Eğitim Bilgileri
Post-Doktora University of Massachusetts Amherst College of Education / Research, Educational Measurement, Psychometrics Program 2017-2018
Doktora ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ (DR)/ Tez adı : Comparison of linear and adaptive versions of the Turkish pupil monitoring system (PMS) mathematics assessment 2005-2012
Yüksek Lisans ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)/ 2002-2005
Lisans ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/MATEMATİK BÖLÜMÜ/MATEMATİK PR. (İNGİLİZCE)/ 1995-2001
Lisans ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PR./ 1995-2000
Akademik Unvanlar
DOÇENT NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2021-
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2014-2021
UZMAN ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/REKTÖRLÜK 2013-2014
Yönetilen Tezler
ORHAN KOŞUM Yüksek Lisans GEOGEBRA KULLANIMININ 12. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR KONUSUNDAKİ AKADEMİK BAŞARILARINA VE ÖZ-YETERLİK ALGILARINA ETKİSİ 2022
NİLAY CEYLAN Yüksek Lisans Sınıf öğretmenlerinin matematik öğretimi kaygıları ile örgüt iklimi algıları arasındaki ilişki 2019
BÜŞRA NUR TURAN Yüksek Lisans Mobil uygulama destekli öğretimin ilkokul öğrencilerinin kesirler konusundaki akademik başarılarına etkisi 2019
Projeler
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Öğretmen Eğitiminde Online Argümantasyon Uygulaması EBT 2017/01-HIDEP (23.03.2017-27.12.2017)
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Test Eşitleme Standartlarının Belirlenmesi Projesi (13.03.2017-30.06.2017)
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Bireyselleştirilmiş Test Uygulaması (11.12.2015-29.06.2016)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Yükseköğretimde Öğretim Elemanlarının Teknoloji Entegrasyonunda Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Yolları (Ömer Halisdemir Üniversitesi Örneği) EBT 2016/03-HIDEP (03.06.2016-27.12.2017)
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Bilgisayar Ortamında Bireyselleştirilmiş Test Uygulama Çalışması (01.08.2016-29.12.2016)
Makaleler
Dynamics of GeoGebra ecosystem in mathematics education GÖKÇE SEMİRHAN, GÜNER PINAR Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Education and Information Technologies - Doi: 10.1007/s10639-021-10836-1 2022
Technology Integration in Higher Education: Situations of Faculty Members ÇALIŞKAN ERKAN, ÖNAL NEZİH, GÖKÇE SEMİRHAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Yuksekogretim Dergisi - Doi: 10.2399/yod.21.608630 2021
Teachers' Opinions on Web 2.0 Tools used for Measurement and Evaluation Purposes in Distance Education AYDOĞAN YENMEZ ARZU, GÖKÇE SEMİRHAN Ulusal - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - HAYEF: Journal of Education - Doi: 10.5152/hayef.2021.21008 2021
Investigation of Pre-Service Teachers' Awareness of STEM and STEM Teaching Intention AYDOĞAN YENMEZ ARZU, GÖKÇE SEMİRHAN, AYDEDE MERYEM NUR, ÇELİK KORAT TUĞBA Uluslararası - Hakemli - ERIC - Özgün Makale - International Online Journal of Education and Teaching 2021
Linguistic Distance and Translation Differential Item Functioning on Trends in International Mathematics and Science Study Mathematics Assessment Items GÖKÇE SEMİRHAN, BERBEROĞLU HALİL GİRAY, WELLS CRAIG S., SIRECI STEPHEN G. Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Journal of Psychoeducational Assessment - Doi: 10.1177/07342829211010537 2021
Linking critical thinking disposition, cognitive flexibility and achievement: Math anxiety's mediating role GÜNER PINAR, GÖKÇE SEMİRHAN Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - The Journal of Educational Research - Doi: 10.1080/00220671.2021.1975618 2021
Uzaktan Eğitim Sürecini Değerlendirmeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması GÖKÇE SEMİRHAN, ÖNAL NEZİH, ÇALIŞKAN ERKAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Başkent University Journal of Education 2021
Forty Years of Mathematics Education: 1980-2019 GÖKÇE SEMİRHAN, GÜNER PINAR Uluslararası - Hakemli - ERIC - Özgün Makale - International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology - Doi: 10.46328/ijemst.1361 2021
