Eğitim Bilgileri
Doktora ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TIP FAKÜLTESİ/HİSTOLOJİ EMBRİYOLOJİ AD 2016-2021
Yüksek Lisans ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : SIÇAN KARACİĞER DOKUSUNDA KARBON TETRAKLORÜR İLE OLUŞTURULAN HASAR ÜZERİNE KARNOZİNİN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 2010-2013
Lisans ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ/HEMŞİRELİK PR./ 1998-2002
Akademik Unvanlar
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU/SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ 2021-
Yönetilen Tezler
SÜMEYYE AKSOY Yüksek Lisans Cisplatin ile indüklenmiş karaciğer hepatotoksisitesi üzerine myricetin'in etkisinin araştırılması 2023
Projeler
ARAŞTIRMA PROJESİ Tamamlandı FKB 2021-11221 Kariyer Başlangıç ve Destek Projesi (28.09.2021-14.09.2023)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Kronik Sürekli Hipoksi Sonrasında Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü (VEGF) Bağımlı Respiratuar Nöroplastisite Oluşumunun Sıçan Medulla Oblangata ve Frenik Siniri Üzerinde Araştırılması (18.06.2019-05.08.2021)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı TSY-12-3942 (Bilimsel Araştırma Projesi) SIÇAN KARACİĞER DOKUSUNDA KARBON TETRAKLORÜR İLE OLUŞTURULAN HASAR ÜZERİNE KARNOZİNİN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI (14.02.2012-20.08.2013)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Hipoksi Oluşturulan Ratlarda Plazma ve Hücre İçi Gelsolin Düzeylerinin Karşılaştırılması (06.04.2022-20.04.2023)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı TYL-2021-11547 Bilimsel Araştırma Projesi (Cisplatin ile İndüklenmiş Karaciğer Hepatotoksisitesi Üzerine Myricetin’in Etkisinin Araştırılması) (02.12.2021-03.08.2023)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı TSA-2019-8673 (BAP) Sıçanlarda Methotreksat-indüklenmiş testis hasarı üzerine B12 vitamininin (kobalamin) koruyucu etkisinin araştırılması (01.04.2019-09.04.2021)
İdari Görevler
Farabi Koordinatörü NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2012-
Ödüller
Multidisipliner Etik kongresi/ En İyi ikinci poster ödülü NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Üniversite, TÜRKİYE 2012
Bildiriler
CİSPLATİN İLE İNDÜKLENMİŞ KARACİĞER HEPATOTOKSİSİTESİ ÜZERİNE MYRİCETİN’İN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI AKSOY SÜMEYYE, KULOĞLU NURHAN, YAKAN BİRKAN Uluslararası - Özet bildiri - (06.07.2023 - 08.07.2023) - ISPEC - 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MEDICAL & HEALTH SCIENCES
Ebelik Öğrencilerinin Problem Çözme Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi GÜNTÜRK İNAYET,KORAŞ SÖZEN KEZBAN,KULOĞLU NURHAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (20.12.2019 - 22.12.2019) - 1. Malatya Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi
Hemşirelik Öğrencilerinde Öz-Yeterlilik Algısı ile Problem Çözme Becerisi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi KORAŞ SÖZEN KEZBAN,GÜNTÜRK İNAYET,KULOĞLU NURHAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (20.12.2019 - 22.12.2019) - 1. Malatya Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi
Ebelik Öğrencilerinin Öz-Yeterlilik Algı Düzeylerinin İncelenmesi KULOĞLU NURHAN,GÜNTÜRK İNAYET,KORAŞ SÖZEN KEZBAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (21.03.2019 - 24.03.2019) - 3. Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi
Karbon Tetraklorür İle Oluşturulan Testis Hasarında Isı Şok Protein Yoğunlukları Üzerine Karnozinin Etkisi KARABULUT DERYA,KULOĞLU NURHAN,KAYMAK EMİN,ÖZTÜRK EMEL,ÜNSAL MURAT,AKİN ALİ TUĞRUL,YAKAN BİRKAN Ulusal - Özet bildiri - (10.05.2018 - 13.05.2018) - XIV. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi
Huzurevinde Yaşayan Yaşlı Bireylerin Yalnızlık ve Umutsuzluk Düzeyleri KILIÇ ZÜLEYHA,GÖRİŞ SONGÜL,KULOĞLU NURHAN,ŞAHİNGÖZ TAHTA MEHTAP Ulusal - Tam metin bildiri - (14.10.2015 - 18.10.2015) - 17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 2015
Huzurevinde yaşayan yaşlı bireylerin yalnızlık ve umutsuzluk düzeyleri KILIÇ ZÜLEYHA,GÖRİŞ SONGÜL,KULOĞLU NURHAN,ŞAHİNGÖZ TAHTA MEHTAP Ulusal - Poster - (14.10.2015 - 18.10.2015) - 17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi
The protective effects of carnosine in carbon tetrachloride induced liver injury in rats biochemical and immunohistochemical study KULOĞLU NURHAN,SÖNMEZ MEHMET FATİH Uluslararası - Özet bildiri - (26.08.2015 - 29.08.2015) - The Joint Meeting of the Federation of European Physiological Societies and the Baltic Physiological Societies in Kaunas, Lithuania, August 26-29, 2015
Yaşlı bakımı ve Teknoloji KULOĞLU NURHAN,ŞAHİNGÖZ TAHTA MEHTAP,KILIÇ ZÜLEYHA Ulusal - Özet bildiri - (23.10.2014 - 24.10.2014) - II. KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU
İleri Yaş ve Engelli Turizmi ŞAHİNGÖZ TAHTA MEHTAP,KULOĞLU NURHAN,KILIÇ ZÜLEYHA Ulusal - Özet bildiri - (23.10.2014 - 24.10.2014) - II. KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU
Sıçan Karaciğer Dokusunda Karbon Tetraklorür İle Oluşturulan Hasar Üzerine Karnozinin Koruyucu Etkilerinin Araştırılması KULOĞLU NURHAN,SÖNMEZ MEHMET FATİH Ulusal - Özet bildiri - (27.05.2014 - 30.05.2014) - XII. ULUSAL HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ KONGRESİ
Geriatri ve Etik KILIÇ ZÜLEYHA,KULOĞLU NURHAN,SEZER EFE YAĞMUR,AYAZ NUR PINAR Ulusal - Özet bildiri - (28.05.2012 - 30.05.2012) - Multidisipliner Etik Kongresi 28-30 Mayıs 2012
Yüz nakli ve Etik AYAZ N.P, SEZER Y, KULOĞLU N, KILIÇ Z Ulusal - Tam metin bildiri - (28.05.2012 - 30.05.2012) - Multidisipliner Etik Kongresi 28-30 Mayıs 2012
Sisplatin ile oluşturulan nefrotoksisite üzerine amifostinin etkisinin histokimyasal olarak değerlendirilmesi Savranlar Y, Kara A, Sönmez MF, Mortaş T, Kuloğlu N, Türköz D, Yalçın B, Özdamar S Ulusal - Poster - (16.05.2012 - 19.05.2012) - 11. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 16-19 Mayıs 2012, Denizli
Kitap
Diş Hekimliği Öğrencileri İçin Histoloji ve Embriyoloji KULOĞLU NURHAN, KAYMAK EMİN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:KRANİUM, FARİNGEAL ARKUSLAR VE TÜREVLERİNİN GELİŞİMİ - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:NOBEL TIP KİTABEVLERİ - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:374 - ISBN:978-625-427-303-2 - (Bölüm Sayfaları:161 - 168) 2022
Diş Hekimliği Öğrencileri İçin Histoloji ve Embriyoloji KULOĞLU NURHAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:FARİNKS, LARİNKS GELİŞİMİ ve HİSTOLOJİSİ - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:NOBEL TIP KİTAPEVLERİ - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:374 - ISBN:978-625-427-303-2 - (Bölüm Sayfaları:369 - 375) 2022
SAĞLIK & BİLİM 2022: Güncel Tıp-IV KULOĞLU NURHAN, GÜNTÜRK İNAYET, SEYDEL GÖNÜL ŞEYDA Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Kanser Hücre Metabolizmasında Hipoksinin Etkileri - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Efe Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:364 - ISBN:978-625-6954-91-5 - (Bölüm Sayfaları:187 - 200) 2022