Eğitim Bilgileri
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/SİYASET BİLİM VE KAMU YÖNETİMİ (DR)/ Tez adı : Yeni toplumsal hareketlerin siyasal olanı belirlemedeki rolü: Avrupa Sosyal Forumu ve Hareketlerin Avrupasını kurmak 2006-2012
Yüksek Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/SİYASET BİLİMİ (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Radikal demokrasi teorisi ve uygulanabilirliği: Farklı yerel yönetim deneyimleri 2004-2006
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/KAMU YÖNETİMİ PR./ 2000-2004
Akademik Unvanlar
DOÇENT NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2019-
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ/SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER ANABİLİM DALI 2013-
YARDIMCI DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER ANABİLİM DALI 2012-2013
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ/SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ/SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER ANABİLİM DALI 2007-2012
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER ANABİLİM DALI 2005-2007
Yönetilen Tezler
MEHTAP ERÖRS Yüksek Lisans Türkiye'nin Azınlık Politikası ve Türkiye'deki Azınlıkların Durumuna Dair Bir İnceleme 2020
HACI HÜSEYİN YILMAZTÜRK Yüksek Lisans Hegemonya İlişkileri ve Neo-Realizm Bağlamında Başat Güç Olma Tartışması : Çin Halk Cumhuriyeti ve Batı'yla İlişkileri 2020
YILMAZ ALP ÖZTÜRK Yüksek Lisans Uluslararası Hukuk Bağlamında Doğu Akdeniz Enerji Sorunu ve Türkiye'nin Enerji Politikaları 2020
DAMLA KÖŞKER Yüksek Lisans Totalitarizmin Farklı Bağlamlarda İncelenmesi: Hitler Döneminde Almanya ve Stalin Döneminde Sovyetler Birliği 2020
SÜLEYMAN ALAĞAŞ Yüksek Lisans Küreselleşme ve ulus-devlet ilişkisi: Yerelleşme ve bölgeselleşme üzerine etkileri 2018
MEHMET ALİ ASLAN Yüksek Lisans Geri çağırma mekanizması ve Türkiye'de yerel yönetimler üzerinde uygulanabilirliği-Niğde örneği 2018
HATİCE BİLDİK Yüksek Lisans Suriyeli sığınmacıların kent hayatına etkileri: Kilis örneği 2018
MİTHAT CAN KUTLUCA Yüksek Lisans Ulus devletlerin geleceği tartışmaları bağlamında ülke-kentler 2018
MUSA HEYBET Yüksek Lisans İdare Hukukunda alternatif çözüm yöntemi olarak sulh kurumu 2017
RAMİL MİRALİYEV Yüksek Lisans Azerbaycan'da demokratikleşme çabaları: 1991 sonrası bağımsızlık sürecinin genel analizi 2016
Projeler
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Şehir Hakkı Bağlamında Açık Alanların Siyasal ve Sosyal Kullanımı Niğde Örneği (30.10.2016-27.12.2017)
İdari Görevler
Anabilim Dalı Başkanı 2013-2015
Makaleler
Sosyal Demokrasinin Yükselişi ve Düşüşü: Neoliberal Dönemde Sosyal Demokrasi Mümkün Mü? YILDIRIM YAVUZ Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi - Doi: 10.14782/marmarasbd.802887 2021
İtalya’nın Bitmeyen Siyasal Krizlerinde M5S, Lega ve PD Dönemi YILDIRIM YAVUZ Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Siyasal: Journal of Political Sciences (Online) - Doi: 10.26650/siyasal.2021.30.1.0095 2021
Yeni Toplumsal Hareketlerin Değişimi Bağlamında Sarı Yelekliler Hareketi YILDIRIM YAVUZ, Öztürk Yılmaz Alp Ulusal - Hakemli - Index Copernicus, Asos Index vd. - Özgün Makale - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2020
Lula da Silva’dan Bolsonaro'ya Brezilya’da Siyasal Dönüşüm YILDIRIM YAVUZ Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Mülkiye Dergisi 2020
Greta Thunberg ve İklim İçin Okul Grevleri: Küresel İklim Aktivizminde Yeni Süreç YILDIRIM YAVUZ Ulusal - Hakemli - Cite Factor, DRJI, i2or, Rootindexing, ResearchBib, Scientific Indexing Services, Journal Factor, Academic Keys, COSMOS IF, Neliti, OpenAIRE, ASOS indeks - Özgün Makale - Politik Ekonomik Kuram 2020
Fransız Devrimi’nde Yurttaşlık ve Etkilerine Dair Bir Değerlendirme YILDIRIM YAVUZ Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Derleme Makale - Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - Doi: 10.26468/trakyasobed.374267 2019
Krizden Demokratik Çıkış: İzlanda Siyasetinde 2008-2017 Arası Gelişmeler YILDIRIM YAVUZ Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Sosyoekonomi 2019
Demokrasilerde Otoriterleşme ve Hibrid Rejim Tartışmaları ve Türkiye’ye Dair Çıkarımlar YILDIRIM YAVUZ Ulusal - Hakemli - i2or, Journal Factor, Scientific İndexing Services - Özgün Makale - Politik Ekonomik Kuram 2018
Olimpiyat ve Dünya Kupası Organizasyonlarına Ekonomi-Politik Bakış YILDIRIM YAVUZ,GÖKTEN KEREM Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Eğitim Bilim ve Toplum 2018
Herkesin Demokrasisinden Bizim Demokrasiye: 16 Nisan Referandumunun Birinci Yılında Bir Değerlendirme PARLAK İSMET,YILDIRIM YAVUZ Ulusal - Hakemsiz - - Özgün Makale - Birikim 2018
Neoliberalizme Karşı Demokrasi: Ortak Olanı Yeniden Kurmak İçin Mücadele YILDIRIM YAVUZ Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Siyasal Bilimler Dergisi 2018
The Challenging Definition of Democracy at the Latest Collective Actions YILDIRIM YAVUZ Uluslararası - Hakemli - Scopus - Özgün Makale - ANALELE UNIVERSITATII DIN BUCUREŞTI SERIA ŞTIINTE POLITICE 2017
Post-Truth Döneminde Epikuros’ta Mutluluk ve Dostluk Kavramlarını Yeniden Düşünmek YILDIRIM YAVUZ Uluslararası - Hakemli - RePEc, Eurasian ScientificJournal Index, Rootindexing, CEEOL, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), i2or, Scientific World Index, ResearchBib, Scientific Indexing Services, Socionet, Arastirmax - Özgün Makale - Fiscaoeconomia - Doi: 10.25295/fsecon.306160 2017
Şehir Hakkı Bağlamında Açık Alanların Siyasal ve Sosyal Kullanımı: Niğde Örneği YILDIRIM YAVUZ Uluslararası - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - Doi: 10.25287/ohuiibf.322874 2017
TEKEL-HES ve Gezi Parkı Protestoları Ekseninde Türkiye’de Eylem Dalgalarının Sürekliliği ve Değişimi YILDIRIM YAVUZ,GÜMRÜKÇÜ SELİN BENGİ Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Doi: 10.5505/pausbed.2017.00821 2017
Liberal Demokrasinin Krizi Bağlamında Avrupa’da Sağ-Popülizm ve Yükselen Aşırı-Sağ YILDIRIM YAVUZ Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Amme İdaresi Dergisi 2017
1968’den 2000’lere Yeni Toplumsal Hareketlerden Yeniden Toplumsal Hareketlere YILDIRIM YAVUZ Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - DOĞU BATI 2016
Ranciere Düşüncesinde Siyasal Olanın Önceliği YILDIRIM YAVUZ,BAŞTÜRK EFE Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Kaygı: Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi - Doi: 10.20981/kuufefd.17487 2015
Avrupalı Toplumsal Hareketlerin Yükselişi 2012 2014 Arası Kurulan Birliktelikler YILDIRIM YAVUZ Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 2015
Gezi Parkı Direnişi ni Toplumsal Hareket Anarşizm Bağlantısıyla Anlamak YILDIRIM YAVUZ Uluslararası - Hakemli - Worldwide Political Science Abstracts, Scientific Publications Index, Scientific Resources Database, Recent ScienceIndex, Scholarly Journals Index, Directory of Academic Resources, Elite Scientific Journals Archive, Current Index to ScholarlyJournals, Digital Journals Database, Academic Papers Database, Contemporary Research Index, Ebscohost, Index Copernicus ve AsosIndex - Özgün Makale - Alternatif Politika 2014
2000 li yıllarda Gramsci yi Anlamak Ortak Duyunun Kaynağı Olarak Toplumsal Hareketlerin Önemi YILDIRIM YAVUZ,GEZEN AYSUN Uluslararası - Hakemli - ULAKBİM, EBSCOhost; Econlit; Sociological Abstracts ve Worldwide Political Science Abstracts - Özgün Makale - YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi 2014
The Differences of Gezi Parki Resistance in Turkish Social Movements YILDIRIM YAVUZ Uluslararası - Hakemli - Cabell's Directories, Ulrichsweb, DOAJ, EBSCOhost, IndexCopernicus, Gale - Özgün Makale - International Journal of Humanities and Social Science 2014
Kent Aracılığı ile Ortak Olanı Kurmak Öfkeliler ve İşgal Et Hareketleri YILDIRIM YAVUZ Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Mülkiye Dergisi 2013
An Analysis of the Tekel Resistance at Turkey in the Context of Social Movements YILDIRIM YAVUZ Uluslararası - Hakemli - EBSCO, ProQuest, Index Copernicus VD. - Özgün Makale - European Scientific Journal (ESJ) 2013
Avrupa Sosyal Forumu Yolun Sonunda Mı İstanbul 2010 ve Sonrası YILDIRIM YAVUZ Uluslararası - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Interface 2013
Türkiyeli Toplumsal Hareketlerin Dönüşümüne Genel Bir Bakış YILDIRIM YAVUZ Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Eğitim Bilim Toplum 2012
İşgal Et Hareketi Üzerine YILDIRIM YAVUZ Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Kısa Makale - Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 2012
Karşı Küreselleşme Hareketlerinin Zemini Olarak Dünya Sosyal Forumu 10 Yılında Bir Değerlendirme YILDIRIM YAVUZ Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Düşünen Siyaset 2012
Sosyal Forum Süreci ve Avrupa Sosyal Forumu: Kurumsallaşma Tehlikesi YILDIRIM YAVUZ Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 2011
Porto Alegre-Fatsa: Yerel Düzeyde Demokrasiyi Demokratikleştirmek Çabaları Üzerine Bir Karşılaştırma YILDIRIM YAVUZ Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 2008
Demirsporlar Geleneğinin Lokomotifi Adana Demirspor YILDIRIM YAVUZ Ulusal - Hakemli - ULAKBİM - Özgün Makale - Gazi İletişim Dergisi 2008
Yeni Başkentin Sportif Yüzü Ankara Demirspor YILDIRIM YAVUZ Ulusal - Hakemli - ULAKBİM - Özgün Makale - Mülkiye 2008
”İmparatorluk”u Aşacak Güç: Bir Demokrataikleşme Düşüncesi Olarak ”Çokluk” YILDIRIM YAVUZ Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Kitap Kritiği - Demokrasi Platformu 2007
Bildiriler
Özelleştirme Karşıtı Mücadelede Demokratik Katılım Dinamikleri Bor Ereğli Örneği YILDIRIM YAVUZ Ulusal - Özet bildiri - (28.11.2007 - 30.11.2007) - 10. Sosyal Bilimler Kongresi
Polonya’da Popülist Sağın Yükselişi – PiS Örneği YILDIRIM YAVUZ Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.10.2018 - 29.10.2018) - Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi
Demokrasi-Ekonomi İkilemi: Diem25-Nuit Debout Örneklerinde Avrupa’da Neoliberalizm Karşıtlığı YILDIRIM YAVUZ Uluslararası - Özet bildiri - (23.10.2017 - 24.10.2017) - IX. ULUDAĞ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KONGRESİ
Sağ ve Sol Popülizm Tartışmaları Altında Demokrasi Teorisini Yeniden Düşünmek YILDIRIM YAVUZ Uluslararası - Özet bildiri - (19.04.2018 - 21.04.2018) - VII. International Congress on Current Debates in Social Sciences
Türkiye de Yerel Düzeyden Demokratikleşme Hareketlerine Bir Bakış YAVUZ YILDIRIM Ulusal - Tam metin bildiri - (18.10.2007 - 20.10.2007) - KAYFOR 2007
11 Eylül Sonrası Özgürlük-Güvenlik İkilemi ve Demokrasiye Yansımaları YILDIRIM YAVUZ Uluslararası - Tam metin bildiri - (18.04.2019 - 20.04.2019) - 13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu
2000 li Yıllarda Türkiye de Toplumsal Hareketleri Yorumlamak YILDIRIM YAVUZ Ulusal - Tam metin bildiri - (16.11.2012 - 17.11.2012) - Ulusal Siyaset Bilimi Kongresi, Pamukkale Üniversitesi.
