Biyografi
<p style="text-align: justify; ">1980 yılında Samsun’da doğdu. Müzik hayatına 1989 yılında Sevim-Sadettin Ünal yönetimindeki Kültür Bakanlığı Devlet Çocuk Korosu’nda başladı. 1994 yılında Ankara AGSL müzik bölümüne girerek Prof. Yılmaz Şendurur ve Semra Fayez’den keman, Güneş Apaydın’dan müzik kuramları, Elena Puşkova’dan koro dersleri aldı. 1998 yılında GÜGEF Müzik Öğretmenliği programına girdi. Prof. Ayfer Tanrıverdi’den viyola, Prof. Gül Çimen’den piyano, Prof. Ali Sevgi’den müzik kuramları, Prof. Suna Çevik’ten koro, Prof. Erdal Tuğcular’dan Türk Müziği çok seslendirme Dr. Asena Gözen’den ses eğitimi ve Mahiye Morgül’den öğretmenlik uygulaması dersleri aldı.

2004-2013 yılları arasında asistan olarak viyola ve Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Bilgin ile Armoni, Müzik Biçimleri, Eşlik Çalma ve Popüler Müzikler derslerini yürüttü. Prof. Ferda Öztürk danışmanlığında 2005 yılında yüksek lisans, Prof. Şeyda Çilden danışmanlığında 2013 yılında doktora eğitimini tamamladı. Lisansüstü eğitimi boyunca CSO üyesi Şinasi Çilden ile Gazi Oda Orkestrası, Armoni Kentet-Kuartet ve Çilden Yaylı Çalgılar Topluğu viyola üyesi olarak oda müziği ve orkestra çalıştı.

Yakup Kıvrak şefliğinde Gençler Oda Orkestrası, Bujor Hoinic şefliğinde Başkent Oda Orkestrası, Kaan Yüksel şefliğinde ODTÜ Müzikal Topluluğu’nda ve Renkler Müzik Topluluğu’nda yer aldı. Müzik hayatı boyunca yurt içi ve yurt dışında koro, orkestra, opera, operet, müzikal ve tiyatro etkinliklerinde performans sergiledi. TRT Ankara Çocuk Korosu tarafından seslendirilen `'Eveleme Develeme Tekerlemeler'' adlı CD çalışmasında düzenlemeleri bulunmaktadır. Halen NOHU Müzik Eğitimi Programı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Eğitim Bilgileri
Doktora GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MÜZİK EĞİTİMİ (DR)/ Tez adı : Müzik öğretmeni yetiştirme sürecinde çalgı eğitiminin sorunları (Gazi Üniversitesi örneği) 2006-2013
Yüksek Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MÜZİK EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Viyola öğretiminde kullanılan Mazas ”special etudes op.36” metodunun sağ el ve sol el teknikleri yönünden incelenmesi 2003-2006
Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PR./ 1998-2002
Akademik Unvanlar
YARDIMCI DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2014-
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2014-
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2013-2014
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ/DEVLET KONSERVATUVARI 2008-2009
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ/GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2004-2013
Yönetilen Tezler
SILA ZEYNEP KAYA Yüksek Lisans ERKEN YAŞ KEMAN EĞİTİMİNDE KULLANILAN ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 2021
METEHAN SEÇKİN Yüksek Lisans Yaylı çalgı öğrencilerinin yaşadıkları kas iskelet rahatsızlıkları ve farkındalık düzeyleri 2020
NUR HİLAL ŞAHİN Yüksek Lisans Güzel sanatlar liseleri gitar dersi öğretim programının ve 9. sınıf ders kitabının incelenmesi 2020
SELÇUK KOCAMAN Yüksek Lisans ORTAÖĞRETİM 9.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE KARŞI TUTUMLARI 2019
MUZAFFER YOLUK Yüksek Lisans G.P.Telemann sol majör viyola konçertosunun icra teknikleri açısından incelenmesi 2019
HASAN HÜSEYİN TOPAK Yüksek Lisans Müzik Öğretmenlerinin Mesleki Memnuniyet Ve Öğretme Motivasyonları (Osmaniye İli Örneği) 2019
Projeler
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Keman Literatürünün Barok Dönemden Günümüze Kadar Farklı Çalgı Grupları İçin Solo Düo Trio Kuartet v b Bestelenmiş Eserlerinin Uygulamalı Analizi (19.10.2010-19.10.2012)
ARAŞTIRMA PROJESİ Tamamlandı Bireysel Çalgı Repertuvarının Bilgisayar Ortamında Eşliklendirilmesi (02.05.2018-26.03.2021)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Geçmişten Günümüze Gazi Konser Salonu Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Proje No 04 2010 8 2011 (01.09.2009-01.09.2011)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Ses Eğitimi Repertuarlarından Farklı Ses Grupları İçin Düzenlemeler Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Proje No 04 2009 22 2010 (01.09.2008-01.09.2010)
İdari Görevler
Yönetim Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2018-
Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2016-
Makaleler
Türkiye'de Viyola Alanında Yazılmış Lisansüstü Tezler ÖZAY SERKAN Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi - Doi: 10.26466/opus.784467 2020
BİR KİTAP İNCELEME ÇALIŞMASI ÖRNEĞİ OLARAKNURHAN CANGAL “ARMONİ” KİTABININ İNCELENMESİ ÖZAY SERKAN,BULUT FERİT Uluslararası - Hakemli - OAJI - Özgün Makale - Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 2016
