Eğitim Bilgileri
Doktora ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ (DR)/ Tez adı : Hemodiyaliz hastalarına uygulanan akupresörün yorgunluk düzeyine etkisi 2006-2011
Yüksek Lisans ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/HEMŞİRELİK (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Nevşehir SSK Hastanesi’xxnde yatan hastaların hemşirelik hizmetlerine ilişkin memnuniyetinin değerlendirilmesi 2002-2005
Lisans CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU/HEMŞİRELİK PR./ 1994-1998
Akademik Unvanlar
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU/HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ/İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI 2017-
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK YÜKSEKOKULU/HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 2015-2017
YARDIMCI DOÇENT NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ/SEMRA VE VEFA KÜÇÜK SAĞLIK YÜKSEKOKULU/HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 2012-2014
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ/SEMRA VE VEFA KÜÇÜK SAĞLIK YÜKSEKOKULU/HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 2007-2012
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ/NEVŞEHİR SAĞLIK YÜKSEKOKULU/HEMŞİRELİK PR. 2000-2007
Yönetilen Tezler
ÖZLEM ÇÖREKÇİ Yüksek Lisans Diyabet hastalarında psikososyal uyumun öz bakıma etkisi 2023
FATMA BURUNTEKİN Yüksek Lisans Miyokard enfarktüsü geçirmiş bireylerde ölüm kaygısı ve günlük yaşam aktiviteleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi 2022
EBRU HELVACI Yüksek Lisans DİYABET HASTALARINDA KOMPLİKASYON RİSK ALGISI VE ÖZ BAKIM DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 2022
ŞEYDANUR ŞAMDANLI Yüksek Lisans Hipertansiyon tanısı almış bireylerin hastalıkları ile ilgili internet kullanım durumları ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının belirlenmesi 2022
FATMA GÖNÜL BURKEV Yüksek Lisans Hemodiyaliz hastalarında sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve uyku kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi 2021
ESRA ASLAN Yüksek Lisans Kemoterapi Alan Hastalarda Spiritüel İyilik Halinin Yaşanan Semptomlara Etkisi 2021
SEBİHA İLKNUR TAD Yüksek Lisans Hipertansiyon hastalarında sağlık okuryazarlığının ilaç tedavisine uyum ve yaşam kalitesine etkisi 2021
EROL SARI Yüksek Lisans KOAH hastalarında algılanan sosyal desteğin öz bakım gücüne etkisi 2020
MERVE DAĞDELEN Yüksek Lisans Diyabet tanısı almış bireylerde parmak delme ve insülin enjeksiyonu yapma korkusunun tedaviye uyum üzerine etkisi 2020
EZGİ DÖNER Yüksek Lisans Diyabetik ayağı olan hastaların hastalığa ve sağlığa ilişkin tutumları ile hastalığı kabul arasındaki ilişkinin belirlenmesi 2019
ZEYNEP PALTACI Yüksek Lisans Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan bireylerin tedaviye uyum, hastalık algısı ve yaşam kalitelerinin değerlendirilmesi 2019
TUĞBA AYDEMİR Yüksek Lisans Diz osteoartriti olan bireylere uygulanan akupres'in ağrı, fonksiyonel durum ve yaşam kalitesine etkisi 2018
Projeler
BAP Tamamlandı Doktora Tez Projesi (-)
İdari Görevler
MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 2015-
MYO/Yüksekokul Müdürü NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2012-2014
MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2010-2012
Ödüller
13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Bilimsel Programı Sözel Bildiri İkincilik Ödülü 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Bilimsel Programı Diğer, TÜRKİYE 2011
Makaleler
Diyabetik Ayağı Olan Hastaların Hastalığa ve Sağlığa İlişkin Tutumları ile Hastalığı Kabul Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi DÖNER EZGİ, ÇIRPAN RABİYE, ÇÜRÜK GÜLSÜM NİHAL Uluslararası - Hakemli - CINAHL - Özgün Makale - Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi - Doi: 10.53490/egehemsire.1107113 2023
