Akademik Unvanlar
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/AVRASYA ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI (DİSİPLİNLERARASI) 2019-
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2013-2019
Yönetilen Tezler
AİDANA NURTAZA Yüksek Lisans Orta Asya devletleri arasındaki ilişkilerde su yönetimi meselesi 2023
İSMAİL ÇİÇEK Yüksek Lisans 2014 Kırım İlhakı Sonrası Rusya ve Ukrayna İlişkileri 2023
HİLAL ÖZEN Yüksek Lisans 1990'LI YILLARDA TÜRKİYE'DEKİ TÜRKİSTAN ALGILAMALARI VE TÜRKİYE-TÜRKİSTAN İLİŞKİLERİ 2022
SABINA MALIKOVA Yüksek Lisans Orta Asya'daki güç mücadelesinin ekonomik boyutu 2021
Projeler
ARAŞTIRMA PROJESİ Tamamlandı 2021 YKS Yerleştirmelerinde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümüne Yerleşen Öğrenci Sayısındaki Düşüşün Nedenleri (14.11.2021-27.09.2022)
İdari Görevler
Enstitü Müdür Yardımcısı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2023-
Enstitü Müdür Yardımcısı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2020-2022
Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2020-2022
Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2019-
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2019-
Makaleler
2021 YKS yerleştirmelerinde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümüne yerleşen öğrenci sayısındaki düşüşün nedenleri TUTAN MELİH NADİ, ÖZTÜRK KÜBRA, DÜĞEN TURGAY Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Omer Halisdemir Universitesi - Doi: 10.25287/ohuiibf.1262036 2023
Sovyetler Birliği Kolonyal Bir İmparatorluk Muydu? DÜĞEN TURGAY Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - Doi: 10.25287/ohuiibf.945459 2021
Uruğlar ve Jüzlerin Kazakistan’daki Sosyo-Politik Yapı İçindeki Rolü DÜĞEN TURGAY Uluslararası - Hakemli - Sobiad Index, ASOS Index, Index Copernicus,EBSCO - Özgün Makale - Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - Doi: https://doi.org/10.25287/ohuiibf.536595 2019
Relationship between Foreign Policy and National Identity in Kazakhstan DÜĞEN TURGAY,İmanbekova Bibigül Ulusal - Hakemli - KKSON - Özgün Makale - Habarşı 2018
Babür Şah ın Yetimleri Afganistan Türkleri DÜĞEN TURGAY Ulusal - Hakemsiz - - Özgün Makale - 2023 2016
Türk Cumhuriyetlerinde Türkiye nin Anahtar Gücü TİKA DÜĞEN TURGAY Ulusal - Hakemsiz - - Özgün Makale - 21. YÜZYIL 2016
The European Union in Central Asia: A One-Dimensional Strategy ŞAHİN ÇİĞDEM,DÜĞEN TURGAY Uluslararası - Hakemli - ASOS - Özgün Makale - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 2015
Savaşta ve Barışta Lübnan Marunileri Aziz Marun dan İç Savaşa Maruni Kimliği ve Çatışma Yasin Atlıoğlu DÜĞEN TURGAY Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Kitap Kritiği - Bilge Strateji 2015
Kunduz dan Dünyaya Mesaj 14 Yıl Sonra Yeniden Taliban DÜĞEN TURGAY Ulusal - Hakemsiz - - Özgün Makale - 21. YÜZYIL 2015
Türkistan ın Sorunları Üzerine İnşa Edilen Turan Ülküsü DÜĞEN TURGAY Ulusal - Hakemsiz - - Özgün Makale - 2023 2014
Küresel Ekonomi Yapılanırken Türkiye nin Batı Türkistan Siyaseti DÜĞEN TURGAY Ulusal - Hakemsiz - - Özgün Makale - 21. YÜZYIL 2013
Almanya nın Türkistan Siyaseti DÜĞEN TURGAY Ulusal - Hakemsiz - - Özgün Makale - 21. YÜZYIL 2013
Çin in Türkistan Siyaseti DÜĞEN TURGAY Ulusal - Hakemsiz - - Özgün Makale - 21. YÜZYIL 2013
Avrupa Birliği Modeli ve Türkistan da Bütünleşme MERCAN SÜLEYMAN SEZGİN,DÜĞEN TURGAY Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Yeni Türkiye 2013