Keman ve Viyola Eğitiminde Kullanılan Mazas Special Etudes Op 36 Metodunun Sağ Ve Sol El Teknikleri Yönünden İncelenmesi GÜRGAN ÖZTÜRK FERDA, ÖZAY SERKAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Gazi Üniversitesi gazi eğitim fakültesi dergisi 2008
Bildiriler
Geleneksel Çalgılarımızdan Kabak Kemanenin Ülkemizdeki Gelişimi Eğitimi ve Bir Kemane Ailesi Oluşturma Çalışmaları ve Uygulamaları Akyol Arslan,ÖZAY SERKAN Ulusal - Tam metin bildiri - (28.04.2016 - 29.04.2016) - 1. ERZURUM ULUSAL MÜZİK BİLİMLERİ SEMPOZYUMU
TÜRKİYE’DE KABAK KEMANE ÜZERİNE YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ ÖZAY SERKAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.04.2017 - 28.04.2017) - IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
İlköğretim müzik dersi öğretim programının güzelsanatlar liseleri müzik yetenek sınavlarına hazırlayıcılıkyönünden incelenmesi ÖZAY SERKAN, Ayça Demirci Ulusal - Özet bildiri - (16.04.2015 - 18.04.2015) - 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bir Kitap İnceleme Çalışması Örneği Olarak Nurhan Cangal Armoni Kitabının İncelenmesi ÖZAY SERKAN,BULUT FERİT Uluslararası - Özet bildiri - (13.05.2016 - 15.05.2016) - 7th International Congress on New Trends in Education
TRT Repertuvarında Yer Alan Burdur Türkülerinin Müzikal ve Edebi Unsurlarının İncelenmesi ÖZAY SERKAN,AKYOL ARSLAN Ulusal - Tam metin bildiri - (04.03.2015 - 06.03.2015) - 1. Teke Yöresi Sempozyumu
Teke Bölgesi Geleneksel Çalgılarından Kabak Kemanenin Ülkemizdeki Eğitim Uygulamaları ve Bir Metod Önerisi Akyol Arslan,ÖZAY SERKAN Ulusal - Tam metin bildiri - (04.03.2015 - 06.03.2015) - 1. Teke Yoresi Sempozyumu
Kitap
EĞİTİM BİLİMLERİ ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR -IV- DELİKARA ALİ, ÖZAY SERKAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:TÜRK MÜZİĞİ ÇALGI EĞİTİMİNE YÖNELİK MIDI TABANLI USUL EŞLİĞİ - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Eğitim Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:224 - ISBN:9786257405256 2021
Yeni Nesil Eğitim Araştırmaları DELİKARA ALİ, ÖZAY SERKAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:BİREYSEL ÇALGI REPERTUVARININ BİLGİSAYAR ORTAMINDA EŞLİKLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR NİTELİK ÇALIŞMASI - Araştırma (Tez Hariç) Kitabı - Yayın Evi:İksad Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:478 - ISBN:978-605-70345-4-0 - (Bölüm Sayfaları:229 - 258) 2021
Müzik Öğretimi ÖZAY SERKAN,Güler Tolga Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Ritim ve Melodiden Yararlanarak Orff Çalgılarıyla Çocuklar İçin Şarkıların Düzenlenmesi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Nobel Akademik Yayıncılık - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:180 - ISBN:978-625-402-063-6 - (Bölüm Sayfaları:49 - 69) 2020
Sanatsal Faaliyetler
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ”Koro Konseri” Düzenleyen(ler): Ulusal - FONETİK SANATLAR/MÜZİK KOMPOZİSYONLARI /Oda müziği, koro ve solo yapıt / - Yer: - 30.10.2019 - 30.10.2019
Piyano Eşlikli Okul Şarkıları Konseri Düzenleyen(ler): Ulusal - FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinleti hazırlığı ve sunumu / - Yer: - 25.12.2019 -
24 Kasım Öğretmenler Günü ”Koro Konseri” Düzenleyen(ler): Ulusal - FONETİK SANATLAR/MÜZİK KOMPOZİSYONLARI /Düzenlemeler / - Yer: - 25.11.2019 -
Vatan Marşı, Sen Varsın Öğretmenim (Yaylı Orkestra ve Flüt için Düzenleme) Düzenleyen(ler): Ulusal - FONETİK SANATLAR/MÜZİK KOMPOZİSYONLARI /Düzenlemeler / - Yer: - 24.11.2017 - 24.11.2017
Öğretmenler Günü konseri Düzenleyen(ler): Ulusal - FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler / - Yer: - 24.11.2017 - 24.11.2017
Viyola Konseri / (İki Viyola İçin Türkü Düzenlemeleri), Bergama Bengisi, Kadı Kuyusudur Bizim Köyümüz, Antalya Zeybeği, Ölüdeniz Düzenleyen(ler):Serkan ÖZAY Ulusal - FONETİK SANATLAR/MÜZİK KOMPOZİSYONLARI /Düzenlemeler / - Yer: - 09.05.2019 - 09.05.2019
Ömer Halisdemir Üniversitesi 3. Kariyer Günleri TSM Dinletisi Düzenleyen(ler): Uluslararası - FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler / - Yer: Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve kültür Merkezi - 08.05.2017 - 08.05.2017
İlahiden Ayine / Türk Tasavvuf Müziği Düzenleyen(ler): Uluslararası - FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler / - Yer: - 08.01.2016 - 08.01.2016
”Klasik Müzik Konseri” Başkalaşım Uluslararası Jürili Karma Sergi Düzenleyen(ler): Uluslararası - FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Oda müziği dinletileri / - Yer: - 01.10.2019 - 04.01.2020