Eğitim Bilgileri
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KENT VE ÇEVRE BİLİMLERİ (DR)/ Tez adı : Çevre korumada yerel girişimler (inisiyatifler) ve Bergama olayı 1997-2002
Yüksek Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KENT VE ÇEVRE BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Planlı Dönemde Uygulanan Kırsal Kalkınma Modelleri Üzerine Bir İnceleme 1995-1997
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ/SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/KAMU YÖNETİMİ PR./ 1990-1994
Akademik Unvanlar
PROFESÖR NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI ANABİLİM DALI 2015-
DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI ANABİLİM DALI 2010-2015
YARDIMCI DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI ANABİLİM DALI 2003-2010
Yönetilen Tezler
MİNE GÜL MAVİLİ Yüksek Lisans İç Anadolu Bölgesindeki Belediyelerde Sağlıklı Kentler Akımı ve Uygulamaları 2023
SAİT ÜSTÜNTAŞ Yüksek Lisans Kamu Denetçiliği Kurumu: Avrupa örnekleri ve Türkiye uygulamaları 2023
CANSU KİRAZCI Yüksek Lisans Weberci karizmatik otorite ve 21. yüzyıl popülizmi 2022
MEHMET KIZILTOPRAK Yüksek Lisans BELEDİYELERDE ETİK KAVRAMI: KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KARARLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME 2021
YETER YILMAZER Yüksek Lisans Türkiye'de kentsel yoksullukla mücadelede yerel yönetimler: Ankara örneği 2020
EMRE NİĞDELİOĞLU Yüksek Lisans Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde suçta ve cezada kanunilik ilkesi 2019
KÜRŞAT ÇOLAK Yüksek Lisans Kamu Personel Yönetiminde Kariyer (Yükselme) Sistemi ve Karşılaşılan Sorunlar 2019
BAHAR ERENLER Yüksek Lisans Montesquieu'nun Siyasal Özgürlük Anlayışı 2017
AYTEN YILDIZ Yüksek Lisans Başkanlık sisteminin Türkiye'de uygulanabilirliği üzerine bir inceleme 2015
ÇETİN ADIYAMAN Yüksek Lisans Türkiye'nin yenilenebilir enerji politikaları 2012
İRFAN SEZER Yüksek Lisans Avrupa Birliği sürecinde polis-halkla ilişkiler ve önemi 2010
CEVAT DEMİR Yüksek Lisans Uluslararası polislik hizmetleri bağlamında Türk emniyet teşkilatı ile Europol ve Interpol işbirliği ve koordinasyon faaliyetleri 2010
ZEYNEP SEMİHA ÖNER Yüksek Lisans Türkiye'de afet yönetimi ve Niğde örneği 2010
EYÜP GÜLMEZ Yüksek Lisans Türk kamu sektöründe performans değerlendirme ve kamu görevlilerinin motivasyonuna etkisi 2008
İBRAHİM KAYADEMİR Yüksek Lisans Baskı grupları ve bir baskı grubu olan ziraat odalarının tarım politikalarına etkisi 2007
İdari Görevler
Dekan NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2019-
Bölüm Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2013-2018
Bildiriler
Çarpık Kentleşme ve ÇEvre KILIÇ SELİM Ulusal - Tam metin bildiri - (19.03.2015 - 21.03.2015) - İç Anadolu Çevre Platformunun Çevresel Sorunların Çözümü Aktif Katılım Projesi Eylem Planı