Eğitim Bilgileri
Doktora EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/GAZETECİLİK (DR)/ Tez adı : Eleştirel ekonomi politik kuramı ışığında dijital medya ile değişen gazetecilik pratikleri: Dijital ve basılı gazeteler üzerine karşılaştırmalı bir çalışma 2014-2019
Yüksek Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/GAZETECİLİK (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Dünyada ve Türkiye'de çevre iletişimi ve çevre haberciliği eğitimi 2011-2014
Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ/GAZETECİLİK BÖLÜMÜ/GAZETECİLİK PR./ 2006-2011
Akademik Unvanlar
DOÇENT NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU/GÖRSEL, İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ/RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PR. 2023-
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU/GÖRSEL, İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ/RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PR. 2020-
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/İLETİŞİM FAKÜLTESİ/GAZETECİLİK BÖLÜMÜ/GENEL GAZETECİLİK ANABİLİM DALI 2018-2020
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ/İLETİŞİM FAKÜLTESİ/GAZETECİLİK BÖLÜMÜ/GENEL GAZETECİLİK ANABİLİM DALI 2014-2018
Makaleler
Dijital Çağda Çocukluk ve Dijital Bağımlılıkların Anahtar Kavramı Olarak Dijital Obezite: Gazete Haberleri Üzerinden Betimsel Bir Analiz DEMİREL SİMGE DENİZ Uluslararası - Hakemli - Internation Scientific Indexing (ISI), Google Scholar (Academic Google), SOBİAD Atıf Dizini, Scientific Indexing Services (SIS), Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Cite Factor Academic Scientific Journals, ResearchBible (Academic Resource Index), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Root Society for Indexing and Impact Factor Service, I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF), Active Search Results Engineer (ASR), OCLC WorldCat - Özgün Makale - International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal - Doi: 10.29228/smryj.68187 2023
A Study on the Relationship between Slow Journalism and Virtual Reality: The New York Times and The Guardian Samples DURGEÇ PETEK, DEMİREL SİMGE DENİZ Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - OPUS Journal of Society Research - Doi: 10.26466/opusjsr.1218298 2023
Çevresel Farkındalık Yaratma Bağlamında Çevre Sorunlarının Dijital Gazetelerde Sunumu Üzerine Bir Araştırma DURGEÇ PETEK, DEMİREL SİMGE DENİZ Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (e-GİFDER) - Doi: 10.19145/e-gifder.1206345 2023
Ulusal Haber Ajansları Üzerinden Orman Yangını Haberlerinin Risk İletişimi Bağlamında Değerlendirilmesi DEMİREL SİMGE DENİZ Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - ODU Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi - Doi: 10.48146/odusobiad.1177187 2023
Dijital Medyada Deprem Haberlerini İnfografikler Üzerinden Okumak: Anadolu Ajansı ve TRT Haber Örneği DEMİREL SİMGE DENİZ, DURGEÇ PETEK Uluslararası - Hakemli - ASOS Index, İdeal Online, ResearchGate, Advanced Science Index, Road, ESJI, Academic Resource Index, Journal Factor, General Impact Factor, Cite Factor, DRJI - Özgün Makale - Journal of Communication, Sociology and History Studies (Jcosohis) - Doi: 10.53723/cosohis.23 2022
Medyanın Etik Sorumluluğu Bağlamında Çocuk Suçluluğu Haberleri Üzerine Bir İnceleme DEMİREL SİMGE DENİZ Uluslararası - Hakemli - idealonline, EuroPub, DRJI - Özgün Makale - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi (NOHU İFAD) 2022
Çevre Kirliliği Haberlerinin Dijital Gazetelerde Sunumu DEMİREL SİMGE DENİZ, ÖRS FERLAL Uluslararası - Hakemli - SOBİAD, CITEFACTOR, OAJI, RESEARCH BIBLE, SIS, İSAM, TEİ, CROSSREF, ROAD, COPERNICUS - Özgün Makale - SOBİDER Sosyal Bilimler Dergisi/The Journal of Social Science - Doi: 10.29228/SOBIDER.52229 2021
Türkiye’de Yazılı Basında Çıkan Çevre Haberleri Üzerine Bir Değerlendirme DEMİREL SİMGE DENİZ Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Turkish Studies- Social Sciences - Doi: 10.7827/TurkishStudies.14879 2019
Dijital Medyada Haber Üretim Sürecinde Okuyucu Odaklılık DEMİREL SİMGE DENİZ Uluslararası - Hakemli - EBSCO, MLA, Proquest CSA , Index Islamicus, Scientific Indexing Services, SOBIAD, Journal Seek, Academic Journal Database, DRJI and WorldCat, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), EconBiz, OCLC, TEI (Türk Eğitim İndeksi), Acarindex, Academic Resource Index (ResearchBib), Global ImpactFactor (GIF), Citefactor, Scholarsteer. - Özgün Makale - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi/The Journal of International Social Research - Doi: 10.17719/jisr.20185537253 2018
Bildiriler
Depremde Enkazdan Çıkarılan Çocukların Dijital Gazetelerde Sunumu: Kahramanmaraş Merkezli Deprem Örneği Üzerinden Bir İnceleme DEMİREL SİMGE DENİZ Uluslararası - Tam metin bildiri - (01.03.2023 - 02.03.2023) - International Khzar Scientific Researches Conference -IV
Haber Sitelerinde İklim Krizi Haberlerinin Ele Alınış Biçimi: Habertürk, Sözcü ve Milliyet Gazeteleri Örneği DEMİREL SİMGE DENİZ Uluslararası - Tam metin bildiri - (20.10.2022 - 21.10.2022) - 3rd International Mountain and Ecology Congress Within the Framework of Sustainable Development (MEDESU2022)
