Eğitim Bilgileri
Doktora ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/EĞİTİM BİLİMLERİ (DR)/ Tez adı : Ergenlerde görülen saldırgan davranışlarda ebeveyn ve ergenlere uygulanan psikoeğitim programının etkisinin incelenmesi 2011-2016
Yüksek Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/EĞİTİM BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin akılcı olmayan inançları ile saldırganlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi 2005-2009
Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PR. (İÖ)/ 2001-2005
Akademik Unvanlar
DOÇENT NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI 2021-
Yönetilen Tezler
AYŞEGÜL KİRİŞ Yüksek Lisans Evli Bireylerde Eşe Kendini Açma ve Evlilik Doyumu Arasındaki İlişkide Otantikliğin Aracı Rolü 2024
YILMAZ TOKDEMİR Yüksek Lisans Yetişkin bireylerde aile içi ilişkiler ve yaşam doyumu arasındaki ilişkide bağlanma stillerinin aracı etkisi 2023
ÇİĞDEM AKYOL Yüksek Lisans Romantik ilişkilerde ilişki doyumunun evlilik beklentisine etkisinde ayrışma bireyleşmenin aracı rolü 2023
AYSEL YAVUZTÜRK Yüksek Lisans Üniversite öğrencilerinin kişilerarası ilişkilerine algılanan benlik ve aitlik düzeylerinin etkisi 2023
SERCAN AYDIN Yüksek Lisans Okulda şiddetle baş etmede öğretmen becerilerinin gelişimine yönelik şiddetsiz karşı koyma programının etkisi 2023
Projeler
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 65-74 Yaş Aralığında Bulunan Yaşlıların Yaşam Algısı, Aile Yapısı, İşlevselliği ve İlişki Ağının Genogram Aracılığıyla İncelenmesi (13.11.2017-27.07.2020)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Ergenlerde Görülen Saldırgan Davranışlarda Ebeveyn ve Ergenlere Uygulanan Psikoeğitim Programının Etkisinin İncelenmesi (05.01.2015-05.01.2017)
İdari Görevler
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2023-
Komisyon Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2019-
Erasmus Koordinatörü NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2018-
Makaleler
The Effect of Irrational Relationship Beliefs on Attitudes Toward Intimate Partner Violence in Emerging Adults: Moderating Effect of Gender YAVUZER YASEMİN, KILIÇARSLAN SUAT Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Violence and Victims - Doi: 10.1891/VV-2022-0086 2024
The mediator role of effective communication skills on the relationship between phubbing tendencies and marriage satisfaction in married individuals KILIÇARSLAN SUAT, PARMAKSIZ İZZET Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Computers in Human Behavior - Doi: 10.1016/j.chb.2023.107863 2023
Parental views regarding violence in adolescence KILIÇARSLAN SUAT, GÜNAYDIN HATİCE DENİZ Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Journal of Family Therapy - Doi: 10.1111/1467-6427.12427 2023
Examining The Rules in Nuclear and Origin Families Living in Turkey ULUSOY DOĞMUŞ YAĞMUR, KILIÇARSLAN SUAT Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Erzincan University Journal of Education Faculty - Doi: 10.17556/erziefd.1174079 2023
Turkish Young-Old Adults’ Self-Perceptions of Aging. KILIÇARSLAN SUAT,YAVUZER YASEMİN Uluslararası - Hakemli - ESCI - Emerging Sources Citation Index - Özgün Makale - Ageing International - Doi: 10.1007/s12126-020-09381-y 2021
Divorce in Turkish Society: Personal and Family of Origin Characteristics KILIÇARSLAN SUAT, ŞAHAN BİRSEN Uluslararası - Hakemli - ESCI - Emerging Sources Citation Index - Özgün Makale - Cukurova University Faculty of Education Journal - Doi: 10.14812/cuefd.848273 2021
AGGRESSION AND EMOTIONAL INTELLIGENCE AS PREDICTORS OF PHUBBING PARMAKSIZ İZZET, KILIÇARSLAN SUAT Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - Psycho-Educational Research Reviews - Doi: 10.52963/PERR_Biruni_V10.N3.12 2021
Violence in Couple Relationships: Relational Factors, Family of Origin Experiences and Coping Strategies KILIÇARSLAN SUAT,PARMAKSIZ İZZET Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Journal of Qualitative Research in Education - Doi: 10.14689/issn.2148-2624.1.8c.3s.7m 2020
Examining the relationship between happiness and aggression among adolescents KILIÇARSLAN SUAT,LİMAN BELGİN Uluslararası - Hakemli - Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List - Özgün Makale - International Online Journal of Educational Sciences - Doi: 10.15345/iojes.2020.05.017 2020
The relationship between assertiveness and separation-individuation in adolescents PARMAKSIZ İZZET,KILIÇARSLAN SUAT Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi - Doi: 10.14527/pegegog.2020.027 2020
Ergenlerde Şiddet Eğiliminin Yordayıcıları Olarak Sosyal Kaygı ve Duygusal Özerklik KILIÇARSLAN SUAT,PARMAKSIZ İZZET Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2020
Şiddetsiz Karşı Koyma Programının Ebeveynlerin Aile İlişkileri ve Ebeveynlik Algıları Üzerindeki Etkisi KILIÇARSLAN SUAT,ÖRDEM Serdal,TALTEKİN Aslı,ARDIÇ Recai Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Pamukkale University Journal of Education - Doi: 10.9779/PUJE.2018.230 2019
Kız Ergenlerin Anne-Baba-Ergen Arasındaki Çatışma Durumlarına ve Ebeveyn Tepkilerine İlişkin Görüşleri YAVUZER YASEMİN,LİMAN BELGİN,KILIÇARSLAN SUAT Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - Doi: 10.21764/maeuefd.512601 2019
Şiddet Davranışları Olan Çocuklara Sahip Ebeveynlere Yönelik Şiddetsiz Karşı Koyma Programının Etkisi KILIÇARSLAN SUAT Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Kastamonu Eğitim Dergisi - Doi: 10.24106/kefdergi.2691 2019
Relationships Amongst Aggression, Self-Theory, Loneliness, and Depression in Emerging Adults YAVUZER YASEMİN,ALBAYRAK GÜLDENER,KILIÇARSLAN SUAT Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Psychological Reports - Doi: 10.1177/0033294118784866 2019
Ergenlerde Görülen Saldırgan Davranışlarda Ebeveyn ve Ergenlere Uygulanan Psikoeğitim Programının Etkisinin İncelenmesi KILIÇARSLAN SUAT,ATICI MERAL Ulusal - Hakemli - Akademik Sosyal Bilimler İndeksi, SOBED, Scientific Indexing Services, Research Bible, Directory of Research Journals Indexing - Özgün Makale - Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2017
Ebeveynler İçin Yeni Bir Baş Etme Modeli: Yeni Otorite, Şiddetsiz Karşı Koyma KILIÇARSLAN SUAT,ERDEM KEKLİK DEVRİM Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - Doi: 10.21764/maeuefd.331990 2017
An Analysis of Adolescent and Parental Views on the Psychoeducation Program for Coping with Aggressive Behaviors KILIÇARSLAN SUAT,ATICI MERAL Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - Journal of Education and Training Studies - Doi: 10.11114/jets.v5i6.2307 2017
The study of the relationship between the self esteem, body mass ındex and life quality of adolescentspErgen bireylerin benlik saygısı, beden kitle indeksi ve yaşam kalitesi ilişkisinin incelenmesi KILIÇARSLAN SUAT,SANBERK İSMAİL Ulusal - Hakemli - CrossRef Indexing, Google Scholar, SOBIAD, Türk Eğitim İndeksi - Özgün Makale - Journal of Human Sciences - Doi: 10.14687/jhs.v13i2.3850 2016
Çatışma Çözme Eğitim Programının ilköğretim 6. Ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Çatışma Çözme Davranışları Üzerindeki Etkisi KILIÇARSLAN SUAT,ATICI MERAL Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Çukurova Üniveritesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2015
İLKÖĞRETİM 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKILCI OLMAYANİNANÇLARI İLE SALDIRGANLIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİNİNCELENMESİ KILIÇARSLAN SUAT,ATICI MERAL Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi 2010
Bildiriler
Ergenlerde Güvengenlik, Çekingenlik ve Ayrışma-Bireyleşme Arasındaki İlişkiler PARMAKSIZ İZZET,KILIÇARSLAN SUAT Uluslararası - Özet bildiri - (24.10.2019 - 27.10.2019) - 21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi
Examination Of The Perceptions Of Young-Old Adults About Themselves And Old Age (Genç-yaşlı Bireylerin Kendilerine ve Yaşlılığa İlişkin Algılarının İncelenmesi) KILIÇARSLAN SUAT,YAVUZER YASEMİN Uluslararası - Özet bildiri - (25.10.2018 - 27.10.2018) - 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi
Akut Davranış Problemlerine Sahip Çocukların Ebeveynlerine Yönelik Şiddetsiz Karşı Koyma Programının Etkisi KILIÇARSLAN SUAT Uluslararası - Özet bildiri - (18.10.2017 - 21.10.2017) - II. International Academic Research Congress (INES)
Şiddet Davranışları Olan Çocuk ve Ergenlere Sahip Ebeveynler İçin Baş Etme Modeli: Yeni Otorite, Şiddetsiz Karşı Koyma KILIÇARSLAN SUAT,ERDEM KEKLİK DEVRİM Uluslararası - Özet bildiri - (11.05.2017 - 14.05.2017) - IV. International Eurasian Educational Research Congress (EJER)
Saldırgan Davranışlarla Baş Etmeye Yönelik Uygulanan Psikoeğitim Programına İlişkin Ergen ve Ebeveyn Görüşlerinin İncelenmesi KILIÇARSLAN SUAT,ATICI MERAL Ulusal - Özet bildiri - (01.12.2016 - 03.12.2016) - VI. Ulusal PDR Uygulamaları Kongresi
Şiddetsiz Karşı Koyma Eğitim Programının Ebeveynlerin Aile İlişkileri Ve Ebeveynlik Algıları Üzerindeki Etkisi KILIÇARSLAN SUAT,ÖRDEM Serdal,TALTEKİN Aslı,ARDIÇ Recai Ulusal - Özet bildiri - (01.12.2016 - 03.12.2016) - VI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi
Investigatıng of The Effects of Psycho-educational Programme That Is Applied To Parents and Adolescents Towards Reduction of Aggressive Behavior In Adolescents KILIÇARSLAN SUAT,ATICI MERAL Uluslararası - Özet bildiri - (08.02.2016 - 10.02.2016) - INTCESS16- 3rd International Conference On Education And Social Sciences
Ergen Bireylerin Benlik Saygısı Kontrol Edildiğinde Beden Kitle İndeksi ve Yaşam Kalitesi İlişkisinin İncelenmesi KILIÇARSLAN SUAT,SANBERK İSMAİL Ulusal - Özet bildiri - (07.10.2015 - 09.10.2015) - XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi
Çatışma Çözme Eğitim Programının ilköğretim 6. ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Çatışma Çözme Davranışları Üzerindeki Etkisi KILIÇARSLAN SUAT,ATICI MERAL Ulusal - Özet bildiri - (14.12.2012 - 16.12.2012) - IV. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi
İlköğretim 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Akılcı Olmayan İnançları İle Saldırganlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi KILIÇARSLAN SUAT,ATICI MERAL Ulusal - Özet bildiri - (21.10.2009 - 23.10.2009) - X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi
Kitap
OKULLARDA RUH SAĞLIĞI KILIÇARSLAN SUAT Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Çocuk ve ergenlerde sık karşılaşılan yeme bozuklukları - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Nobel Akademik Yayıncılık - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:320 - ISBN:978-625-397-297-4 - (Bölüm Sayfaları:97 - 127) 2023
Kuram ve Uygulamadan Özel Temalara Aile Danışmanlığı KILIÇARSLAN SUAT Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Bütünleştirici, Medikal ve Psikoeğitsel Aile Danışmanlığı Yaklaşımları - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Nobel Yayın Dağıtım - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:908 - ISBN:978-625-427-746-7 - (Bölüm Sayfaları:525 - 576) 2022
PSİKOLOJİYE GİRİŞ KILIÇARSLAN SUAT, PARMAKSIZ İZZET Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Sosyal ve Kültürlerarası Psikoloji - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:VİZE YAYINCILIK - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:458 - ISBN:978-625-7103-68-8 - (Bölüm Sayfaları:335 - 360) 2021
Sistemik Yaklaşımla Bütünleştirilmiş Ergenlerde Şiddet ve Saldırganlıkla Başetme Psikoeğitim Programı KILIÇARSLAN SUAT Ulusal - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:KARAHAN KİTAPEVİ - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:88 - ISBN:978-605-9347-07-1 2016
Geçmişten Günümüze Kişilik Kuramları KILIÇARSLAN SUAT Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Biyolojik Özellik Kuramı - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Nobel Yayın Dağıtım - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:896 - ISBN:978-625-402-051-3 - (Bölüm Sayfaları:543 - 567) 2020
Psikolojik Testlerİlkeler, Uygulama ve Tanıtım KILIÇARSLAN SUAT,YAVUZER YASEMİN Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Psikolojik Danışma Alanı ve Psikolojik Testlerin Kullanımı - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Pegem Akademi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:574 - ISBN:9786052418093 - (Bölüm Sayfaları:351 - 375) 2019
Psikolojik Testler İlkeler, Uygulama ve Tanıtım KILIÇARSLAN SUAT Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Aile Psikolojik Danışma Alanı ve Psikolojik Testlerin Kullanımı - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Pegem A Yayıncılık - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:574 - ISBN:978-605-241-809-3 - (Bölüm Sayfaları:535 - 570) 2019
Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları. Örnek Uygulamalarla Temel ve Güncel Kuramlar KILIÇARSLAN SUAT Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Transaksiyonel Analiz - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Pegem A Yayıncılık, ANKARA - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:724 - ISBN:9786052413135 - (Bölüm Sayfaları:377 - 412) 2018
Editör
Genogramlar: Değerlendirme ve Müdahale AKBAŞ TURAN,KILIÇARSLAN SUAT Ulusal - - Yayın Evi: Pegem Akademi - Editör - ISBN:978-605-80060-8-9 - Doi: 10.14527/9786058006089 2020