DİYABET TANISI ALMIŞ BİREYLERDE PARMAK DELME VE İNSÜLİN ENJEKSİYONU YAPMA KORKUSUNUN TEDAVİYE UYUM ÜZERİNE ETKİSİ GÜLEYÜBOĞLU MERVE DAĞDELEN, MUZ GAMZE, ÇIRPAN RABİYE Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Sağlık Bilimleri Dergisi 2022
Correlation between social support and psychological resilience levels in patients undergoing colorectal cancer surgery: a descriptive study ÇAKIR HATİCE, KÜÇÜKAKÇA ÇELİK GÜLDEN, ÇIRPAN RABİYE Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Psychology, Health & Medicine - Doi: 10.1080/13548506.2020.1859561 2021
Effect of the metabolic syndrome on the quality of life and sleep in women ÇIRPAN RABİYE, DEĞİRMENCİOĞLU ARİFE ZÜHAL, KOCAÖZ SEMRA Uluslararası - Hakemli - ESCI - Özgün Makale - Cukurova Medical Journal - Doi: 10.17826/cumj.911214 2021
Prevalence of lower urinary tract symptoms and influencing factors in women DEĞİRMENCİOĞLU ARİFE ZÜHAL, KOCAÖZ SEMRA, ÇIRPAN RABİYE Uluslararası - Hakemli - ESCI - Özgün Makale - Cukurova Medical Journal - Doi: 10.17826/cumj.908562 2021
The prevalence and impacts heavy menstrual bleeding on anemia, fatigue and quality of life in women of reproductive age KOCAÖZ SEMRA,ÇIRPAN RABİYE,DEĞİRMENCİOĞLU ARİFE ZÜHAL Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Pakistan Journal of Medical Sciences - Doi: 10.12669/pjms.35.2.644 2019
The effect of knowledge and health beliefs about colorectal cancer on screening behaviour TAŞ FERDANE,KOCAÖZ SEMRA,ÇIRPAN RABİYE Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - JOURNAL OF CLINICAL NURSING - Doi: 10.1111/jocn.15032 2019
Hemşirelerin Maneviyat ve Manevi Bakım Hakkındaki Bilgilerinin Değerlendirilmesi ÇIRPAN RABİYE,ŞİMŞEK NURAY Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2014
The Effect of Acupressure on the Level of Fatigue in Hemodialysis Patients Eğlence Rabiye, Karataş Nimet, Taşcı Sultan Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - Alternative Therapies in Healthy and Medicine 2013
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN RUHSAL DURUMLARININ BELİRLENMESİ Demirel Adagide Simla, Eğlence Rabiye, Kaçmaz Ercan Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2011
Bildiriler
KEMOTERAPİ ALAN HASTALARDA SPİRİTÜEL İYİLİK HALİ VE YAŞANAN SEMPTOMLAR TÜRKARSLAN ESRA, ÇIRPAN RABİYE, KOLUTEK RAHŞAN Uluslararası - Özet bildiri - (09.09.2023 - ) - 5. INTERNATIONAL DİCLE SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION CONGRESS
DİYABET HASTALARINDA PSİKOSOSYAL UYUM VE ÖZ BAKIM ÇÖREKÇİ ÖZLEM, ÇIRPAN RABİYE, MUZ GAMZE Uluslararası - Özet bildiri - (07.01.2023 - ) - 8th INTERNATIONAL CONGRESS ON MEDICINE, NURSING, AND HEALTH SCIENCES INA CHANGING WORLD
HEMODİYALİZ TEDAVİSİ ALAN BİREYLERDE YAŞAM TARZI BOYUTUYLA UYKU VE HEMŞİRENİN ROLÜ BURKEV FATMA GÖNÜL, ÇIRPAN RABİYE, ÖZCAN ALGÜL AYŞEGÜL Uluslararası - Özet bildiri - (16.04.2021 - ) - 5. ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
Miyokard Enfarktüsü Geçirmiş Olan Bireylerin Yaşadıkları Güçlüklerde Hemşirenin Rolleri BURUNTEKİN FATMA,MUZ GAMZE,ÇIRPAN RABİYE Ulusal - Özet bildiri - (09.10.2019 - 13.10.2019) - 21. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi
Hipertansiyon Hastalarının Hastalık Yönetiminde Teknoloji Kullanımı ve Hemşirelik ŞAMDANLI ŞEYDANUR,MUZ GAMZE,ÇIRPAN RABİYE Ulusal - Özet bildiri - (09.10.2019 - 13.10.2019) - 21. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi
Diyabet Yönetiminin Sağlanmasında İnsülin Enjeksiyonu ve Parmak Delmeye Bağlı Yaşanan Korku Engel Mi? DAĞDELEN MERVE,MUZ GAMZE,ÇIRPAN RABİYE Ulusal - Özet bildiri - (09.10.2019 - 13.10.2019) - 21. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi
Diz Osteoartriti Olan Bireylere Uygulanan Akupres’in Ağrı, Fonksiyonel Durum ve Yaşam Kalitesine Etikisi AYDEMİR TUĞBA,ÇIRPAN RABİYE,TEKİNSOY KARTIN PINAR Uluslararası - Özet bildiri - (04.05.2018 - 05.05.2018) - II.Uluslararası Multidsipliner Çalışmaları Kongresi
