Eğitim Bilgileri
Doktora NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/RESİM-İŞ EĞİTİMİ (DR)/ Tez adı : Ortaokul ve özel eğitim uygulama merkezi (Okulu) kademe II’xxde öğrenim gören 8. sınıf öğrencilerinin resim çizme becerilerinin bazı değişkenler açısından karşılaştırmalı olarak analizi 2009-2015
Yüksek Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Türk resim sanatının gelişimi içerisinde ressam Söbütay Özer’xxin yeri ve eserlerinin üslup açısından değerlendirilmesi 2003-2006
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ/RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ PR./ 1999-2003
Akademik Unvanlar
YARDIMCI DOÇENT NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015-
Yönetilen Tezler
ESRA BATAĞAN Yüksek Lisans Tarihi Sanat Eserleri Bize Neler Söylüyor" Konusunun İnteraktif Eğitim Yöntemiyle Öğretiminin 8. Sınıf Öğrencilerinin Başarı Düzeylerine Etkisi 2022
SADİ AVŞAR Yüksek Lisans Geleneksel Baskı Yöntemleri ile Dijital Baskı Yöntemlerinin Karşılaştırılması ve Sanat Eserleri Üzerindeki Etkileri 2022
İdari Görevler
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-2020
Ödüller
TEŞEKKÜR MERAM CUMHURİYET ORTAOKULU Diğer, TÜRKİYE 2010
ÖZEL EĞİTİMDE YARATICI UYGULAMALAR SEMPOZYUMUNA VE WORKSHOPA KATKILARINIZDAN DOLAYI İZMİR KARABAĞLAR REHBERLİK VE ARAŞTRIMA MERKEZİ Diğer, TÜRKİYE 2015
PLAKET MERAM MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Diğer, TÜRKİYE 2015
PLAKET MERAM FEVZİ ÇAKMAK ORTAOKULU Diğer, TÜRKİYE 2015
PLAKET MERAM K AŞINHANI ORTAOKULU Diğer, TÜRKİYE 2007
BAŞARI BELGESİ MERAM KAYMAKAMLIĞI Diğer, TÜRKİYE 2014
TEŞEKKÜR MERAM CUMHURİYET OKULU Diğer, TÜRKİYE 2011
TEŞEKKÜR MERAM HATIP ÖĞRETMEN MAHİDE BAHADIRTÜRK İLKÖĞRETİM OKULU Diğer, TÜRKİYE 2011
TEŞEKKÜR MERAM YAYLAPINAR İLKOKULU Diğer, TÜRKİYE 2010
TEŞEKKÜR MERAM KAŞINHANI ATATÜRK ORTAOKULU Diğer, TÜRKİYE 2007
TEŞEKKÜR MERAM KAŞINHANI ORTAOKULU Diğer, TÜRKİYE 2007
TEŞEKKÜR MERAM KAŞINHANI ORTAOKULU Diğer, TÜRKİYE 2006
Makaleler
The most commonly used visual images in NasreddinHodja anecdotes and the meanings attributed to theseimages ADAR CÖMERT SİBEL Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - JOURNAL ISUES ınternatıonal journal of educatıonal policy research and rewiew - Doi: https://doi.org/10.15739/IJEPRR.18.005 2019
Evaluation of the Creative Skills of theClassroom Teacher Candidates’xx TakingVisual Arts Training Course ADAR CÖMERT SİBEL Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - HRPUB Universal Journal of Educational Research - Doi: DOI: 10.13189/ujer.2019.070224 2019
VISUAL ARTS TEACHER CANDIDATES’ VIEWS ON TEACHING PRACTICE ADAR CÖMERT SİBEL Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - IJOESS 2019
GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENLERİNİNKARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ADAR CÖMERT SİBEL Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - EKEV - Doi: http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1134 2019
INVESTIGATION OF PERCEPTIONS OF SOCIAL STUDIES TEACHER CANDIDATES ON ARTCONCEPT WITH METAPHORS ADAR CÖMERT SİBEL Uluslararası - Hakemli - Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List - Özgün Makale - IJETSAR (International Journal of Education Technology and Scientific Researches) - Doi: http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.22 2019
GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL EĞİTİMKAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFORLARLAİNCELENMESİ ADAR CÖMERT SİBEL Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - TURKISH STUDİES - Doi: 10.29228/TurkıshStudies.23504 2019
