Eğitim Bilgileri
Doktora ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/BASIN VE YAYIN (DR)/ Tez adı : Kültür endüstrisi olarak internetin bireysel özgürleşme ve toplumsal dayanışma kavramları çerçevesinde değerlendirilmesi 2014-2019
Yüksek Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/BASIN VE YAYIN (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : İnternet ve sosyal ağlar dolayımlı gündelik yaşam pratikleri: üniversite gençliği üzerine bir alan araştırması (Anadolu Üniversitesi özelinde Fen Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Bilimleri Fakültesi ve Porsuk Meslek Yüksekokulu örnekleri) 2011-2014
Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/İLETİŞİM BÖLÜMÜ/İLETİŞİM PR./ 2005-2010
Akademik Unvanlar
DOÇENT NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU/GÖRSEL, İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ/RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PR. 2022-
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU/GÖRSEL, İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ/RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PR. 2019-2022
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/İLETİŞİM FAKÜLTESİ/GAZETECİLİK BÖLÜMÜ/GENEL GAZETECİLİK ANABİLİM DALI 2018-2019
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ/İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/BASIN VE YAYIN BÖLÜMÜ/GENEL GAZETECİLİK ANABİLİM DALI 2013-2018
İdari Görevler
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2022-2023
Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2014-2018
Makaleler
Twitter’dan X’e: Sosyal Medyadaki Sahiplik Yapısı Değişiminin X Platformu Üzerinden Değerlendirilmesi YILDIRIM OZAN,AYAN VAHDET MESUT Uluslararası - Hakemli - ESCI - Özgün Makale - Ankara Üniversitesi İLEF Dergisi - Doi: 10.24955/ilef.1432738 2024
PANDEMİ VE UZAKTAN EĞİTİM: “ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN COVİD-19 SALGINI DOLAYISIYLA UYGULANAN UZAKTAN EĞİTİM İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ YILDIRIM OZAN, MADSAR SERHAT Uluslararası - Hakemli - DRJI, Ideal Online, Euro Pub - Özgün Makale - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi (NOHU İFAD) 2022
Dijital Kapitalizm Ekseninde Metaverse: “Örnekler ve Uygulamalar” YILDIRIM OZAN Uluslararası - Hakemli - OJOP Journal Platform and indexing Association, Asos İndex, İdealonline - Özgün Makale - Fenerbahçe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2022
Umut Mekânı Olarak İnternet: Toplumsal Olaylar ve Hak Arama Bağlamında Z Kuşağı Üzerine Mikro Bir İnceleme YILDIRIM OZAN, Sönmez Bahar Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Yeni Medya 2022
SALGIN DÖNEMİNDE EKONOMİK KOŞULLAR VE YAŞAM STANDARTLARI: “FARKLI GELİR GRUPLARI ÜZERİNE MİKRO BİR ANALİZ” YILDIRIM OZAN Uluslararası - Hakemli - SIS Scientific Group, Cite Factor, Asos İndeks - Özgün Makale - Akademik Düşünce Dergisi - Doi: 10.53507/akademikdusunce.1054276 2022
YÖK 100/2000 BURSU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: “AVANTAJLAR VE DEZAVANTAJLAR” YILDIRIM OZAN Ulusal - Hakemli - Scientific Indexing Services, Index Copernicus, Asos Indeks, Research Bible - Özgün Makale - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2021
Covid-19 Döneminde Habercilik: "Haziran 2020’den Sonra Geçilen Yeni Normalleşme Sonrası Salgın ve Salgın Bağlantılı Haberlerin Çözümlenmesi." MADSAR SERHAT, YILDIRIM OZAN Ulusal - Hakemli - Journal Factor, Index Copernicus, Google Scholar, DRJI, Academic Resource Index, ESJI - Özgün Makale - Kritik İletişim Çalışmaları Dergisi 2021
Katılımcı Kültürü Eleştirmek: “Dr. Younan Nowzaradan ile İlgili Caps, Tweet ve Ekşi Sözlük Entrylerinin Değerlendirilmesi” YILDIRIM OZAN Ulusal - Hakemli - Journal Factor, Index Copernicus, Google Scholar, DRJI, Academic Resource Index, Eurasian Scientific Journal Index - Özgün Makale - Kritik İletişim Çalışmaları Dergisi 2020
DİJİTAL YERLİLERİN SOSYOTELİZM (PHUBBING) EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ YILDIRIM OZAN, ÜNALAN DUYGU Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi - Doi: 10.19145/e-gifder.644279 2020
Yeni Koronavirüs Salgını Dolayısıyla Gündeme Gelen Sosyal İzolasyon ve Gönüllü Karantina Döneminde İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı YILDIRIM OZAN,İpek İdil Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi 2020
Katılımcı Kültür Tartışmaları Bağlamında Facebook’taki Anti Fenerbahçe ve Anti Galatasaray Taraftar Grupları Üzerine Bir Değerlendirme YILDIRIM OZAN,ÜNALAN DUYGU Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus, ASOS İndex, ESJI, SOBİAD - Özgün Makale - Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2019
İnternet ve Toplumsal Dayanışma: “Plaza Eylem Platformu” ve “Metal İş Eylemleri” Örnekleri DAĞTAŞ ERDAL,YILDIRIM OZAN Ulusal - Hakemli - DergiPark, Journal Factor, Index copernicus, DRJI, Academic Resource Index, ESJI - Özgün Makale - Kritik İletişim Çalışmaları Dergisi 2019
Toplumsal Dayanışmanın Sanal Boyutu: Tembel Eylemcilik Bağlamında Change.org Örneği YILDIRIM OZAN,DAĞTAŞ ERDAL Uluslararası - Hakemli - EBSCOhost Research Databases,IBSS / ProQuest, Index Copernicus International, Ulrich’xxs Periodicals Directory, Asos Index, Open J-Gate, IAMCR - Özgün Makale - Global Media Journal Turkish Edition 2019
Kültürel Emperyalizm Çerçevesinde Tüketim Pratiklerinin Türkiye Basınındaki Yansımalarının Çözümlenmesi: 24 Kasım 2017 “Kara Cuma” Örneği DAĞTAŞ ERDAL, YILDIRIM OZAN Uluslararası - Hakemli - Research Databases, IBSS / ProQuest, Ulrich's PeriodicalsEBSCOhost Directory, Asos Index, Open J-Gate, IAMCR - Özgün Makale - Global Media Journal Turkish Edition 2018
Gazetelerde ”Güzel”in Sunumu YILDIRIM OZAN,YÜKSEL ERKAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (İNİF E-Dergi) 2017
Mizah Anlayışının Yeni Hali ”Caps”leri ”Dünya Tarihine Yön Veren Kişiler” Üzerinden Okumak DAĞTAŞ ERDAL,YILDIRIM OZAN Uluslararası - Hakemli - Crossref, ProQuest, CiteFactor, DergiPark Akademik, Akademik Dizin, DRJI, Academic Resource Index - Özgün Makale - Intermedia International E-Journal - Doi: 10.21645/intermedia.2017.22 2017
İnternetin Girişimciliği Kapsamında Değişen Enformasyon Siteleri Üzerine Bir Değerlendirme YILDIRIM OZAN,BAŞER EMRAH Uluslararası - Hakemli - EBSCOhost Research Databases, •DOAJ, Directory of Open Access Journals,IBSS / ProQuest,Index Copernicus International,Ulrich's Periodicals Directory,ASOS Index, Open J-Gate, IAMCR - Özgün Makale - Global Media Journal Turkish Edition 2016
IŞİD Terörü Haberleri ve Okuyucu Değerlendirmeleri YILDIRIM OZAN,YÜKSEL ERKAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - İNİF, İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 2016
İnternet ve Sosyal Ağlar Dolayımlı Gündelik Yaşam Pratikleri Anadolu Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Mikro Alan Araştırması DAĞTAŞ ERDAL,YILDIRIM OZAN Uluslararası - Hakemli - Scopus - Özgün Makale - Folklor/Edebiyat 2015
Bildiriler
