Bildiriler
Ethical Approaches of Kant and Mill in Turkish Journalism ŞAHİN TÜRKER Uluslararası - Özet bildiri - (26.04.2012 - 27.04.2012) - I. International Communication Students' Symposium
Osmanlı'dan Cumhuriyete Türkiye'nin Simgesel Düzenleri ŞAHİN TÜRKER Ulusal - - (14.05.2016 - 15.05.2016) - II. Lacan Sempozyumu
The Impacts of Democratic Party in Cultural Life of Turkey ŞAHİN TÜRKER,Gökalp Ertuğrul Cem Uluslararası - Özet bildiri - (14.04.2013 - 15.04.2013) - 9th International Student Conference
Olmayan Kadının Adı: Nil Karaibrahimgil ve "Modern Kadın" Şarkıları ŞAHİN TÜRKER,GÜLAL EMİNE Ulusal - Özet bildiri - (08.05.2014 - 09.05.2014) - Emek ve Temsil Ekseninde Günümüz Medyasında Kadınlar