Eğitim Bilgileri
Doktora ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/KİMYA (DR)/ Tez adı : Mikrokapsüllenmiş faz değiştiren maddelerde termal enerji depolama ile binalarda enerji tasarrufu 2004-2008
Yüksek Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/KİMYA (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Düşük sıcaklıkta Termal Enerji Depolamasına Uygun Faz Değiştiren Maddelerin Mikrokapsüllenmesi 2001-2004
Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/KİMYA BÖLÜMÜ/KİMYA PR./ 1996-2001
Akademik Unvanlar
PROFESÖR NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/KİMYA BÖLÜMÜ/FİZİKOKİMYA ANABİLİM DALI 2020-
DOÇENT NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/KİMYA BÖLÜMÜ/FİZİKOKİMYA ANABİLİM DALI 2016-2020
DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/NANOTEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015-2016
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PR. 2014-2015
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ The University of Nebraska/AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ/ COLLEGE OF ENGİNEERİNG/DEPARTMENT OF CHEMICAL AND BIOMOLECULAR ENGINEERING(Misafir Öğretim Üyesi) 2013-2013
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/BOR MESLEK YÜKSEKOKULU/GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ 2010-2016
Yönetilen Tezler
ÖMER ÇİFCİBAŞI Yüksek Lisans Faz Değiştiren Madde içeren CaCO3 Mikrokapsüllerinin ve Kompozitlerinin geliştirilmesi 2023
BİLAL YILDIRIM Yüksek Lisans Enerji Depolama Uygulamaları Biyomakromolekül Katkılı Faz Değiştiren Madde Kompozitlerin Geliştirilmesi 2023
FATMA ERZİN Yüksek Lisans Akıllı deri tekstil uygulamaları için faz değiştiren maddelerin mikrokapsüllenmesi 2019
ABDUL MALIK TURAN Yüksek Lisans Bor minerali esaslı faz değiştiren madde kompozitlerinin hazırlanması ve ısıl enerji depolama özelliklerinin belirlenmesi 2019
Projeler
Kalkınma Bakanlığı Tamamlandı Silisyum (Si) Saflaştırılma Araştırma Projesi (17.12.2017-21.07.2022)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Faz Değiştiren Maddelerin Rezorsinol Katkılı Melamin-Formaldehit Reçineleri İle Mikrokapsüllenmesi (17.05.2018-12.02.2020)
TÜBİTAK PROJESİ Devam Ediyor Faz Değiştiren Malzeme Kullanarak Yol, Apron Ve Saha Betonlarında Buzlanmayı Önleyici Beton Tasarımı Geliştirilmesi (15.07.2021-)
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı Beton Karışımlarında Faz Değiştiren Madde Kullanımıyla Işıl Özelliklerin İyileştirilmesi (15.04.2012-05.01.2016)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Faz Değiştiren Madde Ömrünü Tamamlamış Lastik Kompozit Materyallerinin İncelenmesi (06.02.2013-19.04.2016)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Elektronik Cihazların Soğutulması Amacıyla Faz Değiştiren Maddelerin Mikro-Nanokapsüllenmesi (01.11.2016-09.11.2020)
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı Termal Enerji Depolama Özellikli Sepiyolit Katkılı Diyatomit Faz Değiştiren Madde Kompozitlerinin Üretilmesi Ve Karakterizasyonu (01.11.2015-01.06.2018)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Faz Değiştiren Maddelerin Mikrokapsüllenmesini Etkileyen Parametrelerin Belirlenmesi (01.10.2011-01.10.2013)
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı Niğde Üniversitesi Ar Ge Strateji Belgesi Nanoteknoloji Araştırmaları (01.07.2016-01.04.2017)
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı Mikrokapsüllenmiş Faz Değiştiren Madde İçeren Sıcaklık Kontrollü Ambalajların Gıdalarda Kullanımı (01.04.2012-01.04.2015)
Diğer (Ulusal) Tamamlandı Mikrokapsüllenmiş Faz Değiştiren Maddelerde Termal Enerji Depolama ile Binalarda Enerji Tasarrufu DPT Projesi İzocam Destekleyici firma olarak görev almıştır (01.04.2005-01.04.2008)
İdari Görevler
Yönetim Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2018-
