Eğitim Bilgileri
Doktora NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TARİH BÖLÜMÜ/ 1995-2000
Yüksek Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER ANABİLİM DALI/ 1990-1992
Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI/ 1984-1988
Akademik Unvanlar
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU/YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ 1995-
Yönetilen Tezler
İBRAHİM ERDOĞDU Yüksek Lisans Türkiye'nin göç politikası ve 2010-2020 yılları arasının sığınmacı politikası açısından değerlendirilmesi 2023
HASAN HÜSEYİN ÇİFCİ Yüksek Lisans İmparatorluktan küreselleşmeye Türk milliyetçiliği: Mehmet Akif Ersoy'un ve Erol Güngör mukayesesi 2023
FETULLAH FURKAN ÖZDEMİR Yüksek Lisans Türk muhafazakarlığında Nurettin Topçu ve Necip Fazıl Kısakürek 2021
HASAN HÜSEYİN ÇİFCİ Yüksek Lisans İmparatorluktan Küreselleşmeye Türk Milliyetçiliği: Mehmet Akif Ersoy ve Erol Güngör'ün Karşılaştırmalı Analizi 2020
ÜNAL KARAASLAN Yüksek Lisans II. Abdülhamid ve siyaseti 2019
ESAT KELMENDI Yüksek Lisans Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesinin yargılama yetkisi ve yapılan başvuruların türü 2019
ESAT KELMENDİ Yüksek Lisans Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesinin Yargılama Yetkisi ve Yapılan Başvuruların Türü 2019
TALHA DEMİRTAŞ Yüksek Lisans Vergi kaçakçılığının önlenmesinde vergi denetiminin işlevi 2017
MUSTAFA ER Yüksek Lisans İslam siyasal düşüncesinde İbn-i Haldun 2016
ÖZGÜL YILMAZ KAÇMAZ Yüksek Lisans Türk hukukunda velayet hakkı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile Anayasa Mahkemesi kararlarına yansıyan problemler 2016
MAHMUT AKSOY Yüksek Lisans Adil yargılanma hakkı 2013
ENGİN GÜNGÖR Yüksek Lisans Türk Ceza Kanununda çevreye karşı suçlar 2013
CANAN NOYAN Yüksek Lisans Türkiyede Avrupa Birliğine uyum sürecinde sivil toplum örgütlerinin yeri ve önemi 2007
İdari Görevler
Bölüm Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-2017
Bölüm Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2010-2017
MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2004-2017
MYO/Yüksekokul Müdürü NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2000-2004
Makaleler
KÜRESELLEŞME BAĞLAMINDA TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ DEMİRKOL TANER, ÇİFCİ HASAN HÜSEYİN Ulusal - Hakemli - EBSCO, SOBİAD, GOOGLE SCHOLAR, ARAŞTIRMAX, ACADEMIC KEYS, SIS (Scientific Indexing Services), ESJI (Eurasian Scientific Journal Index), ICI (International Citation Index), InfoBase Index - Özgün Makale - Diyalektolog 2022
İŞ YAŞAMINDA BİREY VE KURUMA YÖNELİK BİR TEHDİT UNSURU: PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) DEMİRKOL TANER, Şahin Zeynep Ulusal - Hakemli - EBSCO, SOBİAD, GOOGLE SCHOLAR, ARAŞTIRMAX, ACADEMIC KEYS, SIS (Scientific Indexing Services), ESJI (Eurasian Scientific Journal Index), ICI (International Citation Index), InfoBase Index - Özgün Makale - Diyalektolog 2021
TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLERİN FİNANSMANI ÜNSAL NURETTİN,DEMİRKOL TANER Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Turkish Studies - Economics, Finance, Politics 2019
NİĞDE BELEDİYE HİZMETLERİ KAPSAMINDA YEREL YÖNETİMLERDE YURTTAŞ MEMNUNİYETİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA DEMİRKOL TANER,DİBEK MURAT Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Turkish Studies - Economics, Finance, Politics 2019
The Definition of Republic and Democracy from a Conceptual Perspective DEMİRKOL TANER,KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Hakemli - DOAJ, EBSCO, Ulrich’xxs Periodicals Directory, Open J-Gate, Google Scholar, Academic Keys, JournalSeek, Science Central, Library of Georgetown University, EconLit, ResearchBib, Universe Digital Library, Social Science Research Network, Cabell’xxs Directories, CiteFactor, InfoBase Index, CNKI Scholar - Derleme Makale - International Review of Social Sciences and Humanities 2017
The Opinions of 14th Century Philosopher Ibn Khaldun on Urbanization DEMİRKOL TANER,KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Hakemli - DOAJ, EBSCO - Özgün Makale - International Review of Social Sciences and Humanities 2016
The Relationship Between Organizational Ethics and Green Marketing DEMİRKOL TANER,KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Hakemli - DOAJ, Ulrich’xxs Periodicals Directory, EBSCOhost, Academic Keys - Özgün Makale - International Review of Social Sciences and Humanities 2016
Kitap
İbn-i Haldun’a Farklı Bir Bakış DEMİRKOL TANER Ulusal - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Tekten Matbaa - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:126 - ISBN:978-605-125-213-1 2010