Eğitim Bilgileri
Doktora ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/HEMŞİRELİK ESASLARI (DR)/ 2019-
Yüksek Lisans ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/HEMŞİRELİK (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Hemşirelerin basınç ülserlerini önlemeye yönelik tutumlarının belirlenmesi 2014-2019
Yüksek Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/SAĞLIKTA KALİTE GELİŞTİRME VE AKREDİTASYON (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Sağlıkta dönüşüm programının sağlık profesyonellerinin iş doyumuna etkisi 2012-2019
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ/HEMŞİRELİK PR./ 2003-2008
Akademik Unvanlar
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ/HEMŞİRELİK ESASLARI ANABİLİM DALI 2014-
Projeler
ARAŞTIRMA PROJESİ Devam Ediyor Sıçanlarda Oluşturulan Yanık Yarası Modelinde, Gümüş Sülfadiazin, Sığla Yağı ve Resveratrolün İyileşmeye Olan Etkilerinin Karşılaştırılması (14.06.2023-)
İdari Görevler
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2018-
Farabi Koordinatörü NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2016-
Makaleler
Alzheimer's Knowledge of Nurses and Healthcare Students ÖZPULAT FUNDA, ÖZTAŞ DUYGU, UĞURLU YASEMİN Uluslararası - Hakemli - Art Index (Art Research Database, EBSCO) - Özgün Makale - International Journal of Caring Science 2023
Determination of attitudes of nurses to prevent pressure ulcers URGANCI YASEMİN, GÜLER SEVİL Uluslararası - Hakemli - SCI Curve, Google scholar, Scilit, Publons, EZ3, Crossref, Refseek, ROAD, WorldCat, SIS - Özgün Makale - Archives of Clinical Research and Trials - Doi: 10.36879/ACRT.2022.000110 2022
Does Business Satisfaction Affect The Life Satisfaction? Example of Health Sciences Academics URGANCI YASEMİN, YILMAZ CANSU, ÇEÇEN SULTAN, ÖZÇELİK HANİFE Uluslararası - Hakemli - Sobiad, Google Scholar, Türkiye Atıf Dizini, SIS - Özgün Makale - Journal of International Health Sciences and Management - Doi: 10.48121/jihsam.781832 2021
Bildiriler
BİYOALAN ÇALIŞMALARININ KARDİYOVASKÜLER SİSTEME ETKİSİ UĞURLU YASEMİN, YILMAZ CANSU Uluslararası - Özet bildiri - (17.11.2023 - 19.11.2023) - ASES FIRAT INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE
ÜZÜMÜNÜ YE, KALBİNİ KORU UĞURLU YASEMİN, MUCUK SALİME Uluslararası - Tam metin bildiri - (17.11.2023 - 19.11.2023) - ASES FIRAT INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE
MÜZİK TERAPİNİN KARDİYAK SORUNLARDA KULLANIMI YILMAZ CANSU, UĞURLU YASEMİN Uluslararası - Özet bildiri - (13.10.2023 - 15.10.2023) - Ases International Canakkale Scientific Studies Conference
İş Doyumu Yaşam Doyumunu Etkiler Mi? Sağlıkçı Akademisyenler Örneği URGANCI YASEMİN,YILMAZ CANSU,ÇEÇEN SULTAN,ÖZÇELİK HANİFE Uluslararası - Özet bildiri - (09.07.2020 - 11.07.2020) - 5. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi
SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİK İMAJLARININ BELİRLENMESİ Duruş Duygu,Ünal Esma,Aka Kılıçaslan Merve Ekin,URGANCI YASEMİN Uluslararası - Özet bildiri - (09.07.2020 - 11.07.2020) - 5. Uluslarası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi
Hemşirelerin Basınç Ülserlerini Önlemeye Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi URGANCI YASEMİN,BİÇER SEVİL Uluslararası - Özet bildiri - (19.12.2019 - 21.12.2019) - 6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi
Sağlıkta Dönüşüm Programının Sağlık Profesyonellerinin İş Doyumuna Etkisi URGANCI YASEMİN,EDİZER METE Uluslararası - Özet bildiri - (06.12.2019 - 08.12.2019) - 5. Ulusal ve 1. Uluslararası Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi
Spontan Doğum Oranlarını Azaltmada Ebelik Mesleğinin Rolü AKÇAPINAR MEHTAP,KARACA SAYDAM BİRSEN,URGANCI YASEMİN Ulusal - Tam metin bildiri - (07.03.2019 - 07.03.2019) - 5.TOPLUMSAL CİNSİYET ADALETİ KONGRESİ
Hemşirelik Eğitiminde İnovasyon AYDINLI AYŞE, URGANCI YASEMİN Uluslararası - Özet bildiri - (25.05.2017 - 27.05.2017) - 4. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi
Sağlık Eğitiminde İnovasyonun Yeri URGANCI YASEMİN Ulusal - Özet bildiri - (12.05.2016 - 13.05.2016) - I. İstanbul Disiplinlerarası Sağlık Bilimleri Öğrenci Araştırmaları Kongresi
Ebelik Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik Düzeylerinin Belirlenmesi URGANCI YASEMİN Ulusal - Özet bildiri - (12.05.2016 - 13.05.2016) - I. İstanbul Disiplinlerarası Sağlık Bilimleri Öğrenci Araştırmaları Kongresi
İnovatif Dünya ve Çocuklar AKAY KEMAL, URGANCI YASEMİN Ulusal - Özet bildiri - (12.05.2016 - 13.05.2016) - I. İstanbul Disiplinlerarası Sağlık Bilimleri Öğrenci Araştırmaları Kongresi
Hemşirelik Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik Düzeylerinin Belirlenmesi, URGANCI YASEMİN Uluslararası - Özet bildiri - (28.04.2016 - 29.04.2016) - Uluslararası katılımlı 15. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi
Kadın ve Yoksulluk ATİLLA RABİA,URGANCI YASEMİN Uluslararası - Tam metin bildiri - (16.04.2015 - 17.04.2015) - Uluslarası Küreselleşen Dünyada Kadın ve Siyaset Kongresi