Eğitim Bilgileri
Doktora HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TARİH (DR)/ Tez adı : Stanislaw August Poniatowski̇’xxnin Si̇yasal Sistem Reformu Projesi̇ 2007-2015
Yüksek Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TARİH (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Madame Geoffrin ile Yazışmaları Işığında Stanislaw August Poniatowski’xxnin 1764-1768 Yılları Arasındaki Politik Portresi 2002-2006
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ/BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ/LEH DİLİ VE EDEBİYATI PR. (LEHÇE)/ 1995-1999
Akademik Unvanlar
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ/GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ ANABİLİM DALI 2018-
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TARİH BÖLÜMÜ/YENİÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI 2015-2018
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TARİH BÖLÜMÜ/YENİÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI 2002-2015
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TARİH BÖLÜMÜ/YENİÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI 2000-2002
İdari Görevler
Erasmus Koordinatörü NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2018-
Makaleler
Kırsal Emeğin Dolayımında Aracı Formlar ve Egemenlik İlişkileri: Dünya Ekonomisi’nde Hane ve Emek Tartışması AKAY DİNÇ ÖZLEM Uluslararası - Hakemli - Cite Factor, DRJI, i2or, Rootindexing, ResearchBib, Scientific Indexing Services, Journal Factor, Academic Keys, COSMOS IF, Neliti, OpenAIRE, ASOS indeks - Özgün Makale - Politik Ekonomik Kuram - Doi: 10.30586/pek.817746 2020
Polonya Kralı Poniatowski’nin Diplomasi Reformu Çerçevesinde İstanbul Şarkiyat Mektebi AKAY DİNÇ ÖZLEM Uluslararası - Hakemli - MLA - Özgün Makale - Toplumsal Tarih 2014
Bildiriler
Willy Nilly Belonging: The Fears and Exclusionary Practices of/against Greece Turks and Anatolian Greeks after Population Exchange AKAY DİNÇ ÖZLEM,ÜNAL BAYRAM Uluslararası - Özet bildiri - (30.08.2017 - 30.09.2017) - 13th Conference of the European Sociological Association ”(Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities”
Polonya Edebiyat Tarihinde 'Türk' Algısı AKAY DİNÇ ÖZLEM Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.05.2016 - 27.05.2016) - II. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
The image of Turk in Polish literature during the Great Emigration of Poles AKAY DİNÇ ÖZLEM Uluslararası - Özet bildiri - (11.07.2016 - 15.07.2016) - Turkish Migration Conference
Kitap
Wladyslaw Konopczynski jako badacz dziejow XVIII wieku AKAY DİNÇ ÖZLEM Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Miejsce Pracy Konopczynskiego Polska a Turcja na tle historiografii tureckiej - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:257 - ISBN:978-83-63352-30-1 - (Bölüm Sayfaları:129 - 140) 2014
Sosyal Bilimler Işığında Polonya Cumhuriyeti BAŞ OSMAN FIRAT,AKAY DİNÇ ÖZLEM Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Herbert: Ruhun Lifleri Vicdanın Kıkırdakları - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Beta - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:566 - ISBN:9786053339113 - (Bölüm Sayfaları:255 - 266) 2017
Sosyal Bilimler Işığında Polonya Cumhuriyeti AKAY DİNÇ ÖZLEM Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:XVIII. Yüzyılın İkinci Yarısında Reform Düşüncesi ve Uygulama Örnekleri: 1764-1775-1791 - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Beta - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:566 - ISBN:9786053339113 - (Bölüm Sayfaları:499 - 510) 2017
Kehribar Ülkesinden Yeni Öyküler & Çağdaş Polonya Edebiyatı Antolojisi AKAY DİNÇ ÖZLEM Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:İlk İntiharım - Kitap Tercümesi - Yayın Evi:Kalem Kültür - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:320 - ISBN:978 605 894 01 85 - (Bölüm Sayfaları:129 - ) 2014