Eğitim Bilgileri
Doktora SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (DR)/ Tez adı : Saldırganlığı önlemeye yönelik psiko-eğitim programlarının lise öğrencilerindeki etkisinin incelenmesi 2006-2009
Yüksek Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/EĞİTİMDE PSİKOLOJİK HİZMETLER (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Niğde ilindeki öğretmenlerin okul tahripçiliğine karşı ideolojik yönelimleri 1996-1998
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/EĞİTİMDE PSİKOLOJİK HİZMETLER PR./ 1977-1981
Akademik Unvanlar
PROFESÖR NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI 2019-
DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PR. 2013-2019
YARDIMCI DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI 2011-2013
YARDIMCI DOÇENT AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI 2010-2011
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ/SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 1996-2006
Yönetilen Tezler
MUSTAFA SEFA DÖNMEZ Yüksek Lisans Beliren Yetişkinlikte İlişki Doyumu, Yılmazlık ve Yetişkin Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişkide Psikolojik Katılığın Aracı Rolü 2024
ZEYNEB ÇİFTCİ Yüksek Lisans Beliren yetişkinlikte sosyal ve duygusal yalnızlık, yetişkin bağlanma stilleri, yaşam amaçları ve öznel iyi oluş değişkenleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi 2024
BEYHAN KARACA Yüksek Lisans Beliren yetişkinlikte dijital bağımlılık, sosyal onay ihtiyacı, yalnızlık ve siber zorbalık arasındaki ilişkilerin incelenmesi 2023
VEYİS BÖGE Yüksek Lisans Üniversite Öğrencilerinde Erken Dönem Uyumsuz Şemalar, Yetişkin Bağlanma Stilleri ve Yakın Partner Şiddeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Niğde Örneği 2023
MUHAMMET FARUK ŞAHİNÜÇER Yüksek Lisans Beliren Yetişkinlikte dijital bağımlılık, sosyal onay ihtiyacı, çevrim içi ve çevrim dışı arkadaş sayısı arasındaki ilişkiler 2023
AYŞENUR SAVUN Yüksek Lisans Evli bireylerde algılanan eş desteği ve evlilik doyumu arasındaki ilişkide çatışma çözme stillerinin aracı etkisi 2022
ZEYNEB ÇİFTCİ Yüksek Lisans Beliren Yetişkinlikte Sosyal ve Duygusal Yalnızlık, Yetişkin Bağlanma Stilleri, Yaşam Amaçları ve Öznel İyi Oluş Değişkenleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi 2021
Projeler
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 65-74 Yaş Aralığında Bulunan Yaşlıların Yaşam Algısı, Aile Yapısı, İşlevselliği ve İlişki Ağının Genogram Aracılığıyla İncelenmesi. (13.11.2017-27.07.2020)
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı Öğrenmeyi Öğretme II Yaz Okulu Bilim danışmanlığı Eğitimi (09.07.2012-13.07.2012)
Avrupa Birliği Tamamlandı United Europe for Youth (01.12.2014-26.02.2016)
İdari Görevler
Komisyon Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2021-2021
Komisyon Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2021-
Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2014-
Bologna Koordinatörü NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2014-
Bölüm Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014-2017
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2011-2023
Anabilim Dalı Başkanı AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2010-2011
Ödüller
Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü TÜBİTAK Kamu, TÜRKİYE 2012
Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü TÜBİTAK Kamu, TÜRKİYE 2016
Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü TÜBİTAK Kamu, TÜRKİYE 2019
Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü TÜBİTAK Kamu, TÜRKİYE 2021
Bilim İnsanı Ödülü NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Üniversite, TÜRKİYE 2021
Makaleler
Adaptation of the Turkish Family of Origin Scale and the Development of Parallel Short Forms YAVUZER YASEMİN, GÜNAYDIN HATİCE DENİZ, GÜNDOĞDU REZZAN Uluslararası - Hakemli - ESCI - Özgün Makale - International Journal of Systemic Therapy - Doi: 10.1080/2692398X.2024.2331856 2024
Development of a systemic premarital counselling programme and evaluating its impact on young adults couple relationships: A pilot study YAVUZER YASEMİN, DOĞANÜLKÜ HACI ARİF Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Springer Science and Business Media LLC Current Psychology - Doi: 10.1007/s12144-023-04715-w 2024
The Effect of Irrational Relationship Beliefs on Attitudes Toward Intimate Partner Violence in Emerging Adults: Moderating Effect of Gender YAVUZER YASEMİN, KILIÇARSLAN SUAT Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Violence and Victims - Doi: 10.1891/VV-2022-0086 2024
Aggression and life goals in adolescents: Mediating effect of visions about the future and moderating effect of gender DOĞANÜLKÜ HACI ARİF, YAVUZER YASEMİN Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus - Özgün Makale - Psycho-Educational Research Reviews - Doi: 10.52963/PERR_Biruni_V12.N2.04 2023
Turkish Young-Old Adults’ Self-Perceptions of Aging. KILIÇARSLAN SUAT,YAVUZER YASEMİN Uluslararası - Hakemli - ESCI - Emerging Sources Citation Index - Özgün Makale - Ageing International - Doi: 10.1007/s12126-020-09381-y 2021
Associations between popularity and aggression in Turkish early adolescents YAVUZER YASEMİN,KARATAŞ ZEYNEP Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Current Psychology - Doi: 10.1007/s12144-019-00515-3 2021
Development of Accountability Scale for School Counselor: Investigation of Psychometric Properties KARATAŞ ZEYNEP,YAVUZER YASEMİN,TAGAY ÖZLEM Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 2020
Akademisyenler İçin Cam Tavan Engelleri Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. YAVUZER YASEMİN,ÖZKAN RECEP Uluslararası - Hakemli - EBSCOhost - Özgün Makale - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Doi: https://doi.org/10.30794/pausbed.647791 2020
Relationships Amongst Aggression, Self-Theory, Loneliness, and Depression in Emerging Adults YAVUZER YASEMİN,ALBAYRAK GÜLDENER,KILIÇARSLAN SUAT Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Psychological Reports - Doi: 10.1177/0033294118784866 2019
Kız ergenlerin anne-baba-ergen arasındaki çatışma durumlarına ve ebeveyn tepkilerine ilişkin görüşleri YAVUZER YASEMİN,LİMAN BELGİN,KILIÇARSLAN SUAT Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2019
Irrational Beliefs in Romantic Relationships as the Predictor of Aggression in Emerging Adulthood GÜNDOĞDU REZZAN,YAVUZER YASEMİN,KARATAŞ ZEYNEP Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - Journal of Education and Training Studies - Doi: 10.11114/jets.v6i3.2884 2018
Relationship between University Students’xx Perceived Social Support and Depression Levels: Mediating Effects of Problem-Solving Skills YAVUZER YASEMİN,ALBAYRAK GÜLDENER,KELDAL GÖKAY Uluslararası - Hakemli - ESCI - Özgün Makale - HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION - Doi: 10.16986/HUJE.2017027085 2018
Validity and reliability study of Turkish version of the Self Theory Scale YAVUZER YASEMİN,KARATAŞ ZEYNEP,POLAT DEMİR BETÜL Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Anatolian Journal of Psychiatry - Doi: 10.5455/apd.225786 2017
Ergenlerde Okul Tükenmişliğinin Yordayıcısı Olarak Akademik Kontrol Odağı ŞEKER GÜRCAN,YAVUZER YASEMİN Uluslararası - Hakemli - DOAJ (Directory of Open Access Journals), ULAKBİM – SBVT (Sosyal Bilimler Veri Tabanı), EBSCOhost, - Özgün Makale - Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - Doi: 10.17860/mersinefd.299266 2017
L İSE VE ÜN İVERS İTE Ö ĞRENC İLERİ İÇİN KAR YA SALDIRGANLIK ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ VE PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ KARATAŞ ZEYNEP,YAVUZER YASEMİN Ulusal - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2016
