Eğitim Bilgileri
Doktora KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/FİZİK (DR)/ Tez adı : Tellür katkılı Cu(In,Ga)Se2 ince filmlerinin üretimi ve bazı yapısal, optik ve elektrik özelliklerinin incelenmesi 2012-2018
Yüksek Lisans KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/FİZİK (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : İki-aşamalı büyütme tekniği ile hazırlanan CuInSe2 filmlerinin yapısal, optik ve Schottky diyot özellikleri 2010-2012
Lisans KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ/MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ PR. (5 YILLIK)/ 2005-2010
Akademik Unvanlar
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU/TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ/OPTİSYENLİK PR. 2018-
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2010-2018
Projeler
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Ag-Ge Katkılı CZTS İnce Filmlerin Üretimi ve İkili-Katkının CZTS İnce Film Güneş Hücre Performansı Üzerine Etkisinin İncelenmesi (18.04.2022-11.09.2023)
-Tübitak 3501 Devam Ediyor Yüksek Verimli Ve Kararlı Düzlemsel Perovskit Günes Hücrelerinde Elektron Tasıyıcı Tabakası Olarak Demir-Katkılı Çinko-Kalay-Oksit (Zn2SnO4) Ferroelektrik Ince Filmlerin Saçtırma Yöntemi Ile Büyütülmesi (15.11.2022-)
-Tübitak 1001 Devam Ediyor İki Boyutlu Malzemelerin Kullanıldıgı Düsük Maliyetli, Çevreci Ve Esnek Cu2SnS3 (CTS) Ince Film Günes Hücrelerinin Üretimi (15.11.2022-)
-Tübitak 3501 Devam Ediyor CZTSe İnce Filmlerinde İkili Katyon Yer Değiştirme Yöntemi ile Yüksek Verimli Güneş Hücrelerinin Üretilmesi (15.07.2020-)
İdari Görevler
MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2020-
Yönetim Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2019-
Bölüm Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2019-2020
Makaleler
Improved CZTSe solar cell efficiency via silver and germanium alloying ATASOY YAVUZ, BACAKSIZ EMİN, ÇİRİŞ ALİ, OLĞAR MEHMET ALİ, ZAN RECEP, Al-DALA ALİ AHMED MAHMOOD JUMAAH, KÜÇÜKÖMEROĞLU TAYFUR, BAŞOL BÜLENT MEHMET Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Solar Energy - Doi: 10.1016/j.solener.2023.112247 2024
Influence of deposition pressure of elemental Sn on structural, optical, electrical and schottky diode properties of SnS thin films grown by two-stage method ÇİRİŞ ALİ, ATASOY YAVUZ, TOMAKİN MURAT, OLĞAR MEHMET ALİ Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Journal of Materials Science: Materials in Electronics - Doi: 10.1007/s10854-023-10540-5 2023
Investigating Structural and Optical Properties of CZTS Thin Films through Ag and Ge Alloying OLĞAR MEHMET ALİ, ZAN RECEP, ÇİRİŞ ALİ, ATASOY YAVUZ Uluslararası - Hakemli - DRJI - Özgün Makale - Journal of NanoScience in Advanced Materials - Doi: 10.5281/zenodo.8007885 2023
INFLUENCE OF HEATING RATE ON THE STRUCTURAL AND OPTICAL PROPERTIES OF SILVER AND GERMANIUM CO-DOPED CZTS THIN FILM ATASOY YAVUZ, ÇİRİŞ ALİ, OLĞAR MEHMET ALİ Ulusal - Hakemli - ASOS indeks - Özgün Makale - Eurasian Journal of Science Engineering and Technology - Doi: 10.55696/ejset.1295349 2023
An Investigation on CdSeTe/CdTe Stacks Deposited by Evaporation: Impact of Halide Treatment Depending on the Applied Surface ÇİRİŞ ALİ, ATASOY YAVUZ, TOMAKİN MURAT, BACAKSIZ EMİN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Wiley - Doi: 10.1002/pssa.202300512 2023