TEACHERS ’xx OPINIONS ABOUT VISUAL ARTS EDUCATION READINESS LEVELS OF MIDDLESCHOOL STUDENTS ADAR CÖMERT SİBEL Uluslararası - Hakemli - Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List - Özgün Makale - IJOEEC (International Journal of Eurasian Education and Culture) - Doi: 10.35452/xx.47 2019
ZİHİN ENGELLİ ÖĞRENCİLER VE GENEL EĞİTİMDEKİAKRAN GRUPLARININ (14 YAŞ) DOKU OLUŞTURMAYAYÖNELİK BECERİLERİNİN İNCELENMESİ () ADAR CÖMERT SİBEL,OKUR AYŞE Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - EKEV - Doi: http://dx.doi.org/10.17753/Ekev979 2018
Zihin Engelli Öğrenciler ve Genel Eğitimdeki Arkan Gruplarının (14 Yaş) Doku Oluşturmaya YönelikBecerilerinin İncelenmesi....... OKUR AYŞE,ADAR CÖMERT SİBEL Ulusal - Hakemli - Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List - Özgün Makale - EKEV DERGİ - Doi: 10.17753/Ekev986 · 2018
ZİHİN ENGELLİ RESSAM MUHAMMET YALÇIN VE ESERLERİNDEKİ SANATSAL TASARIM ADAR CÖMERT SİBEL Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - JSHSR JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCİENCES RESEARCH - Doi: 10.26450/JSHSR171 2017
GÖRME ENGELLİ RESSAM EŞREF ARMAĞAN’IN RESİMLERİNİN SANATSAL NİTELİKLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ADAR CÖMERT SİBEL Ulusal - Hakemli - sobiad,citefactor,ındex/copernicus,academicceys - Özgün Makale - ASOS JOURNAL the Journal of Academic Social Sciences - Doi: 10.16992/ASOS.12818 2017
Ortaokul ve Orta Düzeyde Zihin Engelli 14 Yaş Grubu Öğrencilerin Çizgi Konusundaki Resim Çizme Becerilerinin Karşılaştırılması ADAR SİBEL,OKUR AYŞE Uluslararası - Hakemli - DOAJ,CEEOL,MLA,AJD,IndexCopernicus,JournalSeek,Crossref,AsosIndex, - Özgün Makale - idil dergisi - Doi: 10.7816/idil 2015
Ortaokul ve Özel Eğitim Uygulama Merkezi Okulu Kademe II de Öğrenim Gören 8 Sınıf Öğrencilerinin Resim Çizme Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırmalı Olarak Analizi ADAR SİBEL,SARI HAKAN Uluslararası - Hakemli - Google ScholarASOS IndexIndex CopernicusScientific Indexing Services - Özgün Makale - Zonguldak Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi 2014
Bildiriler
GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUL DENEYİMİ VE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASIDERSLERİ UYGULAMALARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ ADAR CÖMERT SİBEL Uluslararası - Özet bildiri - (18.04.2019 - 21.04.2019) - 3. İNTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIAN SOCIAL SCIENCES ( 3. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ)
GENEL EĞİTİM İKİNCİ KADEMEDE YÜRÜTÜLEN GÖRSEL SANATLAR DERSLERİYLE İLGİLİ YAŞANANPROBLEMLER ÜZERİNE BİR İNCELEME ADAR CÖMERT SİBEL Uluslararası - Özet bildiri - (18.04.2019 - 21.04.2019) - 3. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
NASRETTİN HOCA FIKRALARINDA KULLANILAN GÖRSEL İMGELER ADAR CÖMERT SİBEL Uluslararası - Özet bildiri - (04.04.2018 - 07.04.2018) - (ICOESS) 2ND. INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIAN SOCIAL SCİENCES
TÜRK RESİM SANATINDA GELENEKSELYÖNELİMLER ADAR CÖMERT SİBEL Uluslararası - Özet bildiri - (04.04.2018 - 07.04.2018) - (ICOESS)INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIAN SOCIAL SCIENCES (ICOESS)
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETİMİ DERSİ YARATICILIKBECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ADAR CÖMERT SİBEL Uluslararası - Özet bildiri - (04.04.2018 - 07.04.2018) - INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIAN SOCIAL SCIENCES (ICOESS)
ÜLKEMİZDE ZİHİN ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ VE UYGULANAN YÖNTEMLER ADAR CÖMERT SİBEL Uluslararası - Özet bildiri - (05.10.2017 - 08.10.2017) - ISOEVA ULUSLARARASI EĞİTİM VE DEĞERLER SEMPOZYUMU