Komisyon Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-2019
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-2020
Dekan Yardımcısı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-2018
Yönetim Kurulu Üyeliği NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2011-2014
Bölüm Başkan Yardımcısı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2011-2014
Ödüller
UBYT Yayın Teşvik TÜBİTAK Kamu, TÜRKİYE 2010
UBYT Yayın Teşvik TÜBİTAK Kamu, TÜRKİYE 2014
UBYT Yayın Teşvik TÜBİTAK Kamu, TÜRKİYE 2014
Teşekkür Belgesi VI. Yeni Ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu Diğer, TÜRKİYE 2011
Teşekkür Belgesi X.Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Diğer, TÜRKİYE 2011
Teşekkür Belgesi III. Enerji Verimliliği Toplantısı Diğer, TÜRKİYE 2011
KOP Sempozyumu/Teşekkür Belgesi NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Üniversite, TÜRKİYE 2014
Oturum Başkanlığı için Teşekkür Belgesi Eurotherm Seminar 99 Advances in Thermal energy Storage Diğer, İSPANYA 2014
Best Poster Award The 13th International Conference on Energy Storage(Greenstock 2015) Yurtdışı Üniversite, ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2015
Yılın EN'leri Niğde Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Mesleki Dernekler, TÜRKİYE 2015
Best Poster Award The 14th International Conference on Energy Storage(Enerstock 2018) Diğer, TÜRKİYE 2020
Proje Performans Ödülü TÜBİTAK Kamu, TÜRKİYE 2018
Patentler
SECTION C - CHEMISTRY; METALLURGY Patent Yalitim Plakası Olarak Ömrünü Tamamlamış Lastik/Faz Değiştiren Madde Kompozit Üretim Yöntemi Patent Başvuru Sahipleri:Yeliz Konuklu Patent Buluş Sahipleri:Yeliz Konuklu 2021
SECTION C - CHEMISTRY; METALLURGY Patent Bir Mikrokapsüllenmiş Faz Değiştiren Madde Üretim Yöntemi ve Bunun Kullanmasıyla Elde Edilen Sıcaklık Kontrollü Ambalaj Patent Başvuru Sahipleri:Yeliz Konuklu,Süleyman Konuklu Patent Buluş Sahipleri:Yeliz Konuklu,Süleyman Konuklu 2018
Makaleler
Developing of capric acid @ colemanite doped melamine formaldehyde microcapsules and composites as novel thermal energy storage materials Turan Abdul Malik, KONUKLU YELİZ Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Elsevier BV - Doi: 10.1016/j.tsep.2023.101806 2023
Promising palmitic acid/poly(allyl methacrylate) microcapsules for thermal management applications KONUKLU YELİZ, Akar Hasan Burak Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Elsevier BV - Doi: 10.1016/j.energy.2022.125491 2023
Facile synthesis of resorcinol-melamine-formaldehyde microcapsules containing hexadecane for thermal energy storage Erzin Fatma, KONUKLU YELİZ Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - Journal of Energy Storage - Doi: 10.1016/j.est.2021.103285 2021
Preparation and characterization of form-stable phase change material/end-of-life tires composites for thermal energy storage KONUKLU YELİZ Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY - Doi: 10.3906/kim-1911-23 2020
Effect of pre-treatment methods on natural raw materials-based phase change material composites for building applications KONUKLU YELİZ,ERSOY ORKUN,Akar Hasan Burak,Erzin Fatma Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS 2020
2 years of monitoring results from passive solar energy storage in test cabins with phase change materials CELLAT KEMAL,Beyhan Beyza,KONUKLU YELİZ,DÜNDAR CENGİZ,KARAHAN OKAN,Güngör Caner,PAKSOY HALİME ÖMÜR Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - SOLAR ENERGY - Doi: 10.1016/j.solener.2019.01.045 2020
Isıl Enerji Depolama Uygulamaları İçin Biyobozunur Esaslı Faz Değiştiren Madde/Çam Kozalağı Kompozitlerinin Üretilmesi. KONUKLU YELİZ Ulusal - Hakemli - TR Dizin, DOAJ - Özgün Makale - Nigde Omer Halisdemir University Journal of Engineering Sciences 2020
