Akademik Unvanlar
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/ULUKIŞLA MESLEK YÜKSEKOKULU 2019-
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/ULUKIŞLA MESLEK YÜKSEKOKULU/MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ 2001-2019
İdari Görevler
Fakülte Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2019-
Bölüm Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2019-
Fakülte Sekreteri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2003-2005
Bölüm Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2003-2004
Bildiriler
Ekonomik Katma Değer-Pazar Katma Değeri İlişkisi: Ampirik Bir Uygulama ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN,DEMİRGÜNEŞ HÜSEYİN NAZMİ KARTAL,BAŞARAN NİZAMETTİN Uluslararası - Özet bildiri - (27.06.2018 - 30.06.2018) - 4. International Congress On Economics And Business
Yeni Bir Finansman Modeli: Kitle Fonlaması CAN REYHAN,BAŞARAN NİZAMETTİN Uluslararası - Özet bildiri - (23.10.2019 - 25.10.2019) - 6. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi
Finansal Performansın Değere Dayalı Ölçülmesinde Hissedar Katma Değeri (SVA) Yaklaşımı BAŞARAN NİZAMETTİN,ŞAHİN EYYÜP ENSARİ,VERGİLİ GİZEM Ulusal - Özet bildiri - (13.12.2017 - 17.12.2017) - 4.Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi
Adapting Performance Based Logistics to Firms for Financial Improvements: a Qualitative Analysis of Past Research ŞAHİN EYYÜP ENSARİ,AKTAN CEYDA,BAŞARAN NİZAMETTİN Ulusal - Özet bildiri - (13.12.2017 - 17.12.2017) - 4.Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi