Eğitim Bilgileri
Doktora NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (DR)/ Tez adı : İşletmelerin ihracat performansına ülke kredi notunun etkisi: Ampirik bir araştırma 2016-2018
Yüksek Lisans NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Niğde ilinin turizm açısından pazarlanması 2007-2009
Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ AYDIN TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU/TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK PR./ 1992-1996
Akademik Unvanlar
DOÇENT NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU/PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ/PAZARLAMA PR. 2022-
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU/PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ/PAZARLAMA PR. 2019-2022
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU/PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ 2015-2019
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU/OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ 2000-2015
İdari Görevler
Kalite Komisyon Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2022-
Yönetim Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2022-
Bölüm Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-
Makaleler
2023 Türkiye Deprem Sürecinde Yaşanan ve Gelişen Olaylarda Sosyal Medya Kullanımının Önemi: Niğde ve Yöresi Ssoyal Medya Kullanıcılarına Yönelik Bir Araştırma İRİ RUHAN Uluslararası - Hakemli - Eurasian Scientific Journal Index - Özgün Makale - Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi 2023
Ramazan Ayında Tüketicilerin Satın Alma ve Gıda Harcamaları Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi: Niğde ve Yöresinde Bir Alan Araştırması İRİ RUHAN Uluslararası - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi - Doi: 10.47525/ulasbid.1240825 2023
Öğretim Elemanlarının Üniversitelerin Uyguladıkları Akreditasyon Faaliyetlerine Yönelik Algıları: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Örneği İRİ RUHAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2023
The Impact of Countries’ Credit Rating Scores on the Export Performance of Companies İRİ RUHAN, GÜRBÜZ ESEN Uluslararası - Hakemli - ESCI - Özgün Makale - Istanbul Business Research - Doi: 10.26650/ibr.2022.51.912569 2022
Covid 19 Pandemi Sürecinin (Salgının) Kafeterya İşletmeleri Üzerindeki Etkisine Yönelik Niğde ve Yöresinde Yapılan Bir Araştırma İRİ RUHAN Uluslararası - Hakemli - Rootindexing, Copernicus - Özgün Makale - IDEA STUDIES Journal - Doi: 10.26728/id 2022
Sosyal Medya Fenomenlerinin Pazarlama Faaliyetlerine Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Araştırması İRİ RUHAN Uluslararası - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - Gazi İktisat ve İşletme Dergisi - Doi: 10.30855/gjeb.2022.8.3.009 2022
Research for the Compliance of Brand Fidelity Scale to Turkish İRİ RUHAN Uluslararası - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - The International Journal of Eurasia Social Sciences - Doi: 10.35826/ijoess.2857 2022
Gayrimenkul ve Emlak Pazarlamasında Yaşanan Sorunlar ve Sektörde Kullanılan Pazarlama İletişimi: Niğde ve Yöresi Gayrimenkul ve Emlak İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma İRİ RUHAN Uluslararası - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2021
The Importance of Sophisticated Product Export Related Sector and In Country Export: Nano Calcite Example ÖZAYTÜRK İBRAHİM, İRİ RUHAN Uluslararası - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 2021
Marka Mağaza Zincirlerindeki Pazarlama ve Satış Görevli Cinsiyetlerinin Müşterilerin Satın Alma Algılamalarındaki Önemi ve İncelenmesi: Forum Mersin Örneği İRİ RUHAN Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2021
Finansal Pazarlama Kapsamında Kripto Para Pazarlaması ve Kripto Para Birimlerinin Bilinirliği ve Farkındalığı İRİ RUHAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Abant Sosyal Bilimler Dergisi - Doi: 10.11616/asbi.956722 2021
