Eğitim Bilgileri
Doktora GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ (DR)/ Tez adı : Sosyal bilgiler dersinde ”Türkiye’xxnin doğal kaynakları” konusunun coğrafi bilgi sistemleri ile öğretiminin öğrencilerin tutum ve başarısına etkisi 2003-2007
Yüksek Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin dünya ve evren konusu ile ilgili kavram yanılgılarının tespiti ve bu kavram yanılgıları üzerinde öğretmen tutum ve davranışlarının etkisi 2000-2003
Lisans NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ PR./ 1995-1999
Akademik Unvanlar
DOÇENT NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ PR. 2018-
YARDIMCI DOÇENT NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ PR. 2008-
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2007-2008
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ/GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2000-2007
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 1999-2000
Yönetilen Tezler
İCLAL ALTINTAŞ Yüksek Lisans İnsan Hakları Bağlamında 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabının İncelenmesi 2020
MELEK AKDOVAN Yüksek Lisans Ortaokul öğrencilerinin mülteci konusu ile ilgili farkındalık düzeyleri ve sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri 2020
ASSİYE ÖZTÜRK Yüksek Lisans Ortaokul öğrencilerinin akademik dürüstlük değerinin Kohlberg ahlaki gelişim kuramına göre değerlendirilmesi 2020
NURDAN MERT Yüksek Lisans Sosyal Bilgiler Eğitimi Alanında Yapılan Akademik Yayınların İçerik Analizi 2019
TURGUT BÜYÜKSAKALLI Yüksek Lisans Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal değerlere yönelik görüşleri 2019
GÜLFİDAN ANAHTARCIOĞLU Yüksek Lisans Sosyal bilgiler dersinde tarihi mekân gezilerinin öğrencilerin akademik başarılarına etkisi: Aksaray ili örneği 2019
Ahmet Turan Üzen Yüksek Lisans Sosyal Bilgiler Dersinde Dijital zaman Çizelgelerinin Kullanımının Öğrencilerin Başarı Düzeylerine Etkisi 2017
AHMET TURAN ÜZEN Yüksek Lisans Sosyal bilgiler dersinde dijital zaman çizelgelerinin kullanımının öğrencilerin başarı düzeylerine etkisi 2017
AYLİN DOĞAN Yüksek Lisans Sosyal bilgiler öğretmenleri ile öğretmen adaylarının branşlarına yönelik mesleki tutumlarının karşılaştırılması 2017
BÜLENT UZUNYOL Yüksek Lisans 8. sınıf öğrencilerinin doğal afetler hakkındaki bilgi düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi 2013
AYŞE AYDOĞAN Yüksek Lisans Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sürdürülebilir kalkınma konusuyla ilgili kazanımların öğretimine ilişkin görüşleri 2010
Ece Eryılmaz Yüksek Lisans Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Akademik Dürüstlük Açısından Değerlendirilmesi
Projeler
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının CBS Teknolojisi konusunda Eğitimi MAKU BAP 0029 NAP 08 nolu Proje 2010 (18.09.2008-18.09.2009)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Sosyal Bilgiler Öğretmenleri ile Öğretmen Adaylarının Branşlarına Yönelik Mesleki Tutumlarının Karşılaştırılması (01.11.2016-09.09.2017)
ARAŞTIRMA PROJESİ Tamamlandı Sosyal Bilgiler Dersindeki Fiziki Coğrafya Konuları ile İlgili Görsel Materyal Geliştirilmesi ve Kullanımı (01.09.2006-01.09.2007)
ARAŞTIRMA PROJESİ Tamamlandı İlköğretim 7 Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Ülkemizde Nüfus Ünitesi İle İlgili Öğretim Materyali Geliştirme ve Geliştirilen Bu Materyallerin Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisi (01.09.2006-01.09.2007)
İdari Görevler
Farabi Koordinatörü NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2011-
Ödüller
Yayın teşvik TÜBİTAK Kamu, TÜRKİYE 2013
Makaleler
Sosyal Bilgiler Öğretmenleri PerspektifindenMülteci Öğrenciler BALOĞLU UĞURLU NİHAL,AKDOVAN MELEK Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2019
Sosyal Bilgiler Dersinde Dijital Zaman Çizelgelerinin KullanımınınÖğrencilerin Başarı Düzeylerine Etkisi ÜZEN AHMET TURAN,BALOĞLU UĞURLU NİHAL Uluslararası - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Uluslararası Ders Kitapları ve EğitimMateryalleri Dergisi 2018
Sosyal Bilgiler Öğretmenleri ile Öğretmen Adaylarının Branşlarına Yönelik Mesleki Tutumlarının Karşılaştırılması DOĞAN AYLİN,BALOĞLU UĞURLU NİHAL Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi 2017
Dijital Zaman Çizelgesi Hakkında Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri BALOĞLU UĞURLU NİHAL,ÜZEN AHMET TURAN Ulusal - Hakemli - INDEXCOPERNICUS, ASOS INDEX ve OAJI - Özgün Makale - Buca Eğitim Fakültesi Dergisi 2017
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bilişüstü Öğrenme Stratejilerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi AY EBRU,BALOĞLU UĞURLU NİHAL Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Journal of Turkish Studies - Doi: 10.7827/TurkishStudies.9095 2016
Sosyal Bilgiler Dersinde Olası Cümleler Tekniğinin Uygulanması BALOĞLU UĞURLU NİHAL Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - Doi: 10.17556/jef.35999 2016
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adayları ile Yürütülen Seçim Odaklı Bir Medya Okuryazarlığı Uygulaması BALOĞLU UĞURLU NİHAL Ulusal - Hakemli - DOAJ (Directory of Open Access Journals), EBSCOhost, Sosyal Bilimler Atıf Dizini, Türk Eğitim İndeksi ve Araştırmax - Özgün Makale - Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - Doi: 10.17860/efd.08354 2016
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının ve Akademisyenlerinin TartışmalıKonuların Öğretimi ile İlgili Görüşleri BALOĞLU UĞURLU NİHAL,DOĞAN AYLİN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - Doi: 10.17679/inuefd.17327087 2016
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Siyasi Kararlarında Medyanın Etkililiği BALOĞLU UĞURLU NİHAL Ulusal - Hakemli - EBSCO, ProQuest - Özgün Makale - İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi 2015
Mekânsal Düşünmenin Türkiye de Sosyal Bilgiler Öğretim Programındaki Yeri ve Öğretmenlerin Bu Beceri Hakkındaki Görüşleri BALOĞLU UĞURLU NİHAL,ALADAĞ ELİF Ulusal - Hakemli - Ulakbim - Özgün Makale - Marmara Coğrafya Dergisi 2015
What they think about democracy sample of 8th grade American and Turkish students BALOĞLU UĞURLU NİHAL Uluslararası - Hakemli - ASOS, EBSCO, ERA, DOAJ - Özgün Makale - Mevlana International Journal of Education 2014
Important Values of American and Turkish Students BALOĞLU UĞURLU NİHAL Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Eurasian Journal of Educational Research (EJER) - Doi: 10.14689/ejer.2014.55.6 2014
Comparison of 8th grade American and Turkish Students Perceptions about Citizenship BALOĞLU UĞURLU NİHAL Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Education and Science 2013
Middle School Students Opinions Towards Geographic Information Systems in Turkey BALOĞLU UĞURLU NİHAL Uluslararası - Hakemli - EBSCO HOST, Ulakbim - Özgün Makale - Adıyaman University Journal of Social Sciences 2013
CBS Tutum Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması BALOĞLU UĞURLU NİHAL Uluslararası - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - International Journal of Social Science Research (Uluslararası Alan Araştırmaları Dergisi) 2012
Use of Geographical Information Systems GIS for Educational Purposes BALOĞLU UĞURLU NİHAL Uluslararası - Hakemli - Academic Publishing Journal - Özgün Makale - Social Studies Review 2011
Eğitimde Bilgi Teknolojilerinin Kullanımına Yeni Bir Örnek Coğrafi Bilgi Sistemleri BALOĞLU UĞURLU NİHAL Ulusal - Hakemli - Educational Research Abstracts Online (ERA) - Özgün Makale - Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 2008
The Importance of Sustainable Development in the Field of Education KOLUKISA ENVER AYDIN,BALOĞLU UĞURLU NİHAL Uluslararası - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Globus 2006
İlköğretim 6 Sınıf Öğrencilerinin Dünya ve Evren Konusu İle İlgili Kavram Yanılgıları BALOĞLU UĞURLU NİHAL Ulusal - Hakemli - ulakbim - Özgün Makale - Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 2005
Sokrates Eğitim Programı Çerçevesinde Erasmus BALOĞLU UĞURLU NİHAL Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Eğitim Araştırmaları 2003
Tıbbi Coğrafya Açısından Çevre Koşullarının Değerlendirilmesi Üzerine Örnek Bir Çalışma Köşkönü Kiledere Elmalı Niğde ALTIN BEKİR NECATİ,BALOĞLU UĞURLU NİHAL Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Türk Coğrafya Dergisi 2001
Bildiriler
Natural Resource and Education for Sustainable Development BALOĞLU UĞURLU NİHAL,ALADAĞ ELİF Uluslararası - Tam metin bildiri - (28.05.2009 - 31.05.2009) - Celebrating Geographical Diversity: HERODOT Conference
8 Sınıf Öğrencilerinin Doğal Afetler Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi UZUNYOL BÜLENT,BALOĞLU UĞURLU NİHAL Uluslararası - Tam metin bildiri - (28.04.2014 - 30.04.2014) - International Symposium on Social Studies Education III
E Learning Activities Intended for Social Studies Education in Turkey BALOĞLU UĞURLU NİHAL,YAZICI KUBİLAY Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.04.2010 - 28.04.2010) - International Educational Technology Conference
Sosyal Bilgiler Dersinde Olası Cümleler Etkinliğinin Uygulanması BALOĞLU UĞURLU NİHAL Uluslararası - Özet bildiri - (23.04.2015 - 25.04.2015) - IV. Uluslarararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (IV. International Symposium on Social Studies Education)
Vatandaşlık Eğitiminde Coğrafyanın Rolü BALOĞLU UĞURLU NİHAL Ulusal - Özet bildiri - (13.09.2006 - 15.09.2006) - Muğla Üniversitesi 15. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bilişüstü Öğrenme Stratejilerinin Belirlenmesi AY EBRU,BALOĞLU UĞURLU NİHAL Uluslararası - Özet bildiri - (08.05.2015 - 10.05.2015) - VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi (VII. International Congress of Social Sciences Education)
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Yerel Tarih Konularının Öğretimine İlişkin Görüşleri BALOĞLU UĞURLU NİHAL,Anahtarcıoğlu Gülfidan Uluslararası - Özet bildiri - (04.05.2017 - 06.05.2017) - Uluslararası Sosyal Bilgiler Egitimi Sempozyumu VI (USBES VI)
Dijital Zaman Çizelgesi Hakkında Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri BALOĞLU UĞURLU NİHAL,Üzen Ahmet Turan Uluslararası - Özet bildiri - (04.05.2017 - 06.05.2017) - Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu VI
Using Graphic Illustrations with Social Studies Textbooks ORUÇ ŞAHİN,BALOĞLU UĞURLU NİHAL,TOKCAN HALİL Uluslararası - Özet bildiri - (04.02.2010 - 08.02.2010) - World Conference on Educational Sciences (WCES-2010) - Doi: 10.1016/j.sbspro.2010.03.146
Comparison of GIS Education in Turkish and American Higher Education Instutions BALOĞLU UĞURLU NİHAL,ARTVİNLİ EYÜP Uluslararası - Tam metin bildiri - (01.06.2012 - 03.06.2012) - EUROGEO – ‘Geography and Global Understanding: Connecting the Sciences’
Kitap
Sosyal Bilgiler Öğretimi BALOĞLU UĞURLU NİHAL Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Sosyal Bilgiler Eğitiminde Teknoloji Araçlarının Kullanımı - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Pegem Akademi - Basım Sayısı:4 - Sayfa Sayısı:23 - ISBN:978-605-4282-02-9 - (Bölüm Sayfaları:243 - 265) 2009