Investigating the Relationship between Self Handicapping Tendencies Self Esteem and Cognitive Distortions YAVUZER YASEMİN Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Educational Sciences: Theory & Practice - Doi: 10.12738/estp.2015.4.2434 2015
Lise öğrencileri ile öğretmenlerin riskli davranışlara ilişkin görüşleri SAVİ ÇAKAR FİRDEVS,TAGAY ÖZLEM,KARATAŞ ZEYNEP,YAVUZER YASEMİN Uluslararası - Hakemli - OAJI, INDEX COPERNICUS, EBSCO - Özgün Makale - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2015
Investigation of Employees Sources of Stress According to Demographic Variables by Controlling Type A Personality Scores YAVUZER YASEMİN,GÜNDOĞDU REZZAN,Koyuncu Seçkin Can Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - TED EĞİTİM VE BİLİM - Doi: 10.15390/EB.2015.1613 2015
The Role of Peer Pressure Automatic Thoughts and Self Esteem on Adolescents Aggression YAVUZER YASEMİN,KARATAŞ ZEYNEP,ÇİVİLİDAĞ AYDIN,GÜNDOĞDU REZZAN Uluslararası - Hakemli - ERIC - Özgün Makale - Eurasian Journal of Educational Research 2014
Sağlık çalışanlarında iş yerinde mobbing ile yaşam doyumu arasındaki ilişkide depresyonun aracı rolü YAVUZER YASEMİN,ÇİVİLİDAĞ AYDIN Uluslararası - Hakemli - ScopeMed,PsychINFO - Özgün Makale - Dusunen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences - Doi: 10.5350/DAJPN2014270203 2014
School psychological counselors perceptions about child abuse and negligence A case study in Turkey GÜNDOĞDU REZZAN,YAVUZER YASEMİN Uluslararası - Hakemli - Ebsco, Proquest, Scopus, Index Copernicus International - Özgün Makale - Journal of Psychological and Educational Research 2013
Turkish women Those who are exposed to violence and those who are not exposed to violence GÜNDOĞDU REZZAN,YAVUZER YASEMİN Uluslararası - Hakemli - Ebsco, Prequest, Index Copernicus, Doaj, The Asian Education Index - Özgün Makale - European Scientific Journal 2013
Mediation Role of Anger in Relationship Between Automatic Thoughts and Physical Aggressiveness in Adolescents YAVUZER YASEMİN,KARATAŞ ZEYNEP Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Turkish Journal of Psychiatry - Doi: 10.5080/u6958 2013
Ergenlerde saldırganlık ve sosyometrik popülerlik arasındaki ilişkilerin incelenmesi YAVUZER YASEMİN Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 2013
Ergenlerin çatışma çözme davranışlarının incelenmesi Nicel ve nitel bir çalışma YAVUZER YASEMİN,KARATAŞ ZEYNEP,GÜNDOĞDU REZZAN Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2013
Eğitim fakültelerinde çalışan yardımcı doçentlerin sürekli kaygı ve iş doyumu düzeylerinin incelenmesi YAVUZER YASEMİN,KARATAŞ ZEYNEP,GÜNDOĞDU REZZAN Ulusal - Hakemli - ASOS, ULAKBİM, DOAJ - Özgün Makale - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2012
Eğitim fakültesi öğrencilerinin öznel iyi oluş ve psikolojik ihtiyaçlarının demografik değişkenlere göre incelenmesi GÜNDOĞDU REZZAN,YAVUZER YASEMİN Ulusal - Hakemli - ULAKBİM, ASOS, ARAŞTIRMAX, Akademik Dizin: Akademik Türk Dergileri İndexi - Özgün Makale - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2012
Teachers responsibilities in preventing school violence A case study in Turkey YAVUZER YASEMİN,GÜNDOĞDU REZZAN Uluslararası - Hakemli - ERIC - Özgün Makale - Educational Research and Reviews 2012
Effect of creative drama based group guidance on male adolescents conflict resolution skills YAVUZER YASEMİN Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Eurasian Journal of Educational Research 2012
Eğitim fakültesi öğrencilerinin çatışma çözme becerilerinin ve kaygı düzeylerinin incelenmesi GÜNDOĞDU REZZAN,YAVUZER YASEMİN,KARATAŞ ZEYNEP Uluslararası - Hakemli - Ebsco - Özgün Makale - E-Journal of New World Sciences Academy 2011
Okullarda saldırganlık şiddet Okul ve öğretmenle ilgili risk faktörleri ve önleme stratejileri YAVUZER YASEMİN Ulusal - Hakemli - ULAKBİM - Özgün Makale - Milli Eğitim Dergisi 2011
