Eğitim Bilgileri
Doktora AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/PEYZAJ MİMARLIĞI (DR)/ 2017-
Yüksek Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/PEYZAJ MİMARLIĞI (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Yeşil alanların kent turizmine katkısının Antalya örneğinde incelenmesi 2014-2017
Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ/PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ/PEYZAJ MİMARLIĞI PR./ 2008-2013
Akademik Unvanlar
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/MİMARLIK FAKÜLTESİ/PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ/BİTKİ MATERYALİ VE YETİŞTİRME TEKNİĞİ ANABİLİM DALI 2016-
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ/MİMARLIK FAKÜLTESİ/PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ/PEYZAJ PLANLAMA ANABİLİM DALI 2016-
Bildiriler
İklim Adaptasyonunun Anahtarı Olarak Yeşil Altyapı: Kentsel Doğa ve İklim Değişikliği ORTAÇEŞME VELİ, ZEĞEREK ALTUNBEY PINAR Ulusal - Özet bildiri - (17.11.2022 - ) - Türkiye Peyzajları 4. Ulusal Konferansı
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELEDE YEŞİL ALTYAPI UYGULAMALARI ZEĞEREK ALTUNBEY PINAR, BALTA SILA, TAŞKAN GAYE Uluslararası - Özet bildiri - (21.02.2020 - ) - 4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi
Kentsel Yeşil Alanların Sağladığı Yararların Ekonomik Boyutu ORTAÇEŞME VELİ, YILDIRIM EMRAH, ZEĞEREK ALTUNBEY PINAR Ulusal - Tam metin bildiri - (05.02.2020 - ) - İstanbul Yeşil Alanlar Çalıştayı
Doğa Turizminde Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Rota Planlama: Aladağlar Milli Parkı Örneği YILDIZ NURİYE EBRU,ZEĞEREK PINAR Uluslararası - Özet bildiri - (16.11.2018 - 17.11.2018) - V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS)
İklim Değişikliğinin Kentsel Peyzajlar Üzerine Etkileri / Effects Of Climate Change On Urban Landscapes ZEĞEREK PINAR,YILDIRIM EMRAH,ORTAÇEŞME VELİ Uluslararası - Tam metin bildiri - (01.11.2018 - 03.11.2018) - Alanya International Local Goverments Symposium
Turizm Kentleşmesinin Kıyı Kentleri Üzerine Etkileri: Alanya Örneği / The Effects of Tourism Related Urbanization on Coastal Cities: The Case of Alanya ZEĞEREK PINAR,YILDIRIM EMRAH,ORTAÇEŞME VELİ Uluslararası - Tam metin bildiri - (01.11.2018 - 03.11.2018) - Alanya International Local Goverments Symposium
Kent Turizmi Destinasyon Tercihlerinde Yeşil Alanların Rolü: Yerli Ve Yabancı Ziyaretçilerle Karşılaştırmalı Bir Çalışma / The Role Of Green Spaces In The Destınatıon Choıce Of Urban Tourısts: A Comparatıve Study Wıth Domestıc And Internatıonal Vısıtors ZEĞEREK PINAR,ORTAÇEŞME VELİ Uluslararası - Tam metin bildiri - (27.09.2018 - 30.09.2018) - IWACT 2018-II. West Asia Congress of Tourism Research
Van Gölü Ve Çevresinin Turizm Ve Rekreasyon Potansiyelinin Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of Tourısm And Recreatıon Potentıal Of Lake Van And Its Near Envırons ZEĞEREK PINAR,ORTAÇEŞME VELİ Uluslararası - Tam metin bildiri - (27.09.2018 - 30.09.2018) - IWACT 2018-II. West Asia Congress of Tourism Research
Kentsel Yeşil Alanların Antalya Kent Turizmindeki Yeri ZEĞEREK PINAR,ORTAÇEŞME VELİ Uluslararası - Özet bildiri - (28.04.2018 - 01.05.2018) - III. INES ULUSLARARASI EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
Kentsel Hava Kirliliğinin Kontrolünde Yeşil Alanların Önemi ZEĞEREK PINAR,ORTAÇEŞME VELİ Uluslararası - Özet bildiri - (12.09.2017 - 15.09.2017) - UKECEK-Environmental Conservation and Biodiversity-XIII. Congress of Ecology and Environment with International Participation
Kentsel Açık ve Yeşil Alan Planlama ve Kent Ekolojisi / Urban Open and Green Space Planning and Urban Ecology YILDIRIM EMRAH,ZEĞEREK PINAR,ORTAÇEŞME VELİ Uluslararası - Özet bildiri - (12.09.2017 - 15.09.2017) - UKECEK-Environmental Conservation and Biodiversity-XIII. Congress of Ecology and Environment with International Participation