GÖRME ENGELLİ RESSAM EŞREF ARMAĞAN’IN RESİMLERİNİN SANATSAL NİTELİKLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ADAR CÖMERT SİBEL Uluslararası - Özet bildiri - (05.10.2017 - 08.10.2017) - ISOEVA ULUSLARARASI EĞİTİM VE DEĞERLER SEMPOZYUMU
ZİHİN ENGELLİ RESSAM MUHAMMET YALÇIN VE ESERLERİNİN SANATSAL NİTELİKLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ADAR CÖMERT SİBEL Uluslararası - Özet bildiri - (21.09.2017 - 23.12.2017) - 1.ULUSLARARASI İPEKYOLU AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU
EĞİTİM UYGULAMA OKULU II. KADEME GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRETİMSEL KAZANIMLAR AÇISINDAN ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ YETERLİLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ADAR CÖMERT SİBEL Uluslararası - Özet bildiri - (21.09.2017 - 23.09.2017) - 1.ULUSLARARSI İPEKYOLU AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU
14 YAŞ GRUBU ZİHİN ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN DOKU OLUŞTURMAYA YÖNELİK BECERİLERİNİN GENEL EĞİTİMDEKİ AKRANLARI İLE KARŞILAŞTIRILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ADAR SİBEL,SARI HAKAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (12.05.2016 - 15.05.2016) - ELMİS 2016 Uluslararası Özel Eğitim Kongresi (Ereğli/KONYA)
ZİHİNSEL ÖĞRENME YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARDA GÖRSEL SANATLARIN EĞİTİMDEKİ KATKISI WORKSHOP ADAR SİBEL Ulusal - Özet bildiri - (23.10.2015 - 23.10.2015) - Özel Eğitimde Yaratıcı Uygulamalar Sempozyumu, İzmir: 2015 (WORKSHOP)
Resim Bölümü Öğrencilerinin Bilgisayarda Tasarım Dersine Yaklaşımları 24 Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi ATALAY MUSTAFA CEVAT,ADAR SİBEL Ulusal - Özet bildiri - (16.04.2015 - 18.04.2015) - 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Görsel Sanatlardaki Estetiğin Yapıt Sanatçı Ve izleyici Boyutları İlişkisini Eğitimi ATALAY MUSTAFA CEVAT,ADAR SİBEL Ulusal - Özet bildiri - (16.04.2015 - 18.04.2015) - 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Türkiye de Görsel Kültür İçinde En Fazla Tercih Edilen Görseller ATALAY MUSTAFA CEVAT,ADAR SİBEL Uluslararası - Tam metin bildiri - (23.11.2013 - 25.11.2013) - Uluslararası Eğitimde Değişim ve Yeni Yönelimler Sempozyumu, Konya: 2013
İLKÖĞRETİM 1 KADEME ÖĞRETİM SEVİYESİNDE ÖĞRENCİLERİN SANATA BAKIŞ AÇILARI GÖKAY MELEK,ADAR SİBEL,DEVECİ EKİN Ulusal - Tam metin bildiri - (12.04.2010 - 17.04.2010) - 2. ULUSAL GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ SEMPOZYUMU
Sanatsal Faaliyetler
III. Uluslararası Türk El Dokumaları (Tekstil) ve Gelenekli Sanatlar Kongresi/ Sanat Etkinlikleri Düzenleyen(ler):SELÇIK ÜNİVERSİTES KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Uluslararası - SERGİLER/Uluslararası Sergiler / - Yer: KONYA SELÇUK ÜNİVERSİTESİ - 30.05.2011 - 31.05.2011
I. Uluslararası Fotoğraf Plastik ve Geleneksel Sanatlar Sergisi Düzenleyen(ler):SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AKŞEHİR BELDİYESİ Uluslararası - SERGİLER/Uluslararası Sergiler / - Yer: AKŞEHİR BELEDİYE SERGİ SALONU - 29.10.2010 - 31.10.2010
GELENEKSEL ÖĞRETMENLER GÜNÜ SERGİSİ Düzenleyen(ler):NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ RESİM-İŞ EĞİTİMİ ABD ÖĞRETİM ELEMANLARI Ulusal - SERGİLER/Grup Sergiler / - Yer: NİĞDE ÖMER HALİS DEMİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ RESİM-İŞ EĞİTİMİ ABD. SERGİ SALONU - 28.11.2018 - 30.11.2018
The International Biennial of Miniature Art - Timisoara 2016, ROMANYA Düzenleyen(ler):TİMİSOARA Uluslararası - SERGİLER/Bianeller, trianeller / - Yer: ROMANYA - 25.04.2016 - 23.05.2016
Özel eğitimde yaratıcı uygulamalar sempozyumu Düzenleyen(ler):KARABAĞLAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ Ulusal - WORKSHOP /Workshop yöneticiliği / - Yer: İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ - 23.10.2015 - 23.10.2015
