Eğitim Bilgileri
Doktora GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ (DR)/ Tez adı : Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının özel alan yeterliklerine ilişkin öz-yeterlik inançlarının incelenmesi 2011-2014
Yüksek Lisans NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : İlköğretim okulları II. kademede sosyal bilgiler dersinin milli bilincin oluşmasındaki etkisi 2008-2011
Lisans NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ PR./ 2004-2008
Akademik Unvanlar
DOÇENT NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2018-
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2014-2018
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012-2014
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2011-2012
Yönetilen Tezler
MEHMET ÇETİN Doktora Sosyal Bilgiler Dersinde Yenilikçi Öğrenme Modelinin Kullanımının Öğrencilerin Mekansal Biliş Becerilerine, Akademik Başarılarına ve Kalıcılığa Etkisi 2020
ADEM ÇEÇEN Yüksek Lisans Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Milli Kimlik Algılarının İncelenmesi : Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Örneği 2020
AYLİN KARAKUŞ Yüksek Lisans Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının bireysel girişimcilik algıları ile eleştirel düşünme standartları arasındaki ilişkinin incelenmesi 2019
ŞÜKRAN GEÇGEL Yüksek Lisans Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının aktif yurttaşlık öz yeterlikleri ve milli değerlerin öğretimine yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi 2019
SİNAN SEZGİN Yüksek Lisans Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının işbirlikli öğrenmeye yönelik tutumları ile etkili iletişim becerileri arasındaki ilişki 2019
OZAN KINALI Yüksek Lisans 2018 Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Yer Alan Dijital Okuryazarlık Becerisi Bağlamında Ortaokul Öğrencilerinin Dijital Oyun Bağımlılıklarının İncelenmesi 2019
HARUN DÜNDAR Yüksek Lisans Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının eğitimsel drama uygulama yeterlikleri ile yaratıcı drama dersine yönelik tutumları 2018
SİNAN SEZGİN Yüksek Lisans Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının İşbirlikli Öğrenmeye Yönelik Tutumları ile Etkili İletişim Becerileri Arasındaki İlişki 2018
İRFAN ARSLAN Yüksek Lisans Sosyal bilgiler öğretiminde yerel tarih konularının kullanımına ilişkin öğretmen tutumları 2015
İdari Görevler
Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014-2017
Makaleler
Teacher Candidates’ Opinions about the Use of Museums as Educational Environments in Social Studies Lessons USLU SALİH Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - International Journal of Education & Literacy Studies - Doi: 10.7575/aiac.ijels.v.9n.1p.33 2021
Critical Thinking Dispositions of Social Studies Teacher Candidates USLU SALİH Uluslararası - Hakemli - ERİC - Özgün Makale - Asian Journal of Education and Training 2020
The Outcomes of Constructivist Learnıng Envıroments from thePerspectives of Secondary School Students USLU SALİH,KÖRÜKCÜ MELEK Uluslararası - Hakemli - ERIC - Özgün Makale - International Education Studies - Doi: https://doi.org/10.5539/ies.v13n8p16 2020
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kadına Yönelik AlgılarınınÇeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi KÖRÜKCÜ MELEK,USLU SALİH,ÇETİN Mehmet Uluslararası - Hakemli - EBSCOhost - Özgün Makale - Manas Journal of Social Studies - Doi: https://doi.org/10.33206/mjss.643168 2020
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM TEKNİKLERİNİ SEÇME YETERLİKLERİNE İLİŞKİN ALGILARI USLU SALİH,YAZICI KUBİLAY,KARAKUŞ AYLİN Uluslararası - Hakemli - Directory of Open Access Journals - Özgün Makale - Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2020
Sosyal bilgiler öğretmen adayları perspektifinden bilim, teknoloji, öğretim materyali, bilgi-iletişim ve öğretmenlik algısı USLU SALİH,ÖNAL NEZİH,ÇETİN Mehmet Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 2019