Üreme Çağındaki Kadınlarda Görülen Ağır Menstrual Kanamanın Anemi, Yorgunluk ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi KOCAÖZ SEMRA,ÇIRPAN RABİYE,DEĞİRMENCİOĞLU ARİFE ZÜHAL Uluslararası - Özet bildiri - (02.05.2018 - 05.05.2018) - ı. Health Science and Life Congress
Kadınlarda Metabolik Sendromun Uyku ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi ÇIRPAN RABİYE,DEĞİRMENCİOĞLU ARİFE ZÜHAL,KOCAÖZ SEMRA Uluslararası - Özet bildiri - (02.05.2018 - 05.05.2018) - I. Health Science and Life Congress
Hemşirelik Öğrencilerinin Etik Karar Verme Düzeylerinin Değerlendirilmesi ÇIRPAN RABİYE,KIZILIRMAK AYNUR Uluslararası - Özet bildiri - (21.09.2017 - 23.09.2017) - I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu
BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK MERKEZİNE BAŞVURAN BİREYLERİN MENTAL İYİ OLUŞ DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER ATİK DERYA,KUŞCU KARATEPE HİLAL,ÜNAL KEVSER SEVGİ,ÇIRPAN RABİYE,TUTAR HÜSEYİN Uluslararası - Özet bildiri - (26.05.2016 - 29.05.2016) - 15th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress
Sleep Quality in Patients with Varicose Vein The Effect of Regular Pressured Varicose Vein Stocking Usage ATİK DERYA,ERDOĞAN ZEYNEP,ATİK CEM,ÇIRPAN RABİYE,KUŞCU KARATEPE HİLAL Uluslararası - Özet bildiri - (26.05.2016 - 29.05.2016) - 15th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress
BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK MERKEZİNE BAŞVURAN BİREYLERİN POZİTİFLİK DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER KUŞCU KARATEPE HİLAL,ÜNAL KEVSER SEVGİ,ATİK DERYA,ÇIRPAN RABİYE,TUTAR HÜSEYİN,TOSUN SERKAN Uluslararası - Özet bildiri - (26.05.2016 - 29.05.2016) - 15th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress
Temizlik İşlerinde Çalışanlarda Kas iskelet Sistemi Rahatsızlıklarının Değerlendirilmesi ÇIRPAN METİN,KAHRAMAN FUNDA,ÇIRPAN RABİYE Uluslararası - Özet bildiri - (08.05.2016 - 11.05.2016) - 8.Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı
Hemşirelik Öğrencilerinin Maneviyat ve Manevi Bakım Hakkındaki Bilgilerinin ve Algılayışlarının Değerlendirilmesi ÇIRPAN RABİYE,KIZILIRMAK AYNUR,MUZ GAMZE,EFE ERTÜRK NURİYE Uluslararası - Özet bildiri - (02.05.2016 - 04.05.2016) - II.Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu
Hemşirelerin tamamlayıcı ve alternatif tedavi kullanım durumları ÇIRPAN RABİYE,EFE ERTÜRK NURİYE,MUZ GAMZE,EVGİN DERYA Ulusal - Poster - (27.05.2015 - 29.05.2015) - Tamamlayıcı ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresiğ
Nevşehir İl Merkezindeki Yataklı Tedavi Kurumlarında Çalışan Temizlik Personellerinin Hepatit B Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Saptanması Eğlence Rabiye, Şimşek Nuray, Güven şefika Dilek, Yaramış Nazan, Kartal Bahtışen, Çalışkan Zehra Uluslararası - Poster - ( - ) - 4. Uluslararası - 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi
Kitap
Medical Nursing ÇIRPAN RABİYE Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Urinary Tract Infections - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Nova Science Publishers - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:588 - ISBN:979-8-89113-144-6 - (Bölüm Sayfaları:283 - 286) 2023
Temel İç Hastalıkları Hemşireliği ve Farklı Boyutlarıyla Kronik Hastalıklar ÇIRPAN RABİYE Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Kronik hastalıklar ve spiritüel bakım - Ders Kitabı - Yayın Evi:Nobel Tıp Kitabevi - Basım Sayısı:1 2016
Kanıta Dayalı Rehberleriyle Tamamlayıcı ve Destekleyici Uygulamalar ÇIRPAN RABİYE Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Yorgunlukta Akupres Uygulaması - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Akademisyen Kitabevi - (Bölüm Sayfaları:253 - 266) 2015