Preparation of pentadecane/poly(melamine-urea-formaldehyde) microcapsules for thermal energy storage applications KONUKLU YELİZ,Erzin Fatma Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH - Doi: 10.1002/er.4346 2019
Thermal buffering effect of a packaging design with microencapsulated phase change material Ünal Murat,KONUKLU YELİZ,PAKSOY HALİME ÖMÜR Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH - Doi: 10.1002/er.4578 2019
Development of pentadecane/diatomite and pentadecane/sepiolite nanocomposites fabricated by different compounding methods for thermal energy storage KONUKLU YELİZ,ERSOY ORKUN,Erzin Fatma Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH - Doi: 10.1002/er.4534 2019
Experimental study on preparation of lauric acid/microwave-modified diatomite phase change material composites KONUKLU YELİZ,ERSOY ORKUN,Erzin Fatma,TORAMAN ÖNER YUSUF Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - Solar Energy Materials and Solar Cells - Doi: 10.1016/j.solmat.2019.01.046 2019
Developing a poly(ethylene glycol)/cellulose phase change reactive composite for cooling application GÖK ÖZGÜL,ALKAN CEMİL,KONUKLU YELİZ Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - Solar Energy Materials and Solar Cells - Doi: 10.1016/j.solmat.2018.11.038 2019
Cellulose-based myristic acid composites for thermal energy storage applications KONUKLU YELİZ,Erzin Fatma,Akar Hasan Burak,Turan Abdul Malik Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - Solar Energy Materials and Solar Cells - Doi: 10.1016/j.solmat.2019.01.006 2019
Polystyrene-based caprylic acid microencapsulation for thermal energy storage KONUKLU YELİZ,PAKSOY HALİME ÖMÜR Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - SOLAR ENERGY MATERIALS AND SOLAR CELLS - Doi: 10.1016/j.solmat.2016.09.016 2017
Fabrication and characterization of form-stable phase change material/xonotlite microcomposites KONUKLU YELİZ,ERSOY ORKUN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - SOLAR ENERGY MATERIALS AND SOLAR CELLS 2017
Termal Enerji Depolama Materyali Olarak Diyatomit/Faz Değiştiren Madde Kompozitlerinin Üretilmesi KONUKLU YELİZ,ERSOY ORKUN,PAKSOY HALİME ÖMÜR,EVCİMEN SEDA,ÇELİK SELAHATTİN,TORAMAN ÖNER YUSUF Ulusal - Hakemli - x - Özgün Makale - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 2017
Robust microencapsulated phase change materials in concrete mixes for sustainable buildings Beyhan Beyza,Cellat Kemal,KONUKLU YELİZ,Güngör Caner,KARAHAN OKAN,PAKSOY HALİME ÖMÜR,DÜNDAR CENGİZ Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - International Journal of Energy Research - Doi: 10.1002/er.3603 2017
An ultrasonic assisted direct impregnation method for preparation of diatomite basedphase change material nanocomposites KONUKLU YELİZ,ERSOY ORKUN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Bulgarian Chemical Communications 2016
Preparation and characterization of sepiolite based phase change material nanocomposites for thermal energy storage KONUKLU YELİZ,ERSOY ORKUN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Applied thermal Engineering 2016
Synthesis and properties of microencapsulated phase change materials for thermalenergy storage materials KONUKLU YELİZ,PAKSOY HALİME ÖMÜR Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Bulgarian Chemical Communications 2016
Review on using microencapsulated phase change materials PCM in building applications KONUKLU YELİZ,PAKSOY HALİME ÖMÜR,Milan Ostry,Charvat Pavel Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Derleme Makale - Energy and Buildings - Doi: 10.1016/j.enbuild.2015.07.019 2015
Preparation and exhaustive characterization of paraffin or palmitic acid microcapsules as novel phase change material Giro Palamo Jessica,KONUKLU YELİZ,Fernandez Anna Ines Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Solar Energy - Doi: 10.1016/j.solener.2014.12.008 2015
