Eğitim Bilgileri
Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (DR)/ Tez adı : Lise öğrencilerinin okul tükenmişliğiyle başa çıkma becerileri üzerine bir model testi: Karma yöntem araştırması 2017-2021
Yüksek Lisans NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Ortaöğretim öğrencilerinin saldırganlık düzeylerinin, algılanan sosyal destek ve öznel iyi oluş açısından incelenmesi 2013-2016
Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PR./ 2009-2013
Akademik Unvanlar
DOÇENT NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI 2024-
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI 2021-
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI 2019-2021
Yönetilen Tezler
NAZMİYE SAVAŞ Yüksek Lisans Kişilik özellikleri ile okul reddi arasındaki ilişkide öz düzenleme becerisinin aracı rolünün incelenmesi 2023
İSMAİL TALHA ATA Yüksek Lisans Kültüre Duyarlılık, Etkili Psikolojik Danışman Nitelikleri ve Terapötik İttifak Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 2023
YUSUF İSKENDER ÖZSARI Yüksek Lisans Okul tükenmişliği, okula yabancılaşma, bilinçli farkındalık ve öz yeterlik arasındaki ilişkinin incelenmesi 2022
BİNNAZ AKBAY Yüksek Lisans Üniversite öğrencilerinin psikolojik sağlamlık, nomofobi ve psikolojik uyumsuzluk düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi 2022
FATMANUR ASLAN Yüksek Lisans Lise öğrencilerinde helikopter ebeveyn tutumu, bilişsel esneklik ve okul tükenmişliği arasındaki ilişkinin incelenmesi 2022
ÖRSAN GÜRKAN APLAK Yüksek Lisans Ergenlerde okul tükenmişliği, akıllı telefon bağımlılığı ve duygu düzenleme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi 2022
Makaleler
Depression as a mediator between fear of COVID-19 and death anxiety GÜNDOĞAN SELİM,ARPACI İBRAHİM Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Current Psychology - Doi: 10.1007/s12144-022-03120-z 2024
The Relationship of COVID-19 Student Stress with School Burnout, Depression and Subjective Well-Being: Adaptation of the COVID-19 Student Stress Scale into Turkish GÜNDOĞAN SELİM Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - The Asia-Pacific Education Researcher - Doi: 10.1007/s40299-021-00641-2 2023
Okul Tükenmişliğiyle Başa Çıkma Becerisinin Yordayıcısı Olarak Bilişsel Esneklik ve Algılanan Sosyal Destek GÜNDOĞAN SELİM Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - Doi: 10.9779/pauefd.1081577 2023
The mediating role of psychological resilience in the relationship between quality of school life and school burnout GÜNDOĞAN SELİM Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - Journal of Theoretical Educational Science - Doi: 10.30831/akukeg.1191874 2023
Akademik Erteleme Davranışının Okul Tükenmişliği, Psikolojik İyi Oluş ve Akademik Başarıyla İlişkisi GÜNDOĞAN SELİM Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - HAYEF: Journal of Education - Doi: 10.5152/hayef.2023.45 2023
The Relationship between Academic Stress and Sleep Quality in Adolescents: The Mediating Role of School Burnout and Depression GÜNDOĞAN SELİM Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Education and Science - Doi: 10.15390/EB.2023.11497 2023
Okul Tükenmişliğiyle Başa Çıkma GÜNDOĞAN SELİM, SEÇER İSMAİL Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Derleme Makale - Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar - Doi: 10.18863/pgy.1025335 2022
The mediator role of school burnout in the relationship between self-regulation and subjective well-being GÜNDOĞAN SELİM Uluslararası - Hakemli - Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List - Özgün Makale - Journal of Innovative Research in Teacher Education - Doi: 10.29329/jirte.2022.464.1 2022
Ergenlerde Akademik Dayanıklılık ve Okul Tükenmişliğiyle Başa Çıkma Becerisi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi GÜNDOĞAN SELİM Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Gençlik Araştırmaları Dergisi - Doi: 10.52528/genclikarastirmalari.1070021 2022
Sosyal Medya Tükenmişliği Ölçeğinin Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması GÜNDOĞAN SELİM Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Bağımlılık Dergisi - Doi: 10.51982/bagimli.1053234 2022
Okul Doyumu ile Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişkide Okul Tükenmişliğinin Aracı Rolü GÜNDOĞAN SELİM Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Doi: 10.14520/adyusbd.1169671 2022
The mediator role of the fear of COVID-19 in the relationship between psychological resilience and life satisfaction GÜNDOĞAN SELİM Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Current Psychology - Doi: 10.1007/s12144-021-01525-w 2021
Mediating role of psychological resilience in the relationship between mindfulness and nomophobia ARPACI İBRAHİM, GÜNDOĞAN SELİM Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - British Journal of Guidance and Counselling - Doi: 10.1080/03069885.2020.1856330 2020
The mediating role of emotional intelligence in the relationship between the fear of missing out in social environments (FoMO) and depression Kartol Aslı,GÜNDOĞAN SELİM Uluslararası - Hakemli - Diğer - Özgün Makale - European Journal of Education Studies - Doi: 10.5281/zenodo.3613904 2020
The relationship between the quality of school life and the school burnout GÜNDOĞAN SELİM,ÖZGEN HATİCE Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE) 2020
