Eğitim Bilgileri
Önlisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM FAKÜLTESİ/MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ/ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ PR. (AÇIKÖĞRETİM)/ 2020-
Önlisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ/SAĞLIK PROGRAMLARI BÖLÜMÜ/LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK PR. (AÇIKÖĞRETİM)/ 2019-2021
Önlisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ/HUKUK BÖLÜMÜ/ADALET PR. (AÇIKÖĞRETİM)/ 2017-2019
Doktora İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ/İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (DR)/ Tez adı : Üniversiteler için iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi 2017-2020
Önlisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ/SOSYAL HİZMET VE DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ/SOSYAL HİZMETLER PR. (AÇIKÖĞRETİM)/ 2015-2017
Önlisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ/MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ/İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PR. (AÇIKÖĞRETİM)/ 2013-2015
Yüksek Lisans SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : OHSAS-işçi sağlığı ve iş güvenliğinde insan kaynakları’xxnın yeri ve önemi 2008-2010
Lisans ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ/ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ PR./ 2005-2008
Akademik Unvanlar
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU/MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ 2021-
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2011-2021
Projeler
-Tübitak 3001 Tamamlandı “İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kapsamında Türk Halkının Antropometrik Verilerinin Oluşturulması” (15.10.2018-15.02.2020)
İdari Görevler
Komisyon Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2023-
Yönetim Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2021-
Bölüm Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2021-
Mevlana Koordinatörü NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2021-
Orhun Birim Koordinatörü NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2019-
Engelli Birim Sorumlusu NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2015-
Erasmus Koordinatörü NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2012-
Bölüm Başkan Yardımcısı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2012-2021
Makaleler
A Study on Determination of Anthropometric Data Between Youths Age 15-19 in Turkey within the Scope of OHS ÇALIŞ SERENAY, ÇALIŞ ÇAĞDAŞ, KOÇALİ KAAN, BÜYÜKAKINCI BANU YEŞİM Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - Doi: 10.25287/ohuiibf.894614 2022
İş Sağlığı ve Güvenliği Teftişleri İş Kazalarını Azaltıyor mu? ÇALIŞ ÇAĞDAŞ, ÇALIŞ SERENAY Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Sosyal Guvenlik Dergisi - Doi: 10.32331/sgd.1223478 2022
Covid-19 Pandemisinin Türkiye 2020 Yılı İş Kazası İstatistiklerine Yansımasının Değerlendirilmesi ÇALIŞ SERENAY Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - OHS ACADEMY - Doi: 10.38213/ohsacademy.1093781 2022
18-65 Yaş Arası Kişilerin Antropometrik Verilerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Alan Araştırması: Yükseköğretim Kurumu Uygulaması ÇALIŞ SERENAY, ÇALIŞ ÇAĞDAŞ, KOÇALİ KAAN, BÜYÜKAKINCI BANU YEŞİM Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Ergonomi - Doi: 10.33439/ergonomi.962614 2021
Türkiye’nin İş Kazaları Açısından Durumu: ILOSTAT ve SGK Verileri Karşılaştırması ÇALIŞ SERENAY, BÜYÜKAKINCI BANU YEŞİM Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - Doi: 10.32709/akusosbil.623803 2021
Occupational Health and Safety Management Systems Applications and A System Planning Model ÇALIŞ SERENAY,BÜYÜKAKINCI BANU YEŞİM Uluslararası - Hakemli - Scopus - Özgün Makale - Procedia Computer Science - Doi: 10.1016/j.procs.2019.09.147 2019
The Work Safety Culture as a Subculture: The Structure of Work Safety Culture in Turkey ÇALIŞ SERENAY,KÜÇÜKALİ UFUK FATİH Uluslararası - Hakemli - Scopus - Özgün Makale - Procedia Computer Science - Doi: 10.1016/j.procs.2019.09.086 2019
