Makaleler
PANDEMİ VE UZAKTAN EĞİTİM: “ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN COVİD-19 SALGINI DOLAYISIYLA UYGULANAN UZAKTAN EĞİTİM İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ YILDIRIM OZAN, MADSAR SERHAT Uluslararası - Hakemli - DJRI, İdeal Online, Euro Pub, - Özgün Makale - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi (NOHU İFAD) 2022
Sosyal Medya ve Post-Truth İlişkisi: Covid-19 Aşı Haberleri Üzerine Bir İnceleme MADSAR SERHAT Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Kastamonu İletişim Araştırmaları Dergisi 2021
Covid-19 Döneminde Habercilik: “Haziran 2020’den Sonra Geçilen Yeni Normalleşme Sonrası Salgın ve Salgın Bağlantılı Haberlerin Çözümlenmesi.” MADSAR SERHAT, YILDIRIM OZAN Uluslararası - Hakemli - Journal Factor, Index Copernıcus, Google Schoolar, DRJI, Academıc Resource Index ResearchBıb, ESJI - Özgün Makale - Kritik İletişim Çalışmaları Dergisi 2021
Politik İletişim Aracı Olarak Sosyal Medya: 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Adayların Twitter Kullanımı Üzerine Bir İnceleme MADSAR SERHAT Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Mediarts Medya ve Sanat Çalışmaları Dergisi 2021
Bildiriler
YENİ MEDYA VE KRİZ İLETİŞİMİ: COVİD-19 SÜRECİNDE DR.FAHRETTİN KOCA’NIN TWİTTER KULLANIMI ÜZERİNE BİRANALİZ MADSAR SERHAT Uluslararası - Özet bildiri - (22.10.2020 - 24.10.2020) - 4. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu
Dijital İletişim Çağında Değişen Beslenme Davranışları MADSAR SERHAT,SEZGİN EMÜLER DENİZ Uluslararası - Özet bildiri - (18.10.2018 - 19.10.2018) - International Symposium on Communucation in the Digital Age
Hakikatin Önemsizleşmesi Çağının Don't Look Up Filmi Üzerinden Okunması MADSAR SERHAT, AKSOY İSMAİL UĞUR Uluslararası - Özet bildiri - (12.10.2022 - ) - 3rd Communication in the Digital Age Symposium
YENİ ŞAFAK, SÖZCÜ, YENİ AKİT VE CUMHURİYET GAZETELERİNİN COVİD-19HABERLERİNİN ÇERÇEVELEME KURAMI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ MADSAR SERHAT Uluslararası - Özet bildiri - (02.10.2020 - 04.10.2020) - 2ndINTERNATIONALCONFERENCE ONCOMMUNICATIONIN NEW WORLD
Kitap
YENİ MEDYA, TOPLUM VE KAMUSAL ALAN MADSAR SERHAT Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:KİTLE PARTİLERİNDEN PLATROFM PARTİLERİNE YENİ MEDYADA SİYASET VE KAMUSAL ALAN - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:ÜTOPYA YAYINEVİ - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:774 - ISBN:978-605-72196-3-3 - (Bölüm Sayfaları:517 - 536) 2022
Black Mirror Aynadan Yansıyanlar AKSOY İSMAİL UĞUR, MADSAR SERHAT Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Dijital Platformlarda Gönüllü Gözetim: Nosedive'nin Tele-Gözetim Üzerinden Çözümlenmesi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Nika Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:293 - ISBN:978-625-7653-10-7 - (Bölüm Sayfaları:185 - 201) 2021
Dijital Dünyada Pandemi Araştırma ve Tartışmalar MADSAR SERHAT Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Sosyal Medya ve Kriz İletişimi: Covid-19 Sürecinde Dr. Fahrettin Koca'nın Twitter Kullanımı Üzerine Nicel Bir Analiz - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Literatürk Academia - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:359 - ISBN:978-625-7606-18-9 - (Bölüm Sayfaları:153 - 178) 2021
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZEİLETİŞİM ARAŞTIRMALARI-1 MADSAR SERHAT Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:YENİ ŞAFAK, SÖZCÜ, YENİ AKİT VE CUMHURİYETGAZETELERİNİN COVİD-19 HABERLERİNİNÇERÇEVELEME KURAMI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:İKSAD Publishing House - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:296 - ISBN:978-625-7139-92-2 - (Bölüm Sayfaları:3 - 28) 2020
Editör
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi (NOHU İFAD) YILDIRIM OZAN Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi (NOHU İFAD) - Editör 2022