The effect of ZnCl2 and CdCl2 treatment on ZnS/CdS junction partner on CdTe cell performance ÇİRİŞ ALİ, ATASOY YAVUZ, KARACA ABDULLAH, TOMAKİN MURAT, KÜÇÜKÖMEROĞLU TAYFUR, BACAKSIZ EMİN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Materials Science in Semiconductor Processing - Doi: 10.1016/j.mssp.2022.106860 2022
Effect of ultra-thin CdSexTe1−x interface layer on parameters of CdTe solar cells ÇİRİŞ ALİ, BAŞOL BÜLENT MEHMET, ATASOY YAVUZ, KARACA ABDULLAH, TOMAKİN MURAT, KÜÇÜKÖMEROĞLU TAYFUR, BACAKSIZ EMİN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Solar Energy - Doi: 10.1016/j.solener.2022.01.073 2022
IMPACT OF SELENIZATION TEMPERATURE AND PRE-ANNEALING TREATMENT ON THE MICROSTRUCTURAL PROPERTIES OF Cu2ZnSnSe4 THIN FILMS GROWN BY RAPID THERMAL PROCESS ATASOY YAVUZ, OLĞAR MEHMET ALİ Ulusal - Hakemli - ASOS indeks - Özgün Makale - Eurasian Journal of Science Engineering and Technology - Doi: 10.55696/ejset.1100103 2022
Comparison of the impact of different chlorination treatments to ZnS and CdS thin films ÇİRİŞ ALİ, ATASOY YAVUZ, TOMAKİN MURAT, BACAKSIZ EMİN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Micro and Nanostructures - Doi: 10.1016/j.micrna.2022.207394 2022
PREPARATION OF CZTS THIN FILM EMPLOYING RAPID THERMAL PROCESSING METHOD OLĞAR MEHMET ALİ, ATASOY YAVUZ Ulusal - Hakemli - ASOS indeks - Özgün Makale - Eurasian Journal of Science Engineering and Technology - Doi: 10.55696/ejset.1098850 2022
Effect of annealing temperature on the microstructural and optical properties of newly developed (Ag,Cu)2Zn(Sn,Ge)Se4 thin films ATASOY YAVUZ Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Applied Physics A - Doi: 10.1007/s00339-022-06188-3 2022
Deposition of CdSeTe alloys using CdTe-CdSe mixed powder source material in a close-space sublimation process ÇİRİŞ ALİ, BAŞOL BÜLENT MEHMET, ATASOY YAVUZ, KARACA ABDULLAH, KÜÇÜKÖMEROĞLU TAYFUR, TOMAKİN MURAT, BACAKSIZ EMİN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Journal of Materials Science: Materials in Electronics - Doi: 10.1007/s10854-021-05630-1 2021
Processing CdS- and CdSe-containing window layers for CdTe solar cells ÇİRİŞ ALİ, BAŞOL BÜLENT MEHMET, ATASOY YAVUZ, KARACA ABDULLAH, TOMAKİN MURAT, KÜÇÜKÖMEROĞLU TAYFUR, BACAKSIZ EMİN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Journal of Physics D: Applied Physics - Doi: 10.1088/1361-6463/abe5de 2021
Effect of CdS and CdSe pre-treatment on interdiffusion with CdTe in CdS/CdTe and CdSe/CdTe heterostructures ÇİRİŞ ALİ, BAŞOL BÜLENT MEHMET, ATASOY YAVUZ, KÜÇÜKÖMEROĞLU TAYFUR, KARACA ABDULLAH, TOMAKİN MURAT, BACAKSIZ EMİN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Materials Science in Semiconductor Processing - Doi: 10.1016/j.mssp.2021.105750 2021
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF HEATING RAMPING RATE ON Cu (In, Ga) Te2 THIN FILMS ERKAN SERKAN, ATASOY YAVUZ, ÇİRİŞ ALİ, BACAKSIZ EMİN Ulusal - Hakemli - ASOS indeks - Özgün Makale - Eurasian Journal of Science Engineering and Technology 2021
Alloying and phase transformation in CdS/CdSe bilayers annealed with or without CdCl2 Çiriş Ali,Başol Mehment Bülent,YILMAZ SALİH,ATASOY YAVUZ,TOMAKİN MURAT,KÜÇÜKÖMEROĞLU TAYFUR,BACAKSIZ EMİN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - MATERIALS SCIENCE IN SEMICONDUCTOR PROCESSING - Doi: 10.1016/j.mssp.2018.11.009 2019