Monitoring the Nomological Network of Number Sense Studies GÜNER PINAR, GÖKÇE SEMİRHAN Uluslararası - Hakemli - HW Wilson - Özgün Makale - International Journal of Mathematical Education in Science and Technology - Doi: 10.1080/0020739X.2021.1895343 2021
Mathematicians in the Eyes of Students: An Image Study AYDOĞAN YENMEZ ARZU,GÖKÇE SEMİRHAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - İlköğretim Online (elektronik) - Doi: 10.17051/ilkonline.2020.694148 2020
Pre-Service Teachers' Metaphoric Perceptions Regarding STEM Education GÖKÇE SEMİRHAN, AYDOĞAN YENMEZ ARZU Uluslararası - Hakemli - HW Wilson - Özgün Makale - International Journal of Education Technology and Scientific Researches - Doi: 10.35826/ijetsar.196 2020
Investigation of Variables Predicting Response Time in PISA Mathematics Items GÖKÇE SEMİRHAN, AYDOĞAN YENMEZ ARZU Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Başkent University Journal of Education 2020
Argumentation-Based Learning: An Example of Mathematical Questions through Online Interactions among Prospective Teachers GÖKÇE SEMİRHAN,AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ÇELİK KORAT TUĞBA Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - Doi: 10.21764/maeuefd.527779 2020
Teknoloji Destekli Matematik Etkinliklerinin Değerlendirilmesinde SAMR Modelinin Kullanımı AYDOĞAN YENMEZ ARZU,GÖKÇE SEMİRHAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - HAYEF: Journal of Education - Doi: 10.5152/hayef.2019.19017 2019
Uzamsal Becerilerin Geliştirilmesi için Üç Boyut İçerikli Etkileşimli Videoların Kullanılabilirliğine Yönelik Bir İnceleme ÇALIŞKAN ERKAN,GÖKÇE SEMİRHAN,ÖNAL NEZİH Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education - Doi: 10.17522/balikesirnef.584671 2019
Ortaokul Matematik Ders Kitaplarındaki Dilsel ve Görsel Metinlerin Toplumsal Cinsiyet Rollerine Göre İncelenmesi ÇELİK KORAT TUĞBA,AYDOĞAN YENMEZ ARZU,GÖKÇE SEMİRHAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - Doi: 10.7822/omuefd.593411 2019
Can TIMSS Mathematics Assessments be Implemented as a Computerized Adaptive Test? GÖKÇE SEMİRHAN,GLAS CEES AW Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi - Doi: 10.21031/epod.487351 2018
Effects of Digital Storytelling in Mathematics Instruction on Academic Achievement and Examination of Teacher-Student Opinions on the Process ÖZPINAR İLKNUR,GÖKÇE SEMİRHAN,AYDOĞAN YENMEZ ARZU Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - Journal of Education and Training Studies - Doi: 10.11114/jets.v5i10.2595 2017
An Analysis of Mathematics Education Students’ Skills in the Process of Programming and Their Practices of Integrating It into Their Teaching GÖKÇE SEMİRHAN,AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ÖZPINAR İLKNUR Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - International Education Studies - Doi: 10.5539/ies.v10n8p60 2017
Online argümantasyon: Eleştirel okuma özyeterlik algısı ÇELİK KORAT TUĞBA,GÖKÇE SEMİRHAN,AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ÖZPINAR İLKNUR Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi 2017
Use of WebQuests in Mathematics Instruction: Academic Achievement, Teacher and Student Opinions AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ÖZPINAR İLKNUR,GÖKÇE SEMİRHAN Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - Universal Journal of Educational Research - Doi: 10.13189/ujer.2017.050913 2017
Examining Changes in Preservice Mathematics Teachers’ Technological Pedagogical Content Knowledge from their Microteaching AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ÖZPINAR İLKNUR,GÖKÇE SEMİRHAN Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Educational Sciences: Theory Practice - Doi: 10.12738/estp.2017.5.0454 2017
Matematik Öğretmenlerinin GeoGebra ile Hazırlanan Çalışma Yaprakları Üzerine Görüşleri GÖKÇE SEMİRHAN,AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ÖZPINAR İLKNUR Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi - Doi: 10.16949/turcomat.21979 2016
