Eğitim Bilgileri
Doktora GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ULUSLARARASI İLİŞKİLER (DR)/ Tez adı : Kazakistan’xxın kimlik inşa politikasının tarihî, sosyokültürel ve güvenlik boyutları 2013-2019
Yüksek Lisans KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ULUSLARARASI İLİŞKİLER (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Davutoğlu dönemi Türkiye’xxnin Orta Asya politikası, 2003 - 2011 2009-2013
Lisans KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ/ULUSLARARASI İLİŞKİLER PR. (İÖ)/ 2005-2009
Akademik Unvanlar
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/AVRASYA ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI (DİSİPLİNLERARASI) 2019-
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2013-2019
Yönetilen Tezler
AİDANA NURTAZA Yüksek Lisans Orta Asya devletleri arasındaki ilişkilerde su yönetimi meselesi 2023
HİLAL ÖZEN Yüksek Lisans 1990'LI YILLARDA TÜRKİYE'DEKİ TÜRKİSTAN ALGILAMALARI VE TÜRKİYE-TÜRKİSTAN İLİŞKİLERİ 2022
SABINA MALIKOVA Yüksek Lisans Orta Asya'daki güç mücadelesinin ekonomik boyutu 2021
İdari Görevler
Enstitü Müdür Yardımcısı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2020-2022
Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2020-2022
Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2019-
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2019-
Makaleler
Sovyetler Birliği Kolonyal Bir İmparatorluk Muydu? DÜĞEN TURGAY Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - Doi: 10.25287/ohuiibf.945459 2021
Uruğlar ve Jüzlerin Kazakistan’daki Sosyo-Politik Yapı İçindeki Rolü DÜĞEN TURGAY Uluslararası - Hakemli - Sobiad Index, ASOS Index, Index Copernicus,EBSCO - Özgün Makale - Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - Doi: https://doi.org/10.25287/ohuiibf.536595 2019
Relationship between Foreign Policy and National Identity in Kazakhstan DÜĞEN TURGAY,İmanbekova Bibigül Ulusal - Hakemli - KKSON - Özgün Makale - Habarşı 2018
Babür Şah ın Yetimleri Afganistan Türkleri DÜĞEN TURGAY Ulusal - Hakemsiz - - Özgün Makale - 2023 2016
Türk Cumhuriyetlerinde Türkiye nin Anahtar Gücü TİKA DÜĞEN TURGAY Ulusal - Hakemsiz - - Özgün Makale - 21. YÜZYIL 2016
The European Union in Central Asia: A One-Dimensional Strategy ŞAHİN ÇİĞDEM,DÜĞEN TURGAY Uluslararası - Hakemli - ASOS - Özgün Makale - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 2015
Savaşta ve Barışta Lübnan Marunileri Aziz Marun dan İç Savaşa Maruni Kimliği ve Çatışma Yasin Atlıoğlu DÜĞEN TURGAY Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Kitap Kritiği - Bilge Strateji 2015
Kunduz dan Dünyaya Mesaj 14 Yıl Sonra Yeniden Taliban DÜĞEN TURGAY Ulusal - Hakemsiz - - Özgün Makale - 21. YÜZYIL 2015
Türkistan ın Sorunları Üzerine İnşa Edilen Turan Ülküsü DÜĞEN TURGAY Ulusal - Hakemsiz - - Özgün Makale - 2023 2014
Küresel Ekonomi Yapılanırken Türkiye nin Batı Türkistan Siyaseti DÜĞEN TURGAY Ulusal - Hakemsiz - - Özgün Makale - 21. YÜZYIL 2013
Almanya nın Türkistan Siyaseti DÜĞEN TURGAY Ulusal - Hakemsiz - - Özgün Makale - 21. YÜZYIL 2013
