Eğitim Bilgileri
Doktora ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/YÖNETİM VE ORGANİZASYON (DR)/ Tez adı : İzlenim Yönetimi Taktiklerinin Örgütsel Sonuçlara Etkisi Üzerine Bir Araştırma 2008-2013
Yüksek Lisans NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/YÖNETİM VE ORGANİZASYON (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Örgütsel Bağlılığın Sağlanmasında Personel Güçlendirme ve Psikolojik Sözleşmenin Etkisine İlişkin Bir Araştırma 2006-2008
Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/İŞLETME PR. (İÖ)/ 2001-2005
Akademik Unvanlar
DOÇENT NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ/ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK ANABİLİM DALI 2020-
DOÇENT NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/YÖNETİM VE ORGANİZASYON ANABİLİM DALI 2019-2020
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/YÖNETİM VE ORGANİZASYON ANABİLİM DALI 2013-2019
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/YÖNETİM VE ORGANİZASYON ANABİLİM DALI 2008-2013
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/YÖNETİM VE ORGANİZASYON ANABİLİM DALI 2005-2008
Projeler
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı The Effect of Impression Management Tactics on Organizational Results: An Evaluative Study (30.03.2011-30.03.2012)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Örgütsel Bağlılığın Sağlanmasında Personel Güçlendirme ve Psikolojik Sözleşmenin Önemine İlişkin Bir Araştırma (28.12.2006-01.08.2008)
Diğer (Uluslararası) Tamamlandı Management Issues in Global Supply Chains: A Comparative Analysis on Selected Leading Companies from USA and Turkey (Küresel Tedarik Zincirlerinde Yönetim Sorunları ABD ve Türkiye den Seçilen Lider İşletmeler Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz) (08.10.2015-03.08.2016)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı İzlenim Yönetimi Taktiklerinin Örgütsel Sonuçlara Etkisi Üzerine Bir Araştırma (06.09.2010-10.04.2013)
İdari Görevler
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014-2015
Ödüller
Best Paper Award (En İyi Makale Ödülü) Society of Interdisciplinary Business Research Mesleki Dernekler, HONG KONG 2017
23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Muhan Soysal En İyi Bildiri Ödülü MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Üniversite, TÜRKİYE 2015
Makaleler
Where is the gray side of green growth? Theoretical insights, policy directions, and evidence from a multidimensional approach DEMİRAL MEHMET, DEMİRAL ÖZGE Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - Environmental Science and Pollution Research - Doi: 10.1007/s11356-021-13127-x 2021
Empirical Links between Global Value Chains, Trade and Unemployment DEMİRAL MEHMET,DEMİRAL ÖZGE,KHOICH AIZHAN,MAIDYROVA AIGUL Uluslararası - Hakemli - ESCI, Scopus - Özgün Makale - Montenegrin Journal of Economics 2020
The Match of Non-Environmental Preferences of Job Interviewers and Job Applicants: A Descriptive Analysis of Natural Resource Intensive Businesses in Turkey DEMİRAL ÖZGE Ulusal - Hakemli - ASOS (Academia Social Sciences), IndexCopernicus, EBSCO, ProQuest - Özgün Makale - Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2018
Sources and Predictors of Work-Family Conflict: A Multidimensional Study across European Countries and Turkey DEMİRAL ÖZGE Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Business and Economics Research Journal (BERJ) - Doi: 10.20409/berj.2018.143 2018
A Research On The Differences Between Business Negotiation Styles Of Turkish And American Managers DEMİRAL ÖZGE Uluslararası - Hakemli - ESCI: Emerging Sources Citation Index - Özgün Makale - Ege Akademik Bakış (Ege Academic Review) - Doi: 10.21121/eab.2018237355 2018
