Eğitim Bilgileri
Doktora NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/MUHASEBE VE FİNANSMAN (DR)/ Tez adı : Ekonomik Katma Değer - Pazar Katma Değeri İlişkisi: Bist Çimento Sektöründe Bir Uygulama 2012-2018
Yüksek Lisans NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Örgütlerde katılımcı uygulamaların çalışan motivasyonu üzerine etkisi (Niğde bölgesinde bir uygulama) 2001-2004
Lisans NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/İŞLETME PR./ 1996-2000
Akademik Unvanlar
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/ULUKIŞLA MESLEK YÜKSEKOKULU 2019-
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/ULUKIŞLA MESLEK YÜKSEKOKULU/MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ 2001-2019
Projeler
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı Marka Kent Niğde Projesi (01.03.2018-20.06.2019)
İdari Görevler
Yönetim Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2022-
Fakülte Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2019-
Bölüm Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2019-
Fakülte Sekreteri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2003-2005
Bölüm Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2003-2004
Makaleler
Investigation of the Relationship Between Chaos Data and €/$ Exchange Rate Index Data with RQA Method YALÇINKAYA HÜSEYİN SERDAR, BAŞARAN NİZAMETTİN Uluslararası - Hakemli - Scopus, TR Dizin - Özgün Makale - Chaos Theory and Applications - Doi: 10.51537/chaos.1260049 2023
TCMB Sektörleri Finansal Performansının TOPSIS Yöntemi ile Kıyaslanması YALÇINKAYA HÜSEYİN SERDAR, BAŞARAN NİZAMETTİN Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2022
Turizm Sektörünün Türkiye Ekonomisine Etkisi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı TURGUT Ecem, UÇAN OKYAY, BAŞARAN NİZAMETTİN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Doi: 10.52642/susbed.898754 2021
YENİ BİR FİNANSMAN MODELİ: KİTLE FONLAMASI CAN REYHAN, BAŞARAN NİZAMETTİN Ulusal - Hakemli - CiteFactor, Journal Factor (JF), Scientific Indexing Services (SIS), Root Indexing (RI) , Asos Index - Özgün Makale - Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2020
FİNANSAL PERFORMANSIN DEĞERE DAYALI ÖLÇÜLMESİNDEHİSSEDAR KATMA DEĞERİ (SVA) YAKLAŞIMI BAŞARAN NİZAMETTİN,ŞAHİN EYYÜP ENSARİ Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Kapadokya Akademik Bakış / Cappadocia Academic Review 2018
Nakit Akışı Kaynaklı Temsil Maliyetlerinin Test Edilmesi: Lojistik Firmaları Üzerine Bir Uygulama ŞAHİN EYYÜP ENSARİ,BAŞARAN NİZAMETTİN Ulusal - Hakemli - EBSCO, SOBİAD - Özgün Makale - Ömer Halisdemir Üniversitesi İİBF Dergisi - Doi: DOI: 10.25287/ohuiibf.407609 2018
RELATION OF 3PL AND 4PL ACTIVIES AND THEIR EFFECT ON EMERGING ECONOMIES AKTAN CEYDA,ŞAHİN EYYÜP ENSARİ,BAŞARAN NİZAMETTİN Uluslararası - Hakemli - Alan Endeksi - Özgün Makale - BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI YÖNETİM İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ - Doi: http://dx.doi.org/10.17130/ijmeb.2016icafr22440 2016
Bildiriler
Piyasa Sıcaklığının S&P500 Endeks Fiyat Değişimine Etkisi YALÇINKAYA HÜSEYİN SERDAR, BAŞARAN NİZAMETTİN Uluslararası - Özet bildiri - (14.09.2023 - 16.09.2023) - 10. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi
Döviz Kuru (ABD Doları) İle Faiz Oranları Arasındaki Nedensellik İlişkisinin Kaos Verileri Kullanılarak Test Edilmesi BAŞARAN NİZAMETTİN Uluslararası - Özet bildiri - (14.09.2023 - 16.09.2023) - 10. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi
Yeni Bir Finansman Modeli: Kitle Fonlaması CAN REYHAN,BAŞARAN NİZAMETTİN Uluslararası - Özet bildiri - (23.10.2019 - 25.10.2019) - 6. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi
Ekonomik Katma Değer-Pazar Katma Değeri İlişkisi: Ampirik Bir Uygulama ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN,DEMİRGÜNEŞ HÜSEYİN NAZMİ KARTAL,BAŞARAN NİZAMETTİN Uluslararası - Özet bildiri - (27.06.2018 - 30.06.2018) - 4. International Congress On Economics And Business
Adapting Performance Based Logistics to Firms for Financial Improvements: A Qualitative Analysis of Past Research ŞAHİN EYYÜP ENSARİ,AKTAN CEYDA,BAŞARAN NİZAMETTİN Uluslararası - Özet bildiri - (13.12.2017 - 17.12.2017) - 4.Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi
Finansal Performansın Değere Dayalı Ölçülmesinde Hissedar Katma Değeri (SVA) Yaklaşımı BAŞARAN NİZAMETTİN,ŞAHİN EYYÜP ENSARİ,VERGİLİ GİZEM Uluslararası - Özet bildiri - (13.12.2017 - 17.12.2017) - 4.Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi
Kitap
Financial Management from an Emerging Market Perspective UÇAN OKYAY,BAŞARAN NİZAMETTİN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:The Economics of Foreign Exchange in Emerging Markets - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Intech Open - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:330 - ISBN:978-953-51-3736-8 - (Bölüm Sayfaları:251 - 268) 2018
Editör
8. ULUSAL LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI BÜLBÜL HASAN, BÜYÜKKEKLİK ARZUM, ÖZOĞLU BUKET, BAŞARAN NİZAMETTİN Ulusal - Kitap - Yayın Evi: Elektronik - Editör 2019
1. ULUSLARARASI DENETİM VE GÜVENCE HİZMETLERİ (ONLINE) SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI KURT GANİTE, ÖZDEMİR FEVZİ SERKAN, KÜÇÜKER METEHAN, BAŞARAN NİZAMETTİN Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Elektronik - Editör 2020
6. ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS ARAŞTIRMALARI KONGRE BİLDİRİ KİTABI CAN AHMET VECDİ,BENGÜ HALUK,ÖZDEMİR FEVZİ SERKAN,ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN,KÜÇÜKER METEHAN,ÇELİK MEHMET SİNAN,BAŞARAN NİZAMETTİN Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Dijital - Editör 2019