Saldırganlığı önlemeye yönelik psiko eğitim programının lise öğrencilerindeki saldırganlığı azaltmaya etkisi ÜRE ÖMER,YAVUZER YASEMİN Ulusal - Hakemli - ULAKBİM , DOAJ, MLA, EBSCO - Özgün Makale - S. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2010
Fen bilgisi dersinin öğretiminde yaratıcı drama yönteminin akademik başarıya etkisi KAHYAOĞLU HÜLYA,YAVUZER YASEMİN,AYDEDE YALÇIN MERYEM NUR Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2010
Yaratıcı drama temelli grup rehberliği ve bilişsel davranışçı yaklaşıma dayalı grupla psikolojik danışmanın ergenlerin kaygı düzeylerine etkileri Yasemin Yavuzer, Rezzan Gündoğdu, Ayhan Dikici Uluslararası - Hakemli - Ebsco - Özgün Makale - E-Journal of New World Sciences Academy 2010
Teachers perceptions about school violence in one Turkish city YAVUZER YASEMİN,GÜNDOĞDU REZZAN,DİKİCİ AYHAN Uluslararası - Hakemli - ERIC - Özgün Makale - Journal of School Violence 2009
Yaratıcı drama temelli mesleki grup rehberliğinin lise öğrencilerinin mesleki olgunluk puanlarına etkisi KARATAŞ ZEYNEP,YAVUZER YASEMİN Ulusal - Hakemli - Academic Abstracts FullTEXT, Academic Search Premier, Australia Reference Centre, Canadian Reference Centre, Contents Pages in Education, Distance Learning Collection, EBSCOhost, Educational Research Abstracts, Humanities Source, MasterFILE Premier, Psychology and Behavioral Sciences Collection - Özgün Makale - Eğitim Bilimleri ve Uygulama-Educational Science & Practice 2009
A creative drama in Turkey about Mevlana philosophy YAVUZER YASEMİN,DİKİCİ AYHAN,GÜNDOĞDU REZZAN Uluslararası - Hakemli - British Education Index - Özgün Makale - Research in Drama Education 2008
Creative Drama Course in College of Education Study of Content Analysis Ayhan Dikici, Yasemin Yavuzer, Rezzan Gündoğdu Uluslararası - Hakemli - Education Index - Özgün Makale - Essays in Education 2008
Sınıf öğretmenliği mezunlarının öğretmen yetiştirme programlarından yararlanma düzeylerine ilişkin görüşleri YAVUZER YASEMİN,DİKİCİ AYHAN,ÇALIŞKAN MUSTAFA,Hidayet Aytekin Ulusal - Hakemli - Ulakbim - Özgün Makale - Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2006
The Effects of Cooperative Learning on the Abilities of Pre Service Art Teacher Candidates to Lesson Planning in Turkey DİKİCİ AYHAN,YAVUZER YASEMİN Uluslararası - Hakemli - Australian Education Index and ERIC - Özgün Makale - Australian Journal of Teacher Education - Doi: 10.14221/ajte.2006v31n2.4 2006
Eğitim fakültesi mezunlarının eğitim bilimleri derslerine ilişkin görüşleri Ayhan Dikici, Yasemin Yavuzer, Rezzan Gündoğdu Ulusal - Hakemli - Ulakbim - Özgün Makale - Milli Eğitim Dergisi 2006
Öğretmen Adaylarının İlöğretim 5 sınıf Fen Bilgisi Dersindeki Ünitelere İlişkin Bilgi Düzeyleri KAHYAOĞLU HÜLYA,YAVUZER YASEMİN Ulusal - Hakemli - SCOPUS, DOAJ, IndexCopernicus, AERA, eJournals in Education NewJour EBSCO and Ulakbim - Özgün Makale - İlköğretim Online 2004
Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmen yetkinlikleri üzerinde bir değerlendirme YAVUZER YASEMİN,KOÇ MUSTAFA Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - N.Ü. Eğitim Fakültesi Eğitim ve Bilim Dergisi 2002
Bildiriler
Yakın ilişkilerde partner şiddetine yönelik tutumlar YAVUZER YASEMİN Ulusal - Tam metin bildiri - (23.12.2023 - 24.12.2023) - Şiddet Döngüsü ve Çözüm Önerileri Sempozyumu
Üniversite Öğrencilerinde Akademik Tükenmişlik ve Okul İklimi: Motivasyon ve Cinsiyetin Düzenleyici Aracılık Modeli GÜNDOĞAN SELİM, YAVUZER YASEMİN Uluslararası - Özet bildiri - (17.11.2023 - 19.11.2023) - 24. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi
Algılanan ebeveyn tutumları ve internet bağımlılığı arasındaki ilişkide sosyal onay ihtiyacının aracı rolü Şahinüçer Muhammed Faruk, YAVUZER YASEMİN Uluslararası - Özet bildiri - (08.06.2023 - 10.06.2023) - International 21ST Century Educational Research Congress
OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARININ MESLEKİ DOYUMUNUN HESAP VERİLEBİLİRLİK VE LİDERLİK-DEĞERLENDİRME YETKİNLİKLERİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ ŞEKER GÜRCAN, YAVUZER YASEMİN Uluslararası - Özet bildiri - (20.07.2022 - 23.07.2022) - VIII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi
Beliren yetişkinlikte yalnızlık, benlik teorisi ve sosyal görünüş kaygısı arasındaki ilişkiler. YAVUZER YASEMİN,KARATAŞ ZEYNEP,GÜNDOĞDU REZZAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (24.10.2019 - 27.10.2019) - 21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi
Examination of the perceptions of young-old adults about themselves and old age. KILIÇARSLAN SUAT,YAVUZER YASEMİN Uluslararası - Özet bildiri - (25.10.2018 - 27.10.2018) - 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi
Beliren yetişkinlikte saldırganlığın yordayıcıları olarak yetişkin bağlanma stilleri ve yalnızlık YAVUZER YASEMİN,KARATAŞ ZEYNEP,GÜNDOĞDU REZZAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (02.05.2018 - 05.05.2018) - Vth International Eurasion Educational Research Congress, Conference Proceedings
Examination of married individuals’ couple relationships through genogram. KILIÇARSLAN SUAT,YAVUZER YASEMİN Uluslararası - Özet bildiri - (18.04.2018 - 22.04.2018) - 27th International Conference on Educational Sciences
Anne-baba-ergen üçgeninde çatışma çözme davranışı. YAVUZER YASEMİN,LİMAN BELGİN,KILIÇARSLAN SUAT Uluslararası - Özet bildiri - (18.10.2017 - 21.10.2017) - II. Internatıonal Academıc Research Congress
Beliren yetişkinlikte saldırganlığın yordayıcısı olarak romantik ilişkilerde akılcı olmayan inançlar. GÜNDOĞDU REZZAN,YAVUZER YASEMİN,KARATAŞ ZEYNEP Uluslararası - Özet bildiri - (18.10.2017 - 21.10.2017) - II. Internatıonal Academıc Research Congress
İlk yetişkinlik döneminde saldırganlık. KARATAŞ ZEYNEP,GÜNDOĞDU REZZAN,YAVUZER YASEMİN Uluslararası - Özet bildiri - (18.10.2017 - 21.10.2017) - II. Internatıonal Academıc Research Congress
Psikolojik danışman adaylarının empatik eğilim ve empatik beceri düzeylerinin incelenmesi: Boylamsal bir araştırma. GÜNDOĞDU REZZAN,YAVUZER YASEMİN Uluslararası - Özet bildiri - (11.05.2017 - 14.05.2017) - IVth International Eurasian Educational Research Congress
Investigation of self actualization levels of counselors candidates a longitudinal study YAVUZER YASEMİN,GÜNDOĞDU REZZAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (03.11.2016 - 05.11.2016) - 1 st Internatıonal Academıc Research Congress
Lise öğrencilerinde okul tükenmişliğinin yordayıcısı olarak akademik kontrol odağı Gürcan Şeker,YAVUZER YASEMİN Ulusal - Özet bildiri - (07.10.2015 - 09.10.2015) - 13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi
Examining the Relationships between Aggression and Perceived Popularity among Adolescents YAVUZER YASEMİN,KARATAŞ ZEYNEP Uluslararası - Özet bildiri - (08.09.2013 - 10.09.2013) - Istanbul 2013 World Congress of Psychological Counselling and Guidance
Women Those who are exposed to violence and those who are not exposed to violence Rezzan Gündoğdu, Yasemin Yavuzer Uluslararası - Özet bildiri - (03.05.2012 - 05.05.2012) - International Counseling and Education Conference
Eğitim fakültelerinde yardımcı doçent olarak çalışan akademisyenlerin sürekli kaygı ve iş doyum düzeylerinin incelenmesi Yasemin Yavuzer, Zeynep Karataş, Rezzan Gündoğdu Ulusal - Özet bildiri - (03.10.2011 - 05.10.2011) - XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi
Okul psikolojik danışmanlarının çocuk istismarı ve ihmaline yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi Rezzan Gündoğdu, Yasemin Yavuzer Ulusal - Özet bildiri - (08.09.2011 - 10.09.2011) - 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Eğitim fakültesi öğrencilerinin öznel iyi oluş düzeyleri ve psikolojik ihtiyaçlarının incelenmesi Rezzan Gündoğdu, Yasemin Yavuzer Uluslararası - Tam metin bildiri - (27.05.2011 - 29.05.2011) - International Higher Education Congress: New Trends and Issues
