Eğitim Bilgileri
Doktora NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (DR)/ Tez adı : Katı oksit yakıt pillerinde anot gazı geri kazanımı için ejektör geliştirilmesi 2013-2018
Yüksek Lisans NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Pem elektrolizörlerin performansına etki eden parametrelerin sayısal incelenmesi 2011-2013
Lisans ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PR./ 2005-2010
Akademik Unvanlar
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/TERMODİNAMİK ANABİLİM DALI 2020-
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/TERMODİNAMİK ANABİLİM DALI 2019-2020
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/TERMODİNAMİK ANABİLİM DALI 2018-2019
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/TERMODİNAMİK ANABİLİM DALI 2011-2018
Projeler
Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ) PROJESİ Tamamlandı Elektrokimyasal Hidrojen Kompresörü Gelistirilmesi (01.09.2011-01.09.2013)
-Tübitak 1003 Tamamlandı Kompakt Katı Oksit Yakıt Pili Mikro-Kojenerasyon Sistemi Geliştirilmesi (01.08.2014-01.02.2018)
Avrupa Birliği Tamamlandı IMPROVİNG HYDROGEN ENERGY KNOWLEDGE AROUND EUROPE UNION (01.01.2012-01.01.2014)
İdari Görevler
Komisyon Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2022-
Enstitü Müdür Yardımcısı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2022-
Komisyon Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2022-
Komisyon Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2020-
Komisyon Başkanlığı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2020-
Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2020-
Enerji Yönetimi Koordinatör Yardımcısı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2020-
Bölüm Başkan Yardımcısı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2020-
Anabilim Dalı Başkanı GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2019-2019
Ödüller
Yayın Teşvik Ödülü TÜBİTAK Kamu, TÜRKİYE 2017
Yayın Teşvik Ödülü TÜBİTAK Kamu, TÜRKİYE 2018
Yayın Teşvik Ödülü TÜBİTAK Kamu, TÜRKİYE 2018
Yayın Teşvik Ödülü TÜBİTAK Kamu, TÜRKİYE 2019
Yayın Teşvik Ödülü Kamu, TÜRKİYE 2021
Makaleler
Synthetical designing of solid oxide fuel cell electrodes: Effect of particle size and volume fraction TİMURKUTLUK BORA, Çiflik Yelda, ALTAN TOLGA, GENÇ ÖMER Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - International Journal of Hydrogen Energy - Doi: 10.1016/j.ijhydene.2022.07.071 2022
Engineering solid oxide fuel cell electrode microstructure by a micro-modeling tool based on estimation of TPB length TİMURKUTLUK BORA, ALTAN TOLGA, TOROS SERKAN, GENÇ ÖMER, ÇELİK SELAHATTİN, KORKMAZ HABİP GÖKAY Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - International Journal of Hydrogen Energy - Doi: 10.1016/j.ijhydene.2021.01.165 2021
Performance evaluation of ejector with different secondary flow directions and geometric properties for solid oxide fuel cell applications GENÇ ÖMER,TİMURKUTLUK BORA,TOROS SERKAN Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - JOURNAL OF POWER SOURCES - Doi: 10.1016/j.jpowsour.2019.03.010 2019
PROTON ELEKTROLİT MEMBRANLI (PEM) ELEKTROLİZÖRÜN SAYISAL İNCELENMESİ VE DENEYSEL DOĞRULANMASI GENÇ ÖMER,KALLİOĞLU MEHMET ALİ Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi - Doi: 10.28948/ngumuh.387154 2018