An Application of Flipped Classroom Method in the Instructional Technologies and Material Development Course ÖZPINAR İLKNUR,AYDOĞAN YENMEZ ARZU,GÖKÇE SEMİRHAN Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - Journal of Education and Training Studies - Doi: 10.11114/jets.v4i12.1934 2016
Türkçe ve Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarına İlişkin Öğretmen Görüşleri GÖKÇE SEMİRHAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Cito Eğitim Kuram ve Uygulama 2014
Öğrencilerimizin Fen Başarısını Etkileyen Faktörler: TIMSS 2011 İPEKÇİOĞLU SEVGİ,GÖKÇE SEMİRHAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Cito Eğitim Kuram ve Uygulama 2013
Öğrenci İzleme Sistemi ve Bilgisayar Ortamında Gerçekleştirilen Bireyselleştirilmiş Test Uygulamaları GÖKÇE SEMİRHAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Cito Eğitim Kuram ve Uygulama 2013
Matematik Dersinde Üst Düzey Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi İŞ GÜZEL ÇİĞDEM,KIZILTAN AYŞE,GÖKÇE SEMİRHAN Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Cito Eğitim Kuram ve Uygulama 2010
Bildiriler
Factors Related to Mathematics Achievement GÖKÇE SEMİRHAN Uluslararası - Özet bildiri - (30.06.2006 - 05.07.2006) - 3rd International Conference on Teaching of Mathematics (ICTM)
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersinde Ters Yüz Sınıf Yöntemi Uygulama Örneği ÖZPINAR İLKNUR,AYDOĞAN YENMEZ ARZU,GÖKÇE SEMİRHAN Ulusal - Özet bildiri - (28.09.2016 - 30.09.2016) - XII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Matematik Öğretmen Adaylarının Programlamayı Öğrenme Sürecindeki Becerilerinin ve Öğretime Entegre Etme Pratiklerinin İncelenmesi GÖKÇE SEMİRHAN,AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ÖZPINAR İLKNUR Ulusal - Özet bildiri - (28.09.2016 - 30.09.2016) - XII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Matematik Öğretmen Adaylarının Mikro Öğretim Uygulamalarında Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerindeki Değişiminin İncelenmesi AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ÖZPINAR İLKNUR,GÖKÇE SEMİRHAN Ulusal - Özet bildiri - (28.09.2016 - 30.09.2016) - XII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Yükseköğretimde Teknoloji Entegrasyonundaki Engeller ve Çözüm Yolları ÇALIŞKAN ERKAN,ÖNAL NEZİH,ÇETİN OĞUZ,GÖKÇE SEMİRHAN Uluslararası - Özet bildiri - (24.05.2017 - 26.05.2017) - 11th International Computer and Instructional Technologies Symposium
Comparison of Linear Computerized Adaptive and Multistage Adaptive Versions of Mathematics Assessment of the Turkish Pupil Monitoring System GÖKÇE SEMİRHAN Uluslararası - Özet bildiri - (22.07.2013 - 26.07.2013) - The 78th Annual Meeting of the Psychometric Society
FeTeMM Projelerinin Değerlendirilmesi: Flipgrid Platformu AYDOĞAN YENMEZ ARZU,GÖKÇE SEMİRHAN Uluslararası - Özet bildiri - (19.06.2019 - 22.06.2019) - VIth International Eurasian Educational Research Congress
Açık Uçlu Matematik Sorularında Farklı Otomatik Puanlama Algoritmalarının Kullanımı GÖKÇE SEMİRHAN Uluslararası - Özet bildiri - (19.06.2019 - 22.06.2019) - VIth International Eurasian Educational Research Congress
Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Teknopedagojik Eğitim Yeterliliklerinin İncelenmesi ÖNAL NEZİH,GÖKÇE SEMİRHAN,ÇALIŞKAN ERKAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (16.05.2016 - 18.05.2016) - 10th International Computer Instructional Technologies Symposium
Matematik Öğretmenlerinin Geogebra ile Hazırlanan Çalışma Yaprakları Üzerine Görüşleri GÖKÇE SEMİRHAN,AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ÖZPINAR İLKNUR Ulusal - Özet bildiri - (16.05.2015 - 18.05.2015) - 2. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu
Evaluation of Technology Aided Activities: SAMR Example AYDOĞAN YENMEZ ARZU,GÖKÇE SEMİRHAN Uluslararası - Özet bildiri - (12.04.2019 - 14.04.2019) - International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education
Automated Scoring of PISA Open-Ended Mathematics Items GÖKÇE SEMİRHAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (12.04.2019 - 14.04.2019) - International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education
