Eğitim Bilgileri
Doktora GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MÜZİK EĞİTİMİ (DR)/ Tez adı : Piyano eğitiminde performans, müzikal analiz etkileşimi 1997-2001
Yüksek Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MÜZİK EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Dörtlü armoni sistemi ile model tarzdaki eğitim müziği şarkılarının çok seslendirilmesi üzerine bir çalışma 1995-1996
Lisans ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/MÜZİK EĞİTİMİ ANASANAT DALI/ 1989-1993
Akademik Unvanlar
PROFESÖR NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUVARI 2019-
DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2013-2019
YARDIMCI DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2002-2013
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2001-2002
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ/FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MÜZİK EĞİTİMİ (DR) 1997-2001
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 1995-1997
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ/ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ/GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/MÜZİK EĞİTİMİ ANASANAT DALI 1994-1995
İdari Görevler
Bölüm Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-2019
Konservatuvar Müdürü NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-2019
Bölüm Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2007-2010
Bölüm Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2003-2009
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2001-2009
Bölüm Başkan Yardımcısı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 1996-1997
Makaleler
Ekaltılı Dominant Akorların Kurulumu ve İşlevleri BAĞÇECİ SERKAN ERCAN Uluslararası - Hakemli - TUBİTAK/ULAKBİM SBVT, EBSCO Publishing, ASOS, DOAJ, INDEXCOPERNICUS - Özgün Makale - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 2012
Eksiltilmiş Yedinci Derece Yedili Akorunun Çözümleri BAĞÇECİ SERKAN ERCAN Uluslararası - Hakemli - TUBİTAK/ULAKBİM SBVT, EBSCO Publishing, ASOS, DOAJ, INDEXCOPERNICUS - Özgün Makale - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 2012
İkincil Yedili Akorların Çözümü BAĞÇECİ SERKAN ERCAN Uluslararası - Hakemli - TUBİTAK/ULAKBİM SBVT, EBSCO Publishing, ASOS, DOAJ, INDEXCOPERNICUS - Özgün Makale - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 2011
Tonal Armonide Akorların İşlevleri BAĞÇECİ SERKAN ERCAN Uluslararası - Hakemli - TUBİTAK/ULAKBİM SBVT, EBSCO Publishing, ASOS, DOAJ, INDEXCOPERNICUS - Özgün Makale - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 2010
Piyano Eğitiminin II Yarıyılına İlişkin Analitik Yaklaşımlar BAĞÇECİ SERKAN ERCAN Ulusal - Hakemli - TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı - Özgün Makale - Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2005
Ezginin Armonizasyonu WALTER PISTON, Çeviri SERKAN ERCAN BAĞÇECİ Ulusal - Hakemli - TÜBİTAK/ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı - Özgün Makale - Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2005
Tonal Müzikte Armoni Dışı Sesler ve Kullanımları BAĞÇECİ SERKAN ERCAN Ulusal - Hakemli - TÜBİTAK/ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı - Özgün Makale - Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2005
Piyano Eğitiminde Müzikal Analiz Kavramı Kapsamı ve Örnek Klavye Analizleri BAĞÇECİ SERKAN ERCAN Ulusal - Hakemli - TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı - Özgün Makale - Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2003
Piyano Eğitiminin I Yarıyılına İlişkin Analitik Yaklaşımlar BAĞÇECİ SERKAN ERCAN Ulusal - Hakemli - ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı - Özgün Makale - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2002
Bildiriler
Cümle İçinde ve Kadansta Ekaltılı Dominant Grubu Akorlar BAĞÇECİ SERKAN ERCAN Ulusal - Tam metin bildiri - (25.04.2012 - 27.04.2012) - X. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu
Armoni Eğitiminde Uygulamalı Bir Boyut Akor Çözümü BAĞÇECİ SERKAN ERCAN Ulusal - Tam metin bildiri - (25.04.2012 - 27.04.2012) - X. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu
Güzel Sanatlar Liseleri Başlangıç Düzeyi Bağlama Öğretimine Yönelik Öğretim Elemanı Görüşlerinin İncelenmesi Güngör Neşet,BAĞÇECİ SERKAN ERCAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (11.10.2018 - 13.10.2018) - V. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
Kitap
Piyanoda Armoni Çalışmaları: Diyatonik Sistem BAĞÇECİ SERKAN ERCAN Uluslararası - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Eğitim Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:144 - ISBN:978-975-2475-51-9 2018
Armoni 1 Kök Durumundaki Akor Bağlanışları BAĞÇECİ SERKAN ERCAN Ulusal - Kitap Tümü - - - Yayın Evi:Tekten Basın Yayın Ltd. Şti. - Sayfa Sayısı:86 - ISBN:978-975-01952-1-1 2011