An investigation of awareness level of the construction employees on occupational safety UTLU ZAFER,ŞAHİN SERENAY Uluslararası - Hakemli - Scopus - Özgün Makale - Pressacademia - Doi: 10.17261/Pressacademia.2017.540 2017
A STUDY ON THE PERSPECTIVE OF THE STUDENTS IN THEFACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE ONOCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ŞAHİN SERENAY Uluslararası - Hakemli - SOBIAD, Asos, Advanced Science Index - Özgün Makale - Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi - Doi: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12865 2017
Sendikaların İş Sağlığı ve Güvenliğindeki Rolü ve Önemi ŞAHİN SERENAY Uluslararası - Hakemli - SOBIAD, ASOS, AJNS, TEI - Özgün Makale - The Journal of Academic Social Science 2016
YENİ BİR YAKLAŞIM: İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ’NDE MOBBING FAKTÖRÜNÜN ÖNEMİ ve ETKİSİ ŞAHİN SERENAY Uluslararası - Hakemli - asos, advanced science index - Özgün Makale - Asos Journal 2015
OHSAS 18001 İŞ Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminde İnsan Kaynakları YÖnetimi nin Yeri ve Önemi ÇALIŞ SERENAY Uluslararası - Hakemli - Index Islamicus - Brill Bibliographies - Özgün Makale - Akademik Bakış Dergisi 2013
Bildiriler
Dijitalleşen İş Yerleri Daha Sağlıklı ve Güvenli mi? ÇALIŞ SERENAY Uluslararası - Tam metin bildiri - (05.10.2023 - 05.10.2023) - 9. ULUSLARARASI İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI KONGRESİ
Türk Cumhuriyetlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Profilleri: Mevzuat Değerlendirmesi ÇALIŞ SERENAY Uluslararası - Tam metin bildiri - (07.06.2022 - 10.06.2022) - IX. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin (OSGB’lerin) İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerindeki Etkinliğini Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması: Niğde Örneği Güdül Medine, ÇALIŞ SERENAY Ulusal - Tam metin bildiri - (26.05.2022 - 28.05.2022) - III.Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Öğrenci Kongresi
Kapadokya Bölgesi İllerindeki İş Kazası Verilerinin Sigortalı Çalışan ve İş Yeri Sayılarına Göre Standardize Edilerek Değerlendirilmesi ÇALIŞ ÇAĞDAŞ, ÇALIŞ SERENAY Uluslararası - Tam metin bildiri - (15.12.2021 - 16.12.2021) - INTERNATIONALCAPPADOCIASCIENTIFICRESEARCH CONGRESS
SENDİKALARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ FAALİYETLERİNDE AKTİF OLMA DURUMUNU BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA ÇALIŞ SERENAY Uluslararası - Tam metin bildiri - (14.12.2021 - 14.12.2021) - 7. INTERNATIONAL CONGRESS ON OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ FAALİYETLERİNDE DİJİTALLEŞMENİN GEREKLİLİĞİ ÇALIŞ SERENAY, ÇALIŞ ÇAĞDAŞ Uluslararası - Tam metin bildiri - (14.12.2021 - 14.12.2021) - 7. INTERNATIONAL CONGRESS ON OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH
Türkiye ve Azerbaycan iş Kazası Oranlarının Tanımlayıcı İstatistiksel Yöntem İle Karşılaştırılması ÇALIŞ SERENAY, ÇALIŞ ÇAĞDAŞ Uluslararası - Tam metin bildiri - (10.04.2021 - 12.04.2021) - II. International Hazar Scientific Researches Conference
Antropometrik Verilerin Bilinmesinin İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Önemi ÇALIŞ SERENAY,ÇALIŞ ÇAĞDAŞ,KOÇALİ KAAN,BÜYÜKAKINCI BANU YEŞİM Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.10.2019 - 29.10.2019) - Uluslararası Endüstriyel ve Çevresel Toksikoloji Kongresi
Güvenli ve Sağlıklı İş Yeri Planlamasında Önemli Bir Faktör: Antropometrik Tasarım ÇALIŞ ÇAĞDAŞ,ÇALIŞ SERENAY,KOÇALİ KAAN,BÜYÜKAKINCI BANU YEŞİM Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.10.2019 - 29.10.2019) - Uluslararası Endüstriyel ve Çevresel Toksikoloji Kongresi
The Work Safety Culture as a Subculture: The Structure of Work Safety Culture in Turkey ÇALIŞ SERENAY,KÜÇÜKALİ UFUK FATİH Uluslararası - Özet bildiri - (21.06.2019 - 23.06.2019) - 3rd World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship - Doi: 10.1016/j.procs.2019.09.086
Occupational Health and Safety Management Systems Applications and A System Planning Model ÇALIŞ SERENAY,BÜYÜKAKINCI BANU YEŞİM Uluslararası - Özet bildiri - (21.06.2019 - 23.06.2019) - 3rd World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship - Doi: 10.1016/j.procs.2019.09.147
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞINI TERCİH ETME NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ŞAHİN SERENAY,DEMİRALP MEHMET Uluslararası - Tam metin bildiri - (17.05.2017 - 20.05.2017) - VI. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu
An Investigation of Awareness Level of The Construction Employees on Occupational Safety ŞAHİN SERENAY,UTLU ZAFER Uluslararası - Özet bildiri - (12.05.2017 - 14.05.2017) - 2nd World Conference on Technology Innovation and Entrepreneurship
Kadın İstihdamı ve İş Kazası Oranları: Türkiye ŞAHİN SERENAY,DEMİR TÜLAY,ALTINBAŞ SELCEN Ulusal - Özet bildiri - (08.03.2017 - 10.03.2017) - I. Ulusal Kadın Sempozyumu
Türkiye de İş Kazalarının ve Meslek Hastalıklarının İstatistiksel Durumu ŞAHİN SERENAY Uluslararası - Tam metin bildiri - (13.10.2016 - 15.10.2016) - 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu
Azerbaycan Cumhuriyeti nde İstihdam Durumu ve İş Kazaları Oranları ŞAHİN SERENAY Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.05.2016 - 27.05.2016) - III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
Meslek Yüksekokullarının İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Önemi ŞAHİN SERENAY Uluslararası - Tam metin bildiri - (18.05.2016 - 20.05.2016) - V. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu
Türk Dünyası nda Kadın İstihdamı Örnek Kazakistan Cumhuriyeti Modeli ŞAHİN SERENAY Uluslararası - Tam metin bildiri - (20.05.2015 - 22.05.2015) - II International Research Symposium On The Turkic World
Kitap
Sağlık Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği ÇALIŞ SERENAY Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:İş Sağlığı ve Güvenliğinden Yaşam Güvenliğine - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Akademisyen Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:11 - ISBN:978-625-399-087-9 - (Bölüm Sayfaları:63 - 74) 2023
Güvenlik Kültürü ve Güvenlik İklimi ÇALIŞ SERENAY Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:İşletmelerde Güvenlik Kültürünün ve İkliminin Bileşenleri - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Nobel Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:186 - ISBN:978-625-433-644-7 - (Bölüm Sayfaları:13 - 23) 2022
İş Sağlığı ve Güvenliğinde Ölçüm Gürültü ÇALIŞ SERENAY Uluslararası - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:İKSAD Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:94 - ISBN:978-625-8423-96-9 2022
İktisatta ve İşletmede Seçme Konular II ÇALIŞ SERENAY Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:EKONOMİSİ GELİŞMEKTE OLAN BATI ASYA ÜLKESİ TÜRKİYE İLE GÜNEY AMERİKA BÖLGE ÜLKELERİNİN İŞ KAZASI SAYILARININ GÖRÜNÜMÜ - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:İKSAD - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:459 - ISBN:978-625-8323-09-2 - (Bölüm Sayfaları:295 - 307) 2022
Üniversiteler İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ÇALIŞ SERENAY Uluslararası - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Nobel Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:228 - ISBN:978-625-7363-42-6 2021
Editör
III. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Öğrenci Kongresi Özet Bildiri Kitabı ÇALIŞ SERENAY, ENSARİ ÖZAY MÜGE, TEPE SERAP, UÇAN RÜŞTÜ, ORAL TUĞÇE, ÇABUK AHMET Ulusal - Kitap - Yayın Evi: III. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Öğrenci Kongresi - Editör - ISBN:978-625-00-9056-5 2022
III. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Öğrenci Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı ÇALIŞ SERENAY, UÇAN RÜŞTÜ, ORAL TUĞÇE, ENSARİ ÖZAY MÜGE, ÇABUK AHMET, TEPE SERAP Ulusal - Kitap - Yayın Evi: III. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Öğrenci Kongresi - Editör - ISBN:978-625-00-9035-0 2022
II.Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Öğrenci Kongresi Bildiri Kitabı UÇAN RÜŞTÜ, ENSARİ ÖZAY MÜGE, TEPE SERAP, ÇALIŞ SERENAY, ÇABUK AHMET, ALTINTEN BENGİSU, ALTINTEN BENGİSU, ORAL TUĞÇE Ulusal - Kitap - Yayın Evi: Üsküdar Üniversitesi - Editör - ISBN:978-605-9596-45-9 2021