Eğitim fakültesi öğrencilerinin çatışma çözme becerilerinin ve kaygı düzeylerinin incelenmesi Rezzan Gündoğdu, Yasemin Yavuzer, Zeynep Karataş Ulusal - Özet bildiri - (16.09.2010 - 18.09.2010) - 19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı Bildiri Özetleri
Kitap
Psikolojik danışma ve Rehberlik YAVUZER YASEMİN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Psikolojik Danışma ve Rehberlik: Temel Kavramları, İlkeleri ve Tarihçesi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Pegem Akademi - Basım Sayısı:12 - Sayfa Sayısı:410 - ISBN:978-605-241-049-3 - (Bölüm Sayfaları:1 - 42) 2018
Okullarda psikolojik danışma ve rehberlik YAVUZER YASEMİN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Psikolojik danışma ve rehberlik alanına giriş - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Pegem Akademi - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-625-7880-59-6 - (Bölüm Sayfaları:1 - 33) 2020
Geçmişten günümüze kişilik kuramları YAVUZER YASEMİN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Nesne ilişkileri kuramı - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Nobel Yayıncılık - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-625-402-048-3 - (Bölüm Sayfaları:291 - 323) 2020
Bireyi tanımada test dışı teknikler KARATAŞ ZEYNEP,YAVUZER YASEMİN Ulusal - Kitap Tümü - - Ders Kitabı - Yayın Evi:Nobel Yayın Dağıtım - Basım Sayısı:3 - ISBN:978-605-320-083-3 2018
Bireyi tanımada test dışı teknikler KARATAŞ ZEYNEP,YAVUZER YASEMİN Uluslararası - Kitap Tümü - - Ders Kitabı - Yayın Evi:Nobel - Basım Sayısı:2 - Sayfa Sayısı:202 - ISBN:978-605-320-083-3 2016
Psikolojik testler: İlkeler, uygulama ve tanıtım YAVUZER YASEMİN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Psikolojik değerlendirme raporu yazma - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Pegem Akademi - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-605-241-809-3 - (Bölüm Sayfaları:81 - 104) 2019
Çocuk ve Ergenlerde Duygusal ve Davranışsal Bozukluklar YAVUZER YASEMİN Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Riskli davranışlar ve duygusal rahatsızlık - Kitap Tercümesi - Yayın Evi:Nobel Yayın Dağıtım - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:485 - ISBN:978-605-133-177-5 - (Bölüm Sayfaları:310 - 366) 2011
Kayıp ve yas için danışmanlık becerileri, YAVUZER YASEMİN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Kayıp ve yası dinlemek ve anlamaya çalışmak - Kitap Tercümesi - Yayın Evi:Nobel - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:242 - ISBN:978-605-320-687-3 - (Bölüm Sayfaları:19 - 35) 2017
Gelişim ve öğrenme psikolojisi YAVUZER YASEMİN,DEMİR ZEKERİYA,ÇALIŞKAN MUSTAFA Ulusal - Kitap Tümü - - Ders Kitabı - Yayın Evi:Mikro yayınevi - Basım Sayısı:1 2000
Bireyi tanımada test dışı teknikler KARATAŞ ZEYNEP,YAVUZER YASEMİN Uluslararası - Kitap Tümü - - Ders Kitabı - Yayın Evi:Nobel Yayın Dağıtım - Basım Sayısı:4 - Sayfa Sayısı:202 - ISBN:978-605-320-083-3 2019
Psikolojik Danışma ve Rehberlik YAVUZER YASEMİN Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Psikolojik danışma ve rehberlik: Temel kavramları, ilkeleri ve tarihçesi. - Ders Kitabı - Yayın Evi:Maya Akademi - Basım Sayısı:7 - Sayfa Sayısı:364 - (Bölüm Sayfaları:1 - 37) 2015
Psikolojik Danışma ve Rehberlik YAVUZER YASEMİN,SALI GÜNEŞ Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Psikolojik danışma ve rehberlikte program geliştirme. - Ders Kitabı - Yayın Evi:Pegem Akademi. - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:383 - ISBN:978-605-318-012-8 - (Bölüm Sayfaları:265 - 297) 2015
Sınıf Yönetimi YAVUZER YASEMİN Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Sınıf İçi İletişim - Ders Kitabı - Yayın Evi:Mikro Yayınevi - Sayfa Sayısı:246 - ISBN:975-8436-26-0 - (Bölüm Sayfaları:131 - 154) 2003