TÜKETİM KARŞITI TOPLUMSAL HAREKETLER BAĞLAMINDA KARŞIT MEDYA KÜLTÜRÜ GELİŞTİRME: “CULTURE JAMMING” YILDIRIM OZAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (18.09.2021 - 19.09.2021) - 7th International Conference on Social Sciences & Humanities
Yaşam Doyumu ve Sosyal Medya Kullanımı Arasındaki İlişki: Dijital Yerliler Üzerine Ampirik Bir Çalışma YILDIRIM OZAN, KAHYA ELİF Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.06.2021 - 27.06.2021) - 6th International Mardin Artuklu Scientific Researches Conference
Pandemide Doğaya Kaçış, Doğa Turizmi ve Yeni Tercihler Üzerine Bir Değerlendirme KAHYA ELİF, YILDIRIM OZAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (11.06.2021 - 13.06.2021) - Atlas 8. International Congress on Social Sciences
Kültürel Emperyalizm Çerçevesinde Tüketim Pratiklerinin Türkiye Basınındaki Yansımalarının Çözümlenmesi: 24 Kasım 2017 “Kara Cuma” Örneği YILDIRIM OZAN,DAĞTAŞ ERDAL Uluslararası - Özet bildiri - (25.04.2018 - 28.04.2018) - 16th International Symposium Communication in the Millenium
Presentations of Isis Terrorist Attacks in Turkish Newspapers and People s Perceptions YÜKSEL ERKAN,YILDIRIM OZAN Uluslararası - Özet bildiri - (05.05.2016 - 07.05.2016) - 14 th. Communication ın the Millenium
Ağ Toplumlarında Siyaset ve Güç İlişkilerinin Yeniden Üretimi The Politics and the Reproduction of the Power Relations in in the Network Society 2 Uluslararası İletişim Öğrencileri Sempozyumu Eskişehir 6 8 Kasım 2013 YILDIRIM OZAN Uluslararası - Özet bildiri - (06.11.2012 - 08.11.2013) - Community 2. Uluslararası İletişim Öğrencileri Sempozyumu
Kitap
Küreselleşme Medya Toplum YILDIRIM OZAN Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Yeni Medya Aracılığıyla Sunulan Yaşam Biçimleri Twitter Üzerinden Hilal Cebeci Örneği - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Birgün Yayıncılık - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-605-4666-01-0 2012
Küresel Dünyada İletişimin Dijital Yüzleri içinde ”İnternet ve Kültür Endüstrisi Bağlantısını Eleştirel Anlamda Okumak” YILDIRIM OZAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:İnternet ve Kültür Endüstrisi Bağlantısını Eleştirel Anlamda Okumak - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Eğitim Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:218 - ISBN:978-605-7786-87-6 - (Bölüm Sayfaları:117 - 146) 2020
Sosyal Medya Eleştirel Bakış içinde Enformasyon Toplumunu Anlamak: ”Enformasyon Toplumu ve Sosyal Medya Üzerine Betimsel Bir Analiz.” YILDIRIM OZAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:”Enformasyon Toplumu ve Sosyal Medya Üzerine Betimsel Bir Analiz.” - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Lİteratürk Yayınevi - Basım Sayısı:1 - ISBN:9786053372561 2020
Sosyal Bilimci Gözüyle Pandemi Covid-19 Üzerine Araştırma, Uygulama ve Tartışmalar YILDIRIM OZAN,Kara Başak Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Covid‐19 Sürecinde T.C. Sağlık Bakanı’nın Kriz Yönetimi Bağlamında Twitter Kullanımının Değerlendirilmesi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Literatürk Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:656 - ISBN:978-605-70091-9-7 - (Bölüm Sayfaları:37 - 74) 2020
Haber Üzerine. Teori ve Uygulamalar YILDIRIM OZAN,DAĞTAŞ ERDAL Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Post-Modern Kuram Çerçevesinde DeepFake Üretimlerin Olası Etkileri Üzerine Bir Çözümleme - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Literatürk Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:224 - ISBN:978-605-337-278-3 - (Bölüm Sayfaları:77 - 106) 2020
