Eğitim Bilgileri
Bütünleşik Doktora Tez adı : Türk Tiyatrosunda Uyarlama (1860-1923) 2008-2016
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PR./ 2002-2006
Akademik Unvanlar
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2017-
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/YENİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2016-2017
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2008-
Yönetilen Tezler
ALİ YAŞAR BOLAT Yüksek Lisans EMİNE IŞINSU'NUN TİYATROLARINA ZAMAN, MEKÂN VE KARAKTER BAĞLAMINDA ANLATIBİLİMSEL BİR BAKIŞ 2021
FİGEN UĞURLU Yüksek Lisans Yeni Tarihselcilik Kuramı Bağlamında Gül İrepoğlu'nun Romanlarının İncelenmesi 2018
Projeler
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü (01.01.2018-01.01.2020)
DİĞER Devam Ediyor Edebiyat Terimleri Sözlüğü (-)
DİĞER Tamamlandı Cumhuriyet Dönemi Edebiyat Dergileri Veri Tabanı Projesi (-)
Makaleler
“1940 Sonrası Modern Türk Şiirinde İthaf Edilmiş Şiirler” BULUT SİBEL Uluslararası - Hakemli - ULAKBİM, EBSCO, ASOS - Özgün Makale - Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2020
“Toplum-Birey-Cinnet Üçgeni ve Böcekleşen Yaşamlar: Toplum Böceği” BULUT SİBEL Uluslararası - Hakemli - ULAKBİM TR Dizin, ASOS İndex , EBSCO - Özgün Makale - Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2019
”Ahmet Vefik Paşa’nın Uyarlamalarında Halk Dili Kullanımı” BULUT SİBEL Uluslararası - Hakemli - AHCI - Özgün Makale - MILLI FOLKLOR 2018
”CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATINDA GÖLGEDE KALMIŞ BİR KALEM: AFİF OBAY” BULUT SİBEL Uluslararası - Hakemli - MLA - Özgün Makale - The Journal of Turkic Lnaguage and Literature Surveys 2017
TANZİMAT DÖNEMİ TİYATRO UYARLAMALARININ DİLDE SADELEŞME HAREKETİ AÇISINDAN ÖNEMİ BULUT SİBEL Uluslararası - Hakemli - MLA - Özgün Makale - Türklük Bilimi Araştırmaları - Doi: 10.17133/tubar.365343 2017
Modern Türk Şiirinde Divan Sahibi Şairler ERGÜN NURTAÇ,BULUT SİBEL Uluslararası - Hakemli - MLA - Özgün Makale - Modern Türklük Araştırmaları Dergisi - Doi: 10.1501/MTAD.13.2016.2.12 2016
Üniversite Öğrencilerinin Edebiyat Klasiklerini Okuma Eğilimlerinde Sinema Dizi Film Uyarlamalarının Etkisi BULUT SİBEL Uluslararası - Hakemli - MLA, EBSCO - Özgün Makale - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 2016
Romandan Piyese Bir Uyarlama Örneği Olarak Çalıkuşu BULUT SİBEL Uluslararası - Hakemli - MLA, EBSCO - Özgün Makale - Journal of Turkish Studies - Doi: 10.7827/TurkishStudies.8786 2015
TÜRKİYE DE 2006 2010 YILLARI ARASINDA ŞİİR KURAMIKAYNAKÇASI BULUT SİBEL,GÖKALP ALPASLAN GÜZİN GONCA,ŞÜHEDA ÖNAL Uluslararası - Hakemli - MLA, EBSCO - Özgün Makale - TÜRKBİLİG 2013
Tevfik Fikret ve Mehmet Âkif Ersoy un İdeal Gençleri Halûk ve Âsım a Karşılaştırmalı Bir Bakış HATİPOĞLU SİBEL Ulusal - Hakemli - MLA - Özgün Makale - TÜRK KÜLTÜRÜ 2013
Türkiye de 2000 2005 Yılları Arasında Şiir Kuramı Kaynakçası ALPASLAN GÖKALP GONCA, HATİPOĞLU SİBEL, ÖNAL ŞÜHEDA Uluslararası - Hakemli - MLA, EBSCO - Özgün Makale - Türkbilig 2012
Eşikte Parlayan İnci ve İlahi Sırrı Fısıldayan Ney ya da Pinhan ve Suskunlar da Tasavvuf HATİPOĞLU SİBEL Uluslararası - Hakemli - MLA, EBSCO - Özgün Makale - TURKISH STUDIES 2010
Bildiriler
”Kuzeybatı Türk Lehçeleri Çağdaş Edebiyatlarından Türkiye Türkçesine Aktarılan Edebi Eserler” ERGÜN NURTAÇ,BULUT SİBEL Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.04.2017 - 28.04.2017) - IV. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI SEMPOZYUMU
Modern Türk Şiirinde Divan Sahibi Şairler ERGÜN NURTAÇ,BULUT SİBEL Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.06.2014 - 27.06.2014) - III. Ululararası Türkoloji Kongresi
Ayla Kutlu nun Son Romanı Asi Asi de Kent İmgesi HATİPOĞLU SİBEL Ulusal - Tam metin bildiri - (25.05.2011 - 26.05.2011) - Ayla Kutlu Edebiyatı 1. Kadın Yazarlar Sempozyumu Bildiri Kitabı
Sevinç Çokum un Tarihî Romanlarında Savaşve Göçle Sınanmış Kadın Kimliği BULUT SİBEL Uluslararası - Tam metin bildiri - (22.10.2014 - 24.10.2014) - Uluslararası Medeniyet ve Kadın Kongresi