CREATING THE OPTIMUM PANEL INCLINATION ANGLES OF THE SOUTHERN AEGEAN REGION KALLİOĞLU MEHMET ALİ,GENÇ ÖMER,ERCAN UMUT,AVCI ALİ SERKAN,KARAKAYA HAKAN Uluslararası - Hakemli - Diğer Endeksler - Özgün Makale - International Journal of Advances in Science Engineering and Technology 2018
Numerical optimization of channel to land width ratio for PEM fuel cell Chowdhury Mohammad Ziauddin,GENÇ ÖMER,TOROS SERKAN Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY - Doi: 10.1016/j.ijhydene.2017.12.149 2018
Geometric optimization of an ejector for a 4 kW SOFC system with anode off-gas recycle GENÇ ÖMER,TOROS SERKAN,TİMURKUTLUK BORA Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY - Doi: 10.1016/j.ijhydene.2018.03.213 2018
Determination of optimum ejector operating pressures for anodic recirculation in SOFC systems GENÇ ÖMER,TOROS SERKAN,TİMURKUTLUK BORA Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - International Journal of Hydrogen Energy - Doi: 10.1016/j.ijhydene.2017.06.179 2017
Bildiriler
Slip Döküm Yöntemi ile Tüp Şekilli Katı Oksit Yakıt Pili TKOYP Destek Tabakası Üretim Parametrelerinin İncelenmesi Çatık Uğur,MAT ABDULLAH,Aydın Fatma,Çiçek Adem,CANAVAR MURAT,GENÇ ÖMER,KAPLAN YÜKSEL Ulusal - Özet bildiri - (30.04.2014 - 01.05.2014) - PLASMATECH 2014
Anot Destekli Tüp Şekilli Katı Oksit Yakıt Pillerinde Elektrolit Tabakası Üretim Teknikleri ve Sinterleme Koşullarının Elektrolit Kaplama Özellikleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi MAT ABDULLAH,Aydın Fatma,Çiçek Adem,CANAVAR MURAT,GENÇ ÖMER,KAPLAN YÜKSEL Ulusal - Özet bildiri - (30.04.2014 - 01.05.2014) - PLASMATECH 2014
Effects Of Ejector Outlet And Exhaust Inlet Angles On A FuelEjector Performance For Solıd Oxıde Fuel Cells GENÇ ÖMER,TOROS SERKAN,TİMURKUTLUK BORA Uluslararası - Özet bildiri - (26.04.2018 - 29.04.2018) - International Congress on Engineering and Life Science (ICELIS 2018)
Influence Of Anode Exhaust Gas Flow Dırectıon On ThePerformance Of A Fuel Ejector Performance For Solıd OxıdeFuel Cells GENÇ ÖMER,TOROS SERKAN,TİMURKUTLUK BORA Uluslararası - Özet bildiri - (26.04.2018 - 29.04.2018) - International Congress on Engineering and Life Science (ICELIS 2018)
Hidrojen debisinin paralel düz kanallı KOYP sıcaklık dağılımına etkisi CANAVAR MURAT,GENÇ ÖMER,MAT ABDULLAH,ÇELİK SELAHATTİN,KAPLAN YÜKSEL,MAT MAHMUT DURSUN Ulusal - Tam metin bildiri - (23.10.2014 - 24.10.2014) - II. KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU
Koyp Stağında İdeal Hava Ve Yakıt Oranlarının İncelenmesi MAT ABDULLAH,CANAVAR MURAT,GENÇ ÖMER,TİMURKUTLUK BORA,çiğdem timurkutluk,ÇELİK SELAHATTİN,KAPLAN YÜKSEL Ulusal - Tam metin bildiri - (23.10.2014 - 24.10.2014) - II. KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU
Termal Döngü Soğutma Hızının Katı Oksit Yakıt Pili Performansına Etkisi CANAVAR MURAT,MAT ABDULLAH,GENÇ ÖMER,KAPLAN YÜKSEL Ulusal - Tam metin bildiri - (23.10.2014 - 24.10.2014) - II. KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU
Katı Oksit Yakıt Pilleri İçin Komşu Ve Karşı Akış Tiplerinin Sayısal Analizi CANAVAR MURAT,TOROS SERKAN,MAT ABDULLAH,GENÇ ÖMER,TİMURKUTLUK BORA,KAPLAN YÜKSEL Ulusal - Özet bildiri - (20.12.2015 - 23.09.2015) - Ulusal Hidrojen Teknolojileri Kongresi