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Onay İhtiyaçlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi USLU SALİH,YAZICI KUBİLAY,GEÇGEL ŞÜKRAN Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) - Doi: 10.29299/kefad.2019.20.03.003 2019
AN EXAMINATION OF THE PROSPECTIVE SOCIAL STUDIES TEACHERS’ LIFE SKILLS AY EBRU,USLU SALİH Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - International Journal of Eurasia Social Sciences 2019
Ortaokul Öğrencilerinin Öğrenme Sürecinde Yardım İsteme Düzeylerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi KÖRÜKCÜ MELEK,USLU SALİH Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Turkish Studies - Doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13980 2018
Pre-service Social Studies Teachers’ Viewpoints about Atatürk as Founding and Transformational Leader DÖNMEZ CENGİZ,USLU SALİH,HAMARAT ERCENK Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - Universal Journal of Educational Research - Doi: 10.13189/ujer.2017.051004 2017
Perceptions of Social Values among Middle School Students USLU SALİH,TANGÜLÜ ZAFER Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - Journal of Education and Practice 2017
The investigation of the social entrepreneurship characteristics of social studies pre service teachers YAZICI KUBİLAY,USLU SALİH,ARIK SONER Uluslararası - Hakemli - Directory of Open Access Journals (DOAJ), ERIC, Australian Education Index (AEI), Ulrichs, Google Scholar, CrossRef and Taylor Francis Online. - Özgün Makale - Cogent Education - Doi: 10.1080/2331186X.2016.1141455 2016
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağları Kullanım Amaçlarının Belirlenmesi USLU SALİH,HAMARAT ERCENK Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi 2016
İnkılâp Tarihi Ve Atatürkçülük Konularını Öğretecek Öğretmen Adaylarının Tarih ve Sosyal Bilgiler Atatürk Algısı DÖNMEZ CENGİZ,HAMARAT ERCENK,USLU SALİH Uluslararası - Hakemli - Education Full Text (H.W. Wilson) - Özgün Makale - Uluslararası Online Eğitim Bilimleri Dergisi - Doi: http://dx.doi.org/10.15345/iojes.2016.02.017 2016
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının akademik öz yeterliklerinin incelenmesi SABANCI OSMAN,USLU SALİH Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi - Doi: 10.14527/pegegog.2016.021 2016
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlık Düzeyleri USLU SALİH,YAZICI KUBİLAY,ÇETİN MEHMET Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Doi: http://dx.doi.org/10.14520/adyusbd.31201 2016
Tarih Öğretmenlerine Göre Hatıratların Egitim Ögretim Sürecinde Kullanılabilirlik Durumları DÖNMEZ CENGİZ,YAZICI KUBİLAY,USLU SALİH Ulusal - Hakemli - TUBITAK-ULAKBIM, EBSCO, İdeal Online, Araştırmax, Akademik Dizin, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Veri Tabanı - Özgün Makale - Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2015
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Öğrencilerinin Karakter Eğitimine İlişkin Görüşleri USLU SALİH Ulusal - Hakemli - ERIHPLUS, I2OR, INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL, ASOS, TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ - Özgün Makale - Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi - Doi: 10.23863/kalem.2017.44 2015
The Efficacy Beliefs of Turkish Social Studies Teacher Candidates Regarding the Teaching Learning Process ALTIKULAÇ ALİ,USLU SALİH Uluslararası - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - US-China Education Review A - Doi: 10.17265/2161-623X/2015.12.003 2015
Expectations of Social Studies Teacher Candidates from Department and Reasons for their Preference USLU SALİH Uluslararası - Hakemli - ERIC, H.W. Wilson - Özgün Makale - Education 2015