Eğitim Psikolojisi YAVUZER YASEMİN Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Gestalt kuramı, bilgiyi işleme kuramı - Ders Kitabı - Yayın Evi:Karahan Kitabevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:389 - ISBN:978-605-4454-90-7 - (Bölüm Sayfaları:284 - 309) 2014
Okullarda ruh sağlığı YAVUZER YASEMİN, GÖK USLU AYŞE Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Okul temelli önleme müdahaleleri - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Nobel - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:307 - ISBN:978-625-397-297-4 - (Bölüm Sayfaları:285 - 307) 2023
Psikolojik Danışma ve Rehberlik YAVUZER YASEMİN Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Psikolojik danışma ve rehberlik: Temel kavramları, ilkeleri ve tarihçesi. - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Pegem Akademi - Basım Sayısı:11 - Sayfa Sayısı:410 - ISBN:978-605-241-049-3 - (Bölüm Sayfaları:1 - 42) 2017
Geçmişten günümüze kişilik kuramları YAVUZER YASEMİN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Nesne ilişkileri kuramı - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Nobel - Basım Sayısı:2 - Sayfa Sayısı:871 - ISBN:978-625-402-051-3 - (Bölüm Sayfaları:291 - 323) 2021
Tüm Yönleriyle Bağımlılık YAVUZER YASEMİN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Alkol Bağımlılığı - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Pegem Akademi - Basım Sayısı:3 - Sayfa Sayısı:265 - ISBN:978-605-241-815-4 - (Bölüm Sayfaları:131 - 168) 2021
Bireyi Tanımada Test Dışı Teknikler KARATAŞ ZEYNEP, YAVUZER YASEMİN Uluslararası - Kitap Tümü - - Ders Kitabı - Yayın Evi:Nobel - Basım Sayısı:6 - Sayfa Sayısı:202 - ISBN:978-605-320-083-3 2021
Bireyi Tanımada Test Dışı Teknikler KARATAŞ ZEYNEP, YAVUZER YASEMİN Uluslararası - Kitap Tümü - - Ders Kitabı - Yayın Evi:Nobel - Basım Sayısı:5 - Sayfa Sayısı:202 - ISBN:978-605-320-083-3 2020
2033 Türkiye Eğitim Politikaları Strateji Belgesi ÖZYÜREK RAGIP, YAVUZER YASEMİN, UZ BAŞ ASLI, TOPKAYA NURSEL, KURT İDİL EREN, KÖKSAL BURAK, GÜLER TUĞBA Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Okul psikolojik danışmanlığı - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:İstanbul Aydın Üniversitesi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:575 - ISBN:978-625-7783-71-2 - (Bölüm Sayfaları:349 - 379) 2023
Grupla Psikolojik danışma ve Rehberlik Programları II YAVUZER YASEMİN Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Ergenlerde saldırganlığı azaltmaya yönelik psiko-eğitim programı. - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Pegem Akademi - Basım Sayısı:5 - Sayfa Sayısı:519 - ISBN:978-605-4282-82-1 - (Bölüm Sayfaları:347 - 427) 2017
Psikolojik Danışma ve Rehberlik YAVUZER YASEMİN,SALI GÜNEŞ Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Psikolojik danışma ve rehberlikte program geliştirme. - Ders Kitabı - Yayın Evi:Pegem Akademi - Basım Sayısı:2 2016
Eğitim psikolojisi gelişim ve öğrenme YAVUZER YASEMİN,DEMİR ZEKERİYA,ÇALIŞKAN MUSTAFA Ulusal - Kitap Tümü - - Ders Kitabı - Yayın Evi:Nobel - Basım Sayısı:1 2006
Psikolojik danışma ve rehberlik YAVUZER YASEMİN Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Psikolojik danışma ve rehberlik: Temel kavramları, ilkeleri ve tarihçesi. - Ders Kitabı - Yayın Evi:Maya Akademi - Basım Sayısı:10 - (Bölüm Sayfaları:1 - 37) 2016
Yaşlilarda Çatişma ve Stress Yönetimi I YAVUZER YASEMİN Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Yaşlılarda tükenmişlik ve başa çıkma yolları - Ders Kitabı - Yayın Evi:Anadolu Üniversitesi Yayını - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:179 - ISBN:978-975-06-1875-8 - (Bölüm Sayfaları:154 - 178) 2016