Neoliberalizmin Ötesinde Kent: Siyasal Olanı Kentsel Alandan Kurmak YILDIRIM YAVUZ Uluslararası - Tam metin bildiri - (16.10.2019 - 18.10.2019) - IV. ULUSLARARASI KENT ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
Social Movements in Turkey Changing Process in Public Policies Since 1968 YILDIRIM YAVUZ Uluslararası - Tam metin bildiri - (15.01.2014 - 16.01.2014) - Histories and Meanings of Opposition from 1968 to the Present
(In)Effectiveness of Local Social Movements on Turkish Democracy YILDIRIM YAVUZ Uluslararası - Özet bildiri - (14.01.2016 - 16.01.2016) - Reconsidering Democracy and the Nation State in a Global Perspective
A Comparision Between Anti Globalization And Turkish Movements Rising Connections YILDIRIM YAVUZ Uluslararası - Tam metin bildiri - (12.05.2014 - 14.05.2014) - Sociology And Critical PerspectivesOn Social Movements
Alain Badiou’da Ayaklanma, Hakikat ve Devlet Tartışması YILDIRIM YAVUZ Uluslararası - Tam metin bildiri - (11.10.2018 - 13.10.2018) - V. Uluslararası Felsefe Kongresi
The Movements in Searching of a New Democracy Going Beyond Liberal Thinking YILDIRIM YAVUZ Uluslararası - Tam metin bildiri - (11.05.2015 - 12.05.2015) - Social Movements in Central and Eastern Europe: A renewal of protests and democracy
Rethinking the Common of the People Through Social Movements Turkish Cases YILDIRIM YAVUZ Uluslararası - Özet bildiri - (10.07.2016 - 14.07.2016) - Third ISA Forum of Sociology
Bir Toplumsal Hareket Deneyi Barışarock Festivali YILDIRIM YAVUZ Ulusal - Özet bildiri - (06.12.2007 - 08.12.2007) - Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü, Lisansüstü Öğrenci Konferansı
The Crucial Role of Social Movements in Making Politics YILDIRIM YAVUZ Uluslararası - Tam metin bildiri - (06.02.2015 - 07.02.2015) - The Third Forum of Critical Studies:Asking Big Questions Again
İmparatorluk’xxtan Meclis’xxe Hardt ve Negri’xxde Siyasal Özne Tartışması YILDIRIM YAVUZ Ulusal - Tam metin bildiri - (05.12.2019 - 06.12.2019) - 4. Ulusal Çağdaş Siyaset Felsefesi Sempozyumu
Demokratik Kitle Örgütleri nde Sivil Toplum Kuruluşlari na Toplumsal Hareketlerin Değişen Yapısı YILDIRIM YAVUZ Ulusal - Özet bildiri - (03.09.2009 - 06.09.2009) - 4. Karaburun Bilim Kongresi
Yeni Toplumsal Hareketler ve Arap İsyanları Siyasal Olanı Yeniden Düşünmek YILDIRIM YAVUZ Uluslararası - Özet bildiri - (02.05.2013 - 04.05.2013) - 3. Arap-Türk Sosyal Bilimler Kongresi (ATCOSS III), 2013
Kitap
Historical Perspectives on Democracies and their Adversaries YILDIRIM YAVUZ Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:(In)Effectiveness of Social Movements in Turkish Democracy: Institutional and Non-institutional Cases - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Palgrave Macmillan - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-3-030-20122-7 - (Bölüm Sayfaları:165 - 188) 2019
Direnişin Mikropolitkası YILDIRIM YAVUZ Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Mikropolitika ve Kentsel Direniş: Tekil ve Kolektif Müdahaleler - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Pinhan - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-605-9460-96-5 - (Bölüm Sayfaları:189 - 204) 2019
Bizim Bir Haziranımız Haziran Ayaklanması Üzerine Notlar YILDIRIM YAVUZ Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Tribün Gruplarının Gezi Direnişi Desteğini Anlamak - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Patika - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-605-64775-2-2 - (Bölüm Sayfaları:389 - 400) 2014
Politics of Dissent YILDIRIM YAVUZ Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Social Movements in Turkey: Changing Dynamics Since 1968 - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Peter Lang Edition - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-3-631-66094-2 - (Bölüm Sayfaları:99 - 115) 2015
