Eğitim Bilgileri
Doktora HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/EĞİTİM YÖNETİMİ, TEFTİŞİ, PLANLAMASI VE EKONOMİSİ (DR)/ Tez adı : Geçici koruma altındaki öğrencilerin uyum sürecinde okul ikliminin rolü: Holistik bir yaklaşım 2015-2020
Yüksek Lisans ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/EĞİTİM YÖNETİMİ TEFTİŞİ, PLANLAMA VE EKONOMİ (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerin iş doyumu ve yaşam doyumu düzeylerinin incelenmesi: Niğde ili örneği 2010-2013
Lisans BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PR. (İNGİLİZCE)/ 2000-2005
Akademik Unvanlar
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ UNIVERSITY of ŽİLİNA/HUMANITIES/English Language and Literature, Pedagogical Studies 2022-
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU/YABANCI DİLLER VE KÜLTÜRLER BÖLÜMÜ/UYGULAMALI İNGİLİZCE VE ÇEVİRMENLİK PR. (İNGİLİZCE) 2015-
Projeler
Avrupa Birliği Tamamlandı HELP HEALTHCARE ENGLISH LANGUAGE PROGRAMME (01.09.2014-31.08.2017)
Avrupa Birliği Tamamlandı Girls Who DO (-)
Avrupa Birliği Tamamlandı CULTURE Constructing Universal Love Tolerance Unity by Raising Enrichment (-)
Makaleler
Internationalization of higher education in the Slovak Republic: Perspectives from foreign students UĞUR SEVDA Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus - Özgün Makale - Scientific Bulletin of Flight Academy: Pedagogical Sciences - Doi: 10.33251/2522-1477-2023-13-218-221 2023
Tarihi Perspektiften Bilim Dünyasında Kadının Yeri KUBİLAY SEVDA Ulusal - Hakemli - ERIH PLUS - Özgün Makale - Tarih Araştırmaları Dergisi 2023
Aday Öğretmen Yetiştirme Programına İlişkin Aday Öğretmen Görüşleri KUBİLAY SEVDA, SİPAHİOĞLU METE Ulusal - Hakemli - ASOS - Özgün Makale - Öğretmen Eğitimi ve Öğretim - Doi: 10.55661/jnate.1077577 2022
Okul Yöneticilerinin Pandemi Sürecinde Yaşadıkları Sorunlar KUBİLAY SEVDA Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2022
Geçici Koruma Altındaki Öğrencilerin Öğretme-Öğrenme Ortamı Bağlamında Okula Uyumu KUBİLAY SEVDA, AKBAŞLI SAİT Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Milli Eğitim - Doi: 10.37669/milliegitim.960503 2021
Relationship between prospective teachers' deontic justice attitudes and academic dishonesty tendencies AKBAŞLI SAİT,ERÇETİN ŞEFİKA ŞULE,KUBİLAY SEVDA Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - South African Journal of Education - Doi: 10.15700/saje.v39n3a1622 2019
Awareness Level and Self-Efficacy Beliefs of Pre-service Primary School Teachers Regarding Syrian Students’ Education in Turkey KUBİLAY SEVDA,KILIÇ REMZİ Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - Asian Journal of Education and Training - Doi: 10.20448/journal.522.2019.51.248.254 2019
Examining the relationship between social justice leadership and student engagement among high school students BÜYÜKGÖZE HİLAL,ŞAYİR GÖNÜL,EBRU GÜLCEMAL,KUBİLAY SEVDA Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2018
Investigation on the future expectations and academic motivations of students attending associate degree programs Önlisans öğrencilerinin gelecek beklentileri ile akademik motivasyonlarının incelenmesi AKBAŞLI SAİT,KUBİLAY SEVDA,Durnalı Mehmet Uluslararası - Hakemli - Türk Eğitim İndeksi, Sobiad - Özgün Makale - Journal of Human Sciences - Doi: 10.14687/jhs.v14i4.5003 2017
Bildiriler
Çokkültürlü Eğitim Ortamında Kapsayıcı Liderlik Ve Empatik İlişki Yönetimi Uğur Sevda, Moskalenko Olena Uluslararası - Özet bildiri - (28.10.2023 - ) - 10th International "Başkent" Congress on Humanities and Social Sciences
Flipped classroom as an innovative classroom management approach in language teaching UĞUR SEVDA, LELAKOVA EVA Uluslararası - Tam metin bildiri - (28.05.2023 - ) - Innovative Educational Technologies in the Continuous Education System: Homeland and Global Experiences
Meslek Yüksekokullarında Okuyan Öğrencilerin Algılarına Göre Öğretim Elemanı Kavramının Metaforlar Aracılığıyla İncelenmesi ERTAŞ BEHİYE,KUBİLAY SEVDA Uluslararası - Özet bildiri - (19.10.2017 - 21.10.2017) - Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu 8
Kitap
Eğitimin Kavramsal Temelleri II KUBİLAY SEVDA Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Eğitim ve Denetim - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Efeakademi Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:319 - ISBN:978-625-7450-56-0 - (Bölüm Sayfaları:129 - 144) 2021
Eğitim ve Bilim 2021 KUBİLAY SEVDA Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Dijital Ayrım: Eğitimde Eşitsizlik Sorunsalı - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Efeakademi Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:376 - ISBN:978-625-7601-83-2 - (Bölüm Sayfaları:59 - 74) 2021
Kalkınma ve Eğitim KUBİLAY SEVDA Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Eğitimde Kaynak Kullanımı ve Kalkınma - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Eğitim Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:272 - ISBN:978-625-8468-03-8 - (Bölüm Sayfaları:59 - 94) 2021
Educational Development and Infrastructure for Immigrants and Refugees KUBİLAY SEVDA,YARDİBİ NURSEL Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Refugee Parents Preferential Values in Education - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:IGI GLOBAL - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:375 - ISBN:1522533257 - (Bölüm Sayfaları:72 - 85) 2017
Economic Growth and Demographic Transition in Third World Nations: A chaos and complexity theory perspective ERÇETİN ŞEFİKA ŞULE,KUBİLAY SEVDA Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Relationship Between Demographic Transition and Economic Growth - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Apple Academic Press Inc. - Basım Sayısı:1 - ISBN:9781771887458 2020
Chaos complexity and leadership 2017 ERÇETİN ŞEFİKA ŞULE,KUBİLAY SEVDA Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Being a refugee university student in Turkey from the perspective of Syrian female students - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Springer - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-3-319-89874-2 2019
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi DURNALI MEHMET, AYYILDIZ PINAR, KUBİLAY SEVDA Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Okul ve Eğitim Yönetiminde Teknoloji, Akıllı Sistemler ve Gelecek - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Nobel Akademik Yayıncılık - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:283 - ISBN:978-625-427-168-7 - (Bölüm Sayfaları:267 - 283) 2023
Türk Eğitim Sisteminin Örgütsel Yapısında Okul Yönetimi KUBİLAY SEVDA, AKBAŞLI SAİT Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Türk Eğitim Sisteminin Hukuksal Dayanakları - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Vizetek - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:320 - ISBN:978-625-8499-86-5 2023
Yönetim Bilimi Kuram İlke Uygulama UĞUR SEVDA Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Yönetimde Hesapverebilirlik - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Eğiten Kitap - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:658 - ISBN:978-625-6480-66-7 - (Bölüm Sayfaları:289 - 313) 2023
Educational Development and Infrastructure for Immigrants and Refugees ERÇETİN ŞEFİKA ŞULE,KUBİLAY SEVDA Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Educational Expectations of Refugee Mothers for Their Children - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:IGI GLOBAL - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:375 - ISBN:1522533257 - (Bölüm Sayfaları:171 - 196) 2017