Lise Öğrencilerinin Okul Tükenmişliklerinin Sosyal Destek ve Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi GÜNDOĞAN SELİM Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi - Doi: 10.26466/opus.552366 2019
Lise Öğrencilerinin Risk Alma Davranışlarının Karar Verme Becerileri ve Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Özkan Murat Sinan,GÜNDOĞAN SELİM,ELDELEKLİOĞLU JALE Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Elementary Education Online /İlköğretim Online - Doi: 10.17051/ilkonline.2018.466334 2018
Ortaöğretim Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerinin Algılanan Sosyal Destek ve Öznel İyi Oluş Açısından İncelenmesi GÜNDOĞAN SELİM,SARGIN NURTEN Ulusal - Hakemli - Türk Eğitim İndeksi, SOBİAD, Google Scholar - Özgün Makale - The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences 2018
Bildiriler
Üniversite Öğrencilerinde Akademik Tükenmişlik ve Okul İklimi: Motivasyon ve Cinsiyetin Düzenleyici Aracılık Modeli GÜNDOĞAN SELİM, YAVUZER YASEMİN Uluslararası - Özet bildiri - (17.11.2023 - 19.11.2023) - 24. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi
Üniversite Öğrencilerinin Okul Tükenmişliğiyle Başa Çıkma Becerisinin Yordayıcısı Olarak Psikolojik Sağlamlık GÜNDOĞAN SELİM Uluslararası - Özet bildiri - (20.07.2022 - 23.07.2022) - VIII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi
Okul Tükenmişliğinin Eğitim Stresi ve Öz Düzenlemeyle İlişkisinin İncelenmesi GÜNDOĞAN SELİM Uluslararası - Özet bildiri - (22.06.2022 - 25.06.2022) - IXth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS
Okul Tükenmişliği, Akademik Doyum ve Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İlişki GÜNDOĞAN SELİM, AKBAY BİNNAZ Uluslararası - Özet bildiri - (13.06.2022 - 15.06.2022) - 23. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi
Üniversite Öğrencilerinde Okula Bağlılıkla Okul Tükenmişliğinin İlişkisinin İncelenmesi GÜNDOĞAN SELİM Uluslararası - Özet bildiri - (01.09.2021 - 03.09.2021) - VII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi
Mesleki Tükenmişliğin Psikolojik Danışmanların Mutluluk Düzeylerini Yordayıcılığı GÜNDOĞAN SELİM Uluslararası - Tam metin bildiri - (24.10.2019 - 27.10.2019) - 21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi
Ortaokul Öğrencilerinin Okul İklimi Algısının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi GÜNDOĞAN SELİM Uluslararası - Özet bildiri - (31.01.2019 - 02.02.2019) - 2.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
Lise Öğrencilerinin Okul Tükenmişliklerinin Sosyal Destek ve Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi GÜNDOĞAN SELİM Uluslararası - Özet bildiri - (31.01.2019 - 02.02.2019) - 2.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
Ortaöğretim Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerinin, Algılanan Sosyal Destek ve Öznel İyi Oluş Açısından İncelenmesi GÜNDOĞAN SELİM, SARGIN NURTEN Uluslararası - Özet bildiri - (03.11.2017 - 05.11.2017) - 1. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu
Bir Kavram Olarak Öznel İyi Oluş GÜNDOĞAN SELİM,SARGIN NURTEN Uluslararası - Tam metin bildiri - (03.11.2017 - 05.11.2017) - 1. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu
Ergenlerde Anne Baba Tutumları ile Şiddet Eğilimleri Arasındaki İlişki SARGIN NURTEN, TOR HACER, SEÇER İSMAİL, GÜNDOĞAN SELİM Uluslararası - Özet bildiri - (08.05.2015 - 10.05.2015) - VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
Kitap
Geleneksel ve Güncel Psikolojik Danışma Kuramları GÜNDOĞAN SELİM Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Davranışçı Kuram - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Eğitim Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:368 - ISBN:978-625-6658-18-9 - (Bölüm Sayfaları:53 - 69) 2024
Okullarda Ruh Sağlığı GÜNDOĞAN SELİM Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Çocuklarda ve Ergenlerde Sık Karşılaşılan Akademik Problemler - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:303 - ISBN:978-625-397-297-4 - (Bölüm Sayfaları:39 - 62) 2023
BAŞARININ PSİKOLOJİSİ: DUYUŞSAL FAKTÖRLER GÜNDOĞAN SELİM Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:İYİ OLUŞ - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:406 - ISBN:978-625-427-703-0 - (Bölüm Sayfaları:313 - 336) 2022
Öğrenmede Klasik ve Güncel Yaklaşımlar GÜNDOĞAN SELİM Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Yaşam Boyu Öğrenme - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:VİZETEK YAYINCILIK - Basım Sayısı:2 - Sayfa Sayısı:462 - ISBN:978-605-7523-22-8 - (Bölüm Sayfaları:413 - 436) 2020
Öğrenmede Klasik ve Güncel Yaklaşımlar GÜNDOĞAN SELİM Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Öğrenme Güçlüğü - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:VİZETEK YAYINCILIK - Basım Sayısı:2 - Sayfa Sayısı:462 - ISBN:978-605-7523-22-8 - (Bölüm Sayfaları:437 - 462) 2020
YAŞAM BOYU GELİŞİM VE PSİKOPATOLOJİYİ ANLAMAK GÜNDOĞAN SELİM Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:ERGENLERDE RİSKLİ DAVRANIŞLAR VE ÖNLEME-MÜDAHALE YAKLAŞIMLARI - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:NOBEL AKADEMİ - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:675 - ISBN:978-625-406-345-9 - (Bölüm Sayfaları:189 - 215) 2020
Çocuğu Tanıma Teknikleri GÜNDOĞAN SELİM Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Çocuğu Tanımada Ailenin Rolü - Ders Kitabı - Yayın Evi:ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:314 - ISBN:978-625-8001-52-5 - (Bölüm Sayfaları:225 - 245) 2022