Medya Aracılığıyla Siyasal Sınırlar Üretmek PARLAK İSMET,YILDIRIM YAVUZ Ulusal - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Dora - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:249 - ISBN:978-605-4798-66-7 2014
Sosyal Forum’dan Öfkeliler’e YILDIRIM YAVUZ Ulusal - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:İletişim - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:216 - ISBN:978-975-05-1139-4 2013
Un Retrato de la Turquia Contemporanea YILDIRIM YAVUZ Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Los Efectos del Movimiento Del Parque Gezi en la Renovacion del Debate Sobre la Democratizacion en Turquia - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Universidad Anahuac Mexico - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-607-9050-15-3 - (Bölüm Sayfaları:299 - 310) 2016
The Transformation of Public Sphere: An Interdisciplinary Debate about the Recent Development of Publicity in Turkey YILDIRIM YAVUZ Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:The Stadiums and Football-Supporters as the Reflection of Public Thought in Turkey - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Nomos - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-3-8487-4413-8 - (Bölüm Sayfaları:239 - 252) 2017
Seçilmiş Makaleler Bilir Hüsnü,YILDIRIM YAVUZ Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Marjinal Faydanın Sınırlılıkları - Kitap Tercümesi - Yayın Evi:Heretik - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:193 - ISBN:978-605-9436-24-3 - (Bölüm Sayfaları:177 - 193) 2017
Seçilmiş Makaleler Kırmızıaltın Eren,YILDIRIM YAVUZ Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:İktisat Neden Evrimsel Bir Bilim Değildir? - Kitap Tercümesi - Yayın Evi:Heretik - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:193 - ISBN:978-605-9436-24-3 - (Bölüm Sayfaları:71 - 92) 2017
Değişen Orta Doğu’da Değişmeyen Sorunlar: Irak İşgali’nden Arap Baharı’na YILDIRIM YAVUZ Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Toplumsal Hareketlerin Gücü ve Arap İsyanları: Siyasal Olanı Yeniden Düşünmek - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:DORA - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:314 - ISBN:978-605-4798-75-9 - (Bölüm Sayfaları:1 - 24) 2014
Öteki nin Var Olma Sancısı Türk Politik Kültüründe Şeytanlaştırma Eğilimleri YILDIRIM YAVUZ Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Anarşistten Teröriste Marjinalden Çapulcuya: Toplumsal Hareketlerin Şeytanlaştırılması - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Dora - ISBN:978-605-9929-31-8 - (Bölüm Sayfaları:483 - 508) 2015
Tekel Eylemine Kenar Notları YILDIRIM YAVUZ Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Tekel Direnişi ve Yeni Siyaset - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Phoneix - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:352 - ISBN:978-605-5738-74-7 - (Bölüm Sayfaları:203 - 209) 2011
Toplumsal Üzerine Yeni Perspektifler YILDIRIM YAVUZ Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:İktidarın Yeni Görünmez Eli ya da Siyasetin Yeni Aracı: Biyopolitika - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Dipnot - ISBN:978-975-9051-55-6 - (Bölüm Sayfaları:147 - 163) 2008
Editör
Politik Ekonomik Kuram APAYDIN ŞÜKRÜ,YILDIRIM YAVUZ,GÖKTEN KEREM,ÇAŞKURLU EREN,ŞAHİN ÇAĞATAY EDGÜCAN,SARIÖZ GÖKTEN YELİZ,ÜŞÜR İŞAYA Ulusal - Dergi - Yayın Evi: Ahmet Arif Eren - Yayın Kurulu Üyeliği 2017
Politik Ekonomik Kuram Sosyal Bilimler Dergisi Üşür İşaya,ÇAŞKURLU EREN,GÖKTEN KEREM,EREN AHMET ARİF,YILDIRIM YAVUZ,SARIÖZ GÖKTEN YELİZ,ŞAHİN ÇAĞATAY EDGÜCAN,APAYDIN ŞÜKRÜ,TOYGAR ŞÜKRÜ ANIL Ulusal - Dergi - Yayın Evi: ULAKBİM Dergi Sistemleri v 18.12.3 - Yayın Kurulu Üyeliği 2019
Mülkiye Dergisi 39 2 İsyan Direniş ve Toplumsal Hareketler YILMAZ ZAFER,YILDIRIM YAVUZ Ulusal - Dergi - Yayın Evi: Mülkiyeliler Birliği - Konuk Editör 2015
Değişen Orta Doğu da Değişmeyen Sorunlar Irak İşgali nden Arap Baharı na YILDIRIM YAVUZ,ATLIOĞLU YASİN Ulusal - Kitap - Yayın Evi: Dora - Editör - ISBN:978-605-4798-75-9 2014