DİJİTAL ÇAĞIN YANSIMALARI: "DİJİTAL KÜLTÜR VE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI" YILDIRIM OZAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Ağ Toplumunda Denetim, Gözetim ve Dijital Paranoya - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Literatürk Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:143 - ISBN:978-625-6949-21-8 - (Bölüm Sayfaları:27 - 50) 2023
DİJİTALİN EŞİĞİNDE: "Tekno-toplumsal Görünümler" MADSAR SERHAT, YILDIRIM OZAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Sosyal Medya ve Dijital Kamusal Alan: "Fırsatlar-Tehditler" - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Literatürk Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:232 - ISBN:978-625-6949-34-8 - (Bölüm Sayfaları:141 - 166) 2023
HABER OKURYAZARLIĞI: "Temel Kavramlar ve Güncel Tartışmalar" YILDIRIM OZAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Gerçekliğe Zarar Veren Bir Unsur Olarak Dezenformasyon ve Dezenformasyon Türleri: "Örnekler Üzerinden Bir Değerlendirme" - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Literatürk Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:366 - ISBN:978-625-6949-36-2 - (Bölüm Sayfaları:297 - 336) 2023
DİJİTAL ÇAĞDA UZMAN GAZETECİLİK 2 BÜYÜKAFŞAR MEHMET, YILDIRIM OZAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Yapay Zekâ Gazeteciliği - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Çizgi Kİtapevi Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:351 - ISBN:978-605-196-832-2 - (Bölüm Sayfaları:311 - 332) 2022
GELENEKSEL YAYINCILIKTAN DİJİTAL YAYINCILIĞA “TELEVİZYON MECRASI” YILDIRIM OZAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:PANDEMİ DÖNEMİNDE TALEBE BAĞLI VİDEO PLATFORMLARI: "NETFLIX, BLUTV VE EXXEN" - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Kriter Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:236 - ISBN:978-625-8012-40-8 - (Bölüm Sayfaları:165 - 196) 2021
Sosyal Medya Çalışmaları. Kuram, Söylem, Pratik. DAĞTAŞ ERDAL,YILDIRIM OZAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Kültür Endüstrisi ve İnternet: Bireysel Özgürleşme ve Toplumsal Dayanışmayı Twitter Üzerinden Okumak - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Literatürk Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:444 - ISBN:978-605-337-218-9 - (Bölüm Sayfaları:65 - 105) 2019
Dijital Dünyada Pandemi: Araştırma ve Tartışmalar YILDIRIM OZAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Sosyal Medya, Pandemi ve Sosyal Özdeşleşme İlişkisi Üzerine Kavramsal Bir Analiz - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Literatürk Academia - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:359 - ISBN:978-625-7606-18-9 - (Bölüm Sayfaları:61 - 92) 2021
Editör
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi (NOHU İFAD) YILDIRIM OZAN Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi (NOHU İFAD) - Editör 2023
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi (NOHU İFAD) YILDIRIM OZAN Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi (NOHU İFAD) - Editör 2023
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi (NOHU İFAD) YILDIRIM OZAN Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi (NOHU İFAD) - Editör 2022
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi (NOHU İFAD) YILDIRIM OZAN Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi (NOHU İFAD) - Editör 2022
Dijital Dünyada Pandemi: Araştırma ve Tartışmalar ÜNAL ÇOLAK FİGEN, YILDIRIM OZAN Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Literatürk Academia - Editör - ISBN:978-625-7606-18-9 2021