Akademik Unvanlar
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/ULUKIŞLA MESLEK YÜKSEKOKULU 2019-
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/ULUKIŞLA MESLEK YÜKSEKOKULU/MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ 2001-2019
Makaleler
Turizm Sektörünün Türkiye Ekonomisine Etkisi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı TURGUT Ecem, UÇAN OKYAY, BAŞARAN NİZAMETTİN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Doi: 10.52642/susbed.898754 2021
YENİ BİR FİNANSMAN MODELİ: KİTLE FONLAMASI CAN REYHAN, BAŞARAN NİZAMETTİN Ulusal - Hakemli - CiteFactor, Journal Factor (JF), Scientific Indexing Services (SIS), Root Indexing (RI) , Asos Index - Özgün Makale - Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2020
FİNANSAL PERFORMANSIN DEĞERE DAYALI ÖLÇÜLMESİNDEHİSSEDAR KATMA DEĞERİ (SVA) YAKLAŞIMI BAŞARAN NİZAMETTİN,ŞAHİN EYYÜP ENSARİ Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Kapadokya Akademik Bakış / Cappadocia Academic Review 2018
Nakit Akışı Kaynaklı Temsil Maliyetlerinin Test Edilmesi: Lojistik Firmaları Üzerine Bir Uygulama ŞAHİN EYYÜP ENSARİ,BAŞARAN NİZAMETTİN Ulusal - Hakemli - EBSCO, SOBİAD - Özgün Makale - Ömer Halisdemir Üniversitesi İİBF Dergisi - Doi: DOI: 10.25287/ohuiibf.407609 2018
RELATION OF 3PL AND 4PL ACTIVIES AND THEIR EFFECT ON EMERGING ECONOMIES AKTAN CEYDA,ŞAHİN EYYÜP ENSARİ,BAŞARAN NİZAMETTİN Uluslararası - Hakemli - Alan Endeksi - Özgün Makale - BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI YÖNETİM İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ - Doi: http://dx.doi.org/10.17130/ijmeb.2016icafr22440 2016
Bildiriler
Ekonomik Katma Değer-Pazar Katma Değeri İlişkisi: Ampirik Bir Uygulama ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN,DEMİRGÜNEŞ HÜSEYİN NAZMİ KARTAL,BAŞARAN NİZAMETTİN Uluslararası - Özet bildiri - (27.06.2018 - 30.06.2018) - 4. International Congress On Economics And Business
Yeni Bir Finansman Modeli: Kitle Fonlaması CAN REYHAN,BAŞARAN NİZAMETTİN Uluslararası - Özet bildiri - (23.10.2019 - 25.10.2019) - 6. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi
Finansal Performansın Değere Dayalı Ölçülmesinde Hissedar Katma Değeri (SVA) Yaklaşımı BAŞARAN NİZAMETTİN,ŞAHİN EYYÜP ENSARİ,VERGİLİ GİZEM Ulusal - Özet bildiri - (13.12.2017 - 17.12.2017) - 4.Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi
Adapting Performance Based Logistics to Firms for Financial Improvements: a Qualitative Analysis of Past Research ŞAHİN EYYÜP ENSARİ,AKTAN CEYDA,BAŞARAN NİZAMETTİN Ulusal - Özet bildiri - (13.12.2017 - 17.12.2017) - 4.Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi