Eğitim Bilgileri
Doktora NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/MUHASEBE VE FİNANSMAN (DR)/ Tez adı : Birleşme ve satın almalarda yönetici aşırı güveninin firma değeri üzerindeki etkisi 2013-2019
Yüksek Lisans NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/MUHASEBE VE FİNANSMAN (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Finansman hiyerarşisi (Pecking Order) kuramı ve Borsa İstanbul(BIST) 100 endeksi üzerine bir uygulama 2011-2013
Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/İŞLETME PR. (AÇIKÖĞRETİM)/ 2000-2002
Akademik Unvanlar
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ/İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2020-2020
Projeler
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı BİRLEŞME VE SATIN ALMALARDA YÖNETİCİ AŞIRI GÜVENİNİN FİRMA DEĞERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ (27.10.2016-27.04.2019)
İdari Görevler
Enstitü Müdür Yardımcısı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2024-
MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2022-2023
Bölüm Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2021-
Makaleler
Investor Overreaction in the BIST Sustainability Index: An Empirical Analysis from 2014-2022 CAN REYHAN Uluslararası - Hakemli - Ebsco, Academia, CıteFactor - Özgün Makale - Journal of Corporate Governance, Insurance, and Risk Management (JCGIRM) - Doi: 10.56578/jcgirm100209 2023
The Effect of Managers’ Overconfidence who have Made Mergers and Acquisitions on the Firm Value CAN REYHAN, DİZDARLAR ERDOĞAN HATİCE IŞIN Uluslararası - Hakemli - Emerging Sources Citation Index (ESCI), TUBITAK ULAKBIM TR Dizin, EconLit, EBSCO, SOBIAD, ProQuest and, RePEc (Research Papers in Economics) - Özgün Makale - Sosyoekonomi - Doi: 10.17233/sosyoekonomi.2022.04.05 2022
Vergi İndiriminin Hisse Senedi Getirisi Üzerine Etkisi. BİST İnşaat ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Sektörlerinden Kanıtlar CAN REYHAN, DİZDARLAR ERDOĞAN HATİCE IŞIN Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 2021
YENİ BİR FİNANSMAN MODELİ: KİTLE FONLAMASI CAN REYHAN, BAŞARAN NİZAMETTİN Ulusal - Hakemli - CiteFactor, Journal Factor (JF), Scientific Indexing Services (SIS), Root Indexing (RI) , Asos Index - Özgün Makale - Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2020
Aşırı Tepki Hipotezinin Geçerliliğinin Test Edilmesi: Borsa İstanbul Üzerine Bir Araştırma DİZDARLAR HATİCE IŞIN,CAN REYHAN Uluslararası - Hakemli - ECONLİT, ULAKBİM, EBSCO, INDEX COPERNICUS - Özgün Makale - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 2017
2008 FİNANSAL KRİZİNİN İŞLETMELERİN SERMAYE YAPISINA ETKİSİ DİZDARLAR HATİCE IŞIN,UÇAN OKYAY,CAN REYHAN Ulusal - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 2013
Bildiriler
Forecasting Turkey and BRICS Country Indices by Machine Learning CAN REYHAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (13.11.2023 - ) - VII Congress of International Applied Social Sciences C-iasoS 2023
The Effect of Exchange Rate Risk on Stock Returns: A Research on Companies Operating in the Technology Sector DİZDARLAR ERDOĞAN HATİCE IŞIN, CAN REYHAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (10.11.2022 - ) - VI. Congress of International Applied Social Sciences C-iasoS 2022
Determining the Financial Performances of the Companies in the BIST Information and Technology Sector by the Topsis Method DİZDARLAR ERDOĞAN HATİCE IŞIN, CAN REYHAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (07.09.2021 - 09.09.2021) - V. INTERNATIONAL APPLIED SOCIAL SCIENCES CONGRESS (C-IASOS)
Yapay Sinir Ağı Modeli İle Döviz Kuru Tahminlemesi CAN REYHAN, DİZDARLAR ERDOĞAN HATİCE IŞIN Uluslararası - Tam metin bildiri - (04.06.2021 - 06.06.2021) - 4th International Conference on Data Science and Applications
Do Investors Overreact to Firm Merger and Acquisition Decisions?: A Research on Borsa Istanbul for Period 2007-2015 CAN REYHAN, DİZDARLAR ERDOĞAN HATİCE IŞIN Uluslararası - Tam metin bildiri - (22.10.2020 - 24.10.2020) - IV. INTERNATIONAL APPLIED SOCIAL SCIENCES CONGRESS (C-IASOS)
Yeni Bir Finansman Modeli: Kitle Fonlaması CAN REYHAN, BAŞARAN NİZAMETTİN Uluslararası - Özet bildiri - (23.10.2019 - 25.10.2019) - 6. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi
Konutta KDV İndiriminin BIST Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ve İnşaat Sektöründe Yer Alan Firma Hisse Senedi Getirilerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma CAN REYHAN,DİZDARLAR HATİCE IŞIN Uluslararası - Özet bildiri - (23.10.2019 - 25.10.2019) - 6. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi
Yönetici Aşırı Güveninin Firmalarda Dağıtılan Temettü Üzerine Etkisi CAN REYHAN,DİZDARLAR HATİCE IŞIN Uluslararası - Özet bildiri - (04.09.2019 - 06.09.2019) - II. Business Organization Research Conference
Borsa İstanbul’da Sürü Davranışının Varlığının Araştırılması CAN REYHAN, DİZDARLAR ERDOĞAN HATİCE IŞIN Uluslararası - Tam metin bildiri - (19.04.2018 - 21.04.2018) - II. INTERNATIONAL APPLIED SOCIAL SCIENCES CONGRESS (C-IASOS)
GERÇEĞE UYGUN DEĞER YAKLAŞIMI VE İŞLETME YÖNETİMİÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ CAN REYHAN,ERDURU İNCİLAY,DERAN ALİ Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.10.2017 - 28.10.2017) - 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu
İşletmelerde Çevreyi Korumaya Yönelik Finansal Araçlar DİZDARLAR HATİCE IŞIN,CAN REYHAN Ulusal - Tam metin bildiri - (02.05.2013 - 04.05.2013) - 12. Ulusal İşletmecilik Kongresi
Kitap
Girişim Finansmanı Girişimciler İçin Alternatif Finansman Yöntemleri CAN REYHAN Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Risk Sermayesi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Gazi Kitabevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:166 - ISBN:978-625-365-413-9 - (Bölüm Sayfaları:17 - 41) 2023
Contemporary Isssue in Social Science CAN REYHAN, DİZDARLAR ERDOĞAN HATİCE IŞIN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Do Investor Overreact to Firm Merger and Acquisition Decisions? - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Emerald Publishing Limited - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:447 - ISBN:978-1-80043-931-3 - (Bölüm Sayfaları:103 - 118) 2021
Modern Portföy Yönetimi Yöntem, Yaklaşım ve Uygulamalar CAN REYHAN Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Menkul Kıymet Değerleme II - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Ekin BasımYayın Dağıtım - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:497 - ISBN:978-625-7210-22-5 - (Bölüm Sayfaları:67 - 105) 2020
Contemporary Issues ın Behavioral Finance CAN REYHAN,DİZDARLAR HATİCE IŞIN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Herd Behavior ın The Borsa Istanbul - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Emerald Publishing - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-1-78769-882-6 - (Bölüm Sayfaları:171 - 185) 2019