Cu(In,Ga)Te-2 film growth by a two-stage technique utilizing rapid thermal processing Erkan Serkan,BAŞOL BÜLENT MEHMET,ATASOY YAVUZ,Çiriş Ali,YÜKSEL ÖMER FARUK,BACAKSIZ EMİN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Semiconductor Science and Technology - Doi: 10.1088/1361-6641/ab00a6 2019
Structural, optical and Schottky diode properties of Cu2ZnSnS4 thin films grown by two-stage method ATASOY YAVUZ, OLĞAR MEHMET ALİ, BACAKSIZ EMİN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS - Doi: 10.1007/s10854-019-01385-y 2019
Düşük Tellür Katkılı CuInGaSe2 İnce Filmlerin Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi ATASOY YAVUZ Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Journal of the Institute of Science and Technology - Doi: 10.21597/jist.595150 2019
Sputtered Mo-bilayer thin films with reduced thickness and improved electrical resistivity KELEŞ FİLİZ, ATASOY YAVUZ, SEYHAN AYŞE Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - IOP Publishing - Doi: 10.1088/2053-1591/ab6f33 2019
Cu(In,Ga)(Se,Te)2 films formed on metal foil substrates by a two-stage process employing electrodeposition and evaporation ATASOY YAVUZ,Başol Mehment Bülent,OLĞAR MEHMET ALİ,TOMAKİN MURAT,BACAKSIZ EMİN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Thin Solid Films - Doi: 10.1016/j.tsf.2018.01.025 2018
Interpretation of barrier height inhomogeneities in Au/In2S3/SnO2/(In-Ga) structures at low temperatures TECİMER HÜSEYİN,ALTINDAL ŞEMSETTİN,aksu serdar,ATASOY YAVUZ,BACAKSIZ EMİN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Journal of Materials Science: Materials in Electronics - Doi: 10.1007/s10854-017-6440-6 2017
Synthesis and characterization of ZnO micro-rods and temperature-dependent characterizations of heterojunction of ZnO microrods/CdTe and ZnO microrods/ZnTe structures OLĞAR MEHMET ALİ,ATASOY YAVUZ,BACAKSIZ EMİN,AYDOĞAN ŞAKİR Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Sensors and Actuators A: Physical - Doi: 10.1016/j.sna.2017.04.053 2017
Effect of heat treating metallic constituents on the properties of Cu2ZnSnSe4 thin films formed by a two-stage process OLĞAR MEHMET ALİ,BAŞOL BÜLENT MEHMET,ATASOY YAVUZ,TOMAKİN MURAT,ÖZYÜZER LÜTFİ,AYGÜN ÖZYÜZER GÜLNUR,BACAKSIZ EMİN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Thin Solid Films - Doi: 10.1016/j.tsf.2017.01.037 2017
Influence of copper composition and reaction temperature on the properties of CZTSe thin films OLĞAR MEHMET ALİ,ATASOY YAVUZ,TOMAKİN MURAT,BAŞOL BÜLENT MEHMET,AYGÜN ÖZYÜZER GÜLNUR,ÖZYÜZER LÜTFİ,BACAKSIZ EMİN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Journal of Alloys and Compounds - Doi: 10.1016/j.jallcom.2016.04.309 2016
MICROSTRUCTURE AND TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF Ti BORIDED BY ELECTRON BEAM EVAPORATION TECHNIQUE KARA GÖKHAN,PÜRÇEK GENÇAĞA,ATASOY YAVUZ,BACAKSIZ EMİN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Journal of the Balkan Tribological Association 2015
Cu In Ga Se Te 2 pentenary thin films formed by reaction of precursor layers ATASOY YAVUZ,BAŞOL BÜLENT MEHMET,POLAT İSMAİL,TOMAKİN MURAT,PARLAK MEHMET,BACAKSIZ EMİN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Thin Solid Films - Doi: 10.1016/j.tsf.2015.09.020 2015
