Eğitim Bilgileri
Doktora YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/VETERİNERLİK ANATOMİSİ (DR)/ Tez adı : Norduz koyunu urogenital sistem organlarının makroanatomisinin alkid resin metodu kullanılarak incelenmesi ve kadavrasının hazırlanması 2009-2012
Lisans YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ/VETERİNER PR./ 1999-2004
Akademik Unvanlar
YARDIMCI DOÇENT NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ 2017-
Projeler
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor Sihler’s Metodu Kullanılarak Orbicularis Oculi Kasının Sinir İnnervasyonunun Değerlendirilmesi (22.11.2022-)
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı Ratın Alkid Resin Metodu İle İşlenerek Eğitim Öğretim Materyali Hazırlanması (15.03.2016-15.04.2017)
İdari Görevler
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2021-
Prof. Dr. Aziz SANCAR Araştırma Laboratuvarı Yönetim Komisyon Başkanlığı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2020-
Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2020-
Tıp Fakültesi BADEK Komisyon Başkanlığı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2020-
ÜNİVERSİTE AR-GE KOMİSYONU NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2020-
Niğde İli Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Hareketli Yaşam Kurulu (Yedek Üye) NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2019-
Komisyon Başkanlığı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2019-
Komisyon Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-
Tıp Fakültesi Muayene Kabul Komisyonu Başkanlığı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-
Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Kalite Komisyon Başkanlığı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-2019
Eğitim Koordinatörü NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-2019
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-
Dekan Yardımcısı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-
Ödüller
ALKİD RESİN METODU KULLANILARAK RUMİNANT KARACİĞERİNİN KADAVRASININ HAZIRLANMASI VETERİNER ANATOMİ DERNEĞİ Mesleki Dernekler, TÜRKİYE 2015
Patentler
SECTION A - HUMAN NECESSITIES Patent Biyolojik Dokuların Kadavra Olarak Hazırlamasında Kullanılan Bir Kimyasal ve Buna İlişkin Bir Yöntem Patent Başvuru Sahipleri:Selim ÇINAROĞLU, Hacı KELEŞ Patent Buluş Sahipleri:Selim ÇINAROĞLU, Hacı KELEŞ 2022
SECTION A - HUMAN NECESSITIES Diğer HAYVANSAL DOKULARIN VE BÖCEKLERİN KADAVRA OLARAK HAZIRLANMASINDA KULLANILAN BİR KİMYASAL VE BUNA İLİŞKİN BİR YÖNTEM Patent Başvuru Sahipleri:HASAN HÜSEYİN ARI,SELİM ÇINAROĞLU Patent Buluş Sahipleri:SELİM ÇINAROĞLU,HASAN HÜSEYİN ARI 2014
Bildiriler
SAĞLIKLI TÜRK POPULASYONUNDA YAŞ ve CİNSİYETE GÖRE ACL HACMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÇİÇEK FATİH, CERANOĞLU FARUK GAZİ, MERT AHMET, ÇINAROĞLU SELİM Uluslararası - Özet bildiri - (06.07.2023 - 08.07.2023) - ISPEC 7. ULUSLARARASI TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ
Evaluation of Anthropometric Characteristics of the Patella in Terms of Gender Prediction Using MR Images ÇİÇEK FATİH, ÇINAROĞLU SELİM, KELEŞ HACI, CERANOĞLU FARUK GAZİ, TEKELİ MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (09.10.2022 - ) - 9th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences
Vücut Geliştirme için Doping Amaçlı Androjenik Steroid Kullanan Bir Hastada Bilateral Kronik Santral Seröz Korioretinopati ZOR KÜRŞAD RAMAZAN, KÜÇÜK ERKUT, ÇINAROĞLU SELİM Uluslararası - Tam metin bildiri - (30.04.2021 - 01.05.2021) - 6th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences
Koroner Arter Hastalığının Şiddetini Belirlemede Kullanılan Gensini Skoru ile Antropometrik Ölçümler Arasındaki Korelasyon ÇINAROĞLU SELİM, AKKAYA HASAN, KELEŞ HACI Uluslararası - Tam metin bildiri - (30.04.2021 - 01.05.2021) - 6th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences
The contribution of scholars to the anatomy of the eye and adnexa in Islamic geography ÇINAROĞLU SELİM, ZOR KÜRŞAD RAMAZAN, KÜÇÜK ERKUT Ulusal - Özet bildiri - (27.11.2020 - ) - XXI. ULUSAL ANATOMİ KONGRESİ
Preparation of cadaver brain by using alkyd resin method ÇINAROĞLU SELİM,KELEŞ HACI Ulusal - Özet bildiri - (27.08.2019 - 31.08.2019) - 20. Ulusal Anatomi Kongresi
Hı̇stolojı̇k çalışmalarda alkı̇d resı̇n ı̇şlemı̇nı̇n etkı̇nlı̇ğı̇nı̇n değerlendı̇rı̇lmesı̇. ÇINAROĞLU SELİM,AYDEMİR IŞIL Uluslararası - Tam metin bildiri - (01.03.2019 - 03.03.2019) - International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences
Diz Ağrısı İle Başvuran Hastalarda Fabella Görülme Sıklığı KAYDOK ERCAN,ÇINAROĞLU SELİM Uluslararası - Özet bildiri - (03.05.2018 - 05.05.2018) - 1st International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology
Comparison of texture, color and odor values of fresh muscle tissue and muscle tissue prepared by Alkyd Resin method (Taze Kas Dokusu İle Alkid Resin Metodu İle Hazırlanmış Kas Dokunun Textür, Renk ve Koku Değerlerinin Karşılaştırılması) ÇINAROĞLU SELİM,KELEŞ HACI Uluslararası - Özet bildiri - (03.05.2018 - 05.05.2018) - 1ST Internatıonal Congress On Sports, Anthropology, Nutrıtıon, Anatomy And Radıology
Use of Experimental Animals in Neuroscience Studies (Sinir Bilimi Araştırmalarında Deney Hayvanlarının Kullanımı) KELEŞ HACI,ÇINAROĞLU SELİM Uluslararası - Özet bildiri - (03.05.2018 - 05.05.2018) - 1ST Internatıonal Congress On Sports, Anthropology, Nutrıtıon, Anatomy And Radıology
Preparation of cadever of front legs of rat using alkyd resin KELEŞ HACI,ÇINAROĞLU SELİM Uluslararası - Özet bildiri - (27.07.2016 - 30.07.2016) - XXXI.th Congress of European Association of Veterinary Anatomist - Doi: 10.1111/ahe.12236
Preparation of rat liver cadaver using alkyd resin method ÇINAROĞLU SELİM,KELEŞ HACI,SOYGÜDER ZAFER Uluslararası - Özet bildiri - (27.07.2016 - 30.07.2016) - XXXI.th Congress of European Association of Veterinary Anatomist - Doi: 10.1111/ahe.12236
Comparision of the Equine Kidney Prepared by Alkyd Resine Method with by Formaldehyde Method ÇINAROĞLU SELİM,KELEŞ HACI,ARI HASAN HÜSEYİN Uluslararası - Özet bildiri - (17.09.2015 - 20.09.2015) - 1st INTERNATIONAL CONGRESS ON APPLIED BIOLOGICAL SCIENCES
Alkid Resin Metodu Kullanılarak Equide Larynx Kadavrasının Hazırlanması ÇINAROĞLU SELİM,KELEŞ HACI,SOYGÜDER ZAFER,YILMAZ OSMAN Ulusal - Özet bildiri - (07.09.2015 - 10.09.2015) - 9. ULUSAL VETERİNER ANATOMİ KONGRESİ
Alkid Resin Metodu Kullanılarak Ruminant Karaciğerinin Kadavrasının Hazırlanması ÇINAROĞLU SELİM,KELEŞ HACI,SOYGÜDER ZAFER,ARI HASAN HÜSEYİN Ulusal - Özet bildiri - (07.09.2015 - 10.09.2015) - 9. ULUSAL VETERİNER ANATOMİ KONGRESİ
Alkid resin Metodu Kullanılarak Boz Ayının Kadavrasının Hazırlanması ÇINAROĞLU SELİM, KELEŞ HACI, YILMAZ OSMAN, ÖNTÜRK MAHMUT Ulusal - Özet bildiri - (27.05.2015 - 30.05.2015) - I. Yaban Hayvanları Kongresi
Alkid Resin Kullanılarak Ruminant Beyinlerinin Kadavrasının Hazırlanması (Preparation of Ruminants Brains Cadavers using Alkyd Resin) ARI HASAN HÜSEYİN, ÇINAROĞLU SELİM, SOYGÜDER ZAFER Ulusal - Özet bildiri - (27.10.2011 - ) - VII. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi
Alkid Resin Kullanılarak Kalp Kadavrasının Hazırlanması (Preparation of Heart Cadaver by Using Alkyd Resin) ÇINAROĞLU SELİM, ARI HASAN HÜSEYİN, SOYGÜDER ZAFER Ulusal - Özet bildiri - (16.09.2010 - ) - VI. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi
Beyaz Hindide A. Mesenterica Cranialis ve Dallarının Makroanatomik ve Subgross İncelenmesi ARI HASAN HÜSEYİN, ÇINAROĞLU SELİM, İSTANBULLUGİL FATİH RAMAZAN, SEFERGİL ŞAMİL Ulusal - Özet bildiri - (25.06.2008 - ) - V. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi
Tasarım
İSKELET İLE TABELA TASARIMI Tasarım Sahipleri:Selim ÇINAROĞLU Uluslararası - SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje) - 11.10.2017 -