Eğitim Bilgileri
Doktora DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ (DR)/ Tez adı : Fen ve teknoloji dersinde ?çoklu ortam tasarım modeli?ne göre hazırlanmış web tabanlı öğretim içeriğinin öğrenci başarı ve tutumlarına etkisi ile içeriğe yönelik öğretmen ve öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi 2005-2010
Yüksek Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : İlköğretim 6. sınıf fen bilgisi dersinde yer alan ”Vücudumuzda neler var? Çevremizi nasıl algılıyoruz?” ünitesinin yapılandırmacılık (constructivism) kuramına dayalı öğretimi 2002-2005
Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ/MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PR./ 1998-2002
Akademik Unvanlar
DOÇENT NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2024-
DOÇENT NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2020-2024
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2011-2020
Yönetilen Tezler
HALİL DABAN Yüksek Lisans İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Problemli İnternet Kullanım Davranışlarının ve Internet'e Yönelik Tutumlarının İncelenmesi 2024
Projeler
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı Modelleme Ve Oyun Yoluyla K'Olay Matematik (30.12.2022-30.06.2023)
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı Fen Bilgisi Öğretmen Adayları İçin Okul Dışı Ortamlarda Fen Eğitimi (24.01.2022-29.01.2022)
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı Fen Bilimleri Dersine Yönelik Dijital Bir Platform Geliştirilmesi (16.03.2020-31.08.2023)
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı Sınıf Öğretmeni Adayları İçin Okul Dışı Ortamlarda Fen Eğitimi (06.02.2023-11.02.2023)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Yükseköğretimde Öğretim Elemanlarının Teknoloji Entegrasyonunda Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Yolları (Ömer Halisdemir Üniversitesi Örneği) EBT 2016/03-HIDEP (03.06.2016-27.12.2017)
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Devam Ediyor Dezavantajlı Çocuklara Yönelik Bütünsel Gelişim Programı Portalı (01.10.2023-)
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı Ekinözü Bilime Yürüyor (01.07.2020-31.12.2021)
İdari Görevler
Bölüm Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2016-2018
Dekan Yardımcısı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2012-2014
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2011-2012
Bölüm Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2011-2012
Ödüller
BAŞARI BELGESİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Kamu, TÜRKİYE 2009
TEŞEKKÜR BELGESİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Kamu, TÜRKİYE 2007
TEŞEKKÜR BELGESİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Kamu, TÜRKİYE 2007
TEŞEKKÜR BELGESİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Kamu, TÜRKİYE 2008
TEŞEKKÜR BELGESİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Kamu, TÜRKİYE 2008
TEŞEKKÜR BELGESİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Üniversite, TÜRKİYE 2011
AHMET YESEVİ TEŞVİK ÖDÜLÜ ULUSLARARASI AVRASYA EĞİTİM SENDİKALARI BİRLİĞİ (UAESEB) Sivil Toplum Kuruluşu, TÜRKİYE 2016
TEŞEKKÜR BELGESİ ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL NİĞDE ORTAOKULU Ticari (Özel), TÜRKİYE 2013
TEŞEKKÜR BELGESİ MAHALLİ İDARELER Kamu, TÜRKİYE 2016
Makaleler
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin ve Yöneticilerin Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerinin Etkililiğine Yönelik Görüşleri ÇETİN OĞUZ Ulusal - Hakemli - Turkish Education index, Scientific Indexing Services (SIS) - Özgün Makale - International Journal of Active Learning 2019
Ortaokul Öğrencilerinin Fen Teknoloji Mühendislik Matematik (STEM) Alanlarına ve Bu Alanlarda Kariyer Yapmaya Olan İlgilerinin İncelenmesi ÇETİN OĞUZ,TEMİZ BURAK KAĞAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2019
Analysis of Secondary School Students’ Use Levels of Information Technologies in Terms of Various Variables ÇETİN OĞUZ,YALÇINKAYA ELVAN,AKTEPE VEDAT,TEMUR MURAT Ulusal - Hakemli - DRJI, Scientific Indexing Services (SIS) Index - Özgün Makale - International Journal of Active Learning 2018
An Investigation of Secondary School Students’ Environmental Attitudes and Opinions about Environmental Education (EE) YALÇINKAYA ELVAN,ÇETİN OĞUZ Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - Review of International Geographical Education Online (RIGEO) 2018
Çevresel Farkındalığına İlişkin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması ÇETİN OĞUZ,YALÇINKAYA ELVAN Ulusal - Hakemli - DOAJ, ASOS Index, Acarindex, Akademik Dizin, Türk Eğitim İndeksi, SOBİAD - Özgün Makale - Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi 2018
An Investigation of Pre-service Science Teachers’ Level of Efficacy in the Undergraduate Science Teacher Education Program and Pedagogical Formation Program ÇETİN OĞUZ Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - Journal of Education and Practice 2017
Effect of Neuroplasticity-based BrainFit® Mind Exercises on Attention Skills of Primary School Students ÇETİN OĞUZ,UYSAL MEHMET ENGİN,İŞERİ HÜSEYİN Uluslararası - Hakemli - EBSCO (U.S.), Index Copernicus (Poland), Ulrich’xxs Periodicals Directory (ProQuest, U.S.), JournalTOCS (UK), SCI-Edge (U.S.), Open J-Gate (India), Universe Digtial Library (Malaysia), OCLC WorldCat (United States), Bielefeld Academic Search Engine (Germany) - Özgün Makale - Journal of Education and Practice 2017
The Views of Science Pre service Teachers about the Usage of Basic Information Technologies BIT in Education and Instruction ÇETİN OĞUZ Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - Journal of Education and Training Studies - Doi: 10.11114/jets.v4i9.1652 2016
Pedagojik Formasyon Programı ile Lisans Eğitimi Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi ÇETİN OĞUZ Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi - Doi: http://dx.doi.org/10.17556/jef.01175 2016
Öğretmen Adaylarının Temel Bilgi Teknolojilerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi ÇETİN OĞUZ,ÖNAL NEZİH,GÜNDÜZ ABDULLAH YASİN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - Doi: http://dx.doi.org/10.17240/aibuefd.2015.15.2-5000161313 2015
Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi ÖNAL NEZİH,ÇETİN OĞUZ Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ) (elektronik) 2014
İlköğretim Öğretmenlerinin Bilgisayar Öz Yeterlik İnançları ve Bilgisayar Destekli Öğretime Yönelik Tutumları ÇETİN OĞUZ,GÜNGÖR BELEMİR Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - Doi: 10.7822/egt206 2014
Öğretmen Adaylarının Eğitim Fakültesinde Yer Alan Bilgisayar Derslerinin İşleyişine Yönelik Görüşleri ÇETİN OĞUZ,ÖZKURT BETÜL,DEMİR MUHAMMED Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - International Journal of Eurasia Social Sciences 2014