Nanoencapsulation of n alkanes with poly styrene co ethylacrylate shells for thermal energy storage KONUKLU YELİZ,Ünal Murat,PAKSOY HALİME ÖMÜR Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Applied Energy - Doi: 10.1016/j.apenergy.2014.11.066 2015
The Preparation and Characterization of Chitosan Gelatin Microcapsules and Microcomposites with Fatty Acids as Thermal Energy Storage Materials KONUKLU YELİZ,PAKSOY HALİME ÖMÜR Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Energy Technology - Doi: 10.1002/ente.201402178 2015
Easy and industrially applicable impregnation process for preparation of diatomite based phase change material nanocomposites for thermal energy storage KONUKLU YELİZ,ERSOY ORKUN,Gökçe Özgür Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Applied Thermal Engineering - Doi: 10.1016/j.applthermaleng.2015.08.040 2015
Thermal enhancement of concrete by adding bio based fatty acids as phase change materials Kemal Cellat,Beyza Beyhan,Güngör Caner,KONUKLU YELİZ,PAKSOY HALİME ÖMÜR,KARAHAN OKAN,DÜNDAR CENGİZ Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Energy and Buildings - Doi: 10.1016/j.enbuild.2015.05.035 2015
Microencapsulation of phase change material with poly ethylacrylate shell for thermal energy storage KONUKLU YELİZ Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - International Journal of Energy Research - Doi: 10.1002/er.3216 2014
Microencapsulation of a fatty acid with Poly melamine urea formaldehyde KONUKLU YELİZ,PAKSOY HALİME ÖMÜR,Ünal Murat,Konuklu Süleyman Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Energy Conversion and Management - Doi: 10.1016/j.enconman.2014.01.042 2014
Microencapsulation of caprylic acid with different wall materials as phase change material for thermal energy storage KONUKLU YELİZ,PAKSOY HALİME ÖMÜR,Ünal Murat Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Solar Energy Materials and Solar Cells - Doi: 10.1016/j.solmat.2013.09.035 2014
CO2 mitigation with thermal energy storage PAKSOY HALİME ÖMÜR,Evliya Hunay,BOZDAĞ ŞAZİYE,KONUKLU YELİZ,Mazman Muhsin,Tugut Bekir,Gök Özgül,Yılmaz Metin,Yılmaz Selma,Beyhan Beyza Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - International Journal of Global Warming - Doi: 10.1504/IJGW.2009.027093 2009
Phase Change Material Sandwich Panels for Managing Solar Gain in Buildings KONUKLU YELİZ,PAKSOY HALİME ÖMÜR Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Journal of Solar Energy Engineering - Doi: 10.1115/1.3197839 2009
Microencapsulation of coco fatty acid mixture for thermal energy storage with phase change material KONUKLU YELİZ,PAKSOY HALİME ÖMÜR,Mazman Muhsin,Evliya Hunay Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - International Journal of Energy Research - Doi: 10.1002/er.1177 2006
Bildiriler
A New Material for Microencapsulation of Phase Change Materials for Thermal Energy Storage KONUKLU YELİZ, YILDIRIM BİLAL, GEZİCİ ORHAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (30.08.2023 - 02.09.2023) - 18th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST-2023)” - Doi: 10.30955/gnc2023.00530
Thermal Energy Storage Properties of Gelatin-Gum Arabic Microcapsules Containing Lauric Acid KONUKLU YELİZ Uluslararası - Tam metin bildiri - (30.08.2023 - 02.09.2023) - 18th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST-2023)” - Doi: 10.30955/gnc2023.00546
HUMIC ACID BASED PHASE CHANGE MATERIAL MICROCAPSULES FOR THERMAL ENERGY STORAGE KONUKLU YELİZ, GEZİCİ ORHAN, Yıldırım Bilal, SEYHAN AYŞE Uluslararası - Tam metin bildiri - (14.06.2023 - 16.06.2023) - 11th Global Conference on Global Warming (GCGW – 2023)
DEVELOPMENT OF PHASE CHANGE MATERIAL MICROCAPSULES AND COMPOSITES USING A GREEN METHOD KONUKLU YELİZ, GEZİCİ ORHAN, Yıldırım Bilal, SEYHAN AYŞE Uluslararası - Tam metin bildiri - (14.06.2023 - 16.06.2023) - 11th Global Conference on Global Warming (GCGW – 2023)
Preparation of Boron Mineral Based Phase Change Materials Composites for Thermal Energy Storage KONUKLU YELİZ,Turan Abdul Malik Uluslararası - Tam metin bildiri - (16.10.2019 - 18.10.2019) - MSNG 2019 (Materials Science and Nanotechnology for Next Generation),
Microencapsulation of phase change material for electronic cooling applications KONUKLU YELİZ Uluslararası - Tam metin bildiri - (16.10.2019 - 18.10.2019) - MSNG 2019(Materials Science and Nanotechnology for Next Generation)
Development Of Phase Change Materı̇al/Diatomıte Nanocomposı̇tes For Thermal Energy Storage, KONUKLU YELİZ,ERSOY ORKUN,Erzin Fatma Uluslararası - Özet bildiri - (24.06.2018 - 28.06.2018) - 7th Global Conference on Global Warming (GCGW-2018)
Sepiolite/Phase Change Material Nanocomposites KONUKLU YELİZ,ERSOY ORKUN,Erzin Fatma Uluslararası - Özet bildiri - (24.06.2018 - 28.06.2018) - 7th Global Conference on Global Warming (GCGW-2018)
Cellulose-based Phase Change Material Composites for Thermal Energy Storage Applications Erzin Fatma,Akar Hasan Burak,Turan Abdul Malik,KONUKLU YELİZ Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.04.2018 - 28.04.2018) - The 14th International Conference on Energy Storage
Experimental study on Preparation of phase change material/diatomite composites with microwave-assisted method, KONUKLU YELİZ,ERSOY ORKUN,Erzin Fatma,TORAMAN ÖNER YUSUF Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.04.2018 - 28.04.2018) - The 14th International Conference on Energy Storage
Preparation of Pentadecane/Poly (melamine–urea–formaldehyde) Microcapsules for Thermal Energy Storage Applications KONUKLU YELİZ,Erzin Fatma Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.04.2018 - 28.04.2018) - The 14th International Conference on Energy Storage
Developing a Polyethylene Glycol (PEG)/Cellulose Phase Change Composite for Cooling Application GÖK ÖZGÜL,ALKAN CEMİL,KONUKLU YELİZ Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.04.2018 - 28.04.2018) - The 14th International Conference on Energy Storage
2 Years of Monitoring Results From Passive Solar Energy Storage in Test Cabins With Phase Change Materials CELLAT KEMAL,BEYHAN BEYZA,KONUKLU YELİZ,DÜNDAR CENGİZ,KARAHAN OKAN,GÜNGÖR CANER,PAKSOY HALİME ÖMÜR Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.04.2018 - 28.04.2018) - 14th International Conference on Energy Storage
Microencapsulation of phase change materials for improving the performance of solar cell, KONUKLU YELİZ,SEYHAN AYŞE Uluslararası - Özet bildiri - (25.04.2018 - 28.04.2018) - The 14th International Conference on Energy Storage
Preperation Of Natural Mineral/phase Change Material Nanocomposites For Thermal Energy Storage Applications KONUKLU YELİZ,ERSOY ORKUN,ERZİN Fatma Uluslararası - Özet bildiri - (22.10.2017 - 25.10.2017) - NanoTR-13
Characterization of Concrete Mixes Containing Phase Change Materials PAKSOY HALİME ÖMÜR,KARDAŞ GÜLFEZA,KONUKLU YELİZ,Cellat Kemal,Tezcan Fatih Uluslararası - Tam metin bildiri - (27.09.2017 - 29.09.2017) - 3rd International Conference Innovative Materials, Structures and Technogies - Doi: 10.1088/1757-899X/251/1/012118
Using New Phase Change Material Composites in the Latent Heat Storage Applications GÖK ÖZGÜL,KONUKLU YELİZ,PAKSOY HALİME ÖMÜR Uluslararası - Özet bildiri - (27.03.2017 - 28.03.2017) - Innovative Thermal Energy Storage Materials (INOTES)Symposium and Workshop
Microencapsulation of Phase Change Materials for Passive Cooling of Solar Cells KONUKLU YELİZ,SEYHAN AYŞE Uluslararası - Özet bildiri - (27.03.2017 - 28.03.2017) - Innovative Thermal Energy Storage Materials (INOTES)Symposium and Workshop
Preparation And Characterization Of Diatomite/Myristic Acid Composites as PhaseChange Materials KONUKLU YELİZ,ERSOY ORKUN Uluslararası - Özet bildiri - (27.03.2017 - 28.03.2017) - Innovative Thermal Energy Storage Materials (INOTES)Symposium and Workshop