Dijital Medyada Sağlık Haberlerinin İnfografik Sunumu: Habertürk Örneği DEMİREL SİMGE DENİZ Uluslararası - Tam metin bildiri - (01.07.2022 - 03.07.2022) - 8th International "Communication in The New World" Congress
Kadın Yoksulluğu ile Mücadelede Medyanın Rolü ve Önemi ÖRS FERLAL,DEMİREL SİMGE DENİZ Uluslararası - Tam metin bildiri - (04.10.2018 - 05.10.2018) - 2. Uluslararası Kadın Kongresi Güçlendirilmek Yerine Güçlenmek ve İlerlemek
İnternet Gazetelerinde Erkek Şiddeti Haberlerinin Sunumu DEMİREL SİMGE DENİZ,DURGEÇ PETEK Uluslararası - Özet bildiri - (03.05.2018 - 04.05.2018) - 1st International Conference Cultural Informatics, Communication & Media Studies Conference
Environmental Communication and Environmental Journalism in Turkey: An Analysis of the Environmental News on Print-Media DEMİREL SİMGE DENİZ Uluslararası - Özet bildiri - (25.01.2017 - 28.01.2017) - XII. European Conference on Social and Behavioral Sciences
Kitap
Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler- IV DEMİREL SİMGE DENİZ, DURGEÇ PETEK Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Duygusal Zekânın Basın İşletmelerinin Yönetim Yapısındaki İşlevi ve Gazetecilerin Başarısındaki Rolü - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Gece Kitaplığı - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:369 - ISBN:978-625-8075-18-2 - (Bölüm Sayfaları:305 - 317) 2021
A'dan Z'ye İletişim Çalışmaları-8 DEMİREL SİMGE DENİZ Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Sorunlu Bir Varoluş Mücadelesi Olarak Sporda Şiddet ve Haber Medyasına Yansımaları - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:İksad Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:760 - ISBN:978-625-6955-35-6 - (Bölüm Sayfaları:499 - 526) 2022
Ekoloji, Çevre ve Medya DEMİREL SİMGE DENİZ Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Çevre Haberciliğinde Alternatif Bir Uygulama Alanı Olarak Dijital Medya - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Doruk Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:407 - ISBN:978-975-553-933-1 - (Bölüm Sayfaları:299 - 325) 2022
Dijital Çağın Yansımaları "Dijital Kültür ve İletişim Çalışmaları" DEMİREL SİMGE DENİZ Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Çağımızın Önemli Bir Sağlık Sorunu Olarak Beliren Dijital Obezite ve Medyaya Yansımaları: Sağlık Haberciliği Perspektifinden Bir Değerlendirme - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Literatürk Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:144 - ISBN:978-625-6949-21-8 - (Bölüm Sayfaları:97 - 121) 2023
MEDYAeTİK DEMİREL SİMGE DENİZ Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Yeni Medyanın Ekonomi Politiği: Dijitalleşen Kapitalizm Üzerinden Etiği Yeniden Düşünmek - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:SENTEZ YAYINCILIK - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:184 - ISBN:978-605-9922-34-0 - (Bölüm Sayfaları:81 - 104) 2016
Prehistoryadan Günümüze Kadın DEMİREL SİMGE DENİZ Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Cumhuriyet Öncesinde Türk Kadınının Hak Arayış Mücadelesi: Dergiler ve Dernekler Üzerinden Genel Bir Değerlendirme - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Bilgin Kültür Sanat Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:557 - ISBN:978-605-06151-9-7 - (Bölüm Sayfaları:265 - 282) 2020
İletişimde Dijitalleşme DEMİREL SİMGE DENİZ Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Dijital Medyanın Eğitim Öğretim Sürecinde İşlevsel Kullanımı: Dijital Medya Okuryazarlığının Rolü ve Önemi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Detay Yayıncılık - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:196 - ISBN:978-605-254-355-9 - (Bölüm Sayfaları:63 - 78) 2021
A'dan Z'ye İletişim Çalışmaları-4 DEMİREL SİMGE DENİZ Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Dijital Gazetecilikte Haber İçeriklerinde Metalaşma Sorununa İlişkin Genel Bir Değerlendirme - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:İksad Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:962 - ISBN:978-625-8423-58-7 - (Bölüm Sayfaları:341 - 374) 2021
Çocuk-Oyun-Oyuncak Temalı Çalışmalar DEMİREL SİMGE DENİZ, TEPE TANSEL Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Çocukların Eğitim Sürecinde ve Etkili İletişim Becerilerinin Gelişiminde Dijital Oyunların Rolü - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:İksad Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:222 - ISBN:978-625-7636-36-0 - (Bölüm Sayfaları:189 - 219) 2021
Sosyal ve İnsani Bilimler Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler DEMİREL SİMGE DENİZ Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Dijital Medya İle Değişen Gazetecilik Pratikleri: Eleştirel Ekonomi Politik Yaklaşım Çerçevesinde Bir Değerlendirme - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:IVPE - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:558 - ISBN:978-9940-46-044-0 - (Bölüm Sayfaları:159 - 178) 2020
Editör
NOHÜ İFAD Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi DEMİREL SİMGE DENİZ Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi - Yrd. Editör 2022