Web Tabanlı Öğretime Yönelik Akademisyen Görüşleri ÇETİN OĞUZ,ÇALIŞKAN ERKAN,MENZİ ÇETİN NİHAL Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - İlköğretim Online (elektronik) 2013
Ortaokul Öğrencilerinin Proje Çalışmalarına İlişkin Görüşleri ÇETİN OĞUZ,ŞENGEZER BEYHAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Ege Eğitim Dergisi 2013
Öğretmen Adaylarının Teknoloji Yeterlilikleri ile Teknolojiye Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki ÇETİN OĞUZ,ÇALIŞKAN ERKAN,MENZİ ÇETİN NİHAL Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - İlköğretim Online (elektronik) 2012
Öğretmen Adaylarının Teknoloji Yeterliliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi MENZİ ÇETİN NİHAL,ÇALIŞKAN ERKAN,ÇETİN OĞUZ Ulusal - Hakemli - ASOS, DOAJ, OPEN J-GATE - Özgün Makale - Anadolu Journal of Educational Sciences International (AJESI) 2012
Fen Eğitimine Yönelik Örnek Bir Web Tabanlı Öğretim Materyalinin Hazırlanması ve Bu Materyalin Öğretmen Öğrenci Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi ÇETİN OĞUZ,GÜNAY FERİDE YASEMİN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 2011
Fen Eğitiminde Web Tabanlı Öğretimin Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi ÇETİN OĞUZ,GÜNAY FERİDE YASEMİN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2010
Fen Öğretiminde Yapılandırmacılık Kuramının Öğrencilerin Başarılarına ve Bilgiyi Yapılandırmalarına Olan Etkisi ÇETİN OĞUZ,GÜNAY FERİDE YASEMİN Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Eğitim ve Bilim 2007
Fen Öğretiminde Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımının Öğrenci Tutumlarına ve Öğrenme Ortamına Etkileri ÇETİN OĞUZ,GÜNAY FERİDE YASEMİN Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Eurasian Journal of Educational Research 2006
Bildiriler
Farklı Programlarda Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Okul Dışı Öğrenme Faaliyetlerine Yönelik Öz-Yeterlik İnançlarının İncelenmesi ÇETİN OĞUZ Ulusal - Özet bildiri - (17.11.2023 - 19.11.2023) - 3. Uluslararası İnformal Öğrenme Kongresi
İlkokul Seviyesinde Öğrenim Gören Öğrencilere Yönelik Uygulanan Dikkat ve Algı Müdahale Programının Etkiliğinin İncelenmesi ÇETİN OĞUZ, KUZU Esra Dilan Ulusal - Özet bildiri - (26.10.2023 - ) - II. Uluslararası Eğitim ve Bilim Kongresi
Dikkat ve Algı Müdahale Programına Dahil Olan Öğrencilerin Gelişimine Yönelik Ebeveyn Görüşleri ÇETİN OĞUZ, KUZU Esra Dilan Ulusal - Özet bildiri - (26.10.2023 - ) - II. Uluslararası Eğitim ve Bilim Kongresi
Sınıf Öğretmenlerinin Okul Dışı Öğrenme Kavramlarına, Ortamlarına ve Etkinliklerine Yönelik Görüşleri ÇETİN OĞUZ, DABAN HALİL, DOĞAN BEKİR Ulusal - Özet bildiri - (10.06.2022 - 12.06.2022) - 2. ULUSLARARASI İNFORMAL ÖĞRENME KONGRESİ
Öğretmen Adaylarının Okul Dışı Öğrenme Tercihlerinin Karşılaştırılması ÇETİN OĞUZ, KELEŞ HİLAL YILDIZ, UYGUR OĞUZHAN Ulusal - Özet bildiri - (10.06.2022 - 12.06.2022) - 2. ULUSLARARASI İNFORMAL ÖĞRENME KONGRESİ
Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Öğretmen Adaylarının Okul Dışı Öğrenme Tercihlerinin Bulanık Çok Kriterli Karar Verme İle Değerlemesi ÇETİN OĞUZ,YALÇINKAYA ELVAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (01.11.2019 - 03.11.2019) - 1. Uluslararası İnformal Öğrenme Kongresi
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Hazırlamış Oldukları Uzaktan Eğitim Portallarının İncelenmesi ÇETİN OĞUZ Uluslararası - Tam metin bildiri - (06.09.2019 - 08.09.2019) - International Symposium on the Active Learning
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının STEM Algılarının Çizdikleri Karikatürler Yoluyla İncelenmesi ÇETİN OĞUZ Uluslararası - Özet bildiri - (06.09.2019 - 08.09.2019) - International Symposium on the Active Learning
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Mikroskop Gözlem Çizimlerinin İncelenmesi ÇETİN OĞUZ,TOPRAK EKREM Uluslararası - Tam metin bildiri - (28.06.2019 - 29.06.2019) - I. Uluslararası UMAY İnovatif Araştırmalar Kongresi
Öğretmen Adaylarının ”Çevre Dostu” Kavramına İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi YALÇINKAYA ELVAN,ÇETİN OĞUZ Uluslararası - Özet bildiri - (03.05.2019 - 04.05.2019) - 3. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi
21. Yüzyılda Değişen Öğretmen Profili ÇETİN OĞUZ,YALÇINKAYA ELVAN,TALAS MUSTAFA Uluslararası - Özet bildiri - (03.05.2019 - 04.05.2019) - 3. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi
Ortaokul Öğrencilerinin Bilişim Teknolojilerinden Yararlanmaya İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi ÇETİN OĞUZ,YALÇINKAYA ELVAN,AKTEPE VEDAT,TEMUR MURAT Uluslararası - Özet bildiri - (23.03.2018 - 25.03.2018) - Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi
Ortaokul Öğrencilerinin Fen-Teknoloji-Mühendislik-Matematik (STEM) Tutumlarının ve Kariyer İlgilerinin İncelenmesi ÇETİN OĞUZ,TEMİZ BURAK KAĞAN Uluslararası - Özet bildiri - (23.03.2018 - 25.03.2018) - Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi
Yükseköğretimde Teknoloji Entegrasyonundaki Engeller ve Çözüm Yolları ÇALIŞKAN ERKAN,ÖNAL NEZİH,ÇETİN OĞUZ,GÖKÇE SEMİRHAN Uluslararası - Özet bildiri - (24.05.2017 - 26.05.2017) - 11th International Computer and Instructional Technologies Symposium
Yükseköğretimde Teknoloji Entegrasyonundaki Engeller Ve Çözüm Yolları ÇALIŞKAN ERKAN,ÖNAL NEZİH,ÇETİN OĞUZ,GÖKÇE SEMİRHAN Uluslararası - Özet bildiri - (24.05.2017 - 26.05.2017) - 11th International Computer Instructional Technologies Symposium
Effect of Neuroplasticity-based BRAINFIT Mind Exercises on Attention Skills of Primary School Students ÇETİN OĞUZ,UYSAL MEHMET ENGİN,İŞERİ HÜSEYİN Uluslararası - Özet bildiri - (27.04.2017 - 29.04.2017) - 3rd International Conference on Social Sciences and Education Research
Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı İle Pedagojik Formasyon Programı Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi ÇETİN OĞUZ Uluslararası - Özet bildiri - (01.12.2016 - 04.12.2016) - Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi
Küreselleşme Internet ve Sosyal Medya Bağlamında Türk Dünyası ÇETİN OĞUZ Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.05.2016 - 27.05.2016) - III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
Küreselleşme Internet ve Sosyal Medya Bağlamında Eğitimin Güncel Meseleri ÇETİN OĞUZ Uluslararası - Tam metin bildiri - (05.05.2016 - 07.05.2016) - 2. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi
Değerlere Dayalı Sınıf Yönetimi ÇETİN OĞUZ Ulusal - Tam metin bildiri - (12.03.2016 - 12.03.2016) - 6. Öğretmen Sempozyumu
Öğretmen Adaylarının Eğitim Fakültesinde Yer Alan Bilgisayar Derslerinin İşleyişine Yönelik Görüşleri ÇETİN OĞUZ,ÖZKURT BETÜL,DEMİR MUHAMMED Ulusal - Özet bildiri - (05.09.2013 - 07.09.2013) - 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
İlköğretim Öğretmenlerinin Bilgisayar Öz Yeterlik İnançları ve Bilgisayar Destekli Öğretime Yönelik Tutumları ÇETİN OĞUZ,GÜNGÖR BELEMİR Ulusal - Özet bildiri - (12.09.2012 - 14.09.2012) - 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Web Tabanlı Öğretime Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması ÇETİN OĞUZ,GÜNAY FERİDE YASEMİN Ulusal - Özet bildiri - (27.06.2012 - 29.06.2012) - X. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi
Sınıf Öğretmenlerinin Bilgisayar Öz Yeterlik İnançları İle Bilgisayar Destekli Öğretime Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki ÇETİN OĞUZ,HAMURCU HÜLYA Ulusal - Özet bildiri - (27.06.2012 - 29.06.2012) - X. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi
İlköğretim Öğrencilerinin Proje Çalışmalarına İlişkin Görüşleri ÇETİN OĞUZ,ŞENGEZER BEYHAN Ulusal - Özet bildiri - (27.06.2012 - 29.06.2012) - X. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi
Niğde Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Zaman Yönetiminde Bilgisayarı Kullanma Düzeyleri MENZİ ÇETİN NİHAL,ÇETİN OĞUZ Ulusal - Özet bildiri - (27.06.2012 - 29.06.2012) - X. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi
Web Tabanlı Öğretime Yönelik Akademisyen Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi ÇETİN OĞUZ,ÇALIŞKAN ERKAN,MENZİ ÇETİN NİHAL Ulusal - Özet bildiri - (27.09.2011 - 28.09.2011) - I. Web Destekli Öğretim Uygulamaları Sempozyumu
Türkçe Öğretmen Adaylarının Internet Kullanımına Yönelik Tutumları ile Web Tabanlı Öğretime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi ÇETİN OĞUZ,ÇALIŞKAN ERKAN,MENZİ ÇETİN NİHAL Uluslararası - Özet bildiri - (08.09.2011 - 09.09.2011) - 4. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı
Fen Eğitimine Yönelik Örnek Bir Web Tabanlı Öğretim Materyalinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi ÇETİN OĞUZ,GÜNAY FERİDE YASEMİN Uluslararası - Tam metin bildiri - (24.09.2010 - 26.09.2010) - 4. International Computer and Instructional Technologies Symposium
Fen Eğitiminde Web Tabalı Öğretimin Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi ÇETİN OĞUZ,GÜNAY FERİDE YASEMİN Ulusal - Tam metin bildiri - (18.11.2009 - 20.11.2009) - 12. Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Kongresi (BTIE’2009)
The Views of Teachers and Students About Web Based Teaching Materials in Science Education ÇETİN OĞUZ,GÜNAY FERİDE YASEMİN Uluslararası - Tam metin bildiri - (21.09.2008 - 26.09.2008) - XIII.IOSTE Symposium, The Use of Science and Technology Education for Peace and Sustainable Development
Fen Öğretmenlerinin Öz Yeterlik İnançları İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki İzmir Örneklemi GÜNAY FERİDE YASEMİN,ÇETİN OĞUZ,HAMURCU HÜLYA Uluslararası - Tam metin bildiri - (23.06.2008 - 25.06.2008) - International Conferance Of Educational Sciences (ICES’xx08)
İlköğretim Okullarında Sağlık Eğitimine Yönelik Öğrenci Görüşleri ÇETİN OĞUZ,ÖZYILMAZ AKAMCA GÜZİN,GÜNAY FERİDE YASEMİN,AKPINAR ERCAN Ulusal - Özet bildiri - (13.09.2006 - 15.09.2006) - XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
İlköğretim Öğrencilerinde Çevre Bilinci ve Eğitimi Üzerine Bir Durum Araştırması ÇETİN OĞUZ,GÜNAY FERİDE YASEMİN,ÖZYILMAZ AKAMCA GÜZİN Ulusal - Özet bildiri - (07.09.2006 - 09.09.2006) - VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Fen eğitiminde Yapılandırmacılık Kuramına göre düzenlenmiş grup çalışmalarının öğrenci tutumlarına ve sınıf içi organizasyonlarına olan etkisi ÇETİN OĞUZ,GÜNAY FERİDE YASEMİN Ulusal - Tam metin bildiri - (29.04.2006 - 29.04.2006) - Eğitimde Çağdaş Yönelimler III, “Yapılandırmacılık ve Eğitime Yansımaları” Sempozyumu
Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Beklentileri ÇETİN OĞUZ Ulusal - Özet bildiri - (01.10.2003 - 04.10.2003) - Eğitimde Bilime Katkı: Lisansüstü Eğitim Sempozyumu
İlköğretim 7 Sınıflarda Kavram Haritaları İle Öğretime Yeni Bir Yaklaşım ÇETİN OĞUZ,GÜNAY FERİDE YASEMİN,AKPINAR ERCAN,AKTAMIŞ HİLAL,AKPINAR DİLEK Ulusal - Özet bildiri - (29.05.2002 - 31.05.2002) - Uluslararası Katılımlı 2000’li Yıllarda I. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu
İlköğretim Fen Bilgisi Öğretiminde Deney Yapma Etkinliği Laboratuar Kullanımı ve Güvenliğine Yönelik Öğrenci Tutumları ÇETİN OĞUZ,GÜNAY FERİDE YASEMİN,HAMURCU HÜLYA Ulusal - Tam metin bildiri - (07.09.2001 - 08.09.2001) - Yeni Binyılın Başında Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu
İlköğretim Yedinci Sınıf Fen Bilgisi Öğretiminde Kavram Haritalarının Kullanımı HAMURCU HÜLYA,GÜNAY FERİDE YASEMİN,ÇETİN OĞUZ Ulusal - Tam metin bildiri - (07.06.2001 - 09.06.2001) - X. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Kitap
Eğitim Bilimine Giriş ÇETİN OĞUZ Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Eğitimin Teknolojik Temelleri - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Pegem Akademi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:338 - ISBN:978-605-318-586-4 - (Bölüm Sayfaları:209 - 227) 2016
Çevre Eğitimi YALÇINKAYA ELVAN,ÇETİN OĞUZ Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Doğal Hayatı Koruma ve Eğitimi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Pegem Akademi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:384 - ISBN:978-605-241-255-8 - (Bölüm Sayfaları:349 - 378) 2018
Çevre Eğitimi ÇETİN OĞUZ Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Çevre Eğitimi Yaklaşımları - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Pegem Akademi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:384 - ISBN:978-605-241-255-8 - (Bölüm Sayfaları:163 - 196) 2018
Current Studies in Educational Disciplines 2023 ÇETİN OĞUZ Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Web Based Instruction and A Sample Portal Design That Can Be Used in Web Based Instruction - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:ISRES Publishing - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:164 - ISBN:978-625-6959-20-0 - (Bölüm Sayfaları:99 - 136) 2023
Eğitimde Okuryazarlık Becerileri - I ÇETİN OĞUZ Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Eğitimde İşlevsel Okuryazarlık - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Pegem Akademi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:476 - ISBN:9786257676991 - (Bölüm Sayfaları:261 - 277) 2021
Öğrenme Öğretme Kuramları ve Uygulamadaki Yansımaları ÇETİN OĞUZ Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Teknoloji ve Öğrenme-Öğretme Kuramları - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Pegem Akademi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:992 - ISBN:9786053184232 - (Bölüm Sayfaları:904 - 946) 2016
Editör
2. Uluslararası İnformal Öğrenme Kongresi Özet Kitabı ÇETİN OĞUZ Ulusal - Diğer Yayınlar - Yayın Evi: Yayınevi Yok - Editör - ISBN:978-605-73284-3-4 2022
I. Uluslararası UMAY İnovatif Araştırmalar Kongresi Bildiri Tam Metin Kitabı Uluslararası - Diğer Yayınlar - Yayın Evi: Yayınevi Yok - Editör - ISBN:978-605-031-839-5 2019