Akademik Unvanlar
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ/HAYVANSAL ÜRETİM VE TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ/HAYVAN BESLEME VE YEM TEKNOLOJİLERİ ANABİLİM DALI 2015-
Projeler
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı Çam kabuğu Yucca Schidigera Ekstraktları ve Sığla Balsamının İn Vitro Besin Maddeleri Sindirilebilirliği İle Rumen Uçucu Yağ Asitleri Süt Verimi Biyolojik Kan Parametreleri ve Antioksidan Kapasite Üzerine Etkisi (26.06.2015-28.02.2017)
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı Yerli ve Melez Sığırlarda Mikrobiyal Protein Üretiminin Ölçümü İçin İdrar Purin Tekniğinin Geliştirilmesi ve Geçerliliğinin Sağlanması TAGEM Proje Lideri 1997 2000 (25.04.1997-18.08.2000)
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı Koyun Yetiştiriciliğinde Üre Melas Yem Bloklarının Ek Yem Kaynağı Olarak Kullanımı (24.09.2004-10.03.2009)
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı Sodyum Hidroksitle Muamele Edilmiş Dane Arpanın Kuzu Besisinde Kullanımı (21.05.1998-16.07.1999)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı PROPOLİS İLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ BALIK YAĞININ OKSİDATİF STABİLİTESİNİN BELİRLENMESİ (19.12.2016-28.05.2019)
Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar Tamamlandı Training Program of Technical Capacity Development on Dairy Cattle Sheep and Goat Breedİng in Afghanistan and Central Asia Countries (18.01.2013-18.11.2015)
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı Balya Silajı Üretim Tekniğinin Geliştirilmesi (15.09.2006-08.01.2010)
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı Protein ve Enerji Kaynağı Olarak Kullanılan Bazı Yemlerin Rumende Yıkılma Hızlarına Göre Sinkronizasyonlarının İncelenmesi (12.06.1998-16.04.1999)
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı Değişik Katkı Maddeleri ile Silolanan Elma Posası Pancar Posası ve Arpa Fiğ Hasılı Silajlarının Sığır Besisinde Kullanımı (11.06.1998-13.04.2000)
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı Altlıklı Broiler Gübresinin Şeker Pancarı Posası ile Silolanması (11.05.1995-17.05.1996)
Avrupa Birliği Tamamlandı Hayvansal Üretim ve Teknikleri Eğitimi Projesi (10.11.2016-30.07.2017)
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı Rasyon Çinko Miktarının Boğalarda Sperma Miktar ve Kalitesine Etkisi (10.06.2010-14.02.2013)
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı Balya Silajı Yapımı ve Hayvan Beslemede Kullanılmasının Yaygınlaştırlması Eğitim ve Yayım Daire Başkanlığı (10.04.2014-22.12.2016)
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı Ankara İlinde Mera Döneminde Toprak Ve Bitkideki Mineral Düzeylerinin Akkaraman Koyunlarının Kan Serumu ve Yapağısındaki Bazı İz Element Miktarları Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi (10.04.2002-18.03.2009)
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı Ruminant Beslemede Kullanılan Kaba Yemlerin Sindirilebilirliğinin Artırılması Amacıyla Laktik Asit Bakterilerine fibrolitik Özellik Kazandırılması anaerobik fungusların kültür koleksiyonunun oluşturulması (08.06.2005-10.06.2009)
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı Tam yağlı soya soya küspesi ve ekstrüde soyanın in situ ve in vitro rumen protein parçalanabilirlikleri arasındaki ilişkiler (02.09.2014-03.07.2017)
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı “Nar Posası Silajının Kuzularda Performans ve Bazı Biyokimyasal Kan Parametreleri Üzerine Etkisi” (02.01.2017-26.02.2021)