Tüm yönleriyle bağımlılık YAVUZER YASEMİN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Alkol bağımlılığı - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Pegem Akademi - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-605-241-815-4 2019
Psikolojik testler: İlkeler, uygulama ve tanıtım KILIÇARSLAN SUAT,YAVUZER YASEMİN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Psikolojik danışma alanı ve psikolojik testlerin kullanımı. - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Pegem Akademi - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-605-241-809-3 2019
Bireyi tanımada test dışı teknikler KARATAŞ ZEYNEP,YAVUZER YASEMİN Ulusal - Kitap Tümü - - Ders Kitabı - Yayın Evi:Nobel 2015
Gelişim ve Öğrenme KOÇ MUSTAFA,YAVUZER YASEMİN,DEMİR ZEKERİYA,ÇALIŞKAN MUSTAFA Ulusal - Kitap Tümü - - Ders Kitabı - Yayın Evi:Nobel Yayın Dağıtım - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:211 - ISBN:975-591-296-7 2001
Depression YAVUZER YASEMİN,KARATAŞ ZEYNEP Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Investigating the relationship between depression, negative automatic thoughts, life satisfaction and symptom ınterpretation in Turkish young adults. - Araştırma (Tez Hariç) Kitabı - Yayın Evi:Intech - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:100 - ISBN:978-953-51-3059-8 - (Bölüm Sayfaları:71 - 89) 2017
psikolojik danışma ve psikoterapi kuramları KARATAŞ ZEYNEP,YAVUZER YASEMİN Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Psikolojik danışma, psikolojik danışmada etik ve çokkültürlülük - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Pegem Akademi - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-605-241-313-5 2018
Psikolojik danışma ve psikoterapi kuramları. YAVUZER YASEMİN,KARATAŞ ZEYNEP Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Neoanalitik kuramlar - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Pegem - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-605-241-313-5 2018
Yaşlılarda Çatışma ve Stress Yönetimi-I YAVUZER YASEMİN Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Yaşlılarda tükenmişlik ve başa çıkma yolları - Ders Kitabı - Yayın Evi:Anadolu Üniversitesi Yayını - Basım Sayısı:2 - Sayfa Sayısı:185 - ISBN:978-975-06-1875-8 - (Bölüm Sayfaları:160 - 185) 2017
Grupla Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programları II YAVUZER YASEMİN Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Ergenlerde saldırganlığı azaltmaya yönelik psiko-eğitim programı. - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Pegem A Akademi - Sayfa Sayısı:539 - ISBN:978-605-4282-82-1 - (Bölüm Sayfaları:355 - 438) 2012
Editör
Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları KARATAŞ ZEYNEP, YAVUZER YASEMİN Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Pegem Akademi - Editör - ISBN:978-605-241-313-5 2020
Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları KARATAŞ ZEYNEP, YAVUZER YASEMİN Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Pegem Akademi - Editör - ISBN:978-605-241-313-5 2019
Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları KARATAŞ ZEYNEP, YAVUZER YASEMİN Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Pegem Akademi - Editör - ISBN:978-605-241-313-5 2018
Psikolojik Testler İlkeler, Uygulama ve Tanıtım YAVUZER YASEMİN, KARATAŞ ZEYNEP Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Pegem Akademi - Editör - ISBN:978-605-241-809-3 2021
Psikolojik Testler İlkeler, Uygulama ve Tanıtım YAVUZER YASEMİN, KARATAŞ ZEYNEP Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Pegem Akademi - Editör - ISBN:978-605-241-809-3 2020
Psikolojik Testler İlkeler, Uygulama ve Tanıtım YAVUZER YASEMİN, KARATAŞ ZEYNEP Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Pegem Akademi - Editör - ISBN:978-605-241-809-3 2019
Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi ŞAHİN CENGİZ,ÖZYÜREK RAGIP,YAVUZER YASEMİN Ulusal - Dergi - Yayın Evi: Türk PDR Derneği - Editör 2018