Eğitim Bilgileri
Post-Doktora The University of Warwick Finans 2024-
Doktora University of Exeter Finans Tez adı : Essays on stock liquidity 2014-2017
Yüksek Lisans University of Delaware Ekonomi ve Uygulamalı Ekonometri 2012-2014
Yüksek Lisans University of Delaware {Delaware} FİNANS 2010-2012
Lisans DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/İŞLETME PR./ 2004-2008
Akademik Unvanlar
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/FİNANS VE BANKACILIK BÖLÜMÜ/FİNANS ANABİLİM DALI 2018-
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/FİNANS VE BANKACILIK BÖLÜMÜ 2017-2018
Yönetilen Tezler
RAHİME ÇELİK Yüksek Lisans HİSSE SENEDİ FİYATLARI İLE FİNANSAL BAŞARISIZLIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: BORSA İSTANBUL-30 ENDEKSİNDE YER ALAN İMALAT FİRMALARI ÖRNEĞİ 2024
GÖKÇE AVBAZ Yüksek Lisans Borsa İstanbul'da sürü psikolojisi incelemesi: Bankacılık sektörü örneği 2023
ÇİLEM YILDIRIM Yüksek Lisans Google trend arama hacim endeksi ile BİST 30 firmalarının getirileri arasındaki ilişki 2023
RECEP KOÇ Yüksek Lisans Fiyat adımlarındaki değişimin hisse senedi getirileri üzerindeki etkisi: Borsa İstanbul örneği 2022
BİLAL KAÇMAZ Yüksek Lisans Pay opsiyonlarının payların getirisi üzerindeki etkisi: Türkiye örneği 2022
SEDEN ERCAN Yüksek Lisans Satın alma ve birleşme haberlerinin borsa getirisi üzerine etkisi: 2005-2017 Borsa İstanbul örneği 2022
ÇİĞDEM ERBAY Yüksek Lisans Ar-Ge harcamalarının enerji şirketleri karlılıkları üzerindeki etkisi: OECD ülkeleri örneği 2021
ALİ ÇİLKAYA Yüksek Lisans İnşaat sektörüne verilen banka kredilerinin ekonomik büyüme üzerine etkisi: Türkiye örneği 2021
FADİME TOLU Yüksek Lisans Satın alma ve birleşmelerde kullanılan yöntemlerin şirket getirilerine etkisi: Borsa İstanbul örneği 2021
Projeler
TÜBİTAK PROJESİ Devam Ediyor İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve İslami İlimler Fakültesi İslami Finans Algısı Karşılaştırması: Niğde Örneği (21.11.2022-)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Firmaların Finansal Kısıtlarının İnovasyon Etkinliği Üzerine Etkisi (21.06.2021-20.06.2022)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Enerji Firmalarının Nakit Akış Duyarlılığının Analizi: OECD Örneği (01.03.2021-28.02.2022)
TÜBİTAK PROJESİ Devam Ediyor Finansal Anomaliler ve Seans Dışı İşlemler (01.02.2024-)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Türkiye'de Bütçe Açıklarının Borsa Getirisi Üzerindeki Etkisi (01.02.2022-01.08.2022)
İdari Görevler
Enstitü Müdür Yardımcısı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2023-
Bölüm Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2023-
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2020-
Erasmus Koordinatörü NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2019-
Enstitü Müdür Yardımcısı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2018-2022
Ödüller
Yayın Teşvik Ödülü Kamu, TÜRKİYE 2022
Yayın Teşvik Ödülü Kamu, TÜRKİYE 2023
En İyi Bildiri Sunumu Ödülü University of Exeter Yurtdışı Üniversite, İNGİLTERE 2016
Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu TÜBİTAK Kamu, TÜRKİYE 2024
Makaleler
TÜRKİYE’DE BÜTÇE AÇIKLARININ BİST-100 ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ GÜLER HÜNKAR, HAYKIR ÖZKAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Cukurova Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi - Doi: 10.35379/cusosbil.1252940 2023