Metaphorical perceptions of pre service social studies teachers towards the concept of Social Studies Teacher USLU SALİH Uluslararası - Hakemli - ERİC - Özgün Makale - Educational Research and Reviews - Doi: 10.5897/ERR2015.2121 2015
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Mesleki Benlik Saygılarının Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi USLU SALİH Ulusal - Hakemli - ULAKBİM - Özgün Makale - Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 2015
Sosyal Bilgiler Dersinde Kazanım Değer İlişkisi TONGA DENİZ,USLU SALİH Ulusal - Hakemli - ULAKBİM - Özgün Makale - Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 2015
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğrenme Öz Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi USLU SALİH,ÇÖKÜN ÖZCAN Ulusal - Hakemli - THE GERMAN NATIONAL LIBRARY, UBL, GİGA, WZB, EZ3, OAJI.net, Google Scholar - Özgün Makale - Journal of Educational Sciences 2015
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Özel Alan Yeterliklerine İlişkin Öz Yeterlik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi DÖNMEZ CENGİZ,USLU SALİH Ulusal - Hakemli - ULAKBİM - Özgün Makale - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2014
Öğretmen adayları için müze eğitimine ilişkin öz yeterlik inancı ölçeği geliştirme çalışması USLU SALİH,YEŞİLBURSA CEMİL CAHİT Ulusal - Hakemli - ULAKBİM - Özgün Makale - The International Journal of Human Sciences (IJHS) 2014
Sosyal Bilgiler Öğretmeni Özel Alan Yeterliklerine İlişkin Öz Yeterlik İnançları Ölçeği USLU SALİH Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Cappadocia Journal of Education/Kapadokya Eğitim Dergisi 2014
The Comparison of Turkish and American Pre Service Social Studies Teachers Attitudes Toward Heritage Education Türk ve Amerikan Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kültürel Miras Eğitimine Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması YEŞİLBURSA CEMİL CAHİT,USLU SALİH Ulusal - Hakemli - ULAKBİM - Özgün Makale - Journal of Turkish Studies - Doi: 10.7827/TurkishStudies.7148 2014
Sosyal Bilgiler Dersinden Beklentilerin Karşılaştırılması ALTIKULAÇ ALİ,USLU SALİH Ulusal - Hakemli - ULAKBİM - Özgün Makale - Journal of Turkish Studies - Doi: 10.7827/TurkishStudies.7202 2014
Sosyal Bilgiler Dersinde Değerlerin Ahlaki İkilem Yaklaşımı Yoluyla Öğretimi ALTIKULAÇ ALİ,USLU SALİH Ulusal - Hakemli - ULAKBİM - Özgün Makale - Kuramsal Eğitimbilim Dergisi/Journal of Theoretical Educational Science 2014
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Müze Eğitimine Yönelik Öz Yeterlik İnançları YEŞİLBURSA CEMİL CAHİT,USLU SALİH Ulusal - Hakemli - EBSCO HOST, DOAJ - Özgün Makale - International Journal Of Eurasia Social Sciences 2014
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları DÖNMEZ CENGİZ,USLU SALİH Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2013
Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programının Sosyal Bilgiler Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri Açısından İncelenmesi USLU SALİH Ulusal - Hakemli - EBSCO HOST - Özgün Makale - Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi 2013
Bildiriler
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğretim Tekniklerini Seçme Yeterliklerine İlişkin Algılarının Belirlenmesi YAZICI KUBİLAY,USLU SALİH,KARAKUŞ AYLİN Uluslararası - Özet bildiri - (31.01.2018 - 02.02.2018) - USBIK 2018 ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Onay İhtiyaçlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi YAZICI KUBİLAY,USLU SALİH,GEÇGEL ŞÜKRAN Uluslararası - Özet bildiri - (31.01.2018 - 02.02.2018) - USBIK 2018 ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kadına Yönelik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi KÖRÜKCÜ MELEK,USLU SALİH,ÇETİN MEHMET Uluslararası - Özet bildiri - (31.01.2018 - 02.02.2018) - USBIK 2018 ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ESKİ TÜRK ESERLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ USLU SALİH,GEÇGEL ŞÜKRAN Uluslararası - Özet bildiri - (29.01.2020 - 31.01.2020) - 3.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİŞİSEL-MESLEKİ YETKİNLİK ALGILARI USLU SALİH,KARAKUŞ AYLİN Uluslararası - Özet bildiri - (29.01.2020 - 31.01.2020) - 3.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRES
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Müze Eğitimine Yönelik Öz Yeterlik İnançları YEŞİLBURSA CEMİL CAHİT,USLU SALİH Uluslararası - Özet bildiri - (28.04.2014 - 30.04.2014) - 3. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağ Sitelerini Kullanım Amaçlarının Belirlenmesi USLU SALİH,HAMARAT ERCENK Uluslararası - Özet bildiri - (28.04.2014 - 30.04.2014) - 3. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu
Sosyal Bilgiler Dersinden Beklentilerin Karşılaştırılması ALTIKULAÇ ALİ,USLU SALİH Uluslararası - Özet bildiri - (28.04.2014 - 30.04.2014) - 3. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Akademik Öz Yeterliklerinin İncelenmesi USLU SALİH,SABANCI OSMAN Uluslararası - Özet bildiri - (28.04.2014 - 30.04.2014) - 3. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu
Türk Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yeterlikleri ÖNAL NEZİH,USLU SALİH,ÜNLÜ AYÇA Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.04.2017 - 28.04.2017) - IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adaylarının İlköğretim 8 Sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Dersi Algılarının Metafor Yoluyla Belirlenmesi İNEL YUSUF,USLU SALİH,ULUÇINAR UFUK Uluslararası - Özet bildiri - (26.04.2013 - 28.04.2013) - 2. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu
6 Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Değerlerin Ahlaki İkilem Yaklaşımı Yoluyla Öğretimi ALTIKULAÇ ALİ,USLU SALİH Uluslararası - Özet bildiri - (26.04.2013 - 28.04.2013) - 2. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu
6 ve 7 Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Yer Alan Değerlerin Ders Kitaplarına Yansıması TONGA DENİZ,USLU SALİH Ulusal - Özet bildiri - (26.04.2013 - 28.04.2013) - 2. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kendini Sabotaj Durumlarının İncelenmesi USLU SALİH,ALTIKULAÇ ALİ Ulusal - Özet bildiri - (23.04.2015 - 25.04.2015) - IV. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu
The Efficacy Beliefs of Social Studies Teachers Candidates Regarding the Teaching Learning Process ALTIKULAÇ ALİ,USLU SALİH Uluslararası - Özet bildiri - (21.10.2015 - 26.10.2015) - ACE/ACSET/ACEurs2015 Conference
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA YÖNELİKALGILARI KÖRÜKCÜ MELEK,USLU SALİH Uluslararası - Tam metin bildiri - (18.04.2019 - 21.04.2019) - 3. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi
ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLK ADIM KÖRÜKCÜ MELEK,YAZICI KUBİLAY,ÜNAL EMRE,MANDACI ŞAHİN SEHER,USLU SALİH Uluslararası - Tam metin bildiri - (18.04.2019 - 21.04.2019) - 3. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARI USLU SALİH,ÇETİN Mehmet Uluslararası - Tam metin bildiri - (18.04.2019 - 21.04.2019) - 3. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Onur Algıları USLU SALİH,YAZICI KUBİLAY,GEÇGEL ŞÜKRAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (17.10.2018 - 20.10.2018) - 2. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu
Çeşitli Değişkenler Açısından Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Ahlaki Kimlik Düzeyleri USLU SALİH,YAZICI KUBİLAY,ÇAYCI BARIŞ,KARAKUŞ AYLİN Uluslararası - Tam metin bildiri - (17.10.2018 - 20.10.2018) - 2. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Halk Danslarına Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi DÖNMEZ CENGİZ,USLU SALİH,KÖRÜKCÜ MELEK Uluslararası - Tam metin bildiri - (17.10.2018 - 20.10.2018) - 2. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu
2018 İlkokul Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programının Değer Boyutunun Öğretmen Adayı Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi ÇAYCI BARIŞ,YAZICI KUBİLAY,USLU SALİH Uluslararası - Tam metin bildiri - (17.10.2018 - 20.10.2018) - 2. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi USLU SALİH,AY EBRU Uluslararası - Özet bildiri - (16.04.2015 - 18.04.2015) - 24. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Yaşam Becerilerinin İncelenmesi AY EBRU,USLU SALİH Uluslararası - Özet bildiri - (11.10.2018 - 13.10.2018) - 7. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Tutum ve Düşünceleri ERSÖZ İbrahim,TANGÜLÜ ZAFER,USLU SALİH Uluslararası - Özet bildiri - (11.05.2016 - 14.05.2016) - 15. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU
Sınıf Eğitimi ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Öğretmen Adaylarına Göre Öğretim Elemanlarının Sahip Oldukları Moral Erdemlerin Belirlenmesi AY EBRU,USLU SALİH Uluslararası - Özet bildiri - (11.05.2016 - 14.05.2016) - 15. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU
Dünya Vatandaşlığı için Karakter ve Değerler: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adayları Örneği USLU SALİH,ÇETİN Mehmet Uluslararası - Özet bildiri - (08.09.2020 - 09.09.2020) - 4th ECLSS International Online Conference on Economics and Social Sciences
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi USLU SALİH,YAZICI KUBİLAY,ÇETİN MEHMET Ulusal - Özet bildiri - (08.05.2015 - 10.05.2015) - VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Öğretmen Adaylarının Öğrenme Öz Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi USLU SALİH,ÇÖKÜN ÖZCAN Ulusal - Özet bildiri - (08.05.2015 - 10.05.2015) - VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğrenmeye ve Araştırmaya Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki Durumu YAZICI KUBİLAY,USLU SALİH,EŞMEKAYA FATMA Ulusal - Özet bildiri - (08.05.2015 - 10.05.2015) - VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının İşsizlik Kaygılarının İncelenmesi USLU SALİH,ÇETİN Mehmet Uluslararası - Tam metin bildiri - (07.11.2019 - 09.11.2019) - 8. Uluslararası Sosya Bilgiler Eğitimi Sempozyumu
İnkılap Tarihi Ders Kitaplarındaki Tarihi Karakterlerin Nutuk’ta Yer Alma Durumlarının İncelenmesi YAZICI KUBİLAY,USLU SALİH,ÇETİN Mehmet,İŞÇİ Tuğçe Gamze Uluslararası - Tam metin bildiri - (07.11.2019 - 09.11.2019) - 8. Uluslararası Sosya Bilgiler Eğitimi Sempozyumu
Formasyon Alan Tarih Bölümü Mezunu Öğretmen Adaylarının Tarih Derslerinde Materyal Kullanımına Yönelik Görüşleri DÖNMEZ CENGİZ,YAZICI KUBİLAY,USLU SALİH Uluslararası - Özet bildiri - (06.04.2017 - 08.04.2017) - International Congress Of Eurasian Social Sciences
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Anayasa Kavramına İlişkin Metaforik Algıları USLU SALİH,HAMARAT ERCENK Uluslararası - Özet bildiri - (06.04.2017 - 08.04.2017) - International Congress Of Eurasian Social Sciences
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının İletişim Becerilerinin İncelenmesi YAZICI KUBİLAY,USLU SALİH,GENCER Cansu Uluslararası - Özet bildiri - (06.04.2017 - 08.04.2017) - International Congress Of Eurasian Social Sciences
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları: Ömer Halisdemir Üniversitesi Örneğ YAZICI KUBİLAY,USLU SALİH,ARIK SONER,BAYKAL FERHAT Uluslararası - Özet bildiri - (06.04.2017 - 08.04.2017) - International Congress Of Eurasian Social Sciences
Ortaokul Öğrencilerinin Toplumsal Değerlere Yönelik Görüşleri USLU SALİH,ÇETİN MEHMET Ulusal - Özet bildiri - (05.11.2015 - 07.11.2015) - 2. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Değerler Eğitimi Kongresi / KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Ortaokul Öğrencilerinin Algısal Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Belirlenmesi USLU SALİH,YAZICI KUBİLAY Uluslararası - Özet bildiri - (05.10.2017 - 08.10.2017) - International Symposium of Education and Values (ISOEVA)
Sosyal Bilgiler Öğretimi İçin Sosyal Medyanın Mobil Cihazlarda Etkin Kullanımına İlişkin Öğretmen Adayı Görüşleri HAMARAT ERCENK,USLU SALİH Uluslararası - Özet bildiri - (04.05.2017 - 06.05.2017) - 6. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumunu (USBES6)
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Eğitsel İnternet Kullanımına Yönelik Öz-Yeterlik İnançlarının Belirlenmesi USLU SALİH,YAZICI KUBİLAY,ALTUNAY FURKAN Uluslararası - Özet bildiri - (04.05.2017 - 06.05.2017) - 6. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumunu (USBES6)
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri ve Öğretmen Özyeterlikleri YAZICI KUBİLAY,AY EBRU,USLU SALİH,ARIK SONER Uluslararası - Özet bildiri - (04.05.2017 - 06.05.2017) - 6. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumunu (USBES6)
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Yurtseverlik Eğitimi ve Milli Değerlerin Öğretimine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi YAZICI KUBİLAY,KÖRÜKCÜ MELEK,USLU SALİH Uluslararası - Özet bildiri - (04.04.2018 - 07.04.2018) - 2. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Mizah Tarzları ile Pozitif Algı Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi YAZICI KUBİLAY,USLU SALİH,KARAKUŞ AYLİN Uluslararası - Tam metin bildiri - (04.04.2018 - 07.04.2018) - 2. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Mizah Tarzları ile Kültürel Zekâ Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi YAZICI KUBİLAY,USLU SALİH,GEÇGEL ŞÜKRAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (04.04.2018 - 07.04.2018) - 2. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Eğitsel İnternet Kullanma Durumlarının İncelenmesi DÖNMEZ CENGİZ,USLU SALİH,SEZGİN SİNAN,BOSUM SÜLEYMAN,YENEN KERİME Uluslararası - Özet bildiri - (04.04.2018 - 07.04.2018) - 2. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi)
Ortaokul Öğrencilerinin Toplumsal Değerlere Yönelik Algıları TANGÜLÜ ZAFER,USLU SALİH Uluslararası - Özet bildiri - (03.11.2016 - 05.11.2016) - Uluslararası INES Akademik Araştırmalar Kongresi (INES 2016)
Formasyon Alan Tarih Bölümü Mezunu Öğretmen Adaylarının Tarih Dersine ve Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları YAZICI KUBİLAY,USLU SALİH,KOZANER ÇİĞDEM Uluslararası - Tam metin bildiri - (01.09.2016 - 03.09.2016) - 4. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Atatürkçülük Kazanımlarına Ulaşma Düzeyleri DÖNMEZ CENGİZ,ALTIKULAÇ ALİ,USLU SALİH Uluslararası - Tam metin bildiri - (01.09.2016 - 03.09.2016) - 4. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu
Kitap
Dünya Eğitimine Yön Verenler I USLU SALİH Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Gazali - Kitap Tercümesi - Yayın Evi:Milli Eğitim Bakanlığı Kültür Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:418 - ISBN:978-975-11-4865-0 - (Bölüm Sayfaları:341 - 363) 2019
Sosyal Bilgiler Öğretimi YALÇINKAYA ELVAN,USLU SALİH Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Sosyal Bilgilerin Tarihçesi ve Temel Eğitimdeki Yeri - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Nobel Akademik Yayıncılık - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:453 - ISBN:978-605-320-084-0 - (Bölüm Sayfaları:25 - 45) 2015
Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu Sosyal Bilgiler USLU SALİH Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Atatürkçülük Konularının Öğretimi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Pegem Akademi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:474 - ISBN:978-605-364-574-0 - (Bölüm Sayfaları:351 - 394) 2013
Sosyal Bilgiler Öğretimi USLU SALİH Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Yeterlikleri - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Pegem Akademi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:392 - ISBN:978-605-318-273-3 - (Bölüm Sayfaları:59 - 91) 2015