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı Kanola Küspesi Ve Çözünür Maddeli Kurutulmuş Damıtık Mısırın DDGS İn Situ Ve İn Vitro Rumen Protein Parçalanabilirlikleri Arasındaki İlişkiler (01.06.2015-25.02.2017)
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı Silaj Bakterilerine Anaerobik Fungus Kaynaklı Polisakkaridaz Enzimlerinin Aktarılmasıyla Lignoselülolitik Özellik Kazandırılması (01.06.2005-30.05.2008)
Özel Kuruluşlar Tamamlandı Geri Dönüşümlü Bafra Koyunu Yetiştiriciliği (Canlı Hayvan Esasına dayalı Mikro Kredi Sisteminin Uygulanması) *Niğde Örneği* (01.05.2017-24.08.2021)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Niğde bölgesinde bulunan ökse otunun yem değerinin in vitro gaz üretim yöntemi ile belirlenmesi (01.01.2016-02.05.2018)
Avrupa Birliği Tamamlandı The Challenge of the Rangelands in Turkey - Towards a Sustainable Rangeland Economy -Development of the Sustainable Pasture Management Methods in the Central Anatolian Region in Turkey within the framework of Axis 2 of EU Rural Development Regulation (01.01.2008-01.01.2010)
Bildiriler
Relationship Between ın Situ and In Vitro Rumen Protein Degradability of Full Fat Soybean and Soybean Meal EROL TUNÇ ARZU,CUFADAR YUSUF,YAMAN FIRINCIOĞLU SEMA Uluslararası - Özet bildiri - (31.10.2019 - 03.11.2019) - 1st International Livestock Science Congres
Bio-Active Plant Extracts in Poultry Production JALAL Hassan,AKRAM MUHAMMAD ZEESHAN,YAMAN FIRINCIOĞLU SEMA,CANOĞULLARI DOĞAN SİBEL Uluslararası - Özet bildiri - (31.10.2019 - 03.11.2018) - International Congress on Biological and Medical Sciences
Essential Oils: Potential Applications in Ruminant Production YAMAN FIRINCIOĞLU SEMA,AKRAM MUHAMMAD ZEESHAN,CANOĞULLARI DOĞAN SİBEL,JALAL Hassan Uluslararası - Özet bildiri - (31.10.2018 - 03.11.2018) - International Congress on Biological and Medical Sciences
Evaluation of Livestock Production of Akçakavak Village YAMAN SEMA Uluslararası - Özet bildiri - (26.10.2017 - 28.10.2017) - V. ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU
Effect of Oil Seeds and Oils from Oil Seeds Rich in Linoleic and Linolenic Acids on Milk Yield Milk Composition and Methane Production of Lactating Cows YAMAN SEMA,BOĞA MUSTAFA Uluslararası - Özet bildiri - (26.09.2016 - 28.09.2016) - 27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry.
Determination of in Vitro Digestibility of Distiller s Dried Grains with Solubles DDGS by Gas Production Technique BOĞA MUSTAFA,YAMAN SEMA Uluslararası - Özet bildiri - (26.09.2016 - 28.09.2016) - 27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry.
Determination of In vitro Digestibility of Soybean Meal and Canola Meal by Gas Production Technique YAMAN SEMA,BOĞA MUSTAFA Uluslararası - Özet bildiri - (26.09.2016 - 28.09.2016) - 27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry
In Situ Degradability of Canola Meals Imported by Feed Plants YAMAN SEMA,Tunç Erol Arzu,Ünay Engin,Yıldırım Şenyer Gülşen Uluslararası - Özet bildiri - (25.11.2016 - 27.11.2016) - VIIth International Symposium Feed Technology.
In vitro dry matter digestibility of wheat straw silage inoculated by Lactococcus lactis M1363 and Streptococcus thermophilus strains YAMAN SEMA,KARAKAŞ VEDAT,ÜNAY Engin Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.10.2018 - 27.10.2018) - 10th International Animal Science Conference
Determination of Feed Value of Mistletoe Viscum album L subsp album by in Vitro Gas Production Technique BOĞA MUSTAFA,YAMAN SEMA,CANOĞULLARI DOĞAN SİBEL Uluslararası - Özet bildiri - (21.10.2016 - 23.10.2016) - 4th International Symposium on Development of KOP Region.