Two Different Methods of Adding Phase Change Materials in BuildingEnvelopes for Energy Saving in Mediterranean Climate PAKSOY HALİME ÖMÜR,KONUKLU YELİZ Uluslararası - Tam metin bildiri - (23.10.2016 - 26.10.2016) - IAQVEC 2016, 9th International Conference on Indoor Air Quality Ventilation & Energy Conservation In Buildings
Pentadecane Sepiolite Composite Phase Change Materials For Thermal Energy Storage KONUKLU YELİZ,ERSOY ORKUN Uluslararası - Tam metin bildiri - (22.10.2016 - 25.10.2016) - 9th International Conference onSustainable Energy &Environmental Protection
An ultrasonic assisted direct impregnation method for preparation of diatomite basedphase change material nanocomposites KONUKLU YELİZ,ERSOY ORKUN Uluslararası - Tam metin bildiri - (10.06.2016 - 11.06.2016) - XV International Scientific Conference “Renewable Energy & Innovative Technologies
Synthesis and properties of microencapsulated phase change materials for thermalenergy storage materials KONUKLU YELİZ,PAKSOY HALİME ÖMÜR Uluslararası - Tam metin bildiri - (10.06.2016 - 11.06.2016) - XV International Scientific Conference “Renewable Energy & Innovative Technologies
Designing microcapsules to save energy in buildings PAKSOY HALİME ÖMÜR,Beyhan Beyza,Cellat Kemal,KONUKLU YELİZ,KARAHAN OKAN,DÜNDAR CENGİZ Uluslararası - Özet bildiri - (03.04.2016 - 07.04.2016) - DESIGN AND MANUFACTURE OF FUNCTIONAL MICROCAPSULES AND ENGINEERED PRODUCTS
IEA SHC Task 42 ECES Annex 29 WG A1 Engineering and processing of PCMs TCMs and sorption materials Ristic Alenka,Furbo Simon,Moser Christoph,Schranzhofer Hermann,Lazaro Ana,Delgado Monica,Pealosa Conchita,Zalewski Laurent,Diarce Gonzalo,ALKAN CEMİL,Gunasekara Saman N,Haussmann Thomas,Gschwander Stefan,Rathgeber Christoph,Schmit Henri,Barreneche Camila,Cabeza Luiza,Ferrer Gerard,KONUKLU YELİZ,PAKSOY HALİME ÖMÜR,Rammelberg Holger,Munz Gunther,Herzog Thomas,Jnchen Jochen,Palomo del Barrio Elena Uluslararası - Tam metin bildiri - (02.12.2015 - 04.12.2015) - 4th International Conference on Solar Heating and Cooling for Buildings and Industry (SHC 2015)
Direct Incorporation of Butyl Stearate as Phase Change Material into Concrete for Energy Saving in Buildings Cellat Kemal,Beyhan Beyza,Kazancı Berk,KONUKLU YELİZ,PAKSOY HALİME ÖMÜR Uluslararası - Tam metin bildiri - (14.09.2015 - 15.09.2015) - Journal conference on clean energy Technologies
Bina Isıl konforunun Sağlanmasında Faz Değiştiren Madde Kullanımı CELLAT KEMAL,Beyhan Beyza,PAKSOY HALİME ÖMÜR,KARAHAN OKAN,KONUKLU YELİZ,DÜNDAR CENGİZ,güngör Caner Ulusal - Tam metin bildiri - (08.06.2015 - 15.06.2015) - 12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Fuarı,
New Microencapsulated Phase Change Material for Thermal Energy Storage in Building Beyhan Beyza,Cellat Kemal,PAKSOY HALİME ÖMÜR,KONUKLU YELİZ,KARAHAN OKAN,DÜNDAR CENGİZ Uluslararası - Poster - (19.05.2015 - 21.05.2015) - 13th International Conference on Energy Storage GREENSTOCK 2015
Passive Thermal Storage in Buildings with a Novel Composite Panel Cellat Kemal,KONUKLU YELİZ,Beyhan Beyza,PAKSOY HALİME ÖMÜR,KARAHAN OKAN,DÜNDAR CENGİZ Uluslararası - Poster - (19.05.2015 - 21.05.2015) - 13th International Conference on Energy Storage GREENSTOCK 2015
Preparation and characterization of tetradecane micro nanocapsules as phase change material for cooling applications KONUKLU YELİZ,PAKSOY HALİME ÖMÜR Uluslararası - Poster - (19.05.2015 - 21.05.2015) - 13th International Conference on Energy Storage GREENSTOCK 2015
Thermal characterization of poly styrene co ethylacrylate microcapsules containing coco fatty acid as novel phase change material KONUKLU YELİZ,PAKSOY HALİME ÖMÜR Uluslararası - Tam metin bildiri - (19.05.2015 - 21.05.2015) - 13th International Conference on Energy Storage GREENSTOCK 2015
