Eğitim Bilgileri
Doktora ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ EDEBİYATI (DR)/ Tez adı : ANADOLU AĞIZLARINDA İSİM VE FİİL DIŞI KULLANILAN KELİMELER 1991-1995
Yüksek Lisans ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ EDEBİYAT (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Adıyaman ve Yöresi Ağızları 1989-1991
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ PR./ 1986-1987
Akademik Unvanlar
YARDIMCI DOÇENT NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/ESKİ TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI 1993-
Yönetilen Tezler
HATİCE TAPIK Yüksek Lisans Sekkaki divanında yapım ekleri üzerine bir çalışma 2020
KÜBRA SAĞLAM Yüksek Lisans Konya İli Ağızları 2020
SEFA ÖZYÜKSEL Yüksek Lisans Mardin Kızıltepe İlçesi yer adları üzerine bir dil incelemesi 2018
ULVİYE CEYLAN Yüksek Lisans Osmaniye ili yer adları üzerine bir dil incelemesi 2018
MERT ÇELİKTOPUZ Yüksek Lisans Adana ili yer adları üzerine bir dil incelemesi 2015
ELİF BAŞER Yüksek Lisans Kırıkkale ili ağızları (İnceleme-Metinler-Sözlük) 2014
ZEYDİ KARACA Yüksek Lisans Kâtib Kemâl'in Kıssa-i Ashâb-ı Kehf Mesnevisi (metin-inceleme-sözlük-dizin) 2014
MURAT DURNA Yüksek Lisans Yozgat yer adları üzerine bir inceleme 2013
Sefa ÖZYÜKSEL Yüksek Lisans Mardin Yer adları Üzerine Bir Dil İncelemesi
Afif Oğuz Yüksek Lisans Mersin-Erdemli Ağzı
Mustafa Çiftçi Yüksek Lisans Urfa ili Ağızları
Agshın Mammadov Yüksek Lisans Azerbayca-Şeki İli Yer Adları Üzerine Bir Dil İncelemesi
İdari Görevler
Bölüm Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 1999-2005
Bilim Dalı Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 1993-2014
Bölüm Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 1993-1999
Makaleler
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRENCİLERİNİN ÇAĞATAY TÜRKÇESİ VE EDEBİYATINA YÖNELİK BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA NAKİBOĞLU SADİ HİNCAL Uluslararası - Hakemli - MLA,SOBIAD,AMIR,TÜBİTAK-ULAKBİM - Özgün Makale - Journal of History School - Doi: 10.29228/joh.30262 2019
HÜSEYİN AVNİ BEY’xxİN HALK BİLGİSİ MECMÛ’xxÂSI’xxNDAKİ NİĞDE YÖRESİNE AİT DERLEMELER NAKİBOĞLU SADİ HİNCAL Uluslararası - Hakemli - ULAKBİM TR-Dizin ve SOBIAD - Özgün Makale - Turkish Studies - Language and Literature - Doi: 10.7827/TurkishStudies.14679 2019
AMASYA,ÇORUM,TOKAT İLLERİ AĞIZLARINDA KULLANILAN BİR SESLENME EDATI "HERİ" NAKİBOĞLU SADİ HİNCAL Uluslararası - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - TÜRÜK ULUSLARARASI DİL,EDEBİYAT VE HALKBİLİMİ ARAŞTIRMALARI 2017
DİYARBAKIR,MARDİN,URFA,URFA-SİVEREK AĞIZLARINDA KULLANILAN BİR ENKLİTİK EDATI "MA" NAKİBOĞLU SADİ HİNCAL Uluslararası - Hakemli - asos,aniji,araştırmax,akademik dizin - Özgün Makale - Akademik Bakış 2015
Ağız Araştırmaları ve Önemi NAKİBOĞLU SADİ HINCAL Ulusal - Hakemli - ASOS - Özgün Makale - Akpınar 2007
Adıyaman Yöresi Doğum Evlenme ve Ölüm Âdetleri NAKİBOĞLU SADİ HINCAL Ulusal - Hakemli - ASOS - Özgün Makale - Erciyes, 2007
Türkçede Ünlü uyumu ve Türkiye Türkçesi Ağızlarında Ünlü Uyumunun Bozulması NAKİBOĞLU SADİ HINCAL Uluslararası - Hakemli - ASOS - Özgün Makale - Türk Dünyası Araştırmaları 2007
Türk Lehçelerinde Ünlü Uyumları NAKİBOĞLU SADİ HINCAL Ulusal - Hakemli - ASOS - Özgün Makale - Akpınar 2007
Türkçeye İlgi NAKİBOĞLU SADİ HINCAL Ulusal - Hakemli - ASOS - Özgün Makale - Erciyes 2005
Kırgız Türkçesinde Ekleşmiş day Edatı Üzerine Bir İnceleme NAKİBOĞLU SADİ HINCAL Uluslararası - Hakemli - ASOS,EBSCO,Tubitak-Ulakbim - Özgün Makale - Türk Dünyası Araştırmaları 2005
Kitap
Üniversiteler İçin Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri I II Yrd Doç Dr Muzaffer Akkuş, Yrd Doç Dr Sadi H Nakiboğlu, Öğr Gör Saffet Akkaş, Öğr Gör İ Polat Kavas Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Dil bilgisi Bölümü - Ders Kitabı - Yayın Evi:Kültür Kitabevi & Özlem Kitabevi Yayını 2002
Adıyaman Tarihi ve Kültürü Üzerine NAKİBOĞLU SADİ HINCAL Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Adıyaman ağzında kullanılan "Karaçı" Kelimesi Üzerine - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Kömen Yayınları - Basım Sayısı:1 2012
ADIYAMAN VE YÖRESİ AĞIZLARI NAKİBOĞLU SADİ HINCAL Ulusal - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI - Sayfa Sayısı:330 2001