Effect of Yucca Schidegera Extracts In Vitro Gas Production YAMAN SEMA,BOĞA MUSTAFA Uluslararası - Özet bildiri - (21.02.2017 - 22.02.2017) - International Livestock Nutrition Summit (Ilns-2017)
Relationshipbetween in situ and in vitro protein degradability of extruded full fat soybean EROL TUNÇ ARZU,CUFADAR YUSUF,YAMAN SEMA Uluslararası - Özet bildiri - (21.02.2017 - 22.02.2017) - International Livestock Nutrition Summit
Rumen Anaerobic Fungi: Their role with reference to the rumen digestion and fermentation Asghar Muhammad Umair, CANOĞULLARI DOĞAN SİBEL, YAMAN FIRINCIOĞLU SEMA, Jalal Hassan, AKRAM MUHAMMAD ZEESHAN Uluslararası - Özet bildiri - (17.10.2019 - ) - 1st International Ruminant Nutrition Workshop (IRNW 2019) Feed the World
Determination of nutritive value of alfalfa varieties using in vitro methods and gas production technique. BOĞA MUSTAFA,AYAŞAN TUGAY,CİNLİ HARUN,SABER Saim N,YAMAN SEMA,AVCI MUSTAFA,BURGUT AYKUT Uluslararası - Özet bildiri - (16.11.2017 - 18.11.2017) - International Advanced Researches Engineering Congress-2017,
Organic dairy cattle farming in Turkey YAMAN SEMA Uluslararası - Özet bildiri - (15.10.2015 - 16.10.2015) - Dairy Livestock Production in Eastern Europe
Effect of Pine Bark Extract on In Vitro Gas Production YAMAN SEMA,BOĞA MUSTAFA Uluslararası - Özet bildiri - (15.05.2017 - 17.05.2017) - The International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies(ICAFOF)
Factors Affecting Milk Urea Nitrogen (MUN) BOĞA MUSTAFA,YAMAN SEMA,CANOĞULLARI DOĞAN SİBEL Uluslararası - Özet bildiri - (15.05.2017 - 17.05.2017) - The International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies(ICAFOF)
Role of Prebiotic Inulin in Ruminants Nutrition TARIQ Maira, YAMAN FIRINCIOĞLU SEMA Uluslararası - Özet bildiri - (14.06.2021 - 15.06.2021) - INTERNATIONAL TURKIC WORLD CONGRESS ON SCIENCE AND ENGINEERING
Essential Oils as an Alternative to Synthetic Drugs in Poultry Production Jalal Hassan, Asghar Muhammad Umair, Akram Muhammad Zeeshan, Yaman Fırıncıoğlu Sema, Canoğulları Doğan Sibel Uluslararası - Özet bildiri - (14.06.2021 - 15.06.2021) - III. International Turkic World Congress on Science and Engineering
Nutritive values and methane emission from summer grass species from Northern Pakistan. Khan Nazir Ahamd, YAMAN FIRINCIOĞLU SEMA, Ahmad Nazir, Cone J. W. Uluslararası - Özet bildiri - (14.06.2021 - 15.06.2021) - III. International Turkic World Congress on Science and Engineering
The Use of Agriculture Fruit Waste as Animal Feed: A Modern Review... Irshad Nida, YAMAN FIRINCIOĞLU SEMA Uluslararası - Özet bildiri - (14.06.2021 - 15.06.2021) - III. International Turkic World Congress on Science and Engineering
The Effects of Rapseeds Inclusion in the Diets of Dairy Cows on Milk Quality Oancea A.G, Dragomir C, Pistol G.C., YAMAN FIRINCIOĞLU SEMA, Cismileanu A. Uluslararası - Özet bildiri - (14.06.2021 - 15.06.2021) - III. International Turkic World Congress on Science and Engineering
Use of quinoa (chenopodium quinoa willd) seed in poultry nutrition CANOĞULLARI DOĞAN SİBEL,YAMAN SEMA,UÇAK İLKNUR Uluslararası - Tam metin bildiri - (09.05.2018 - 12.05.2018) - International Poultry Science Congress of WPSA Turkish Branch’2018
Use of Quinoa (Chenopodium Quinoa Willd) Seed in Poultry Nutrition CANOĞULLARI DOĞAN SİBEL,YAMAN SEMA,UÇAK İLKNUR Uluslararası - Tam metin bildiri - (09.05.2018 - 12.05.2018) - International Poultry Science Congress of WPSA Turkish Branch’2018
Effect of propolis extract on fish oil quality during long-term storage UÇAK İLKNUR,YAMAN FIRINCIOĞLU SEMA,AKYOL ETHEM,YATMAZ H Aydan,BOĞA MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (07.11.2018 - 09.11.2018) - International Congress on Agriculture and Animal Sciences