Bir Kripto Para Biriminin Pazardaki Gelişimi ve Küresel Bir Marka Olma Hikayesi: Bitcoin Örneği İRİ RUHAN Uluslararası - Hakemli - Rootindexing, Copernicus - Özgün Makale - Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi - Doi: 10.47525/ulasbid.876047 2021
Covid-19 Pandemi Sürecinin Niğde ve Yöresindeki Tüketicilerin İnternet Üzerinden Satın Alma Davranışlarına Etkisi İRİ RUHAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Doi: 10.14520/adyusbd.790752 2021
The Scale for The Attıtudes of Customers Towards Purchasıng Tendency Wıthın The Context of Busıness, Marketıng and Sales Offıcers’s Genders: A Valıdıty and Relıabılıty Study İRİ RUHAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Business and Management Studies: An International Journal - Doi: http://dx.doi.org/10.15295/bmij.v8i3.1521 2020
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin Şehir ve Yöresine Olan Ekonomik, Sosyo-Kültürel ve Çevresel Etkisine Yönelik Yerel Halkın Algılarının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma İRİ RUHAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi - Doi: 10.26466/opus.751563 2020
Şehir Pazarlaması Kapsamında Şehirlerin Tercih Edilebilirliğinde Üniversite Öğrenci Mutluluğu ve Memnuniyetinin Önemi ve Araştırılması: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Örneği İRİ RUHAN Uluslararası - Hakemli - ESJI (Eurasian Scientific Journal Index) - Özgün Makale - Asya Studies - Doi: 10.31455/asya.731643 2020
Öğrenci Memnuniyeti İle Mutluluğunun Önemi ve Araştırılması: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Örneği İRİ RUHAN Uluslararası - Hakemli - Sosyal Bilimler - Özgün Makale - Asos Journal - Doi: dx.doi.org/10.16992/ASOS.15028 2019
Siyasal Pazarlama Kapsamında 24 Haziran 2018 Türkiye Cumhurbaşkanlığı Seçimine Katılan Adayların Seçim Öncesi Kampanyalarında Kişisel veya Parti Web Siteleri İle Sosyal Medya Kullanımlarının İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi İRİ RUHAN Uluslararası - Hakemli - Research - Özgün Makale - The Journal of Academic Social Science Studies - Doi: 10.29228/JASSS.29003 2019
Telefonla veya İnternet Üzerinden Sipariş Verilen Ürünlerin Tüketicilere Teslim Edilmesinde Oluşan Müşteri Memnuniyetinin Önemine Yönelik Niğde ve Yöresinde Yapılan Bir Araştırma İRİ RUHAN Ulusal - Hakemli - ASOS - Özgün Makale - İktisadi ve İdari Yaklaşımlar Dergisi 2019
İşletmelerin Uyguladıkları Rekabete Dayalı Fiyatlandırma Stratejilerinin Müşteri Memnuniyetine Etkisine Yönelik Bir Araştırma: Niğde ve Yöresi Kuyumcu İşletmeleri Örneği İRİ RUHAN Uluslararası - Hakemli - DOAJ - Özgün Makale - JASSS-THE JOURNAL OF ARTIFICIAL SOCIETIES AND SOCIAL SIMULATION - Doi: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7654 2018
Bir Ulaştırma Firmasının Büyüme ve Küresel Bir Marka Olma Hikayesi: Türk Hava Yolları A.Ş. Örneği İRİ RUHAN,ACAR NEŞE Uluslararası - Hakemli - International Scientific Indexing (ISI) - Özgün Makale - Journal of Current Researches on Social Sciences 2017
Televizyon Reklamlarıyla İlgili Etiksel Algı Boyutlarının Tüketicilerin Satın Alma Kararları İle İlişkisi Ampirik Bir Çalışma BELBER BURCU GÜLSEVİL,ACAR NEŞE,İRİ RUHAN Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - IJOESS Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi 2016
A Study to Determine the Tourist Profile Demanding Vineyard and Garden Tourism in Niğde And its Dıstrict İRİ RUHAN,BELBER BURCU GÜLSEVİL Uluslararası - Hakemli - Diğer Endeks - Özgün Makale - International Journal of Business and Social Science 2016
Bir Hazır Giyim Markasının Pazardaki Değişim Hikayesi LC Waikiki Örneği İRİ RUHAN Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2011
Şehir Pazarlamasında Bilinirliğin Önemi Niğde Yöresinin Bilinirliğinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma TÜRKMEN HASAN HÜSEYİN,İRİ RUHAN Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi 2011
Turizm İşletmelerinde Tutundurma Faaliyetlerinin Belirlenmesine Yönelik Bodrum Yöresinde Bir Araştırma SEZGİN METE,İRİ RUHAN Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2010