1. Uluslararası Mail Art Bienali, Tekirdağ- Namık Kemal Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi, Düzenleyen(ler):NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ Uluslararası - SERGİLER/Bianeller, trianeller / - Yer: TEKİRDAĞ - 23.03.2016 - 14.04.2016
ÖĞRETMENLER GÜNÜ SERGİSİ Düzenleyen(ler):NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ RESİM-İŞ EĞİTİMİ ABD ÖĞRETİM ELEMANLARI Ulusal - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ RESİM-İŞ EĞİTİMİ ABD SERGİ SALONU - 21.11.2017 - 28.11.2017
V. Uluslar Arası Türk Sanatları Sergisi Düzenleyen(ler): Uluslararası - SERGİLER/Uluslararası Sergiler / - Yer: SURİYE/ŞAM - 21.10.2010 - 24.10.2010
1.ULUSLARARSI İPEKYOLU AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU SERGİSİ Düzenleyen(ler):NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ BELGRAD ÜNİVERSİTESİ ULUSLARASI AKADEMİK FORUM İŞBİRLİĞİ Uluslararası - SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım / - Yer: NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ - 21.09.2017 - 23.09.2017
ARTSÜREM YENİGÜN SERGİSİ Düzenleyen(ler):ARTSÜREM SANAT GALERİSİ Uluslararası - SERGİLER/Uluslararası Sergiler / - Yer: ANKARA ARTSÜREM SANAT GALERİSİ - 21.03.2017 - 03.04.2017
III. Uluslararası Türk Sanatları, Tarihi ve Folkloru Kongresi/Sanat Etkinlikleri, Düzenleyen(ler): Uluslararası - SERGİLER/Uluslararası Sergiler / - Yer: HİNDİSTAN/DELHİ - 20.09.2014 - 26.09.2014
I. Çağdaş Sanatlar Sergisi Düzenleyen(ler):NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Uluslararası - SERGİLER/Uluslararası Sergiler / - Yer: Niğde Üniversitesi Kültür Ve Sanat Evi, - 20.05.2015 - 05.06.2015
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 1. ULUSLARARASI SANAT SEMPOZYUMU SERGİSİ Düzenleyen(ler):PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Uluslararası - SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım / - Yer: DENİZLİ-PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ - 20.04.2017 - 22.04.2017
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI ULUSAL ONLINE KARMA SERGİSİ Düzenleyen(ler):KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Ulusal - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ - 19.05.2021 - 29.05.2021
VI. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Sempozyumu / Sanat Etkinlikleri, Milano/İTALYA Düzenleyen(ler): Uluslararası - SERGİLER/Uluslararası Sergiler / - Yer: İTALYA/MİLANO - 17.09.2012 - 21.09.2012
3. uluslararası avrasya sosyal bilimler sempozyum sergisi Düzenleyen(ler): Uluslararası - SERGİLER/Uluslararası Sergiler / - Yer: bodrum/muğla - 17.04.2019 - 21.04.2019
Uluslararası, SERGILER/Bianeller, trianeller /, 17.04.2016-24.04.2016, V. BALATON SALON-2016/ Uluslararası Küçük Formatlı Sanat Eserleri Bienali, MACARISTAN Düzenleyen(ler):BALATON Uluslararası - SERGİLER/Bianeller, trianeller / - Yer: MACARİSTAN - 17.04.2016 - 24.04.2016
uluslararası posta sanatı sergisi Düzenleyen(ler):kastamonu üniversitesi güzel sanatlar ve tasarım fakültesi grafik tasarım bölümü Uluslararası - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: kastamonu üniversitesi - 15.05.2018 - 22.05.2018
RESİM SERGİSİ Düzenleyen(ler):SİBEL ADAR Ulusal - SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/ - Yer: KONYA DEVLET GÜZEL SANATLAR GALERİSİ - 15.02.2011 - 26.02.2011
RESİM SERGİSİ (SANATSAL FAALİYET) Düzenleyen(ler):Selçuk Üniversitesi Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencileri Karma Resim Sergisi Ulusal - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: KONYA Şükrü Doruk Sağlık Eğitim Merkezi Sergi Salonu - 12.12.2003 - 23.12.2003
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sergisi Düzenleyen(ler):KAHRAMANMARAŞ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Ulusal - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ONLİNE SERGİ - 08.03.2022 - 22.03.2022
8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ SERGİSİ Düzenleyen(ler):NİĞDE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ/ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI Ulusal - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ RESİM-İŞ EĞİTİMİ SERGİ SALONU - 08.03.2022 - 17.03.2022
8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ SERGİSİ Düzenleyen(ler):NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ RESİM-İŞ EĞİTİMİ ABD ÖĞRETİM ELEMANLARI Ulusal - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ SERGİ SALONU - 08.03.2017 - 17.03.2017
Niğde Üniversitesi 8.Mart Dünya Kadınlar Günü Resim Sergisi Düzenleyen(ler):NİĞDEÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ RESİM-İŞ ÖĞRETİMİ BÖLÜMÜ BAYAN ÖĞRETİM ELEMANLARI Ulusal - SERGİLER/Karma sergiler / - Yer: NİĞDE ÜNİVERSİTESİ - 08.03.2016 - 15.03.2016
Alaybey Karoğlu 30. Sanat Yılı Anısına Resim Sergisi, ANKARA Düzenleyen(ler):ALAYBEY KARAOĞLU Ulusal - SERGİLER/Karma sergiler / - Yer: ANKARA - 07.01.2013 - 25.01.2013
8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ SERGİSİ Düzenleyen(ler):NİĞDE ÖMER HALİS DEMİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ RESİM-İŞ EĞİTİMİ ABD. öğretim elemanları Ulusal - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: NİĞDE ÖMER HALİS DEMİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ SERGİ SALONU - 06.03.2019 - 11.03.2019
8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ SERGİSİ Düzenleyen(ler):NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAK. RESİM-İŞ EĞİTİMİ ABD. ÖĞRETİM ELEMANLARI Ulusal - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ SERGİ SALONU - 06.03.2018 - 12.03.2018
ULUSLARARSI EĞİTİM VE DEĞERLER SEMPOZYUMU (ISOEVA)SERGİSİ Düzenleyen(ler):TÜRK TARİH KURUMU-MERSİN ÜNİVERSİTESİ- MUĞLA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Uluslararası - SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım / - Yer: MUĞLA/BODRUM LA BALANCE HOTEL - 05.10.2017 - 08.10.2017
7.ULUSLARARASI EGE ART SANAT GÜNLERİ RUHUN PENCERESİNDEN EKONOMİK YANSIMALAR SERGİSİ Düzenleyen(ler):DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ RESİM-İŞ EĞİTİMİ ABD Uluslararası - SERGİLER/Uluslararası Sergiler / - Yer: İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ RESİM-İŞ EĞİTİMİ ABD GALERİ EYLÜL - 04.12.2017 - 11.12.2017
INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIAN SOCIAL SCIENCES (ICOESS) SERGİSİ Düzenleyen(ler):MERSİN ÜNİVERSİTESİ, TÜRK TARİH KURUMU Uluslararası - SERGİLER/Uluslararası Sergiler / - Yer: ANTALYA/SİDE - 04.04.2018 - 08.04.2018
4. YÖRESEL ÜRÜNLER SEMPOZYUMU VE ULUSLARARASI KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ Düzenleyen(ler):AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Uluslararası - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: ANTALYA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ - 03.11.2016 - 05.11.2016
VI. Uluslararası Türk Sanatları Sergisi Düzenleyen(ler): Uluslararası - SERGİLER/Uluslararası Sergiler / - Yer: AZERBAYCAN/BAKÜ - 03.03.2011 - 03.04.2011
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 1.ULUSLARARASI POSTA SANATI SERGİSİ Düzenleyen(ler):KAFKAS ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Uluslararası - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ - 02.02.2018 - 09.02.2018
Tasarım
ÖĞRETMENLER AİLELER UZMANLAR İÇİN BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI Tasarım Sahipleri:SİBEL ADAR Uluslararası - SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje) - 20.10.2014 - 20.10.2014