Bina Yapı Malzemeleri için Mikrokapsüllenmiş Faz Değiştiren Madde Geliştirilmesi Beyhan Beyza,CELLAT KEMAL,KONUKLU YELİZ,güngör Caner,KARAHAN OKAN,DÜNDAR CENGİZ,PAKSOY HALİME ÖMÜR Ulusal - Tam metin bildiri - (08.04.2015 - 15.04.2015) - 12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Fuarı
Dekanoik asit heptadekan çiftinden ötektik karışımlarının hazırlanması Ünal M, Konuklu Yeliz, Paksoy H Ö Ulusal - Özet bildiri - (23.10.2014 - 24.10.2014) - 2. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu
Termal Enerji Depolama Uygulamalarında Faz Değiştiren Maddelerin Mikrokapsüllenmesi ve Bu Alanda Yapılan Çalışmalar Konuklu Yeliz Ulusal - Özet bildiri - (23.10.2014 - 24.10.2014) - 2. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu
Termal enerji depolama amaçlı heptadekan üre formaldehit mikrokapsüllerinin üretilmesi ve karakterizasyonu Konuklu Yeliz, Paksoy H Ö, Ünal M Ulusal - Özet bildiri - (23.10.2014 - 24.10.2014) - 2. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu
Testing New Microencapsulated Phase Change Materials MPCM in Buildings Paksoy H O, Konuklu Y Uluslararası - Sözlü Bildiri - (16.10.2014 - 17.10.2014) - IEA-ECES Annex31, Energy storage with Energy Efficient Buildings and Districts: Optimization and AutomationSecond Expert Meeting
Dekanoik Asitin Kompleks Koaservasyon Yöntemi ile Kapsüllenmesi Ünal Murat, Konuklu Yeliz, Paksoy Halime Ulusal - Tam metin bildiri - (02.09.2014 - 05.09.2014) - 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi
Termal Enerji Depolama Amaçlı Kaprilik Asit Polietil Akrilat Mikrokapsüllerinin Üretilmesi ve Karakterizasyonu Konuklu Yeliz, Ünal Murat, Paksoy Halime Ulusal - Tam metin bildiri - (02.09.2014 - 05.09.2014) - 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi
Faz Değiştiren Maddelerin Koaservasyon Yöntemi ile Kapsüllenmesi ve Bina Uygulamalarında Kullanımı Cellat Kemal, Ünal Murat, Beyhan Beyza, Karahan Okan, Konuklu Yeliz, Dundar Cengiz, Gungor Caner, Paksoy Halime O Ulusal - Özet bildiri - (01.09.2014 - 04.09.2014) - V.Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi
Micro Macrocapsulation of Phase Change Materials by Emulsion co polymerization Method Ünal Murat, Konuklu Yeliz, Paksoy Halime Ö Uluslararası - Tam metin bildiri - (08.06.2014 - 12.06.2014) - International Conference on Clean Energy-2014 (ICCE-2014)
Mıcro Nanoencapsulation of Caprylıc Acids for Thermal Energy Storage Konuklu Yeliz, Ünal Murat, Paksoy Halime Ö, Konuklu S Uluslararası - Tam metin bildiri - (28.05.2014 - 30.05.2014) - Eurotherm Seminar N99 Advances in Thermal Energy Storage
Microencapsulation of Fatty Acid with Polystyrene for Thermal Energy Storage Konuklu Yeliz, Ünal Murat, Paksoy Halime Ö, Konuklu S Uluslararası - Tam metin bildiri - (28.05.2014 - 30.05.2014) - Eurotherm Seminar N99 Advances in Thermal Energy Storage
Temperature controlled food package containing microencapsulated phase change materials Konuklu Y, Paksoy H O Uluslararası - Özet bildiri - (27.10.2013 - 28.10.2013) - Annex 25, Surplus Heat Management using Advanced TES for CO2 mitigation
Gıda Ambalajları ve Faz Değiştiren Maddeler Konuklu Y, Ünal M, Konuklu S, Paksoy H, Ayhan Z, Gökkurt T Ulusal - Özet bildiri - (02.10.2013 - 04.10.2013) - İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi,
Enhancing Thermal Properties of Concrete Mixtures with Phase Change Materials Cellat Kemal, Varkal Ilknur, Paksoy Halime, Gungor Caner, Konuklu Yeliz, Karahan Okan, Dundar Cengiz Uluslararası - Tam metin bildiri - (19.06.2013 - 21.06.2013) - 2nd International Conference on Sustainable Energy Storage, June 19-21, Trinity College, Dublin, Ireland
Faz Değiştiren Madde Olan Coco Yağ Asitinin Mikrokapsüllenmesi Ünal M, Konuklu Y, Paksoy H O Ulusal - Özet bildiri - (30.05.2013 - 02.06.2013) - IV. Ulusal Anorganik Kimya Kogresi
