Eğitim Bilgileri
Doktora NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/KİMYA (DR)/ Tez adı : Benzo-15-crown-5 içeren vic-dioksimler ve geçiş metal komplekslerinin sentezi 1996-2002
Yüksek Lisans NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/KİMYA (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Niğde’xxde yaşayan bir grup primer hipertansif kişide idrarla atılan Ca2 ve Mg2 düzeylerinin atomik absorbsiyon spektrofotometrik yöntemiyle tayini ve değerlendirilmesi 1994-1996
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/KİMYA BÖLÜMÜ/KİMYA PR./ 1987-1991
Akademik Unvanlar
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/KİMYA BÖLÜMÜ/ORGANİK KİMYA ANABİLİM DALI 2002-
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/KİMYA BÖLÜMÜ/ORGANİK KİMYA ANABİLİM DALI 1993-2002
Yönetilen Tezler
ÖZLEN ÖZKURT Doktora Organik ve Konvansiyonel Yöntemlerle Yetiştirilen Bazı Bitkilerde Farklı Ekstraksiyon Yöntemleri Kullanılarak Kimyasal Bileşenlerinin Belirlenmesi, Biyoaktif Bileşenlerin Enkapsülasyonu ve Bazı Tekstil Ürünlerine Uygulanabilirliğinin İncelenmesi 2023
İNCİ ÜNLÜ Doktora Yeni Tür Modifiye Edilmiş Nanolif Sentezi, Karakterizasyonu ve Multifonksiyonel Malzeme Olarak Uygulama Alanlarının Araştırılması 2023
ÖZLEN ÖZKURT Yüksek Lisans Ultrason destekli mikrodalga ekstraksiyon yöntemi kullanılarak Tamarindus İndica tohumu yağ asidi bileşenlerinin belirlenmesi 2020
MEDİNE ÇOLAK Yüksek Lisans Prunus laurocerasus meyvesi yağ asidi bileşenlerinin ultrason destekli mikrodalga ekstraksiyon yöntemi kullanılarak belirlenmesi. 2019
MUSTAFA BİRİKEN Yüksek Lisans Bazı tropikal meyvelerin yağ asitleri bileşenlerinin mikrodalga destekli analiz yöntemi ile belirlenmesi ve geleneksel yöntemle karşılaştırılması 2018
EMİNE MÜGE PEKACAR Yüksek Lisans Maclura pomıfera(Osage orange) meyve özütünden elektroeğirme yöntemiyle üretilen membranların karakterizasyonu 2017
KORAY BUHURCU Yüksek Lisans Yapı kimyasalları sektöründe iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının değerlendirilmesi 2016
FİLİZ YAĞIZ Yüksek Lisans Bazı galium (Rubiaceae) türlerinin uçucu yağ analizleri ve antimikrobiyal aktiviteleri 2015
EZGİ KARAKAŞ Yüksek Lisans Niğde ilinde tüketime sunulan bazı hazır meyve sularının fenolik ve mineral madde içeriğinin belirlenmesi 2014
ZAFER AYDINLIK Yüksek Lisans Niğde ilinde üretilen üzüm pekmezi örneklerinin fenolik madde içeriğinin belirlenmesi 2012
EMRULLAH YAKUPOĞLU Yüksek Lisans Niğde ilinde üretilen ballarda bazı polisiklik aromatik hidrokarbonların tayini 2010
Projeler
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Bitümlü Seyl Örneklerinin Mikrodalga Isıtma Yöntemi Uygulanarak Bazı Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi (14.09.2017-17.11.2021)
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı PCC üretim parametrelerinin pilot ölçekte tespiti (08.11.2021-11.10.2023)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Türkiye’de Yetişen Maclura Pomifera (Yalancı Portakal) Meyvesinin Uçucu Yağ Bileşenlerinin Belirlenmesi (01.11.2012-03.11.2017)
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı Bitümlü Şeyllerden Sentetik Petrol Eldesi, Killerin Saflaştırılması ve İlaç Eldesi (01.06.2017-12.07.2019)
İdari Görevler
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2022-
Teknopark Genel Müdürü NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2019-
TTO Birim Sorumlusu NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2019-
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2019-
Yönetim Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2019-
Komisyon Üyeliği 2019-
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2019-
Yönetim Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2016-2019
Bölüm Başkan Yardımcısı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014-2015
Komisyon Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2013-2017
Bölüm Başkan Yardımcısı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2003-2005
Bildiriler
Green Synthesis of Silver nanoparticles using leaf extract of Endemic plant Aubrieta Vulcanica ÜNLÜ İNCİ, BATTALOĞLU RİFAT Uluslararası - Tam metin bildiri - (15.09.2023 - 17.09.2023) - V. INTERNATIONAL TURKIC WORLD CONGRESS ON SCIENCE AND ENGINEERING (TURK-COSE 2023)
Organik ve Konvansiyonel Yöntemlerle Yetiştirilen Lamiaceae Familyasına Ait Bazı Bitkilerde Kimyasal Bileşenlerin Belirlenmesi ÖZKURT Özlen, BATTALOĞLU RİFAT Uluslararası - Tam metin bildiri - (15.09.2023 - 17.09.2023) - V. INTERNATIONAL TURKIC WORLD CONGRESS ON SCIENCE AND ENGINEERING (TURK-COSE 2023)
Mathematical Modelling of Solvent Free Microwave Extraction of Essential Oils from Asphodeline globifera grown in Turkey II BATTALOĞLU RİFAT, YAŞAROĞLU İNCİ Uluslararası - Tam metin bildiri - (20.09.2021 - ) - The 10th Symposium on Generating Functions of Special Numbers and Polynomials and Their Applications (GFSNP2021)
Determination of Prunus laurocerasus Fruit Fatty Acid Components Using MicrowaveAssisted Extraction Method ÇOLAK MEDİNE,BATTALOĞLU RİFAT Uluslararası - Özet bildiri - (17.06.2019 - 18.06.2019) - International Turkic World congress on Science and Engineering
Determination of Tamarindus indica Seed Fatty Acid Components Using MicrowaveAssisted Extraction Method ÖZKURT ÖZLEN,BATTALOĞLU RİFAT Uluslararası - Özet bildiri - (17.06.2019 - 18.02.2019) - Determination of Tamarindus indica Seed Fatty Acid Components Using MicrowaveAssisted Extraction Method
Statistical Investigation and Origin of Elements from The Hamit Plutonic (Turkey) Rocks by Multivariate Analysis YALÇIN FÜSUN, İLBEYLİ NURDANE, NYAMSARI Daniel N., BATTALOĞLU RİFAT, ÖZER ÖZGE Ulusal - Özet bildiri - (07.05.2018 - 11.05.2018) - 9. th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology
BİTÜMLÜ ŞEYL ÖRNEKLERİNE MİKRODALGA ISITMA YÖNTEMİUYGULANARAK BAZI KİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ŞENER MEHMET,BATTALOĞLU RİFAT,İLK SEDEF Uluslararası - Tam metin bildiri - (23.04.2018 - 27.04.2018) - Uluslararası Katılımlı 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı
A Study on Determining The Control of Honey Cristalization withDifferent Heating Applications AKYOL ETHEM,ÇAKIR VOLKAN,BATTALOĞLU RİFAT,SELAMOĞLU ZELİHA,CANPOLAT ELİF,İLK SEDEF Uluslararası - Özet bildiri - (01.11.2016 - 05.11.2016) - 5th International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress
INVESTIGATION OF USE IN WASTEWATER TREATMENT OF NANOFIBERS OBTAINED FROM OSAGE ORANGE FRUIT İLK SEDEF,BATTALOĞLU RİFAT,YALÇIN MUSTAFA GÜRHAN,ÖZGEN MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (30.06.2016 - 06.07.2016) - 16TH INTERNATIONAL MULTIDISIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCE SGEM 2016 - Doi: 10.5593/SGEM2016B61
