN MELEK,YURDAKOÇ MEHMET KADİR Uluslararası - Özet bildiri - (21.05.2007 - 25.05.2007) - XII INTERNATIONALIUPAC SYMPOSIUM ON MYCOTOXINS AND PHYCOTOXINS
Doğal ve Sentetik Adsorbentler Kullanılarak Şaraptan Okratoksin A’ nın Uzaklaştırılması. ANTEP HAYRİYE MİNE,MOLU ZEHRA,MERDİVAN MELEK,YURDAKOÇ MEHMET KADİR Ulusal - Özet bildiri - (21.05.2007 - 25.05.2007) - III. Ulusal Mikotoksin Sempozyumu
ADSORPTION OF TRIMETHOPRIM FROM AQUEOUS SOLUTION ONTO MONTMORILLONITE K10 MOLU ZEHRA,SEKİ YOLDAŞ,YURDAKOÇ MEHMET KADİR Uluslararası - Özet bildiri - (05.09.2006 - 10.09.2006) - FOURTH MEDITERRANEAN CLAY MEETING SEPTEMPER 5-10
TRİMETHOPRİMİN BAZI KİLLER ÜZERİNDEN SALINIMI MOLU ZEHRA,SEKİ YOLDAŞ,YURDAKOÇ MEHMET KADİR Ulusal - Özet bildiri - (30.09.2005 - 04.10.2005) - XIX. ULUSAL KİMYA KONGRESİ
KİLLER ÜZERİNE SULU ÇÖZELTİDEN TRİMETHOPRİM ADSORPSİYONU MOLU ZEHRA,SEKİ YOLDAŞ,YURDAKOÇ MEHMET KADİR Ulusal - Özet bildiri - (05.09.2005 - 09.09.2005) - 12. ULUSAL KİL SEMPOZYUMU
ANALİTİK KİMYADA AKTİF EĞİTİM:ASİT-BAZ İNDİKATÖRLERİNİN KARIŞIK ÇÖZGENLERDE ÖĞRENCİ TASARIMLI TİTRASYON UYGULAMALARI KILINÇ ALPAT SİBEL,ÖTER ÖZLEM,DEMİR ATLI DENİZ,ÖZBAYRAK AZMAN ÖZGE,MOLU ZEHRA,KAYA EBRU,ŞEŞEN BURÇİN,BÜYÜKATEŞ İNANMAZ YEŞİM Ulusal - Özet bildiri - (04.09.2001 - 07.09.2001) - XV. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, 2001
Kitap
GENEL KİMYA LABORATUVARI DENEYLERİ MOLU ZEHRA Uluslararası - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ. - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:147 - ISBN:978-605-320-889-1 2018