B Simit Sarayı Niğde Halkının Ağız Tadı İRİ RUHAN Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi 2008
Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Tutundurma Çabalarına Yönelik Bodrum Yöresinde Bir Araştırma İRİ RUHAN, SEZGİN METE Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 2008
Hizmetiçi Eğitim Türkiye de Beş Yıldızlı Otellerde Uygulanmayı Bekliyor İRİ RUHAN,YALÇIN İBRAHİM Uluslararası - Hakemli - Diğer Endeks - Özgün Makale - Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi 2003
Bildiriler
Seçim Süreci Kampanyalarında 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı Seçimine Katılan Adayların Parti veya Kişisel Web Siteleri İle Sosyal Medya Araçları Kullanımlarının İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi İRİ RUHAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (15.08.2023 - ) - 1. Bilsel Internatıonal Ahlat Scıentıfıc Researches Congress
2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı Seçim Sürecinde Sosyal Medya Araçları Kullanımının Önemi: Niğde ve Yöresi Sosyal Medya Kullanıcılarına Yönelik Bir Araştırma İRİ RUHAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (29.06.2023 - ) - 13. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi
Yerel İşletmelerin E-Ticaret ve Sosyal Medya Kullanımı: Niğde ve Yöresi Gsm Operatör Bayi İşletmeleri Üzerinde Bir Uygulama İRİ RUHAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (28.10.2022 - ) - 16. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi
Niğde ve Yöresinin İnanç Turizmi Potansiyeline Yönelik Bir Değerlendirme İRİ RUHAN, TÜRKMEN HASAN HÜSEYİN Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.08.2022 - ) - Anotalian Landscape and Faith Tourism: Ancient Times to Present
Covid 19 Pandemi Süreci Sonrası Uzaktan Eğitimden Örgün (Yüz Yüze) Eğitime Geçilmesine Yönelik Üniversite Öğrencilerinin Düşünceleriyle İlgili Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde Yapılan Bir Araştırma İRİ RUHAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (10.06.2022 - ) - 14. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi
Türkiye’de Beyaz Eşya ve Elektronik Küçük Ev Aletleri Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletme Misyon ve Vizyonlarının Pazarlama İfadeleri Bakımından İncelenmesi İRİ RUHAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (23.09.2020 - 25.09.2020) - 19. Uluslararası İşletmecilik Kongresi
Turizm Pazarlaması Kapsamında Gülağaç ve Yöresinin İncelenmesi İRİ RUHAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (05.06.2020 - 07.06.2020) - 12. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi
Şehir Pazarlaması Çerçevesinde Marka Bir Şehir Olabilme Sürecinde Niğde’nin İncelenmesi İRİ RUHAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (28.10.2019 - 01.11.2019) - 11. ULUSLARARASI GÜNCEL ARAŞTIRMALARLA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
Şehirle Övünmek veya Şehir Gururunun Şehir Pazarlamasında Önemi ve Araştırılması: Niğde İli Örneği İRİ RUHAN Ulusal - Tam metin bildiri - (16.10.2019 - 19.10.2019) - 20. Ulusal Turizm Kongresi
Ekoturizm Çerçevesinde Bağ-Bahçe Turizmi ve Turistik Tüketici Profili: Niğde Örneği BELBER BURCU GÜLSEVİL,İRİ RUHAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (09.11.2018 - 11.11.2018) - 2nd International EMI Entrepreneurship Social Sciences Congress
Atıl Zamanlarını Sosyal eşme Üzerine Değerlendirmek İsteyen Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kafeterya Tercihlerini ve Algılamalarını Etkileyen Faktörler Üzerine Ampirik Bir Araştırma İRİ RUHAN, TOKSARI MURAT Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.10.2017 - 28.10.2017) - 3.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu
Yerel Değerler Turizmi ve Markalaşma Üzerine Niğde Yöresinde Bir Araştırma İRİ RUHAN,TOKSARI MURAT Uluslararası - Tam metin bildiri - (19.05.2017 - 21.05.2017) - International Congress on CulturalHeritage and Tourism