Commuting Stress–Turnover Intention Relationship and the Mediating Role of Life Satisfaction: An Empirical Analysis of Turkish Employees DEMİRAL ÖZGE Uluslararası - Hakemli - Scopus - Özgün Makale - Social Sciences - Doi: https://doi.org/10.3390/socsci7090147 2018
İş Örgütlerinin Etik Davranışları ve Liyakate Dayalı Profesyonel Yönetim Sistemleri: Türkiye-Avrupa Birliği Karşılaştırması DEMİRAL ÖZGE Ulusal - Hakemli - ASOS (Academia Social Sciences) - Özgün Makale - Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2018
Küresel Tedarik Ağları ve Yönetim-Organizasyon Sorunları: Çok Boyutlu Bir Literatür İncelemesi DEMİRAL ÖZGE Ulusal - Hakemli - EBSCO-CEEAS (Central Eastern European Academic Source) - Özgün Makale - Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2017
Örgütlerde Mesleki Eğitim/Öğretim Faaliyetlerinin Çalışanların Terk Etme Eğilimine Etkisi: Türkiye’deki Uygulamalar Üzerine Bir Anket Araştırması DEMİRAL ÖZGE Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Gaziantep University Journal of Social Sciences - Doi: 10.21547/jss.345605 2017
Effects of Training on Employee Job Satisfaction and Achievement: ‘Train to Gain’ Evidence from Manufacturing Businesses in Turkey DEMİRAL ÖZGE Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Business and Management Studies: An International Journal - Doi: 10.15295/bmij.v5i3.157 2017
Cost-Sharing Payment Plans and Cost-Saving Green Management Practices: The Case of Seasonal Employees in Turkey’s Small- and Medium-Sized Touristic Hotels DEMİRAL ÖZGE Uluslararası - Hakemli - CrossRef, Index Copernicus, Google Scholar - Özgün Makale - International Journal of Managerial Studies and Research - Doi: 10.20431/2349-0349.0512005 2017
Unionization and Job Quality Nexus: Multi-Country Empirical Evidence from Objectivist Approach DEMİRAL ÖZGE Uluslararası - Hakemli - EconLit, ProQuest, Directory of Research Journal Indexing - Özgün Makale - Review of Integrative Business and Economics Research (RIBER) 2017
Factors Affecting Individual Attitudes and Perceptions towards Entrepreneurship: Does Education Really Matter? DEMİRAL ÖZGE Uluslararası - Hakemli - EBSCOhost, ECONIS, EconPapers, IndexCopernicus, RePEc, Scirus - Özgün Makale - International Journal of Business Administration - Doi: 10.5430/ijba.v7n4p43 2016
Government, Globalization and Governance Impacts on Business Start-ups Evidence from a Classified Panel Data Analysis DEMİRAL ÖZGE,DEMİRAL MEHMET Uluslararası - Hakemli - EconLit, DOAJ, RePEc, EBSCOhost, Index Copernicus, Ulrichsweb - Özgün Makale - Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology 2016
Does Competitive Business Environment Affect Entrepreneurial Activities? A Multi-Country Longitudinal Data Analysis DEMİRAL ÖZGE Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Yönetim ve Organizasyon Araştırmaları Dergisi (Journal of Management and Organization Studies) 2016
İzlenim Yönetiminin Olumsuz Örgütsel Sonuçlara Etkisi ve Performans Değerlemenin Aracılık Rolü: Türkiye’deki Lider Şirketlerden Ampirik Bulgular DEMİRAL ÖZGE Ulusal - Hakemli - EBSCO, ASOS, Index Copernicus, Sobiad - Özgün Makale - Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2016
Örgütsel Bağlılığın Sağlanmasında Personel Güçlendirme ve Psikolojik Sözleşmenin Etkisine İlişkin Bir Araştırma DOĞAN SELEN,DEMİRAL ÖZGE Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2009
İnsan Kaynakları Yönetiminde Çalışanların Kendilerine Doğru Yolculuk Yöntemi: Yetenek Yönetimi DOĞAN SELEN,DEMİRAL ÖZGE Ulusal - Hakemli - TÜBİTAK-ULAKBİM - Özgün Makale - Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2008
Yalın Yöntemler ve Altı Sigmayı İçeren Bütünleşik Bir Yaklaşım Yalın Altı Sigma DOĞAN SELEN,DEMİRAL ÖZGE Ulusal - Hakemli - TÜBİTAK / ULAKBİM, EBSCOhost - Özgün Makale - Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 2008