Faz Değiştiren Madde İçeren Sıcaklık Kontrollü Gıda Ambalajları Konuklu Y, Ünal M, Konuklu S, Ayhan Z, Gökkurt T, Paksoy H Uluslararası - Özet bildiri - (09.05.2013 - 11.05.2013) - 7th International Packaging Congress and Exhibition
T History Yöntemi ile Mikrokapsüllenmiş Faz Değiştiren Maddelerin Gizli Isı Depolama Kapasitelerinin Belirlenmesi Konuklu Yeliz, Paksoy Halime Ulusal - Özet bildiri - (01.10.2012 - 06.10.2012) - 26. Ulusal Kimya kongresi
Faz Değiştiren Maddelerin Binalarda Kullanılması ile CO2 Emisyonunun Azaltılması Konuklu Yeliz, Paksoy Halime Uluslararası - Tam metin bildiri - (15.06.2011 - 17.06.2011) - 17. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı Konferansı
Faz Değiştiren Maddeler ile Binalarda Enerji Verimliliği Konuklu Yeliz, Paksoy Halime Ulusal - Tam metin bildiri - (13.04.2011 - 16.04.2011) - X.Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi
Faz Değiştiren Maddeler ile Bina Uygulamalarında Enerji Verimliliğinin İstatistiksel Modelleme ile Tahmin Konuklu Yeliz, Paksoy Halime Ulusal - Tam metin bildiri - (31.03.2011 - 02.04.2011) - III. Enerji Verimliliği Toplantısı
Alternatif Enerji Kaynaklarının Termal Enerji Depolama ile Değerlendirilmesi Paksoy H, Evliya H, Turgut B, MAZMAN M, KONUKLU Y, GÖK Ö, YILMAZ MÖ, YILMAZ S, BEYHAN B, ŞAHAN N Ulusal - Tam metin bildiri - (21.10.2009 - 23.10.2009) - Türkiye 11. Enerji Kongresi,
Faz Değiştiren Maddelerde Termal Enerji Depolamanın Enerji Verimliliği Uygulamalarında Kullanılması Gök Ö, Konuklu Y, Yılmaz MO, YILMAZ S, TURGUT B, MAZMAN M, BEYHAN B, ŞAHAN N, PAKSOY HÖ, EVLİYA H Ulusal - Tam metin bildiri - (09.04.2009 - 11.04.2009) - II. Enerji Verimliliği Kongresi
Binary Mixtures Of Paraffin And Fatty Acid With Sodium Acetate Trihydrate To Be Used As Phase Change Materials Mazman M, Konuklu Y, Paksoy HO, Evliya H Uluslararası - Sözlü Bildiri - (31.05.2006 - 02.06.2006) - 10th International Conference on Thermal Energy Storage
Termal Enerji Depolama Yöntemlerinin Yapı Malzemelerinde Kullanımı İle Enerji Tüketiminin Azaltılması Özonur Y, Paksoy HO Ulusal - Tam metin bildiri - (11.10.2004 - 12.10.2004) - Sürdürülebilir Çevre için Enerji Denetimi- Yalıtım Kongresi ve Sergisi
Termal Enerji Depolama için Parafinin Mikrokapsüllenmesi Konuklu Yeliz, Mazman Muhsin, Paksoy Halime Ulusal - Tam metin bildiri - (24.09.2003 - 27.09.2003) - Türkiye 9.Enerji Kongresi
Cooling with Thermal Energy Storage in Different Climates Paksoy H, Mazman M, Turgut B, Konuklu Özonur Y Uluslararası - Özet bildiri - (29.06.2002 - 05.07.2002) - World Renewable Energy Congres VII
Kitap
Encyclopedia of Energy Storage PAKSOY HALİME ÖMÜR, ŞAHAN NURTEN, KONUKLU YELİZ Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Encapsulation of Phase Change Materials - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Elsevier - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:595 - ISBN:978-0-12-819730-1 - (Bölüm Sayfaları:498 - 525) 2022
Comprehensive Energy Systems KONUKLU YELİZ,Şahan Nurten,PAKSOY HALİME ÖMÜR Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:2.14 Latent Heat Storage Systems - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Elsevier - Basım Sayısı:1 - ISBN:9780128095973 2018
Progress in Clean Energy Volume 2 Ünal Murat,KONUKLU YELİZ,PAKSOY HALİME ÖMÜR Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Microcapsulation and Macrocapsulation of Phase Change Materials by Emulsion Co-polymerization Method - Araştırma (Tez Hariç) Kitabı - Yayın Evi:Springer International Publishing - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:1184 - ISBN:978-3-319-17031-2 - (Bölüm Sayfaları:229 - 238) 2015
Editör
Solar Energy MaterialsSolar Cells KONUKLU YELİZ Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Elsevier - Konuk Editör 2018