Siyasal Pazarlama Kapsamında 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerine Katılan Muhtar Adaylarının Pazarlama Faaliyetlerine Ve Tutundurma Çabalarına Yönelik Bir Araştırma: Niğde İli Örneği İRİ RUHAN,TOKSARI MURAT Uluslararası - Tam metin bildiri - (18.05.2017 - 20.05.2017) - Assoscongress
Televizyon Reklamlarına Yönelik Tüketicilerin Etiksel Algı Farklılıkları İki Üniversite Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma ÇOBAN SUZAN,BELBER BURCU GÜLSEVİL,ACAR NEŞE,İRİ RUHAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (10.06.2015 - 13.06.2015) - 20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ - Doi: 2136544778
A Research on Vıneyards and Gardens in Niğde And Its Dıstrıcts as a Tourıstıc Product for Turkısh Tourısm İRİ RUHAN,BELBER BURCU GÜLSEVİL Uluslararası - Tam metin bildiri - (28.05.2015 - 30.05.2015) - Eurasia International Tourism Congress: EITOC
Turistik Ürün Geliştirme ve Yenilik Kapsamında Niğde Nevşehir ve Kayseri Yöresinde Bağ ve Bahçe Turizmi ve Bu Alternatif Turizm Çeşidinin Yaygınlaştırılması İRİ RUHAN Ulusal - Tam metin bildiri - (05.12.2013 - 08.12.2013) - 14. Ulusal Turizm Kongresi
Kitap
Pazarlamanın Dijital Dönüşümü Pazarlama 5.0 İRİ RUHAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Dijital Pazarlamada Sosyal Medya Araçları Kullanımın Etkisi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Özgür Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:486 - ISBN:978-975-447-789-4 - (Bölüm Sayfaları:323 - 348) 2023
Niğde Yazıları 1 İRİ RUHAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Niğde ve Yöresi Pazarları - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Kömen Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:228 - ISBN:978-605-2074-99-2 - (Bölüm Sayfaları:111 - 121) 2023
Muhasebe, Pazarlama ve Organizasyon Alanındaki Gelişmelere Akademik Çözümlemeler İRİ RUHAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Investıgation of The Effect of Brand Addiction on Brand Fidelity - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Yaz Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:265 - ISBN:978-625-6524-40-8 - (Bölüm Sayfaları:209 - 228) 2023
Sosyal Bilimlerde Akademik Araştırma ve Değerlendirmeler-I İRİ RUHAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Pazarlama ve Satış Görevlilerinin Müşterilerden Memnuniyet Düzeylerinin ve Şikâyetlerinin Öneminin Müşteri İlişkileri Yönetimi Üzerindeki Etkisi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Özgür Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:252 - ISBN:978-975-447-788-7 - (Bölüm Sayfaları:119 - 142) 2023
Geçti Bor'un Pazarı Sür Eşeği Niğde'ye İRİ RUHAN,TÜRKMEN HASAN HÜSEYİN Uluslararası - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Detay Yayıncılık - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:188 - ISBN:9786055681715 2010
Muhasebe-Organizasyon-Pazarlama: Anlayış, Tartışma ve Gelişmeler Cilt 2- Pazarlama- Organizasyon İRİ RUHAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Uzaktan Eğitimin Yerel İşletmeler (Kobi) Üzerindeki Etkisine Yönelik Ölçek Geliştirme Araştırması - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Gazi Kitabevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:470 - ISBN:978-625-7358-87-3 - (Bölüm Sayfaları:434 - 454) 2021
Kripto Para ve Uluslararası Piyasalar İRİ RUHAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Kripto Para Birimlerinin Uluslararası Ticaret Üzerindeki Etkileri ve Küresel Pazarlama Sorunları - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Orion Akademi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:458 - ISBN:978-605-73396-5-2 - (Bölüm Sayfaları:143 - 172) 2022
Etik Pazarlama Dijital Çağın Getirdikleri İRİ RUHAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:E-Ticarette Ödeme ve Ürün Teslimi Aşamasında Yaşanan Etik Sorunlara Yönelik Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Gazi Kitabevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:325 - ISBN:978-625-7216-13-5 - (Bölüm Sayfaları:225 - 244) 2020