Etkileşimli Üç Boyutlu Videoların Geometri Öğretiminde Kullanımına İlişkin Öğretim Elemanlarının Görüşleri ÇALIŞKAN ERKAN,GÖKÇE SEMİRHAN,ÖNAL NEZİH Ulusal - Özet bildiri - (11.09.2014 - 14.09.2014) - XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Ölçme Değerlendirme Amacıyla Kullanılan Web 2.0 Araçlarının Uzaktan Eğitimdeki Yansımaları AYDOĞAN YENMEZ ARZU,GÖKÇE SEMİRHAN Uluslararası - Özet bildiri - (10.09.2020 - 13.09.2020) - VIIth International Eurasian Educational Research Congress
Factors Affecting Turkish Students Science Achievement TIMSS 2011 İPEKÇİOĞLU SEVGİ,GÖKÇE SEMİRHAN Uluslararası - Özet bildiri - (10.09.2013 - 13.09.2013) - European Conference on Educational Research (ECER) 2013
Öğrenci Sorularıyla Biçimlendirilmiş Online Argümantasyon Uygulaması: Hizmet-Öncesi Öğretmen Eğitimi AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ÇELİK KORAT TUĞBA,ÖZPINAR İLKNUR,GÖKÇE SEMİRHAN Uluslararası - Özet bildiri - (08.05.2017 - 11.05.2017) - 16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
Online Argümantasyon Yöntemi ile Eleştirel Okuma: Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi ÇELİK KORAT TUĞBA,AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ÖZPINAR İLKNUR,GÖKÇE SEMİRHAN Uluslararası - Özet bildiri - (08.05.2017 - 11.05.2017) - 16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
Çoklu Temsil ve Teknolojiye Dayalı Matematiksel Problem Çözme ERBAŞ AYHAN KÜRŞAT,ÇAKIROĞLU ERDİNÇ,ÖREN VURAL DUYGU,AYDIN UTKUN,GÖKÇE SEMİRHAN Ulusal - Özet bildiri - (06.09.2006 - 08.09.2006) - VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK-7)
Technology in Modeling Instruction: How the Modeling Process was Shaped? AYDOĞAN YENMEZ ARZU,GÖKÇE SEMİRHAN,ÖZPINAR İLKNUR Uluslararası - Özet bildiri - (04.05.2017 - 06.05.2017) - 6th Cyprus International Conference on Educational Research
Using Webquests in Teaching Mathematics GÖKÇE SEMİRHAN,ÖZPINAR İLKNUR,AYDOĞAN YENMEZ ARZU Uluslararası - Özet bildiri - (04.05.2017 - 06.05.2017) - 6th Cyprus International Conference on Educational Research
Dijital Öykülemenin Matematik Öğretiminde Kullanımı: Akademik Başarı ve Öğretmen-Öğrenci Görüşleri ÖZPINAR İLKNUR,AYDOĞAN YENMEZ ARZU,GÖKÇE SEMİRHAN Uluslararası - Özet bildiri - (04.05.2017 - 06.05.2017) - 6th Cyprus International Conference on Educational Research
Automated Scoring of Responses to Open-Ended Mathematics Items GÖKÇE SEMİRHAN,SIRECI STEPHEN G Uluslararası - Özet bildiri - (02.07.2018 - 05.07.2018) - 11th Conference of the International Test Commission
Can language and cultural differences play an important role in TIMSS mathematics assessment results? GÖKÇE SEMİRHAN,BERBEROĞLU HALİL GİRAY Uluslararası - Özet bildiri - (02.07.2018 - 05.07.2018) - 11th Conference of the International Test Commission
Kitap
Türkçenin Uzaktan Öğretimi ve Öğrenimi DEMİRGÜNEŞ SERCAN, GÖKÇE SEMİRHAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Türkçenin Uzaktan Öğretimi ve Öğreniminde Sözcük Öğretimi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Pegem Akademi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:464 - ISBN:978-625-7676-37-3 - (Bölüm Sayfaları:235 - 266) 2021
Empowering Education: Research, Theory and Practice AYDOĞAN YENMEZ ARZU, GÖKÇE SEMİRHAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Interactive Evaluation of STEM Projects via Flipgrid Platform - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Peterlang - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:331 - ISBN:9783631803400 - (Bölüm Sayfaları:35 - 54) 2020
Quantitative Psychology Research GÖKÇE SEMİRHAN,BERBEROĞLU HALİL GİRAY Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Comparison of Linear, Computerized Adaptive and Multi Stage Adaptive Versions of the Mathematics Assessment of Turkish Pupil Monitoring System - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Springer - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:486 - ISBN:978-3-319-07502-0 - (Bölüm Sayfaları:153 - 163) 2015