Eğitim Bilgileri
Doktora ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/HEMŞİRELİK ESASLARI (DR)/ 2019-
Yüksek Lisans ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/HEMŞİRELİK (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Hemşirelerin basınç ülserlerini önlemeye yönelik tutumlarının belirlenmesi 2014-2019
Yüksek Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/SAĞLIKTA KALİTE GELİŞTİRME VE AKREDİTASYON (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Sağlıkta dönüşüm programının sağlık profesyonellerinin iş doyumuna etkisi 2012-2019
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ/HEMŞİRELİK PR./ 2003-2008
Akademik Unvanlar
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2014-
Bildiriler
Hemşirelik Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik Düzeylerinin Belirlenmesi, URGANCI YASEMİN Uluslararası - Özet bildiri - (28.04.2016 - 29.04.2016) - Uluslararası katılımlı 15. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi
Hemşirelik Eğitiminde İnovasyon AYDINLI AYŞE,URGANCI YASEMİN Uluslararası - Özet bildiri - (25.05.2017 - 27.05.2017) - 4. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi
Hemşirelerin Basınç Ülserlerini Önlemeye Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi URGANCI YASEMİN,BİÇER SEVİL Uluslararası - Özet bildiri - (19.12.2019 - 21.12.2019) - 6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi
Kadın ve Yoksulluk ATİLLA RABİA,URGANCI YASEMİN Uluslararası - Tam metin bildiri - (16.04.2015 - 17.04.2015) - Uluslarası Küreselleşen Dünyada Kadın ve Siyaset Kongresi
İnovatif Dünya ve Çocuklar AKAY KEMAL,ASLAN GÖKÇE,URGANCI YASEMİN Ulusal - Özet bildiri - (12.05.2016 - 13.05.2016) - I. İstanbul Disiplinlerarası Sağlık Bilimleri Öğrenci Araştırmaları Kongresi
Sağlık Eğitiminde İnovasyonun Yeri URGANCI YASEMİN,ASLAN GÖKÇE Ulusal - Özet bildiri - (12.05.2016 - 13.05.2016) - I. İstanbul Disiplinlerarası Sağlık Bilimleri Öğrenci Araştırmaları Kongresi
Ebelik Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik Düzeylerinin Belirlenmesi URGANCI YASEMİN Ulusal - Özet bildiri - (12.05.2016 - 13.05.2016) - I. İstanbul Disiplinlerarası Sağlık Bilimleri Öğrenci Araştırmaları Kongresi
SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİK İMAJLARININ BELİRLENMESİ Duruş Duygu,Ünal Esma,Aka Kılıçaslan Merve Ekin,URGANCI YASEMİN Uluslararası - Özet bildiri - (09.07.2020 - 11.07.2020) - 5. Uluslarası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi
İş Doyumu Yaşam Doyumunu Etkiler Mi? Sağlıkçı Akademisyenler Örneği URGANCI YASEMİN,YILMAZ CANSU,ÇEÇEN SULTAN,ÖZÇELİK HANİFE Uluslararası - Özet bildiri - (09.07.2020 - 11.07.2020) - 5. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi
Spontan Doğum Oranlarını Azaltmada Ebelik Mesleğinin Rolü AKÇAPINAR MEHTAP,KARACA SAYDAM BİRSEN,URGANCI YASEMİN Ulusal - Tam metin bildiri - (07.03.2019 - 07.03.2019) - 5.TOPLUMSAL CİNSİYET ADALETİ KONGRESİ
Sağlıkta Dönüşüm Programının Sağlık Profesyonellerinin İş Doyumuna Etkisi URGANCI YASEMİN,EDİZER METE Uluslararası - Özet bildiri - (06.12.2019 - 08.12.2019) - 5. Ulusal ve 1. Uluslararası Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi