Akademik Unvanlar
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2018-
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2016-2018
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ (DR) 2008-2016
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 1995-2008
Makaleler
Öğretim Üyelerine Yönelik Aktif Öğrenme Eğilimi Ölçeğinin Geliştirilmesi AYDEDE YALÇIN MERYEM NUR,AYDIN ŞEVKET Uluslararası - Hakemli - ULAKBİM Dergipark - Özgün Makale - International Journal of Active Learning (IJAL) 2017
Öğretmen Adaylarının Eğitimsel Toplumsal ve Siyasal Beklentileri Üzerine Bir Araştırma POLAT ÜMİT,KAYSILI AHMET,AYDIN ŞEVKET Uluslararası - Hakemli - ULAKBIM - Özgün Makale - CUMHURİYET INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION - Doi: 10.30703/cije.321365 2015
Bildiriler
Niğde ili Orta Öğretim Kurumlarında Okuyan Öğrencilerin Matematik Dersine Karşı Tutumları AYDIN ŞEVKET,BÖLÜKBAŞ ORHAN Ulusal - Tam metin bildiri - (28.09.2005 - 30.09.2005) - XIV Eğitim Bilimleri Sempozyumu
Ortaokul 8. Sınıfta Öğrencilerin Matematikte Problem Çözme Becerisi Üzerine Görüşleri. AYDIN ŞEVKET,AYDIN SEYhan Uluslararası - Özet bildiri - (28.06.2018 - 30.06.2018) - IV. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR COGRAFYASINDA EGİTİM VESOSYAL BİLİMLER SEMPO2YUMU (TURKCESS 2018)
Dünü Bugünü Yarını Sorgulayabilen Bilim Adamlarımızın Dünya Standartlarında Yetişmesinde Sosyal Bilimlerdeki Lisansüstü Eğitim Sürecindeki Yaklaşımlara Pragmatist Bir Bakış POLAT ÜMİT,BÖLÜKBAŞ ORHAN,AYDIN ŞEVKET Ulusal - Tam metin bildiri - (26.09.2005 - 28.09.2005) - II. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu
Sınıf Öğretmenliğinde Okuyan Öğrencilerin Matematik Dersine Karşı Tutumlarının Çeşitlenmesi AYDIN ŞEVKET,YILDIRIM HÜLYA,YILDIRIM DAVUT Ulusal - Tam metin bildiri - (14.04.2006 - 16.04.2006) - Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi Gazi Ünv. 2006
NİĞDE İLİNE BAĞLI MERKEZ KÖY ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ AYDIN ŞEVKET Uluslararası - Özet bildiri - (06.07.2017 - 09.07.2017) - III. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu
ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİK ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖZ YETERLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AYDIN ŞEVKET Uluslararası - Özet bildiri - (01.12.2016 - 04.12.2016) - 2016 Hoca Ahmet Yesevi Yılı Anısına Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi