Eğitim Bilgileri
Doktora KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (DR)/ Tez adı : Nail Abbas Sayar: Hayatı, edebî kişiliği ve eserleri üzerine bir araştırma 2000-2011
Yüksek Lisans CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Orhan Seyfi Orhon’un Mecmuacılığı ve Güneş Mecmuası (İnceleme ve Seçilmiş Metinler) 1996-1999
Lisans ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ PR./ 1983-1987
Akademik Unvanlar
DOÇENT NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/YENİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2019-
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/YENİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2012-2019
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/YENİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2002-2012
Yönetilen Tezler
EMRAH MEYDAN Doktora Türk Romanında İdeolojik Eğilimler (1960-1970) 2020
DİLBER TAHİROĞLU Doktora Sevinç Çokum Üzerine Bir Araştırma (Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri) 2020
MEHMET TURAN GENÇ Yüksek Lisans Tasvir-i Efkâr Gazetesi Üzerine Bir İnceleme (Yıl: 1913-1914 / Sayı: 726-1079) 2020
MUHAMMED KAPAN Yüksek Lisans Tasvir-i Efkâr Gazetesi Üzerine Bir İnceleme (Yıl:1921/ Sayı:3231-3590) 2020
AHMET KARACA Yüksek Lisans Dost Dergisi üzerine bir inceleme (3. dizi: 1-102. sayılar / Kasım 1964-Nisan 1973) 2020
VUGAR AHMADLI Yüksek Lisans Tasvir-i Efkâr gazetesi üzerine bir inceleme (Yıl: 1915-1916 / sayı 1505-1824) 2019
EDA ÖZALP Yüksek Lisans Tasvîr-i Efkâr Gazetesi üzerine bir inceleme (Yıl: 1917/ Sayı: 1968-2327) 2019
DUYGU YILMAZ Yüksek Lisans Tasvir-i Efkâr Gazetesi üzerine bir inceleme(Yıl: 1920 / Sayı: 2945-3028) 2019
SEVGİ EŞLİ Doktora TÜRK ROMANINDA İDEOLOJİK EĞİLİMLER (1971-1980) 2019
DİLBER TAHİROĞLU Yüksek Lisans Yeni Tasvir-i Efkâr Gazetesi üzerine bir inceleme (Yıl:1919/sayılar: 2608-2944) 2018
UĞUR AYHAN Yüksek Lisans Yeni Tasvir-i Efkâr gazetesi üzerine bir inceleme (Yıl:1914-1915 / Sayı: 1080-1503) 2018
SULTAN DEMİR KARAPINAR Yüksek Lisans Yeni Tasvir-i Efkâr gazetesi üzerine bir inceleme (Yıl: 1918 / sayı: 2328 - 2607) 2018
NİMET ALPASLAN Doktora TÜRK EDEBİYATINDA T. S. ELIOT ÇEVİRİLERİ VE ETKİLERİ 2018
MEHTAP ERDEMİR Yüksek Lisans Tasvir-i Efkâr (Tevhid-i Efkâr) gazetesi üzerine bir inceleme (Yıl: 1921/Sayı: 3029-1/3230-202) 2018
BERRİN YÜKSEL Yüksek Lisans Yeni Tasvir-i Efkâr Gazetesi üzerine bir inceleme(452-725. sayılar) 2017
ADEM KURUÇAY Yüksek Lisans İkdam gazetesi 1918 yılı (İnceleme ve seçilmiş metinler) 2015
EMRAH MEYDAN Yüksek Lisans Tasvir-i Efkar gazetesi üzerine bir inceleme (1-451. sayılar) 2014
LEVENT YÜKSEL Yüksek Lisans Sabah gazetesi üzerine bir inceleme (1902-1903 / 4381-5096) 2014
HAMİT SEÇKİN Yüksek Lisans İkdam gazetesi 01.01.1921-31.12.1921 (İnceleme-seçilmiş metinler) 2014
İdari Görevler
Bölüm Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2020-2021
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2018-
Bölüm Başkan Yardımcısı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2014-
Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014-2014
Bölüm Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2013-2014
Makaleler
XX. Yüzyıl Başlarında Türkiye’ye Yönelen Azerbaycanlı Şair ve Yazarlar KARABULUT RAMİS Uluslararası - Hakemli - Research Bib - Özgün Makale - Loji Sosyal Bilimler Dergisi 2019
Romanlarındaki Şair Sevinç Çokum KARABULUT RAMİS Ulusal - Hakemsiz - - Özgün Makale - Akpınar 2019
Hatıralar Işığında Peyami Safa KARABULUT RAMİS Ulusal - Hakemsiz - - Özgün Makale - Akpınar 2019
Halide Edib Adıvar’ın Romanlarında Sosyal Bir Mesele Olarak Din / İslam KARABULUT RAMİS Uluslararası - Hakemli - MLA, APA, BİBTEX, CHİCAGO, RIS - Özgün Makale - Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi - Doi: 10.17498/kdeniz.349163 2017
Ömer Seyfettin’in Hikâyelerinde Kadınlar Dünyası KARABULUT RAMİS Ulusal - Hakemli - ULAKBİM - Özgün Makale - Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi 2017
Bir Darbe (27 Mayıs 1960) – Bir Roman: Karanlığa Direnen Yıldız / A Coup (May 27, 1960) - A Novel: The Star Resisting The Darkness KARABULUT RAMİS Uluslararası - Hakemli - EBSCO, MLA, SOBİAD, ULAKBİM - Özgün Makale - Türklük Bilimi Araştırmaları 2017
Abbas Sayar’ın Romanlarında Halk Kültürü Unsurları KARABULUT RAMİS Ulusal - Hakemli - ULAKBİM, SBYT - Özgün Makale - Yeni Türk Edebiyatı (Hakemli Altı Aylık İnceleme Dergisi) 2017
Niğde’de İki Han, İki Şair, İki Şiir (Bildirinin makaleye dönüştürülmüş hali.) KARABULUT RAMİS Ulusal - Hakemli - ULAKBİM - Özgün Makale - Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi 2017
Esat Rıza Bey’in Külliyatına Girmemiş Şiirleri KARABULUT RAMİS Uluslararası - Hakemli - SOBİAD, ASOS, ULAKBİM - Özgün Makale - Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 2017
Dündar Alp’ın Hayatı ve Eserleri Üzerine KARABULUT RAMİS Uluslararası - Hakemli - EBSCO, MLA, SOBİAD, ULAKBİM - Özgün Makale - Türklük Bilimi Araştırmaları 2017
Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR) Yazılar Dizini (1-35. Sayılar) KARABULUT RAMİS Uluslararası - Hakemli - CSA EBSCO LLBA MLA ULAKBİM UPD - Kitap Kritiği - Türklük Bilimi Araştırmaları 2014
Anlatma Esasına Bağlı Edebî Metinlerin Tahlili (Teori ve Uygulama) KARABULUT RAMİS Uluslararası - Hakemli - CSA EBSCO LLBA MLA ULAKBİM UPD - Kitap Kritiği - Türklük Bilimi Araştırmaları 2013
TÜBAR Dizin (1-30) KARABULUT RAMİS Uluslararası - Hakemli - CSA EBSCO LLBA MLA, ULAKBİM, UPD - Kitap Kritiği - Türklük Bilimi Araştırmaları 2011
Anadolu ve Suriye’de Seyahat Hatıraları KARABULUT RAMİS Uluslararası - Hakemli - CSA, EBSCO, LLBA, MLA, ULAKBİM, UPD - Kitap Kritiği - Türklük Bilimi Araştırmaları 2010
Özbek Şairi Rauf Parfi (Yrd. Doç. Dr. Hikmet Koraş, 2009) KARABULUT RAMİS Uluslararası - Hakemli - MLA, ULAKBİM - Kitap Kritiği - Türklük Bilimi Araştırmaları 2009
Bosna-Hersek’te Bir Osmanlı Aydını: Salih Safvet Başiç (Dr. Genç Osman GEÇER, 2009) KARABULUT RAMİS Uluslararası - Hakemli - MLA, ULAKBİM - Kitap Kritiği - Türklük Bilimi Araştırmaları 2009
Ağustos Başağı Üzerine Bir Tahlil Denemesi KARABULUT RAMİS Uluslararası - Hakemli - Historical Abstracts and America: History and Life - Özgün Makale - Journal of Turkish Studies / Türklük Bilgisi Araştırmaları (TUBA) 2006
Abbas Sayar’ın Şiir Dünyası KARABULUT RAMİS Ulusal - Hakemli - CSA, MLA, EBSCO, ULAKBİM - Özgün Makale - Türklük Bilimi Araştırmaları 2005
Sivas Hakkında Bir Kaynakça Denemesi YILDIZ OSMAN,KARABULUT RAMİS Ulusal - Hakemli - CSA, EBSCO, LLBA, MLA, ULAKBİM - Özgün Makale - Türklük Bilimi Araştırmaları 2001
Bildiriler
Boğaiçi’nden Sibirya’ya Bir Şairin Dramı KARABULUT RAMİS Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.04.2017 - 28.04.2017) - IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
Millî Uyanış ve Üyge Taba (Eve Doğru) KARABULUT RAMİS Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.05.2016 - 27.05.2016) - III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
Gelenek İle Modernite Arasında Şarkışlalı Bir Şair: Av. Cahit Tuncer KARABULUT RAMİS Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.04.2019 - 27.04.2019) - Sivas Kongresi’nin 100. Yılında Her Yönüyle Sivas Uluslararası Sempozyumu
Mağjan Jumabayulı’nın Alıstağı Bavrıma Adlı Şiiri Üzerine Düşünceler KARABULUT RAMİS Uluslararası - Tam metin bildiri - (20.05.2015 - 22.05.2015) - II. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
Niğde de Iki Han - Iki Şair - Iki Şiir KARABULUT RAMİS Uluslararası - - (03.05.2012 - 06.05.2012) - I. Ululslararası Niğde Dil, Kültür ve Tarih Sempozyumu
Necip Fazıl Çevresindeki Abbas Sayar KARABULUT RAMİS Ulusal - Tam metin bildiri - (02.03.2017 - 05.03.2017) - Kaldırımlar’dan Sakarya’ya Necip Fazıl Sempozyumu
Modern Bir Balkan Harbi Destanı ve Harp Fırsatçılığına Değişik Bir Örnek KARABULUT RAMİS Uluslararası - Tam metin bildiri - (01.11.2013 - 03.11.2013) - Uluslararası Türkiyat Sempozyumu (Türk Harp Edebiyatı)
Kitap
Bir Jöntürk’ün Şiir Dünyası: Tarsusîzâde Münif ve Şiirleri 1 POLAT Nazım Hikmet,KARABULUT RAMİS Uluslararası - Kitap Tümü - - Araştırma (Tez Hariç) Kitabı - Yayın Evi:Bizim Büro Basımevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:317 - ISBN:978-605-89810-9-6 2011
Balkan Savaşı Şairi Esat Rıza Bey ve Bütün Şiirleri KARABULUT RAMİS Uluslararası - Kitap Tümü - - Araştırma (Tez Hariç) Kitabı - Yayın Evi:Bizim Büro Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:174 - ISBN:978-605-9965-15-6 2015
Editör
TÜRKLÜK BİLİMİ ARAŞTIRMALARI KARABULUT RAMİS Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Bizim Büro Yayınevi - Yrd. Editör 2018
Türklük Bilim Araştırmaları (TÜBAR) KARABULUT RAMİS Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Bizim Büro Yayınevi - Yrd. Editör 2018
Türklük Bilimi Araştırmaları KARABULUT RAMİS Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Bizim Büro Yayınevi - Yrd. Editör 2017
Türklük Bilim Araştırmaları KARABULUT RAMİS Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Bizim Büro Yayınevi - Yrd. Editör 2017