İşletmelerde Stratejik Yönetimin Etkinliğini Artırmada Önemli Bir Araç Benchmarking DOĞAN SELEN,DEMİRAL ÖZGE Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi) 2008
Kurumların Başarısında Duygusal Zekanın Rolü ve Önemi DOĞAN SELEN,DEMİRAL ÖZGE Ulusal - Hakemli - ASOS (Academia Social Sciences), TÜBİTAK-ULAKBİM - Özgün Makale - Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi 2007
İşletmelerde Personel Güçlendirme Kültürünün Yaratılmasıyla Müşteri Memnuniyetinin Sağlanması DOĞAN SELEN,DEMİRAL ÖZGE Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2007
Bildiriler
Labor Market Impact of Covid-19 Pandemic and Gender Equality: Are Gender-Egalitarian Cultures Different? DEMİRAL ÖZGE Uluslararası - Özet bildiri - (28.11.2020 - 30.12.2020) - INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMIC THOUGHT (ISET)
Do Education and Training Predict Brain Drain? An Organizational Perspective and Home/Host Country Findings from Executive Opinion Surveys DEMİRAL ÖZGE Ulusal - Özet bildiri - (28.09.2018 - 30.09.2018) - CUDES 2018: VIII. International Congress on Current Debates in Social Sciences
Impacts of Labor Union Activities on Job Quality: Evidence from Waged Workers in OECD Countries DEMİRAL ÖZGE Ulusal - Özet bildiri - (28.04.2017 - 29.04.2017) - 3rd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society
Women’s Unemployment In Turkey A Comparison with Selected Newly EU Member Countries DEMİRAL ÖZGE,DEMİRAL MEHMET Uluslararası - Özet bildiri - (27.10.2011 - 28.10.2011) - World Business and Social Science Research Conference
Girişimcilik ve Yönetişim İlişkisi: Bağımsız Devletler Topluluğu Üzerine Bir Panel Veri Analizi DEMİRAL ÖZGE,DOĞAN SELEN Ulusal - Tam metin bildiri - (26.04.2017 - 28.04.2017) - IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
Where is the Gray Side of Green Growth? Multinational Evidence from Multinational Approach DEMİRAL MEHMET,DEMİRAL ÖZGE Uluslararası - Özet bildiri - (25.06.2020 - 27.06.2020) - International Conference on Economics Energy and Environment
DYNAMIC IMPACT OF ENERGY PRICES ON GREEN PRODUCTIVITY IN EUROPEAN UNION COUNTRIES DEMİRAL MEHMET,DEMİRAL ÖZGE Uluslararası - Tam metin bildiri - (14.11.2020 - 15.11.2020) - International Congress of Energy, Economy and Security
Mutual Relationships between Extractives Dependence, Resource Governance, and Public Trust in Resource-Rich Countries DEMİRAL ÖZGE Uluslararası - Özet bildiri - (14.10.2020 - 15.10.2020) - 4TH INTERNATIONAL CONGRESS ON ECONOMICS FINANCE AND ENERGY POLITICAL ECONOMY OF ENERGY REVOLUTION
Testing the Validity of the PollutionHaven Hypothesis for Regionally Leading Emerging Economies DEMİRAL MEHMET,DEMİRAL ÖZGE Uluslararası - Tam metin bildiri - (14.10.2020 - 15.10.2020) - 4. INTERNATIONAL CONGRESS ON ECONOMICS FINANCE AND ENERGY “Political Economy of Energy Revolution”
Çalışma Hayatında Cinsiyet Eşitsizliğine Sosyal Kurumların Etkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Bir Yatay Kesit Analizi DEMİRAL ÖZGE Ulusal - Tam metin bildiri - (14.05.2015 - 16.05.2015) - 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi
Bilgi Toplumunun Gelişimi ve Bilgi Ekonomisine Geçiş Süreciyle Birlikte Ekonomik Kalkınmada Yeni Fırsatlar DEMİRAL ÖZGE,DEMİRAL MEHMET Ulusal - Özet bildiri - (10.05.2007 - 12.05.2007) - TÜİK 16. İstatistik Araştırma Sempozyumu 2007
Government Globalization and Governance Impacts on Business Start ups: Evidence from a Classified Panel Data Analysis DEMİRAL ÖZGE,DEMİRAL MEHMET Uluslararası - Özet bildiri - (06.04.2016 - 07.04.2016) - International Conference on Business Research and Management Practices in Global Environment
The Effect of Employee Training on Organizational Performance: Evidence from A firm-level and Cross-country Survey Data Analysis DEMİRAL ÖZGE Uluslararası - Özet bildiri - (06.04.2016 - 07.04.2016) - International Conference on Business Research and Management Practices in Global Environment
The Using Patterns of Impression Management Tactics in Organizations Comparative Evidence from Leading Companies in Turkey and The World DEMİRAL ÖZGE Uluslararası - Özet bildiri - (05.06.2014 - 07.06.2014) - 13th Eurasia Business and Economics Society (EBES) Conference
Türkiye’de Çalışanların İş-Ev Ulaşım Stresi ile İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi-Examining the Relationship Between Commuting Stress and Turnover Intention of Employees in Turkey DEMİRAL ÖZGE Ulusal - Özet bildiri - (04.05.2018 - 05.05.2018) - II. Uluslararası Multidispliner Çalışmaları Kongresi / 2nd International Congress on Multidisciplinary Studies
Çalışanların İş-Yaşam Dengesi: Türkiye ve OECD Ülkeleri Üzerine Bir Karşılaştırma-Work-Life Balance of Employees: A Comparison on Turkey and OECD Countries DEMİRAL ÖZGE Ulusal - Özet bildiri - (04.05.2018 - 05.05.2018) - II. Uluslararası Multidispliner Çalışmaları Kongresi / 2nd International Congress on Multidisciplinary Studies
Örgütlerin Dışa Açılma Davranışına Etki Eden Faktörler: Belirsizlikten Kaçınan ve Risk Alan Kültürler Üzerine Kantitatif Bir Karşılaştırma DEMİRAL ÖZGE Ulusal - Tam metin bildiri - (03.11.2017 - 04.11.2017) - V. Örgütsel Davranış Kongresi
Informality and Gender Equality Interrelationships: A Cross-National Perspective on Business Practices DEMİRAL ÖZGE Uluslararası - Özet bildiri - (01.08.2016 - 02.08.2016) - 37th International Business Research Conference
Kitap
Perspectives on Modern Economy DEMİRAL ÖZGE,DEMİRAL MEHMET Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Logistics-Trade Performance Nexus: Evidence from a Large Sample of Countries - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:IJOPEC Publication - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:574 - ISBN:978-1-913809-02-7 - (Bölüm Sayfaları:117 - 134) 2020
Managing Public Trust ÇETİN FATİH,DEMİRAL ÖZGE Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Managing Public Trust in Turkey - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Palgrave Macmillan - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-3-319-70484-5 - (Bölüm Sayfaları:225 - 237) 2018
Managing Public Trust ÇETİN FATİH,DEMİRAL ÖZGE Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Managing Public Trust in Turkey - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Palgrave Macmillan Springer - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:295 - ISBN:eBook ISBN: 978-3-319-70485-2 Hardcover ISBN: 978-3-319-70484-5 - (Bölüm Sayfaları:225 - 237) 2018
Changing Organizations: From the Psychological and Technological Perspectives DEMİRAL ÖZGE Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Do Education and Training Predict Brain Drain? An Organizational Perspective and Home/Host Country Findings from Executive Opinion Surveys - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:IJOPEC Publication Limited - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:218 - ISBN:978-1-912503-49-0 - (Bölüm Sayfaları:43 - 59) 2018
Academic Studies in Social, Human and Administrative Sciences DEMİRAL ÖZGE Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Work-Life Balance of Employees in Turkey and a Comparison with other OECD Countries - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Gece Kitaplığı - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:367 - ISBN:978-605-288-606-9 - (Bölüm Sayfaları:195 - 208) 2018
Çalışma Hayatında Cinsiyet Eşitsizligi ve Sosyal Kurumların Etkisi DEMİRAL ÖZGE Ulusal - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Türkiye Alim Kitapları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:69 - ISBN:978-3-639-81210-7 2015