Türkistan ın Kuruyan Medeniyet Havzasına Çözüm Çatışma Mı Bütünleşme Mi DÜĞEN TURGAY Ulusal - Hakemsiz - - Özgün Makale - 21. YÜZYIL 2012
ABD NATO Afganistan dan Çekilirken Şanghay İşbirliği Örgütü DÜĞEN TURGAY Ulusal - Hakemsiz - - Özgün Makale - EKO AVRASYA 2012
Dar Alanda Büyük Pazarlık Kırgızistan da ABD ile Rusya nın Üs Mücadelesi DÜĞEN TURGAY Ulusal - Hakemsiz - - Özgün Makale - EKO AVRASYA 2012
Türkistan da Rus Algısı DÜĞEN TURGAY Ulusal - Hakemsiz - - Özgün Makale - 21. YÜZYIL 2012
Fillerin Güreşinde Kazakistan ın Tercihleri DÜĞEN TURGAY Ulusal - Hakemsiz - - Özgün Makale - 21. YÜZYIL 2012
Türkiye İran Mücadelesinin Üç Boyutu DÜĞEN TURGAY Ulusal - Hakemsiz - - Özgün Makale - 21. YÜZYIL 2012
Tarihi Siyasi ve Ekonomik Boyutlarıyla Türkiye Kırgızistan İlişkileri DÜĞEN TURGAY Ulusal - Hakemsiz - - Özgün Makale - 21. YÜZYIL 2012
Devrilen Domino Taşları ve İran DÜĞEN TURGAY Ulusal - Hakemsiz - - Özgün Makale - 2023 2011
Bildiriler
Fergana Vadisi’nde Çatışmanın Etnisite, Su ve Terör Boyutu ve Bununla İlgili Çözüm Arayışları TAMÇELİK SOYALP,DÜĞEN TURGAY Uluslararası - Tam metin bildiri - (29.05.2014 - 31.05.2014) - II. Uluslararası Davraz Sempozyumu
Kazakistan’da Dil ve Alfabe Meselesi DÜĞEN TURGAY Uluslararası - Tam metin bildiri - (28.03.2018 - 28.03.2018) - Öskelen Urpakka Ruhani-Adamgerşilik Bilim Beru men Aleumettendirudegi Zamanaui Tendentsiyalar attı Halıkaralık Gılmi-Tejiribelik Konferentsiyası
Tarihi İpekyolu ile Modern İpekyolu Jeopolitiğinin Mukayesesi DÜĞEN TURGAY Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.05.2016 - 27.05.2016) - III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
Türk Dünyasında Alfabe Değişikliklerinin Siyasi Boyutları DÜĞEN TURGAY Uluslararası - Tam metin bildiri - (20.05.2015 - 22.05.2015) - II. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
Kazakistan’ın Uluslararası İlişkilerdeki Barış Misyonu ve Astana’nın Markalaşması DÜĞEN TURGAY Uluslararası - Tam metin bildiri - (14.03.2018 - 14.03.2018) - Astana – Tauelsiz Kazakstanın Ruhani Jangıruı men Jetistikterinin Hışanı attı Halıkaralık Gılmi-Tejiribelik Konferentsiyası
Stratejik Kültür Kavramı Bağlamında Kazakistan’da Dış Politika - Milli Kimlik İlişkisi DÜĞEN TURGAY Uluslararası - Tam metin bildiri - (13.06.2019 - 15.06.2019) - VI. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
Manevi Uyanış Makalesi İçinde Kazak Milli Kimliğinin İnşası DÜĞEN TURGAY Uluslararası - Tam metin bildiri - (11.10.2018 - 13.10.2018) - V. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
Kazakistan'ın Millî Kimlik İnşası Politikasında Dil Meselesi DÜĞEN TURGAY Uluslararası - Tam metin bildiri - (02.06.2021 - 05.06.2021) - VIII. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
Kitap
Afganistan Tarih, Sosyokültürel Yapı, Ekonomi ve Dış Politika DÜĞEN TURGAY Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Türkistan (Orta Asya) Devletlerinin Afganistan Politikaları: Güvenlik Algılamaları Bağlamında Riskler ve Fırsatlar Yumağı - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Nobel Bilimsel - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:516 - ISBN:978-625-398-815-9 - (Bölüm Sayfaları:357 - 394) 2023
Türk Dünyasında Ulus İnşası DÜĞEN TURGAY Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Kazakistan'da Ulus İnşası - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Nobel Akademik - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:536 - ISBN:978-625-417-901-3 - (Bölüm Sayfaları:83 - 130) 2022
21. Yüzyılda Bölgesel ve Küresel Aktörlerin Orta Asya Siyaseti DÜĞEN TURGAY Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Türkiye Cumhuriyeti'nin Orta Asya Siyaseti - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:EĞİTİM YAYINEVİ - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:358 - ISBN:978-625-7405-94-2 - (Bölüm Sayfaları:51 - 114) 2021
21. Yüzyılda Bölgesel ve Küresel Aktörlerin Orta Asya Siyaseti DÜĞEN TURGAY Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Sonuç: 21. Yüzyıl Orta Asya Siyasetlerinin Kesişimleri - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:EĞİTİM YAYINEVİ - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:358 - ISBN:978-625-7405-94-2 - (Bölüm Sayfaları:347 - 358) 2021
Savaş ve Toplum Savaş Üzerine Yazılar DÜĞEN TURGAY Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Türkistan'da Milli Kimliğin Uyanışı ve I. Dünya Savaşı - Araştırma (Tez Hariç) Kitabı - Yayın Evi:Eğitim Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:504 - ISBN:978-605-9831-88-8 - (Bölüm Sayfaları:289 - 315) 2016
Değişen Orta Doğu da Değişmeyen Sorunlar DÜĞEN TURGAY Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Afganistan'daki Bölgesel Krizlerin Küresel Etkileri - Araştırma (Tez Hariç) Kitabı - Yayın Evi:Dora - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:314 - ISBN:978-605-4798-75-9 - (Bölüm Sayfaları:291 - 314) 2014
Cumhurbaşkanları ve Dış Politika TAFLIOĞLU MEHMET SERKAN,DÜĞEN TURGAY Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Ahmet Necdet Sezer ve Dış Politika - Araştırma (Tez Hariç) Kitabı - Yayın Evi:Kripto - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:333 - ISBN:978-605-4991-28-0 - (Bölüm Sayfaları:257 - 294) 2016
Doğu dan Batı ya Devletler Toplumlar Farklılıklar DÜĞEN TURGAY Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Siyasi Küreselleşme Bağlamında Doğu'da ve Batı'da Devlet Algılamalarının Kökleri - Araştırma (Tez Hariç) Kitabı - Yayın Evi:Aygan - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:640 - ISBN:978-605-9707-10-7 - (Bölüm Sayfaları:17 - 46) 2016
Editör
V. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, I-II-III. Cilt SÜLEYMANOVA JARKIN, BAŞTAYEVA GAVHAR, ÇANÇAROVA AY, KORAŞ HİKMET, ŞAHİN ÇİĞDEM, DÜĞEN TURGAY, ERTEYEVA PERİZAT, QASİMOV SAYAVUSH, HÜSEYNOVA NİGAR Uluslararası - Diğer Yayınlar - Yayın Evi: Kızlar Üniversitesi Yayınları - Editör - ISBN:978-601-224-964-4 2018
21. Yüzyılda Bölgesel ve Küresel Aktörlerin Orta Asya Siyaseti ŞAHİN ÇİĞDEM, DÜĞEN TURGAY Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: EĞİTİM YAYINEVİ - Editör - ISBN:978-625-7405-94-2 2021
VIII. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı II. Cilt DÜĞEN TURGAY, SÖNMEZ MESUT Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: KESİT YAYINLARI - Editör - ISBN:978-625-7698-54-2 2021
VI. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU DÜĞEN TURGAY,Ermekova Tınıştık Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Elm və təhsil nəşriyyat - Editör - ISBN:978-9952-37-247-2 2019
3 Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu 3 Cilt ŞAHİN ÇİĞDEM,DÜĞEN TURGAY Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Elm və təhsil nəşriyyat - Editör - ISBN:978-9952-8301-2-5 2016