INVESTOR HAPPINESS AND CRYPTOCURRENCY RETURNS: FRESH EVIDENCE FROM TOP FIVE CRYPTOCURRENCIES YAĞLI İBRAHİM, HAYKIR ÖZKAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Pamukkale University - Doi: 10.30794/pausbed.1183813 2023
Environmental pollution effects of economic, financial, and industrial development in OPEC: comparative evidence from the environmental Kuznets curve perspective DEMİRAL MEHMET, HAYKIR ÖZKAN, AKTEKİN GÖK EMİNE DİLARA Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Environment, Development and Sustainability - Doi: 10.1007/s10668-023-03663-6 2023
Does Financial Development Enhance Economic Growth? The Case of Turkic Countries ÇETENAK EMİN HÜSEYİN, HAYKIR ÖZKAN, ÖZTÜRK ÇETENAK ÖZLEM Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Bilig, Journal of Social Sciences of Turkish World - Doi: 10.12995/bilig.10603 2023
Herding behavior in the European banking sector during the COVID-19 outbreak: The role of short-selling restrictions YAĞLI İBRAHİM,HAYKIR ÖZKAN,ÇETENAK EMİN HÜSEYİN Uluslararası - Hakemli - ESCI, Scopus - Özgün Makale - Economics Bulletin 2022
Cash Flow Sensitivity Analysis of Energy Companies ÇETENAK EMİN HÜSEYİN, HAYKIR ÖZKAN, ÖZTÜRK ÇETENAK ÖZLEM, AYDIN MELİKŞAH Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus, ASOS, DOAJ, DRJI - Özgün Makale - Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi 2022
Speculative Bubbles and Herding in Cryptocurrencies HAYKIR ÖZKAN, YAĞLI İBRAHİM Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Financial Innovation - Doi: 10.1186/s40854-022-00383-0 2022
Oil Price Explosivity and Stock Return: Do Sector and Firm Size Matter? HAYKIR ÖZKAN, YAĞLI İBRAHİM, AKTEKİN GÖK EMİNE DİLARA, BUDAK HİLAL Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Resources Policy - Doi: 10.1016/j.resourpol.2022.102892 2022
Does the electricity consumption and economic growth nexus alter during COVID-19 pandemic? Evidence from European countries GÜLER HÜNKAR, HAYKIR ÖZKAN, Öz Selçuk Uluslararası - Hakemli - SCOPUS - Özgün Makale - The Electricity Journal - Doi: 10.1016/j.tej.2022.107144Get 2022
Monetary policy application and stock market reaction during Covid-19 Pandemic: Evidence from Turkey HAYKIR ÖZKAN, ÖZTÜRK ÇETENAK ÖZLEM Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - Doi: 10.25287/ohuiibf.983443 2022
SATIN ALMA VE BİRLEŞMELERDE KULLANILAN YÖNTEMLERİN ŞİRKET GETİRİLERİNE ETKİSİ: BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ Tolu Fadime, HAYKIR ÖZKAN, ÇETENAK EMİN HÜSEYİN Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus, SIS, ESJI, SOBIAD, Crossref - Özgün Makale - International Journal of Business Economics and Management Perspectives - Doi: 10.29228/ijbemp.62670 2022
İnşaat Sektörüne Verilen Banka Kredilerinin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği ÇİLKAYA ALİ, HAYKIR ÖZKAN Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus, ASOS, ESJI, SOBIAD, Crossref - Özgün Makale - Journal of Academic Opinion 2022
The effect of technological developments on the stock market: evidence from emerging market ÇELİK MEHMET SİNAN, ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN, HAYKIR ÖZKAN Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Applied Economics Letters - Doi: 10.1080/13504851.2022.2128172 2022
BİRLEŞME VE SATIN ALMA HABERLERİNİN BORSA GETİRİSİ ÜZERİNE ETKİSİ: 2005-2017 BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ ERCAN SEDEN, HAYKIR ÖZKAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 2022
