Akademik Unvanlar
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/NANOTEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2020-
Bildiriler
GRAFEN OKSİT TEMELLİ POLİMERİK NANOFİBRÖZ DOKUİSKELELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ ve KARAKTERİZASYONU ÇELİK RUMEYSA HİLAL,KAZANCİ MURAT Ulusal - Özet bildiri - (15.12.2018 - 16.12.2018) - BIOMED 2018–TR
Synthesizing Graphene Oxide at Large-Scale via Modified Hummers’xx Method as Drug Carrier Systems ÇELİK RUMEYSA HİLAL,KAZANCİ MURAT Uluslararası - Özet bildiri - (13.12.2018 - 15.12.2018) - 6th International BAU Drug Design Congress