Comparative studies of CdS CdS Al CdS Na and CdS Al Na thin films prepared by spray pyrolysis YILMAZ SALİH,ATASOY YAVUZ,TOMAKİN MURAT,BACAKSIZ EMİN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Superlattices and Microstructures - Doi: 10.1016/j.spmi.2015.09.021 2015
Synthesis and fabrication of Mg doped ZnO based dye synthesized solar cells YILMAZ SALİH,POLAT İSMAİL,ATASOY YAVUZ,BACAKSIZ EMİN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Journal of Materials Science: Materials in Electronics - Doi: 10.1007/s10854-014-2000-5 2014
Structural morphological optical and electrical evolution of spray deposited ZnO rods co doped with indium and sulphur atoms YILMAZ SALİH,POLAT İSMAİL,ATASOY YAVUZ,BACAKSIZ EMİN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Journal of Materials Science: Materials in Electronics - Doi: 10.1007/s10854-014-1803-8 2014
Defect induced room temperature ferromagnetism in B doped ZnO YILMAZ SALİH,NİSAR JAWAD,ATASOY YAVUZ,ENDA McGLYNN,RAJEEV AHUJA,PARLAK MEHMET,BACAKSIZ EMİN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Ceramics International - Doi: 10.1016/j.ceramint.2012.11.060 2013
Fabrication and structural electrical characterization of i ZnO n ZnO nanorod homojunctions YILMAZ SALİH,BACAKSIZ EMİN,POLAT İSMAİL,ATASOY YAVUZ Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Current Applied Physics - Doi: 10.1016/j.cap.2012.03.021 2012
Schottky diode properties of CuInSe2 films prepared by a two step growth technique TECİMER HÜSEYİN,USLU HABİBE,ATASOY YAVUZ,ALTINDAL ŞEMSETTİN,BACAKSIZ EMİN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Sensors and Actuators A: Physical - Doi: 10.1016/j.sna.2012.07.021 2012
Bildiriler
Fabrication and Characterization of Mn Doped Cu2ZnSnSe4 Thin Film as the Absorber Layer ATASOY YAVUZ Uluslararası - Özet bildiri - (25.12.2022 - 26.12.2022) - 4. INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION CONGRESS
Structural and Optical Properties of CZTSe Thin Films with Silver Alloying ATASOY YAVUZ Uluslararası - Özet bildiri - (10.03.2022 - 13.03.2022) - 2nd International Conference on Applied Engineering and Natural Sciences
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF Ag-DOPİNG ON THE STRUCTURAL AND OPTICAL PROPERTIES OF CZTSe THIN FILMS ATASOY YAVUZ, Hasret Onur, BAŞOL BÜLENT MEHMET Uluslararası - Özet bildiri - (04.01.2022 - 05.01.2022) - 3rd International 5 Ocak Congress on Applied Sciences
Investigation of Structural Properties of Cu(In,Ga)(Se1-yTey)2 Thin Films Prepared by Two-stage Technique ATASOY YAVUZ,POLAT İSMAİL,TOMAKİN MURAT,BACAKSIZ EMİN Uluslararası - Özet bildiri - (16.10.2019 - 18.10.2019) - 6th Internatıonal Conference on Materials Science and Nanotechnology for NextGeneration (MSNG2019)
Adjustment of Growth of Cu2ZnSnS4 (CZTS) Absorber Layer at Low Temperature for Thin Film Solar Cells OLĞAR MEHMET ALİ,ATASOY YAVUZ,SEYHAN AYŞE,ZAN RECEP Uluslararası - Özet bildiri - (17.06.2019 - 18.06.2019) - International Turkic World Congress on Science and Engineering
Influence of the Composition of the Metallic Precursor on the Properties of CZTS Thin Film ATASOY YAVUZ,OLĞAR MEHMET ALİ,AYGÜN ÖZYÜZER GÜLNUR,ÖZYÜZER LÜTFİ,BACAKSIZ EMİN Uluslararası - Özet bildiri - (25.02.2016 - 27.02.2016) - 1st International Physics Conference at the Anatolian Peak