Eğitim Bilgileri
Doktora AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (DR)/ Tez adı : Niğde bölgesinin toprak kirliliğinin tespiti ve coğrafi bilgi sistemi ile modellenmesi 2014-2022
Yüksek Lisans Cleveland State University Çevre Çalışmaları 2010-2012
Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ/ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ PR. (İÖ)/ 2004-2008
Akademik Unvanlar
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 2012-
Projeler
ARAŞTIRMA PROJESİ Devam Ediyor 68001-Araştırma Projesi/Sızıntı Sularında Çevre Sağlığını Tehdit Edici Olası Kirleticilerin Tespit Edilmesi (Aksaray Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bilimsel Araştırma Projesi) (04.05.2023-)
İdari Görevler
MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2018-2022
Makaleler
Evsel katı atık oluşum miktarlarının küresel ve yerel mekânsal otokorelasyon yöntemleri ile incelenmesi GÖK GÜLDEN, GÜRBÜZ ORHAN ATAKAN Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi - Doi: 10.28948/ngumuh.871183 2021
Application of geostatistics for grid and random sampling schemes for a grassland in Nigde, Turkey GÜRBÜZ ORHAN ATAKAN, GÖK GÜLDEN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Environmental Monitoring and Assessment 2020
Consumer behavior and policy about e-waste in Aksaray and Nigde cities, Turkey GÖK GÜLDEN, TULUN ŞEVKET, GÜRBÜZ ORHAN ATAKAN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - CLEAN-Soil Air Water 2017
Bildiriler
Interpolation of Soil Quality Parameters for a Dry Agriculture Field with IDW Method GÖK GÜLDEN,GÜRBÜZ ORHAN ATAKAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (27.06.2019 - 29.06.2019) - 1st International Conference on Environment, Techonology and Management
Consumer behaviors and perceptions about waste mobile phones in Central Anatolia region of Turkey GÖK GÜLDEN,GÜRBÜZ ORHAN ATAKAN,DÜZGÜN TÜRKAY Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.05.2015 - 29.05.2015) - TAKAG 2015 Türk-Alman Katı Atık Günleri Teknolojiye Dayalı Kaynak Verimliliği ve Katı Atık Yönetimi