Katı Oksit Yakıt Pili Egzos Gazı Geri Kazanımı İçin Uygun Ejektör Geometrisinin Sayısal Olarak İncelenmesi GENÇ ÖMER,CANAVAR MURAT,MAT ABDULLAH,TİMURKUTLUK BORA,MAT MAHMUT DURSUN,KAPLAN YÜKSEL Ulusal - Özet bildiri - (20.12.2015 - 23.09.2015) - Ulusal Hidrojen Teknolojileri Kongresi
CREATING THE OPTIMUM PANEL INCLINATION ANGLES OF THE SOUTHERN AEGEAN REGION KALLİOĞLU MEHMET ALİ,GENÇ ÖMER,ERCAN UMUT,AVCI ALİ SERKAN,KARAKAYA HAKAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (20.04.2018 - 21.04.2018) - International Conference on Recent Innovations in Engineering and Technology (ICRIET 2018)
Determination of Ejector Performance for 4 KW SOFC System Through Geometrical Approach GENÇ ÖMER,TOROS SERKAN,TİMURKUTLUK BORA Uluslararası - Tam metin bildiri - (18.05.2017 - 20.05.2017) - IRENEC 2017
Effect of Channel Bend in Serpentine Flow Field Design Pattern for PEMFC Chowdhury Mohammad Ziauddin,AKANSU YAHYA ERKAN,GENÇ ÖMER,TOROS SERKAN,ŞAHİN YUSUF Uluslararası - Özet bildiri - (15.03.2018 - 18.03.2018) - 3 rd International Hydrogen Technologies Congress (IHTEC 2018)
A Numerical Analysis of an Ejector for Micro Combined Heat and Power Systems Based on 1kw Solid Oxide Fuel Cell GENÇ ÖMER,TOROS SERKAN,Chowdhury Mohammad Ziauddin Uluslararası - Özet bildiri - (15.03.2017 - 18.03.2017) - The Second International Hydrogen Technologies Congress
Numerical Investigation of the Effect of Channel Width to Land Ratio on Pem Fuel Cell Performance Chowdhury Mohammad Ziauddin,GENÇ ÖMER,TOROS SERKAN Uluslararası - Özet bildiri - (15.03.2017 - 18.03.2017) - The Second International Hydrogen Technologies Congress
Voltaj ve Akım Yoğunluğunun PEM Elektrolizör Performansına Etkisinin Sayısal ve Deneysel İncelenmesi GENÇ ÖMER,CANAVAR MURAT,MAT ABDULLAH,SELAMET ÖMER FARUK,MAT MAHMUT DURSUN Ulusal - Özet bildiri - (12.05.2016 - 13.05.2016) - V. Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi
Akış Alanı Geometrisinin Katıoksit Yakıt Pili Performansına Etkisinin Sayısal ve Deneysel Olarak İncelenmesi CANAVAR MURAT,MAT ABDULLAH,GENÇ ÖMER,TİMURKUTLUK BORA,KAPLAN YÜKSEL Ulusal - Özet bildiri - (12.05.2016 - 13.05.2016) - V. Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi
Environmental Impact of Optimum Insulation Thickness For Kayseri Province Case KALLİOĞLU MEHMET ALİ,ERCAN UMUT,AVCI ALİ SERKAN,GENÇ ÖMER,KARAKAYA HAKAN Uluslararası - Özet bildiri - (11.05.2017 - 13.05.2017) - Ecology 2017
Investıgatıon Of Tube Shaped Solıd Oxıde Fuel Cell Support Layer Fabrıcatıon Parameters MAT ABDULLAH,GENÇ ÖMER,CANAVAR MURAT,Uğur Çatık,TİMURKUTLUK BORA,KAPLAN YÜKSEL Ulusal - Özet bildiri - (09.04.2015 - 10.04.2015) - I. Savunma Sanayi Sempozyumu
Effects Of Contact Pressure And Mass Flow Rate On Solıdoxıde Fuel Cell Performance CANAVAR MURAT,MAT ABDULLAH,GENÇ ÖMER,Uğur çatık,KAPLAN YÜKSEL Ulusal - Özet bildiri - (09.04.2015 - 10.04.2015) - I. Savunma Sanayi Sempozyumu
The Compression of Hydrogen to 50 bars in an electrochemical cell GENÇ ÖMER, çiçek adem, YELEGEN NEBİ, KAPLAN YÜKSEL, MAT MAHMUT DURSUN Uluslararası - Özet bildiri - (03.04.2014 - 04.04.2014) - FUCE2014
Tasarım
4 kW KOYP sistemi için ejektör tasarımı Tasarım Sahipleri:Ömer GENÇ,Serkan TOROS,Bora TİMURKUTLUK Uluslararası - Endüstriyel Tasarım - 01.03.2018 - 23.08.2018
18 kW Katıoksit Yakıt Pili Sistemi için Ejektör Tasarımı Tasarım Sahipleri:Ömer GENÇ,Serkan TOROS,Bora TİMURKUTLUK Uluslararası - Bilimsel Tasarım - 03.01.2017 - 12.07.2017