Borsa Likiditesi ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Borsa İstanbul Örneği ÖZTÜRK ÇETENAK ÖZLEM,HAYKIR ÖZKAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - Doi: 10.33437/ksusbd.552463 2019
TÜRKİYE’DE BANKA KREDİLERİNİN İHRACAT ÜZERİNE ETKİLERİ EKONOMETRİK ANALİZ HAYKIR ÖZKAN,AYDIN MELİKŞAH Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 2019
YAŞIN FİRMANIN PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AİLE ŞİRKETLERİNDEN İNCELEMELER HAYKIR ÖZKAN,ÇELİK MEHMET SİNAN Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus, EBSCO, Eurasian Scientific Journal Index - Özgün Makale - Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - Doi: 10.25287/ohuiibf.403257 2018
Does MAX Anomaly Exist in Emerging Market: Evidence from the Turkish Stock Market? HAYKIR ÖZKAN Uluslararası - Hakemli - EconLit, EBSCO, DOAJ, IndexCopernicus,ASOS İndex - Özgün Makale - International Journal of Economics and Financial Issues 2018
Profit Persistence in Energy Industry: A Comparison Between Listed and Unlisted Companies İSKENDEROĞLU ÖMER,HAYKIR ÖZKAN Uluslararası - Hakemli - SCOPUS - Özgün Makale - International Journal of Energy Economics and Policy 2018
Bildiriler
DOES INTEREST RATE ANNOUNCEMENT OF THE USE AFFECT BITCOIN PRICE? HAYKIR ÖZKAN, YAĞLI İBRAHİM Uluslararası - Tam metin bildiri - (07.09.2022 - 09.09.2022) - 5th International Congress on Economic, Finance and Energy (EFE'22)
The Effect of Budget Deficits on Stock Market Returns in Turkey GÜLER HÜNKAR, HAYKIR ÖZKAN Uluslararası - Özet bildiri - (01.09.2022 - 04.09.2022) - 8th International Conference on Economics Turkish Economic Association (ICE-TEA 2022)
Does Oil Price Explosivity Impact Stock Return for Oil Sectors? HAYKIR ÖZKAN, AKTEKİN GÖK EMİNE DİLARA, BUDAK HİLAL, YAĞLI İBRAHİM Uluslararası - Özet bildiri - (13.05.2022 - 15.05.2022) - EconAnadolu 2022 the Sixth International Conference on Economics
Who is the Star of Falling Interest Rates in Turkey? HAYKIR ÖZKAN, KAR MUHSİN, ÖZAYTÜRK GÜRÇEM Uluslararası - Özet bildiri - (13.05.2022 - 15.05.2022) - EconAnadolu 2022 the Sixth International Conference on Economics
Economic Policy Uncertainty and Stock Return: Evidence from Hospitality Industry YAĞLI İBRAHİM, HAYKIR ÖZKAN Uluslararası - Özet bildiri - (24.03.2022 - 26.03.2022) - CONFERENCE ON MANAGING TOURISM ACROSS CONTINENTS-MTCON 2022
Monetary Policy Application and Stock Market Reaction During COVID-19 Pandemic: Evidence from Turkey HAYKIR ÖZKAN, ÖZTÜRK ÇETENAK ÖZLEM Uluslararası - Özet bildiri - (09.04.2021 - 11.04.2021) - 7th International Conference on Economics (ICE-TEA 2021)
Investment Cash-Flow Sensitivity of Energy Companies ÇETENAK EMİN HÜSEYİN, HAYKIR ÖZKAN Uluslararası - Özet bildiri - (14.10.2020 - 15.10.2020) - 4th INTERNATIONAL CONGRESS ON ECONOMICS FINANCE AND ENERGY (EFE'20)
BANKACILIK VE FİNANS ÖĞRENCİLERİNİN İSLAMİ BANKACILIK ALGISI BAŞÖZ BEYZA, HAYKIR ÖZKAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (07.11.2019 - 09.11.2019) - Uluslararası Kapadokya Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi
KREDİ DERECELENDİRME KURUMLARININ BRICS ÜLKELERİNE VERMİŞ OLDUKLARI NOTLARIN BORSA ENDEKSİNE ETKİSİ KAYA GÖZDE NUR,HAYKIR ÖZKAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (07.11.2019 - 09.11.2019) - Uluslararası Kapadokya Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi
DOES SHORT INTEREST PREDICT FUTURE STOCK RETURN: EVIDENCE FROM TURKISH STOCK MARKET? HAYKIR ÖZKAN Uluslararası - Özet bildiri - (23.10.2019 - 25.10.2019) - 6th INTERNATIONAL CONGRESS ON ACCOUNTING AND FINANCE RESEARCH (ICAFR'19)
The Effect of Tick Size Change on Liquidity: Evidence from Borsa Istanbul HAYKIR ÖZKAN Uluslararası - Özet bildiri - (26.10.2018 - 29.10.2018) - 5th International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS)
The Effect of Exclusion from the Index on Momentum Return? Evidence from Grouping in Borsa İstanbul HAYKIR ÖZKAN Uluslararası - Özet bildiri - (26.10.2018 - 29.10.2018) - 5th International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS)
Türkiye’de ve Dünya’da Uygulanan Bireysel Emeklilik Sistemi Üzerine Bir İnceleme ARSLAN SEÇKİN,ÇELİK MEHMET SİNAN,HAYKIR ÖZKAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (04.05.2018 - 05.05.2018) - 2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi
The Performance of the Famiy-OwnedCompanies using Springate Model: Evidence from Turkish Stock Market HAYKIR ÖZKAN,ÇELİK MEHMET SİNAN Uluslararası - Özet bildiri - (16.04.2018 - 18.04.2018) - 3rd INTERNATIONAL CONGRESS ON ECONOMICS, FINANCE AND ENERGY (EFE'18)
The Impact of Stock Liquidity on Idiosyncratic Volatility: Evidence from Decimalisation HAYKIR ÖZKAN, Abhyankar Abhay, Harris Richard Uluslararası - Özet bildiri - (26.07.2016 - 28.07.2016) - World Finance Conference
Kitap
Interpretive Research: Economics and Administration Sciences HAYKIR ÖZKAN, YAĞLI İBRAHİM Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:DO DYNAMICS OF LARGE-PRICE MOVEMENTS VARY AMONG DIFFERENT STOCK MARKETS? EVIDENCE FROM EUROPEAN STOCK MARKETS - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Livre De Lyon - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:304 - ISBN:978-2-38236-303-4 - (Bölüm Sayfaları:119 - 145) 2022
Economic and Social Studies HAYKIR ÖZKAN,ÇELİK MEHMET SİNAN,ZENGİN BEKİR Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Blockchain Technology Analysis of Bitcoin as an Investment Tool - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:LAP LAMBERT Academic Publishing - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:373 - ISBN:978-613-9-92347-2 - (Bölüm Sayfaları:205 - 217) 2018
TEORIES AND CRITICS IN ECONOMICS MANAGEMENT HAYKIR ÖZKAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:SHORT SELLING AND EXPECTED STOCK RETURN:EVIDENCE FROM BORSA ISTANBUL - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:IJOPEC PUBLICATION - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:551 - ISBN:978-1-912503-80-3 - (Bölüm Sayfaları:235 - 249) 2019
RECENT ECONOMIC APPROACHES FINANCIAL CORPORATE POLICY HAYKIR ÖZKAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:THE EFFECT OF ILLIQUIDITY ON THE EXPECTED RETURN: EVIDENCE FROM SENTIMENT INDEX - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:IJOPEC PUBLICATION - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:501 - ISBN:978-1-912503-82-7 - (Bölüm Sayfaları:367 - 393) 2019
Editör
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi HAYKIR ÖZKAN Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi - Editör 2023
Niğde Omer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi HAYKIR ÖZKAN,ÇETENAK EMİN HÜSEYİN Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü - Yrd. Editör 2019