”Çok Yönlü Bir Yazı Makinesi: Çevirmen, Şair, Yazar Afif Obay” BULUT SİBEL Uluslararası - Özet bildiri - (21.09.2017 - 23.09.2017) - I. ULUSLARARASI İPEKYOLU AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU
Günümüz Türk Edebiyatında Bosna Savaşı HATİPOĞLU SİBEL Uluslararası - Tam metin bildiri - (17.05.2013 - 19.05.2013) - I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi
Türk Gençliği Karşısında Tevfik Fikret ve Mehmet Akif Ersoy HATİPOĞLU SİBEL Ulusal - Davetli konuşmacı - (15.03.2011 - 17.03.2011) - İstiklal Marşı’nın 90. Yıldönümünde Mehmet Akif Ersoy’u Anma Toplantıs
Mehmet Akif Ersoy ve Tevfik Fikret in İdeal Gençleri Halûk ve Âsım a Karşılaştırmalı Bir Bakış HATİPOĞLU SİBEL Ulusal - Davetli konuşmacı - (14.03.2011 - ) - Hacettepe Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy’u Anma Toplantısı
Yeni Türk Edebiyatında Gezi Yazılarına Yansıyan Arap Dünyası HATİPOĞLU SİBEL Uluslararası - Tam metin bildiri - (12.05.2013 - 15.05.2013) - Uluslararası Türk-Arap Müşterek Değerler ve Kültürel Etkileşim Sempozyumu
“Altıncı Şehrin Kitabı Kanatsız Kuşlar Şehri’nde Kayseri İmgesi” BULUT SİBEL Uluslararası - Tam metin bildiri - (04.10.2018 - 06.10.2018) - I. Uluslararası Develi-Âşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi
Kitap
Renk Kitabı ÇÜRÜK YASEMİN Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Türkçede Renk Adları ve Renk Adlarına Gelen Ekler - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Kitabevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:230 - ISBN:6054907977 - (Bölüm Sayfaları:99 - 114) 2017
Vefatının 100. Yılında Ömer Seyfettin’e Armağan BULUT SİBEL Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:”Velilik ile Delilik Arasında Yarım Mizah Bir Halk Bilgesi: Cabi Efendi” - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-605-9443-42-5 2020
İNTER DİSİPLİNER YAKLAŞIMLA GENÇLİĞİN UMUDU TOPLUMUN BEKLENTİLERİ BULUT SİBEL Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:"Çalıkuşu Örneğinde Gençler İçin Uyarlanmış Türk Klasiklerinin Okuma Eğitimindeki Yeri" - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Hacettepe Üniversitesi Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:691 - ISBN:978-975-491-437-5 - (Bölüm Sayfaları:99 - 118) 2016
Kuş Kitabı BULUT SİBEL Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:”Yaşar Kemal’in Kuşları: Doğanın Şefkat ve İntikam Eli” - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:KİTABEVİ - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:487 - ISBN:978-605-9506-18-2 - (Bölüm Sayfaları:403 - 420) 2017
Anadolu Turnaları BULUT SİBEL Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:“İdeal İnsan Donuna Giren Turnaların Romanı” - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Ürün Yayınları - Basım Sayısı:1 - ISBN:9786257037051 - (Bölüm Sayfaları:171 - 180) 2020
Yeni Türk Edebiyatı BULUT SİBEL Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:“Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında Tiyatro” - Ders Kitabı - Yayın Evi:Nobel Yayınları - Basım Sayısı:2 - ISBN:9786050330274 - (Bölüm Sayfaları:39 - 50) 2019
Fakirlik BULUT SİBEL Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:“Öykünün Aynasına Yansıyan Yoksulluk Halleri: Yoksulluk İçimizde” - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Libra - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-605-7884-11-4 - (Bölüm Sayfaları:331 - 350) 2019
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü BULUT SİBEL Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Sezer, Sennur - Ansiklopedi Maddesi - Yayın Evi:http://teis.yesevi.edu.tr/index.php?sayfa=anasayfa - Basım Sayısı:1 2018
Türk Tiyatrosunda Uyarlama (1860-1923) BULUT SİBEL Ulusal - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Gece Kitaplığı - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:300 2017
Edebi Eserden Beyaz Perdeye BULUT SİBEL Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı: - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Gece Kitaplığı - ISBN: 6053244974 2015
Editör
TÜRKBİLİG Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: ÖNCÜ - Yayın Kurulu Üyeliği 2010