Eğitim Bilgileri
Doktora HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/EĞİTİM YÖNETİMİ, TEFTİŞİ, PLANLAMASI VE EKONOMİSİ (DR)/ Tez adı : Geçici koruma altındaki öğrencilerin uyum sürecinde okul ikliminin rolü: Holistik bir yaklaşım 2015-2020
Yüksek Lisans ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/EĞİTİM YÖNETİMİ TEFTİŞİ, PLANLAMA VE EKONOMİ (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerin iş doyumu ve yaşam doyumu düzeylerinin incelenmesi: Niğde ili örneği 2010-2013
Lisans BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PR. (İNGİLİZCE)/ 2000-2005
Akademik Unvanlar
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU/YABANCI DİLLER VE KÜLTÜRLER BÖLÜMÜ/UYGULAMALI İNGİLİZCE VE ÇEVİRMENLİK PR. (İNGİLİZCE) 2015-
Projeler
Avrupa Birliği Tamamlandı HELP HEALTHCARE ENGLISH LANGUAGE PROGRAMME (01.09.2014-31.08.2017)
Avrupa Birliği Tamamlandı Girls Who DO (-)
Avrupa Birliği Tamamlandı CULTURE Constructing Universal Love Tolerance Unity by Raising Enrichment (-)
Makaleler
Relationship between prospective teachers\u2019 deontic justice attitudes and academic dishonesty tendencies AKBAŞLI SAİT,ERÇETİN ŞEFİKA ŞULE,KUBİLAY SEVDA Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - South African Journal of Education - Doi: 10.15700/saje.v39n3a1622 2019
Awareness Level and Self-Efficacy Beliefs of Pre-service Primary School Teachers Regarding Syrian Students’ Education in Turkey KUBİLAY SEVDA,KILIÇ REMZİ Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - Asian Journal of Education and Training - Doi: 10.20448/journal.522.2019.51.248.254 2019
Examining the relationship between social justice leadership and student engagement among high school students BÜYÜKGÖZE HİLAL,ŞAYİR GÖNÜL,EBRU GÜLCEMAL,KUBİLAY SEVDA Uluslararası - Hakemli - Art Index (Art Research Database, EBSCO) - Özgün Makale - Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2018
Examining the relationship between social justice leadership and student engagement among high school students BÜYÜKGÖZE HİLAL,ŞAYİR GÖNÜL,GÜLCEMAL EBRU,KUBİLAY SEVDA Uluslararası - Hakemli - ESCI: Emerging Sources Citation Index - Özgün Makale - Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2018
Investigation on the future expectations and academic motivations of students attending associate degree programs<p>Önlisans öğrencilerinin gelecek beklentileri ile akademik motivasyonlarının incelenmesi AKBAŞLI SAİT,KUBİLAY SEVDA,Durnalı Mehmet Uluslararası - Hakemli - EBSCO, Woldcard, - Özgün Makale - Journal of Human Sciences - Doi: 10.14687/jhs.v14i4.5003 2017
Bildiriler
ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ADAY ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KUBİLAY SEVDA,SİPAHİOĞLU METE Uluslararası - Özet bildiri - (28.09.2017 - 01.10.2017) - II. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
MESLEK YÜKSEK OKULLARINDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN ALGILARINA GÖRE ÜNİVERSİTE KAVRAMININ METAFORLAR ARACILIĞIYLA İNCELENMESİ ERTAŞ BEHİYE,KUBİLAY SEVDA,ŞAYİR GÖNÜL Uluslararası - Özet bildiri - (28.09.2017 - 01.10.2017) - II. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
MESLEK ÖĞRETMENLERİ GÖZÜYLE MESLEKİ ve TEKNİK EĞİTİM SİSTEMİMİZ DEMİRÇELİK ERAY,KUBİLAY SEVDA,SİPAHİOĞLU METE Ulusal - Tam metin bildiri - (24.10.2016 - 25.10.2016) - II. EĞİTİM KONGRESİ
MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN ALGILARINA GÖRE ÖĞRETİM ELEMANI KAVRAMININ METAFORLAR ARACILIĞIYLA İNCELENMESİ ERTAŞ BEHİYE,KUBİLAY SEVDA Uluslararası - Özet bildiri - (19.10.2017 - 21.10.2017) - Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu 8
ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRENCİLERİNİN OKUL ÖNCESİ KURUMLARDA UYGULAMA DERSİNDE UYGULAMA OKULLARINDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARIN İNCELENMESİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA KUBİLAY SEVDA,ERTAŞ BEHİYE Uluslararası - Özet bildiri - (19.10.2017 - 21.10.2017) - Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu 8
DEVLET OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN KÜRESEL SOSYAL SORUMLULUK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (NİĞDE İLİ ÖRNEĞİ) ERTAŞ BEHİYE,KUBİLAY SEVDA,ŞAYİR GÖNÜL Uluslararası - Özet bildiri - (19.10.2017 - 21.10.2017) - ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU 8
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Onay İhtiyacı ile Sorgulama Becerilerinin İncelenmesi, AKBAŞLI SAİT,KUBİLAY SEVDA Uluslararası - Özet bildiri - (14.09.2017 - 16.09.2017) - I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi (I.nd Education Research and Teacher Education Congress/ERTE Congress)
Önlisans Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri ile Akademik motivasyonlarının İncelenmes, AKBAŞLI SAİT,KUBİLAY SEVDA,Durnalı Mehmet Uluslararası - Özet bildiri - (14.09.2017 - 16.09.2017) - I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi (I.nd Education Research and Teacher Education Congress/ERTE Congress)
Pozitif Psikolojik Sermayenin Algılanan Birey-Örgüt Uyumundaki Yordayıcı Rolünün Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi ŞAYİR GÖNÜL,GÜLCEMAL EBRU,KUBİLAY SEVDA,BÜYÜKGÖZE HİLAL Uluslararası - Tam metin bildiri - (10.05.2018 - 12.05.2018) - 13. ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ
Eğitim yöneticilerinin devlet okullarına devam eden Suriyeli öğrencilerin eğitimlerine ilişkin görüşleri KUBİLAY SEVDA,ÖZTÜRK MERVE,ŞAYİR GÖNÜL Uluslararası - Tam metin bildiri - (10.05.2018 - 12.05.2018) - 13. ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ
SURİYELİ ÇOCUKLARIN EĞİTİME ERİŞİMLERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ: ÜRDÜN, LÜBNAN, TÜRKİYE ÖRNEKLERİ KUBİLAY SEVDA Uluslararası - Tam metin bildiri - (07.11.2019 - 10.11.2019) - Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu X
GÖÇMEN VELİLERİN OKUL İLE İLETİŞİMİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ KUBİLAY SEVDA Uluslararası - Tam metin bildiri - (07.11.2019 - 10.11.2019) - Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu X
VELİLERİNİN GÖZÜNDEN SIĞINMACI ÖĞRENCİLERİN YAŞADIKLARI PROBLEMLER KUBİLAY SEVDA,ERTAŞ BEHİYE Uluslararası - Tam metin bildiri - (05.10.2017 - 07.10.2017) - ULUSLARARASI ÇOCUK HAKLARI KONGRESİ
İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUK HAKLARINI BİLME DÜZEYLERİ ERTAŞ HAKAN,ERTAŞ BEHİYE,KUBİLAY SEVDA Uluslararası - Tam metin bildiri - (05.10.2017 - 07.10.2017) - ULUSLARARASI ÇOCUK HAKLARI KONGRESİ
EXAMINING HOW STUDENT ENGAGEMENT RELATES TO SOCIAL JUSTICE LEADERSHIP IN TURKISH HIGH SCHOOLS BÜYÜKGÖZE HİLAL,ŞAYİR GÖNÜL,GÜLCEMAL EBRU,KUBİLAY SEVDA Uluslararası - Özet bildiri - (01.09.2016 - 04.09.2016) - 11th European Conference on Social and Behavioral Sciences
Kitap
Educational Development and Infrastructure for Immigrants and Refugees KUBİLAY SEVDA,YARDİBİ NURSEL Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Refugee Parents Preferential Values in Education - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:IGI GLOBAL - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:375 - ISBN:1522533257 - (Bölüm Sayfaları:72 - 85) 2017
Economic Growth and Demographic Transition in Third World Nations: A chaos and complexity theory perspective ERÇETİN ŞEFİKA ŞULE,KUBİLAY SEVDA Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Relationship Between Demographic Transition and Economic Growth - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Apple Academic Press Inc. - Basım Sayısı:1 - ISBN:9781771887458 2020
Chaos complexity and leadership 2017 ERÇETİN ŞEFİKA ŞULE,KUBİLAY SEVDA Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Being a refugee university student in Turkey from the perspective of Syrian female students - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Springer - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-3-319-89874-2 2019
Educational Development and Infrastructure for Immigrants and Refugees ERÇETİN ŞEFİKA ŞULE,KUBİLAY SEVDA Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Educational Expectations of Refugee Mothers for Their Children - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:IGI GLOBAL - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:375 - ISBN:1522533257 - (Bölüm Sayfaları:171 - 196) 2017