Çin in Türkistan Siyaseti DÜĞEN TURGAY Ulusal - Hakemsiz - - Özgün Makale - 21. YÜZYIL 2013
Avrupa Birliği Modeli ve Türkistan da Bütünleşme MERCAN SÜLEYMAN SEZGİN,DÜĞEN TURGAY Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Yeni Türkiye 2013
Türkistan ın Kuruyan Medeniyet Havzasına Çözüm Çatışma Mı Bütünleşme Mi DÜĞEN TURGAY Ulusal - Hakemsiz - - Özgün Makale - 21. YÜZYIL 2012
ABD NATO Afganistan dan Çekilirken Şanghay İşbirliği Örgütü DÜĞEN TURGAY Ulusal - Hakemsiz - - Özgün Makale - EKO AVRASYA 2012
Dar Alanda Büyük Pazarlık Kırgızistan da ABD ile Rusya nın Üs Mücadelesi DÜĞEN TURGAY Ulusal - Hakemsiz - - Özgün Makale - EKO AVRASYA 2012
Türkistan da Rus Algısı DÜĞEN TURGAY Ulusal - Hakemsiz - - Özgün Makale - 21. YÜZYIL 2012
Fillerin Güreşinde Kazakistan ın Tercihleri DÜĞEN TURGAY Ulusal - Hakemsiz - - Özgün Makale - 21. YÜZYIL 2012
Türkiye İran Mücadelesinin Üç Boyutu DÜĞEN TURGAY Ulusal - Hakemsiz - - Özgün Makale - 21. YÜZYIL 2012
Tarihi Siyasi ve Ekonomik Boyutlarıyla Türkiye Kırgızistan İlişkileri DÜĞEN TURGAY Ulusal - Hakemsiz - - Özgün Makale - 21. YÜZYIL 2012
Devrilen Domino Taşları ve İran DÜĞEN TURGAY Ulusal - Hakemsiz - - Özgün Makale - 2023 2011
Bildiriler
Fergana Vadisi’nde Çatışmanın Etnisite, Su ve Terör Boyutu ve Bununla İlgili Çözüm Arayışları TAMÇELİK SOYALP,DÜĞEN TURGAY Uluslararası - Tam metin bildiri - (29.05.2014 - 31.05.2014) - II. Uluslararası Davraz Sempozyumu
Kazakistan’da Dil ve Alfabe Meselesi DÜĞEN TURGAY Uluslararası - Tam metin bildiri - (28.03.2018 - 28.03.2018) - Öskelen Urpakka Ruhani-Adamgerşilik Bilim Beru men Aleumettendirudegi Zamanaui Tendentsiyalar attı Halıkaralık Gılmi-Tejiribelik Konferentsiyası
Tarihi İpekyolu ile Modern İpekyolu Jeopolitiğinin Mukayesesi DÜĞEN TURGAY Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.05.2016 - 27.05.2016) - III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
Türk Dünyasında Alfabe Değişikliklerinin Siyasi Boyutları DÜĞEN TURGAY Uluslararası - Tam metin bildiri - (20.05.2015 - 22.05.2015) - II. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
Kazakistan’ın Uluslararası İlişkilerdeki Barış Misyonu ve Astana’nın Markalaşması DÜĞEN TURGAY Uluslararası - Tam metin bildiri - (14.03.2018 - 14.03.2018) - Astana – Tauelsiz Kazakstanın Ruhani Jangıruı men Jetistikterinin Hışanı attı Halıkaralık Gılmi-Tejiribelik Konferentsiyası
Stratejik Kültür Kavramı Bağlamında Kazakistan’da Dış Politika - Milli Kimlik İlişkisi DÜĞEN TURGAY Uluslararası - Tam metin bildiri - (13.06.2019 - 15.06.2019) - VI. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
Manevi Uyanış Makalesi İçinde Kazak Milli Kimliğinin İnşası DÜĞEN TURGAY Uluslararası - Tam metin bildiri - (11.10.2018 - 13.10.2018) - V. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
Kazakistan'ın Millî Kimlik İnşası Politikasında Dil Meselesi DÜĞEN TURGAY Uluslararası - Tam metin bildiri - (02.06.2021 - 05.06.2021) - VIII. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
Kitap
21. Yüzyılda Bölgesel ve Küresel Aktörlerin Orta Asya Siyaseti DÜĞEN TURGAY Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Türkiye Cumhuriyeti'nin Orta Asya Siyaseti - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:EĞİTİM YAYINEVİ - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:358 - ISBN:978-625-7405-94-2 - (Bölüm Sayfaları:51 - 114) 2021
21. Yüzyılda Bölgesel ve Küresel Aktörlerin Orta Asya Siyaseti DÜĞEN TURGAY Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Sonuç: 21. Yüzyıl Orta Asya Siyasetlerinin Kesişimleri - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:EĞİTİM YAYINEVİ - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:358 - ISBN:978-625-7405-94-2 - (Bölüm Sayfaları:347 - 358) 2021
Savaş ve Toplum Savaş Üzerine Yazılar DÜĞEN TURGAY Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Türkistan'da Milli Kimliğin Uyanışı ve I. Dünya Savaşı - Araştırma (Tez Hariç) Kitabı - Yayın Evi:Eğitim Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:504 - ISBN:978-605-9831-88-8 - (Bölüm Sayfaları:289 - 315) 2016
Değişen Orta Doğu da Değişmeyen Sorunlar DÜĞEN TURGAY Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Afganistan'daki Bölgesel Krizlerin Küresel Etkileri - Araştırma (Tez Hariç) Kitabı - Yayın Evi:Dora - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:314 - ISBN:978-605-4798-75-9 - (Bölüm Sayfaları:291 - 314) 2014
Cumhurbaşkanları ve Dış Politika TAFLIOĞLU MEHMET SERKAN,DÜĞEN TURGAY Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Ahmet Necdet Sezer ve Dış Politika - Araştırma (Tez Hariç) Kitabı - Yayın Evi:Kripto - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:333 - ISBN:978-605-4991-28-0 - (Bölüm Sayfaları:257 - 294) 2016
Doğu dan Batı ya Devletler Toplumlar Farklılıklar DÜĞEN TURGAY Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Siyasi Küreselleşme Bağlamında Doğu'da ve Batı'da Devlet Algılamalarının Kökleri - Araştırma (Tez Hariç) Kitabı - Yayın Evi:Aygan - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:640 - ISBN:978-605-9707-10-7 - (Bölüm Sayfaları:17 - 46) 2016
Editör
V. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, I-II-III. Cilt SÜLEYMANOVA JARKIN, BAŞTAYEVA GAVHAR, ÇANÇAROVA AY, KORAŞ HİKMET, ŞAHİN ÇİĞDEM, DÜĞEN TURGAY, ERTEYEVA PERİZAT, QASİMOV SAYAVUSH, HÜSEYNOVA NİGAR Uluslararası - Diğer Yayınlar - Yayın Evi: Kızlar Üniversitesi Yayınları - Editör - ISBN:978-601-224-964-4 2018
21. Yüzyılda Bölgesel ve Küresel Aktörlerin Orta Asya Siyaseti ŞAHİN ÇİĞDEM, DÜĞEN TURGAY Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: EĞİTİM YAYINEVİ - Editör - ISBN:978-625-7405-94-2 2021
VIII. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı II. Cilt DÜĞEN TURGAY, SÖNMEZ MESUT Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: KESİT YAYINLARI - Editör - ISBN:978-625-7698-54-2 2021
VI. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU DÜĞEN TURGAY,Ermekova Tınıştık Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Elm və təhsil nəşriyyat - Editör - ISBN:978-9952-37-247-2 2019
3 Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu 3 Cilt ŞAHİN ÇİĞDEM,DÜĞEN TURGAY Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Elm və təhsil nəşriyyat - Editör - ISBN:978-9952-8301-2-5 2016