SYNTHESIS CHARACTERIZATION AND ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF CHITOSAN CLAY NANOCOMPOSITES İLK SEDEF,YALÇIN MUSTAFA GÜRHAN,BATTALOĞLU RİFAT,ÖZGEN MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (30.06.2016 - 06.07.2016) - 16th INTERNATIONAL MULTIDISIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCE - Doi: 10.5593/SGEM2016B61
Yapı Kimyasalları Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının Değerlendirilmesi BUHURCU KORAY,BATTALOĞLU RİFAT Uluslararası - Tam metin bildiri - (08.05.2016 - 11.05.2016) - ULUSLARARASI 8. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONFERANSI
Doğal Özütlerden Elde Edilen Nanoliflerin Antimikrobiyal Ve Antifungal Karakterizasyonu İLK SEDEF,BATTALOĞLU RİFAT,EMÜL EZGİ,SAĞLAM NECDET Ulusal - Özet bildiri - (12.11.2015 - 15.11.2015) - ULUSLARARASI KATILIMLI 2. TIBBİ JEOLOJİ SEMPOZYUMU
Bazı Galium Rubiaceae Türlerinin Uçucu Yağ Analizleri ve Antimikrobiyal Aktiviteleri YAĞIZ FİLİZ,BATTALOĞLU RİFAT,İLK SEDEF Ulusal - Özet bildiri - (12.11.2015 - 15.11.2015) - ULUSLARARASI KATILIMLI 2. TIBBİ JEOLOJİ SEMPOZYUMU
Niğde Yöresi Üzüm Pekmezlerinin Fenolik Madde İçerikleri ile Eser Metal Düzeylerinin Belirlenmesi ve Sağlık Açısından Değerlendirilmesi BATTALOĞLU RİFAT Ulusal - Tam metin bildiri - (14.04.2014 - 18.04.2014) - 67.Türkiye Jeoloji Kurultayı
Niğde Bölgesi Pekmezlerinde Ağır Metal İçerikleri KILIÇ MURAT,YALÇIN MUSTAFA GÜRHAN,KILIÇ SERPİL,BATTALOĞLU RİFAT Ulusal - Tam metin bildiri - (04.12.2013 - 06.12.2013) - 2.Tıbbi Jeoloji Çalıştayı
Geleneksel Yöntemlerle Üretilen Üzüm Pekmezi Örneklerinin Fenolik Madde İçeriklerinin Belirlenmesi BATTALOĞLU RİFAT, AYDINLIK Zafer Ulusal - Özet bildiri - (04.12.2013 - 06.12.2013) - 2.Tıbbi Jeoloji Çalıştayı
Niğde İlinden Toplanan Euphorbia Macroclada Boiss Örneklerinin Ağır Metal Konsantrasyonlarının Belirlenmesi Emrullah YAKUBOĞLU,BATTALOĞLU RİFAT,ŞATIR ERDAĞ DİLEK,NARİN İBRAHİM Ulusal - Özet bildiri - (27.10.2010 - 29.10.2010) - ISTEC International Science and Technology Conference-2010
Niğde İlinden Toplanan Pekmez Toprağı Örneklerinde Pestisit Kalıntıları ve Polisiklik Aromatik Hidrokarbon PAH Aranması BATTALOĞLU RİFAT Ulusal - Tam metin bildiri - (30.10.2009 - 01.11.2009) - 1.Tıbbi Jeoloji Çalıştayı
15 Günlük Çinko Yüklemesinin Elit Düzey Güreşçilerin Çinko Laktik Asit ve Kreatin Kinaz Değerlerine Etkisi İRİ RÜÇHAN,GÖKDEMİR KADİR,BATTALOĞLU RİFAT,MURADOĞLU Vefa Ulusal - Tam metin bildiri - (05.07.2004 - 09.07.2004) - XVIII. Ulusal Kimya Kongresi
Niğde Üniversitesinde Öğrenim Gören Bir Grup Öğrencinin Saç Serum ve Diyet Çinko Düzeylerinin Saptanması ve Üç Yıl Önceki Değerleriyle Karşılaştırılması KAYAKIRILMAZ KADRİYE,BATTALOĞLU RİFAT,AYAR Ahmet Ulusal - Özet bildiri - (04.09.2001 - 07.09.2001) - XV. Ulusal Kimya Kongresi, Boğaziçi Üniversitesi
Niğde Üniversitesinde Öğrenim Gören Bir Grup Öğrencinin Saç Serum ve Diyet Çinko Düzeylerinin Saptanması Zeynep ALAN ÖZTÜRK,BATTALOĞLU RİFAT,KAYAKIRILMAZ KADRİYE Ulusal - Özet bildiri - (10.09.2000 - 15.09.2000) - XIV. Ulusal Kimya Kongresi
Niğde de Yaşayan Bir Grup Hipertansif Kişide İdrarla Atılan Ca2 ve Mg2 Düzeylerinin AAS Yöntemiyle Tayini ve Değerlendirilmesi BATTALOĞLU RİFAT,KAYAKIRILMAZ KADRİYE Ulusal - Özet bildiri - (16.06.1997 - 20.06.1997) - XI. Ulusal Kimya Kongresi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi