Eğitim Bilgileri
Doktora İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (DR)/ Tez adı : MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE MUHASEBE POLİTİKASI TERCİHLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER 2018-2022
Yüksek Lisans NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/MUHASEBE VE FİNANSMAN (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Muhasebe meslek mensuplarının Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarına bakış açılarının değerlendirilmesine ilişkin ampirik bir çalışma: Niğde örneği 2009-2013
Lisans NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/İŞLETME PR. (İÖ)/ 2005-2008
Akademik Unvanlar
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU/MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ/MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PR. 2019-
İdari Görevler
Komisyon Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2022-
Bölüm Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2020-2021
Bildiriler
FARKLI DİSİPLENLERDE ÇALIŞAN BİLİM İNSANLARININ FİNANSAL TUTUM VE OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÖZDEMİR FEVZİ SERKAN,BENGÜ HALUK,BULUT ELİF,ÇELİK SERPİL Uluslararası - Tam metin bildiri - (23.10.2019 - 25.10.2019) - 6. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi
BOBİ FRS ile TFRS Seti Arasındaki Farklılıklara Dair Bir Envanter Çalışması ÖZDEMİR FEVZİ SERKAN,BENGÜ HALUK,ÇELİK SERPİL Uluslararası - Özet bildiri - (27.06.2018 - 30.06.2018) - 4. International Congress on Economics and Business