Use of Peganum harmala and Trigonella foenum graceum in animal nutrition (Review) YAMAN SEMA,AKRAM Zeeshan,JALAL Hassan,CANOĞULLARI DOĞAN SİBEL Uluslararası - Tam metin bildiri - (07.11.2018 - 09.11.2018) - International Congress on Agriculture and Animal Sciences
In Vitro Dry Matter Digestibility of Barley Straw Silage Inoculated by Lactococcus Lactis M1363 and Streptococcus Thermophilus Strains YAMAN FIRINCIOĞLU SEMA,KARAKAŞ VEDAT,ÜNAY Engin Uluslararası - Özet bildiri - (07.11.2018 - 09.11.2018) - International Congress on Agriculture and Animal Sciences
Süt Sığırcılığında Ayçiçeği Tohumu ve Küspesinin Kullanımının Süt Kompozisyonuna Etkileri BOĞA MUSTAFA,YAMAN SEMA Ulusal - Özet bildiri - (05.10.2016 - 08.10.2016) - Ulusal Tarım Kongresi
Selenium status of wool of Akkaraman sheep in grazing season related to pasture selenium content in some districts of Ankara Province YAMAN SEMA,Ünay Engin,Karakaş Vedat Uluslararası - Özet bildiri - (03.06.2015 - 06.06.2015) - 7TH BALKAN CONFERENCE ON ANIMAL SCIENCE BALNIMALCON 2015
Efficiency of liquorice extract (Glycyrrhiza glabra L.) in oxidative stability of fish oil UÇAK İLKNUR,YAMAN SEMA,CANOĞULLARI DOĞAN SİBEL Uluslararası - Özet bildiri - (02.04.2018 - 05.04.2018) - International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies
Essential Oils for Modification of Rumen Fermentation, Reduction of Enteric Methane and Rumen Ammonia Production YAMAN SEMA,CANOĞULLARI DOĞAN SİBEL,UÇAK İLKNUR Uluslararası - Özet bildiri - (02.04.2018 - 05.04.2018) - International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies
Efficiency of liquorice extract (Glycyrrhiza glabra L.) in oxidative stability of fish oil UÇAK İLKNUR,YAMAN SEMA,CANOĞULLARI DOĞAN SİBEL Uluslararası - Özet bildiri - (02.04.2018 - 05.04.2018) - International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies
Evaluation of Livestock Production in Çelebiler Village with Special Emphasis on Pasture YAMAN SEMA Uluslararası - Özet bildiri - (01.11.2017 - 05.11.2017) - Proceedings of the 4th International Conference and Industrial Exhibition on Dairy Science Park
Use of Propolis in Ruminant Nutrition– (Review) YAMAN SEMA,CANOĞULLARI DOĞAN SİBEL,UÇAK İLKNUR Uluslararası - Özet bildiri - (01.11.2017 - 05.11.2017) - Proceedings of the 4th International Conference and Industrial Exhibition on Dairy Science Park
An Alternative Protein Source-Insect İn Animal Nutrition – (Review) BOĞA MUSTAFA,YAMAN SEMA Uluslararası - Özet bildiri - (01.11.2017 - 05.11.2017) - Proceedings of the 4th International Conference and Industrial Exhibition on Dairy Science Park
Kitap
Estimation of Microbial Protein Supply in Ruminants Using Urinary Purine Derivatives ÇETİNKAYA NURCAN,YAMAN SEMA,Özdemir Hülya,Gücüş Ali İhsan,Özcan Hüseyin,Söğüt Ali Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Evaluation of the Use of the Purine Derivatives:Creatinine Ratio in Spot Urine Samples as an Index of Microbial Protein Supply in Yerli Kara CrossBred Cattle - Araştırma (Tez Hariç) Kitabı - Yayın Evi:Kluwer Academic Publishers - Sayfa Sayısı:211 - ISBN:978-94-017-1477-8 - (Bölüm Sayfaları:86 - 94) 2004
Nuclear based technologies forestimating microbial proteinsupply in ruminant livestock ÇETİNKAYA NURCAN,YAMAN SEMA,GÜCÜŞ ALİ İHSAN,ÖZCAN HÜSEYİN,ULUTÜRK SERAP Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Measuring microbial protein supply from purine excretion in Yerli Karacattle in Turkey - Araştırma (Tez Hariç) Kitabı - Yayın Evi:INIS ClearinghouseInternational Atomic Energy AgencyWagramer Strasse 5P.O. Box 100A-1400 Vienna, AustriaE-mail CHOUSE® IAEA ORG - Sayfa Sayısı:119 - ISBN:ISSN 1011-4289 - (Bölüm Sayfaları:69 - 79) 1999